Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 22-Φεβ-2013 14:37

  Από Δευτέρα 25/2 οι αιτήσεις στο Πρόγραμμα Ενίσχυση ΜμΕ

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η αγορά περιμένει εδώ και καιρό το πρόγραμμα επιδότησης όλων των κλάδων (εκτός εστίασης και λιανεμπορίου) από το ΕΣΠΑ με 456 εκατ ευρώ. Οι βασικοί όροι του προγράμματοςείναι γνωστοί εδώ και κάποιο διάστημα.

  Το πρόγραμμα ονομάζεται «Ενίσχυση ΜμΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών». Ενισχύονται έργα επιλέξιμου προϋπολογισμού από 20.000 ευρώ έως 300.000 ανάλογα με την θεματική ενότητα. Αφορά σε υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση εταιρείες. Οι προτάσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 25.02.2013 και μέχρι τις 25.04.2013 στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr, www.ependyseis.gr/mis).

  Δεν υπάρχει υποχρέωση τεκμηρίωσης με αποδεικτικά στοιχεία της δυνατότητας κάλυψης της Ιδιωτικής Συμμετοχής (Δάνειο ή/και Ιδία Συμμετοχή). Υπάρχει δυνατότητα για καταβολή προκαταβολής μέχρι και το 100% της αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής.

  Τα λεφτά είναι πολλά, αλλά και οι δυσκολίες, ειδικά για να βρεθεί το «τραπεζικό» χρήμα όπως αναφέρουν ιδιώτες που επιχειρούν να μαζέψουν τα δικαιολογητικά αλλά και να βρουν εγγυητική. Το υπουργείο Ανάπτυξης επιχειρεί να καλύψει το «κενό» της τραπεζικής ρευστότητας με προγράμματα του ΕΤΕΑΝ (βλέπε κομμάτι ΕΤΕΑΝ) για λήψη χαμηλότοκων δανείων, κάλυψη εγγυητικών επιστολών, κλπ.

  Το υπουργείο μάζεψε σε ένα κείμενο και όλες τις συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις που είχαν οι υπηρεσίες του για το πρόγραμμα. Μεταξύ άλλων διευκρινίζει ότι οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από διαφορετικές ημερομηνίες ανά περιφέρεια και είδος επένδυσης, ποιές λειτουργικές δαπάνες επιδοτούνται (ενοίκια ΔΕΗ κλπ), ποια οχήματα είναι επιλέξιμα και ποιες δαπάνες λιανικής- εστίασης καλύπτονται:

  • Ποια είναι η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών;

  Απάντηση: Για τις περιφέρειες Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος, Ιόνιοι Νήσοι, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο και Κρήτη, όπου οι ενισχύσεις θα διατεθούν στο πλαίσιο του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού, η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας Δαπανών είναι η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο Πρόγραμμα.

  Για τις Περιφέρειες Αττική, Στερεά Ελλάδα, Αττική και Νότιο Αιγαίο, όπου οι ενισχύσεις θα διατεθούν στο πλαίσιο του Κανονισμού de minimis, η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας Δαπανών είναι η ημερομηνία Προκήρυξης του προγράμματος (11/01/2013).

  Για τις λειτουργικές δαπάνες, οι οποίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού, ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας ορίζεται η ημερομηνία η υποβολής της επενδυτικής πρότασης, για όλες τις περιφέρειες της χώρας.

  · Στο λειτουργικό κόστος της επιχείρησης συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες οι οποίες αφορούν το προσωπικό;

  Απάντηση: Οι λειτουργικές δαπάνες αφορούν σε:

  Α. Ενοίκια. Περιλαμβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου.

  Β. Δαπάνες Ηλεκτρισμού, Ύδρευσης, Θέρμανσης, Σταθερής τηλεφωνίας, Κινητής τηλεφωνίας, Διαδικτύου Σημείωση: οι λογαριασμοί θα πρέπει να εκδίδονται στην επωνυμία της επιχείρησης.

  Γ. Δαπάνες Ίδρυσης της επιχείρησης. Περιλαμβάνει δαπάνες και παραστατικά στην επωνυμία της επιχείρησης για αμοιβές για νομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών που έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργία της επιχείρησης

  Δ. Δαπάνες παροχής υπηρεσιών. Περιλαμβάνει δαπάνες νομικής, λογιστικής και τεχνικής υποστήριξης, μελέτες πυροπροστασίας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων κ.λ.π. μελετών για την απόκτηση άδειας λειτουργίας ή νόμιμου απαλλακτικού από αυτήν καθώς και οι μελέτες επαγγελματικού κινδύνου. Οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού που απασχολείται με σχέση εξαρτημένης εργασίας δεν είναι επιλέξιμες.

  • Είναι επιλέξιμη η αντικατάσταση ή αγορά επαγγελματικών αυτοκίνητων και σε ποιες Θεματικές Ενότητες;

  Απάντηση: Τα μεταφορικά μέσα είναι κατηγορία επιλέξιμων δαπανών και στις τρεις θεματικές ενότητες. Πρόκειται για προμήθεια μεταφορικών μέσων επαγγελματικής χρήσης, σχετικής με τη δραστηριότητα της επιχείρησης, τα οποία θα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα.

  • Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν στην αύξηση κλινών στα τουριστικά καταλύματα;

  Απάντηση: Είναι επιλέξιμες αρκεί να προσκομιστεί, μεταξύ άλλων, κατά τον τελικό έλεγχο ανανεωμένο Σήμα Λειτουργίας ΕΟΤ.

  • Τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές παραγωγές προβολής (spot) είναι επιλέξιμες στις δαπάνες προβολής;

  Aπάντηση: Δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη το κόστος για τη χρήση Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

  • Τα μηχανήματα έργου είναι επιλέξιμα; Αν ναι λογίζονται ως εξοπλισμός ή ως μεταφορικά μέσα;

  Aπάντηση: Ναι είναι επιλέξιμα εφόσον απαιτούνται και εξυπηρετούν τη δραστηριότητα της επιχείρησης, για την οποία έχει υποβάλει πρόταση. Περιλαμβάνονται στην κατηγορία «Μηχανήματα - Εξοπλισμός παραγωγής – Λοιπός Εξοπλισμός».

  • Σε ξενοδοχείο με άδεια καφέ-μπαρ-πρωϊνού που είναι ενιαίος χώρος θα είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για την ανακαίνιση του χώρου πρωινού που είναι υποχρεωτικός με βάση την άδεια του ΕΟΤ ως ξενοδοχείο ή θα εξαιρεθούν επειδή στον ίδιο χώρο υπάρχει και άδεια καφέ που δεν είναι επιλέξιμη δραστηριότητα από το πρόγραμμα;

  Προτεινόμενη απάντηση: Θα είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην παροχή πρωινού στους πελάτες του ξενοδοχείου.

  Δαπάνες που δεν μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ή θα διαπιστωθεί είτε κατά την αξιολογική διαδικασία, είτε κατά τον έλεγχο της επένδυσης ότι εξυπηρετούν ή δύναται να εξυπηρετήσουν και μη επιλέξιμη δραστηριότητα θεωρούνται μη επιλέξιμες και περικόπτονται.

  · Επιχείρηση ταχυμεταφορών μπορεί να επιχορηγηθεί για την αγορά δίκυκλου;

  Απάντηση: Στο πρόγραμμα επιχορηγούνται μεταφορικά μέσα, ανάλογα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης, εφόσον είναι αποκλειστικά επαγγελματικής χρήσης. Ζητείται αντίγραφο άδειας πρώτης κυκλοφορίας με τις απαιτούμενες σφραγίδες και θεωρήσεις όπου να τεκμαίρεται η επαγγελματική χρήση του μεταφορικού μέσου.

  • Εμπορική επιχείρηση που έχει δραστηριότητα λιανικό εμπόριο, πριν την υποβολή της πρότασης θα αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ (Κωδικός δραστηριότητας) χονδρικού εμπορίου και θέλει να συμμετάσχει στο πρόγραμμα ενισχύοντας της δραστηριότητα του χονδρικού εμπορίου. Είναι επιλέξιμη; Αν ναι πώς γίνεται ο διαχωρισμός των επιλέξιμων δαπανών που αφορούν στο χονδρικό εμπόριο;

  Aπάντηση: Για τη παραπάνω περίπτωση αλλά και γενικά για ανάλογες περιπτώσεις επιχειρήσεων που έχουν ή αποκτήσουν μεικτή δραστηριότητα (με επιλέξιμους και μη επιλέξιμους κωδικούς) θα πρέπει το σύνολο των δαπανών να αφορά αποκλειστικά και μόνο στις προτεινόμενες επιλέξιμες δραστηριότητες. Συνεπώς δαπάνες που δεν μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ή θα διαπιστωθεί είτε κατά την αξιολογική διαδικασία, είτε κατά τον έλεγχο της επένδυσης ότι εξυπηρετούν ή δύναται να εξυπηρετήσουν και μη επιλέξιμη δραστηριότητα θεωρούνται μη επιλέξιμες και περικόπτονται.

  • Είναι επιλέξιμη η δαπάνη αγοράς και εγκατάστασης ψυκτικού θαλάμου σε φορτηγό στην κατηγορία Δαπάνης Μηχανήματα και εξοπλισμός; Επισημαίνεται ότι η αγορά και εγκατάσταση του εξοπλισμού (ψυκτικός θάλαμος), γίνεται από ξεχωριστό προμηθευτή και δεν αποτελεί αγορά οχήματος που περιλαμβάνει ψυκτικό θάλαμο.

  Aπάντηση: Ναι είναι επιλέξιμη δαπάνη η αγορά και η εγκατάσταση ψυκτικού θαλάμου σε όχημα στην κατηγορία Δαπάνης Μηχανήματα και Εξοπλισμός. Επισημαίνεται ότι το φορτηγό θα πρέπει να ανήκει στη κυριότητα της επιχείρησης και ο ψυκτικός θάλαμος να είναι καινούργιος και αμεταχείριστος

  • Τα τιμολόγια είναι επιλέξιμα μετά την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης. Τα δελτία αποστολής εάν είναι προγενέστερα είναι επιλέξιμα;

  Aπάντηση: Η έκδοση οποιουδήποτε παραστατικού (π.χ. προκαταβολή, Δελτίο Αποστολής κλπ) πριν την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών καθιστά αυτόματα το συνδεδεμένο παραστατικό αγοράς μη επιλέξιμο και κατά συνέπεια και τη δαπάνη με την οποία συνδέεται, καθώς και το σύνολο του επιχειρηματικού σχεδίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών.

  • Στις εμπορικές επιχειρήσεις και παροχής υπηρεσιών τι θεωρείται βασικός εξοπλισμός;

  Aπάντηση: Βασικός εξοπλισμός νοείται ο εξοπλισμός εκείνος ο οποίος είναι απαραίτητος για την άσκηση της εμπορικής δραστηριότητας (π.χ. ράφια, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα) ή την παροχή της υπηρεσίας (π.χ. εργαλεία, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, μηχανήματα έργου).

  • Εξετάζεται το εκτός της επιχορήγησης σκέλος του χρηματοδοτικού σχήματος μιας επενδυτικής πρότασης;

  Aπάντηση: Το εκτός της επιχορήγησης σκέλος του χρηματοδοτικού σχήματος μιας επενδυτικής πρότασης, ήτοι η κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, δεν εξετάζεται κατά την αξιολόγηση της πρότασης. Κατά τον έλεγχο και την πιστοποίηση των δαπανών αποδεικνύεται με την εξόφληση των σχετικών παραστατικών.

  • Επιχείρηση που λειτουργεί νόμιμα και με επιλέξιμο ΚΑΔ, μπορεί να πραγματοποιήσει δαπάνες σε δύο διαφορετικούς χώρους υλοποίησης, οι οποίοι θα είναι νόμιμα δηλωμένοι στην επιχείρηση (π.χ. Έδρα, και υποκατάστημα);

  Aπάντηση: Ναι με την προϋπόθεση ότι οι διαφορετικοί τόποι υλοποίησης είναι εντός της ίδιας περιφέρειας και πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων – όρων του οδηγού.

  • Η ύπαρξη άδειας καταλληλότητας και σήμα λειτουργίας ΕΟΤ (ξενοδοχεία) απαιτείται και για τις υπό σύσταση εταιρείες, ή δεν εξετάζεται στην υποβολή αίτησης;

  Aπάντηση: Κατά την υποβολή της πρότασης δεν απαιτείται η ύπαρξη άδειας καταλληλότητας και σήμα λειτουργίας ΕΟΤ για τις υπό σύσταση εταιρίες. Σε περίπτωση που κατά την ολοκλήρωση του έργου δεν είναι διαθέσιμη η εν ισχύ άδεια λειτουργίας, θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να προσκομισθεί η υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης / ανανέωσης αυτής. Η νέα ή ανανεωμένη άδεια είναι υποχρεωτικό να προσκομισθεί στον ΕΦΕΠΑΕ το αργότερο μέχρι και έξι (6) μήνες από την ολοκλήρωση του έργου..

  • Τα φορολογικά έντυπα Ε1, Ε3, Ε7 κ.λ.π. που ζητούνται ως δικαιολογητικά υποβολής θα πρέπει να είναι ακριβή αντίγραφα των θεωρημένων στην αρμόδια ΔΟΥ; Αυτά που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά είναι αποδεκτά;

  Aπάντηση: Όλα τα φορολογικά έντυπα που προσκομίζονται θα πρέπει να αποδεικνύεται τεκμηριωμένα ότι είναι αυτά που έχουν υποβληθεί στην αρμόδια ΔΟΥ. ε περίπτωση που έχουν υποβληθεί στην αρμόδια ΔΟΥ σε έντυπη μορφή θα πρέπει να υποβληθεί αντίγραφο το οποίο να φέρει το όνομα και την υπογραφή του παραλαβόντα υπαλλήλου της ΔΟΥ. Σε περίπτωση που η υποβολή των ανωτέρω εντύπων έχει γίνει ηλεκτρονικά θα πρέπει να υποβληθεί η αντίστοιχη ηλεκτρονικά υποβληθείσα δήλωση μαζί με το αποδεικτικό επιτυχούς καταχώρησης. Σε περίπτωση που η υποβολή στην αρμόδια ΔΟΥ έγινε σε έντυπη μορφή αλλά όταν παρελήφθησαν τα έντυπα αυτά δεν υπογράφηκε η παραλαβή τους από τον αρμόδιο υπάλληλο, θα πρέπει να υποβληθεί ως δικαιολογητικό το αντίγραφο των εντύπων που υποβλήθηκαν στην ΔΟΥ καθώς και αντίγραφο του εκκαθαριστικού. Σε περίπτωση που η υποβολή των φορολογικών εντύπων στην αρμόδια ΔΟΥ έγινε μέσω λογιστή και τα φορολογικά έντυπα δεν έχουν αντίστοιχη υπογραφή παραλαβής θα πρέπει να υποβληθεί μαζί με το αντίγραφο αυτών και αντίγραφο της λίστας που κατέθεσε ο λογιστής στην αρμόδια ΔΟΥ η οποία να φέρει το όνομα και την υπογραφή του παραλαβόντα υπαλλήλου της ή αντίγραφο του εκκαθαριστικού.

  • Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες αποπεράτωσης κτιρίων;

  Απάντηση: Οι δαπάνες αποπεράτωσης περιλαμβάνονται σε όλες τις θεματικές ενότητες, με την προϋπόθεση τήρησης των λοιπών όρων του Προγράμματος.

  • Απαιτείται αίτηση έκδοσης άδειας λειτουργίας;

  Απάντηση: Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει την κατά περίπτωση εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης/ανανέωσης αυτής ή πιστοποιητικό από το αρμόδιο Επιμελητήριο σε περίπτωση που βάσει νόμου δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας. Συνεπώς μπορεί κατά την υποβολή να προσκομισθεί αίτηση έκδοσης άδειας λειτουργίας. Σε περίπτωση που κατά την ολοκλήρωση του έργου δεν είναι διαθέσιμη η εν ισχύ άδεια λειτουργίας, θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να προσκομισθεί η υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση. Η νέα ή ανανεωμένη άδεια είναι υποχρεωτικό να προσκομισθεί στον ΕΦΕΠΑΕ το αργότερο μέχρι και έξι (6) μήνες από την ολοκλήρωση του έργου.

  • Υφιστάμενη επιχείρηση, με δραστηριότητα στον κλάδο του Εμπορίου ή της Παροχής Υπηρεσιών η οποία λειτουργεί νόμιμα, αλλά θα θελήσει να ξεκινήσει μεταποιητική δραστηριότητα και προσθέσει ανάλογο ΚΑΔ πριν την υποβολή της πρότασης, θα πρέπει να κατέχει την άδεια λειτουργίας μεταποιητικής μονάδας πριν την υποβολή της πρότασης ή μπορεί να την προσκομίσει αργότερα;

  Απάντηση: Κατά τον έλεγχο ολοκλήρωσης της επένδυσης απαιτείται η υποβολή της άδειας λειτουργίας εν ισχύ, ή απαλλαγής όπου απαιτείται, που να περιλαμβάνει τον εξοπλισμό που προμηθεύτηκε η επιχείρηση στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της

  • Επιχείρηση με αντικείμενο ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ η οποία λειτουργεί νόμιμα με άδεια λειτουργίας εστιατορίου, η οποία θέλει να επεκταθεί και να προσθέσει πριν την υποβολή της πρότασης τον ΚΑΔ 56.21 «Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις» , μπορεί να επιδοτηθεί:

  α) για δαπάνες προμήθειας μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού κουζίνας για την προετοιμασία των γευμάτων για την τροφοδοσία;

  β) για δαπάνες εξοπλισμού και σκεύη εστίασης (τραπέζια, καρέκλες, μαχαιροπήρουνα, ποτήρια, πιάτα, τραπεζομάντιλα, κλπ) για την εξυπηρέτηση των εκδηλώσεων;

  γ) καθώς ενδέχεται κάποιες εκδηλώσεις να πραγματοποιηθούν στον χώρο της επιχείρησης μπορεί να πραγματοποιήσει κάποιες δαπάνες για την διαμόρφωση/αναβάθμιση του χώρου της;

  Απάντηση: Μπορεί να επιδοτηθεί για δαπάνες προμήθειας μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού κουζίνας για την προετοιμασία των γευμάτων για την τροφοδοσία καθώς και για δαπάνες εξοπλισμού και σκεύη εστίασης (τραπέζια, καρέκλες, μαχαιροπήρουνα, ποτήρια, πιάτα, τραπεζομάντιλα, κλπ) εφόσον μπορεί να τεκμηριωθεί ότι αυτά εξυπηρετούν αποκλειστικά και μόνο τη δραστηριότητα των υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις. Δεν μπορεί όμως να επιδοτηθεί για δαπάνες που αφορούν στη διαμόρφωση/αναβάθμιση του χώρου του εστιατορίου.

  *Δείτε στη δεξιά στήλη "σχετικά αρχεία" τις συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις. 

  Δ. Καδδά

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων