Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 25-Αυγ-2006 15:34

  Ποια έργα είναι σε εξέλιξη σε 44 λιμάνια της χώρας

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
  Μελέτες, κατασκευές κρηπιδωμάτων, εκσυχρονισμός μηχανολογικού εξοπλισμού, διορθωτικές παρεμβάσεις, εκβαθύνσεις λιμένων, φωτοσημάνσεις βρίσκονται σε εξέλιξη για πάνω από 40 λιμάνια μικρά και μεγάλα της χώρας. Σήμερα αποκαλύπτουμε την έκθεση του γενικού γραμαμτέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας Γεωργίου Βλάχου για την κατάσταση και την πορεία των έργων στα λιμάνια.
   
  Στην έκθεση ο Γ. Βλάχος αναφέρει:
  1.Ειδικότερα καταβάλλεται προσπάθεια εξεύρεσης πόρων, μέσω:
   
  * συντονισμού της προσπάθειας για χρηματοδότηση λιμενικών παρεμβάσεων από το Γ΄ Κ.Π.Σ.
   
  * προώθησης προτάσεων μέσω των Περιφερειών και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων χρηματοδότησης για λιμάνια της περιοχής τους
   
  * πρότασης για το ΠΔΕ της Γ.Γ.Λ.Λ.Π. του ΥΕΝ, για το τρέχον έτος, σε συνέχεια της οποίας εγκρίθηκαν από το ΥΠΟΙΟ με πρόσφατες αποφάσεις παρεμβάσεις:

  - στη Σ.Α.Ε. 189/2006, συνολικού προϋπολογισμού 7.696.040,79€, με όριο πληρωμών 1.000.000€ για έργα σε διάφορους λιμένες της χώρας επείγουσας σημασίας (όπως π.χ. στους λιμένες Βόλου, Ηρακλείου, Πάρου, Ραφήνας Φούρνων, Χίου κ.α.).
  - στη Σ.Α.Μ. 189/2006, συνολικού προϋπολογισμού 8.875.000,00€, με όριο πληρωμών 1.500.000,00€ για τις μελέτες Επιθεώρησης Λιμενικών Υποδομών Κυκλάδων - έργων αποκατάστασης (αφορούν εικοσιοκτώ λιμένες των Κυκλάδων) και για μελέτες αξιολόγησης ασφάλειας λιμένων της χώρας (αφορούν όλους τους υπόχρεους λιμένες)
  του Πρωτοκόλλου για τη χρηματοδότηση των θαλάσσιων λιμένων στην Ελλάδα που υπεγράφη μεταξύ κ. ΥΕΝ και του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
  της οργάνωσης και εδραίωσης του θεσμού υλοποίησης υποδομών με συμμετοχή ιδιωτικών πόρων που δημιουργούν νέα δεδομένα για τη Χώρα μας (ΣΔΙΤ), σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο που ψηφίστηκε πρόσφατα.

  2. Επιπλέον συνεχώς προωθούνται ενέργειες με σκοπό την αξιοποίηση των ήδη διαθέσιμων στην Υπηρεσία μας στοιχείων από τα αποτελέσματα των εργασιών των δυο εν εξελίξει συμβάσεων για εικοσιοκτώ λιμένες των Κυκλάδων («Εκπόνηση Αποτύπωσης Βυθομετρίας Λιμενολεκανών και Κρηπιδωμάτων Λιμένων Κυκλάδων» Προϋπολογισμού: 1.239.000,00€ και «Επιθεώρηση Αξιοπιστίας Κρηπιδότοιχων Λιμένων Κυκλάδων για την ασφαλή χρησιμοποίησή τους από τη Ναυσιπλοΐα», προϋπολογισμού: 1.895.080,00€), με ανάληψη ενεργειών για αποκατάσταση των υποσκαφών σε λιμένες όπου διαπιστώθηκε ότι χρήζουν έκτακτων επισκευαστικών εργασιών, προκειμένου να καταστούν ασφαλείς προς χρήση (π.χ. Γαύριο Άνδρου, Παροικιά Πάρου κ.α.).

  3.Επισημαίνεται ότι τα περισσότερα από τα θέματα που τέθηκαν με το (α) σχετικό έχουν αντιμετωπιστεί και επιλυθεί, όπως διαπιστώθηκε στην από 04-07-2006 σύσκεψη και αναφέρονται αναλυτικά στη συνέχεια του παρόντος.
  4.Στα παραπάνω θα πρέπει ωστόσο να συνεκτιμηθεί το γεγονός του περιορισμού των διατιθέμενων πιστώσεων και των επίπονων – χρονοβόρων διαδικασιών, ακόμα και για μικρές παρεμβάσεις σε λιμένες, παράγοντες οι οποίοι δυσχεραίνουν την άμεση και αποτελεσματική παρέμβαση της Υπηρεσίας μας για την επίλυση προβλημάτων.


  Ειδικότερα και επί των παρατηρήσεων της από 18-06-2004 επιστολής της ΠΕΠΕΝ για συγκεκριμένα λιμάνια της χώρας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

  ΡΑΦΗΝΑ
  1.Στο λιμάνι της Ραφήνας, την δεκαετία του 1990, είχε ξεκινήσει η κατασκευή προσήνεμου μώλου και αποσπασμένου κυματοθραύστη, ώστε να δημιουργηθεί ο απαιτούμενος προστατευτικός λιμενοβραχίονας. Μετά από προσφυγή του Δήμου Ραφήνας, το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) αποφάσισε τη διακοπή του έργου διότι δεν είχαν υπολογιστεί οι επιπτώσεις των φερτών υλικών του ρέματος (ιζήματα) που εκβάλλονται στη λιμενολεκάνη, καθόσον η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εκπονήθηκε μετά την έναρξη του έργου. Επίσης, στην ίδια μελέτη προβλεπόταν σημαντική αύξηση της κίνησης του λιμένα έως και διπλασιασμός της μέχρι το έτος 2013. Το ΣτΕ έκανε δεκτό το σκεπτικό του Δήμου Ραφήνας που υποστήριζε ότι θα αλλάξει η υφή της πόλης.

  2.Ύστερα από τα ανωτέρω ο Ο.Λ.Ρ. Α.Ε., εκπόνησε MASTER PLAN, στο οποίο προβλεπόταν η κατασκευή μόνο του προσήνεμου μώλου και κατά συνέπεια η προστασία του λιμένα από τους Βόρειους και Ανατολικούς ανέμους, χωρίς κρηπιδώματα, ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα ελλιμενισμού περισσότερων πλοίων. Το έργο λόγω του μεγάλου προϋπολογισμού του είναι αρμοδιότητας Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.. Τέλος για την κατασκευή του προσήνεμου μόλου έχει τεθεί από την ΕΣΑΛ ο όρος της εκπόνησης ακτομηχανικής μελέτης και μελέτης επιπτώσεων του ρέματος. Τις δύο (2) αυτές μελέτες προγραμματίζει να τις προκηρύξει ο Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. στο άμεσο μέλλον.
  3.Αναφορικά στην εκβάθυνση των προβλητών 3 & 4, καθώς και την προέκταση του πράσινου φανού, ο Ο.Λ. ΡΑΦΗΝΑΣ Α.Ε. προτίθεται, σύμφωνα με μελέτη που έχει εκπονηθεί για την επισκευή ποδός όλων των κρηπιδωμάτων του λιμένα, να προχωρήσει στην μερική εκβάθυνση, εφόσον εξασφαλιστούν οι κατάλληλες πιστώσεις. Ωστόσο, στο MASTER PLAN προβλέπεται η εκβάθυνση μέχρι τα 8,5m καθώς και η δημιουργία τεσσάρων (4) θέσεων πρυμνοπλαγιοδέτησης τύπου “L” με την κατασκευή δύο (2) “finger piers”.
  4.Είχε προϋπολογιστεί η αγορά προσκρουστήρων κατά το έτος 2005 ύψους 150.000,00 ευρώ. Ωστόσο, εξαιτίας μίας σειράς φορολογικών και άλλων έκτακτων υποχρεώσεων, ο Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. αναγκάστηκε να μην προκηρύξει τον εν λόγω διαγωνισμό μέχρι το έτος 2007.
  5.Ο χερσαίος χώρος του λιμένα, γύρω από τους προβλήτες, είναι μικρός. Μία από τις ενέργειες που έχει αναλάβει ο Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. είναι η επέκταση του κατά έξι (06) περίπου στρέμματα με την επίχωση-κρηπίδωση του ενδιάμεσου λιμενίσκου. Για το σκοπό αυτό εκπόνησε μελέτη και στη συνέχεια υπέβαλλε πρόταση χρηματοδότησης του έργου από το ΠΕΠ Αττικής (Μέτρο 1.1). Παράλληλα, προώθησε και επικαιροποίησε παλαιότερες μελέτες για διευθέτηση του αλιευτικού καταφυγίου, ώστε να δοθεί ο μέγιστος δυνατός χώρος στη διακίνηση των αυτοκινήτων. Άλλος επιπλέον χώρος δεν έχει προβλεφθεί προς το παρόν.
  6.Η αίθουσα αναμονής των επιβατών, όπως προβλέπεται στο MASTER PLAN του λιμένα, θα προχωρήσει αμέσως μετά την ολοκλήρωση του προηγούμενου έργου, καθώς προβλέπεται να κατασκευαστεί επί του προς επίχωση ενδιάμεσου λιμενίσκου. Οι σκιάδες των επιβατών κρίνονται επαρκείς και ανακαινίζονται κατά διαστήματα, ώστε να ικανοποιούν τις τρέχουσες ανάγκες. Οι τουαλέτες του λιμένα ανακατασκευάστηκαν και εκσυγχρονίστηκαν στο τέλος του έτους 2005.
  7.Σχετικά με τη φωτοσήμανση του λιμένα, μετά από γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Φάρων, θα τοποθετηθούν δύο (2) νέοι φανοί στο βόρειο και νότιο άκρο του λιμένα. Για το σκοπό αυτό εκταμιεύθηκε ποσό 33.000,00€ περίπου και αναμένεται η προμήθειά τους. Ο φωτισμός των προβλητών του λιμένα γίνεται μέχρι σήμερα με φωτιστικά σώματα που χρησιμοποιούνται στις εθνικές οδούς. Στο παρελθόν μια σειρά από αυτά δεν λειτουργούσαν. Από την αρχή του χρόνου έχουν αποκατασταθεί όλες οι βλάβες.
   
  ΓΑΥΡΙΟΝ ΑΝΔΡΟΥ
  1.Η μελέτη «Αποκατάσταση λειτουργικότητας βαθών λιμένα Γαυρίου της νήσου Άνδρου» έχει ανατεθεί στην εταιρεία AKTI engineering Παλαιοκρασσά Αριστείδη και βρίσκεται στην ΤΥΔΚ για θεώρηση.
  2.Για την φωτοσήμανση του υφάλου «Βουβή» έχουν γίνει ενέργειες από το Δ.Λ.Τ.Τήνου – Άνδρου σε συνεργασία με την υπηρεσία Φάρων.
  3.Η φωτοσήμανση της βραχονησίδας «Τουρλίτης», η ενίσχυση της φωτοβολίας του πράσινου φανού του λιμενοβραχίονα καθώς επίσης και η μετατροπή σε προβλήτα του βραχώδη λιμενοβραχίονα θα εξεταστούν και θα προωθηθούν από το Δ.Λ.Τ.Τήνου- Άνδρου.
   
  ΤΗΝΟΣ
  Εσωτερικό λιμάνι
  1.Η μελέτη «Αποκατάσταση λειτουργικότητας βαθών λιμένα Τήνου από φερτά υλικά» έχει ανατεθεί στην εταιρεία AKTI engineering - Παλαιοκρασσά Αριστείδη και βρίσκεται στην ΤΥΔΚ για θεώρηση.
  2.Την 20/07/2006 διενεργήθηκε πρόχειρος διαγωνισμός «Προμήθειας Προσκρουστήρων» και αναμένεται έγκριση της απόφασης από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ώστε να υλοποιηθεί η προμήθεια και τοποθέτηση τους.
  3.Η ενίσχυση της φωτοβολίας των φανών θα προωθηθεί από το Δ.Λ.Τ. Τήνου- Άνδρου.
  Εξωτερικό λιμάνι
  1.Έχει προγραμματιστεί σύσκεψη την Παρασκευή 25-08-2006 και ώρα 10:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ. ΤΗΝΟΥ – ΑΝΔΡΟΥ με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Δ.Τ.Υ.Ν.Α. ΚΥΚΛΑΔΩΝ, Δ.Λ.Τ. ΤΗΝΟΥ – ΑΝΔΡΟΥ, Υ/Χ ΤΗΝΟΥ, ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ και της ΠΕΠΕΝ, όπου θα συζητηθούν ειδικότερα θέματα σχετικά με τα υπό εκτέλεση έργα στον λιμένα Τήνου.
  2.Προσκρουστήρες θα τοποθετηθούν μετά την προμήθεια που αναμένεται.
   
  ΜΥΚΟΝΟΣ
  Παλιός Λιμένας Μυκόνου :
  1.Η Εκβάθυνση της λιμενολεκάνης δεν προχώρησε, διότι ο αριθμός των συμβατικών πλοίων που προσεγγίζουν τη Ράμπα Νο 4 στον παλαιό λιμένα Μυκόνου περιορίστηκε σε μεγάλο βαθμό, λόγω της μεταφοράς της χρήσης του νέου Λιμένα.
  2.Έχουν τοποθετηθεί καινούργιοι προσκρουστήρες τόσο στον παλαιό λιμένα - σ’ όλο το μήκος του βόρειου Λιμένα - όσο και στο νέο. Στον τελευταίο θα τοποθετηθούν προσκρουστήρες στον προβλήτα Νο 6 καθώς και κόκκινος φανός, με την έναρξη των εργασιών του Νέου Λιμένα: «Λιμάνι Μυκόνου Κατασκευή παράκτιων κρηπιδωμάτων μικρών σκαφών και χερσαίων έργων επιβατικού τμήματος νησίδας».
  3.Η προστασία κεφαλής λιμενοβραχίονα ολοκληρώθηκε το Μάιο 2005. Τοποθετήθηκαν εκ νέου ογκόλιθοι στο βόρειο σημείο του παλιού Λιμένα και χτίστηκε το εκεί τοιχίο.
  4.Επίσης κατασκευή υπερυψωμένης ράμπας δεν χρειάζεται, διότι τα ταχύπλοα πλοία δεν προσεγγίζουν τον παλαιό λιμένα της Μυκόνου.
   
  Νέο Λιμάνι Μυκόνου - Τούρλος
  1.Ο Φωτισμός του προβλήτα είναι ελλιπής, και προς το παρόν δεν μπορεί να βελτιωθεί, διότι το Σεπτέμβριο ξεκινούν τα έργα ολοκλήρωσης της Β΄ φάσης του νέου Λιμένα Μυκόνου.
  2.Τόσο στο νέο Λιμάνι του Τούρλου όσο και στο Βόρειο Λιμένα υπάρχουν σκιάδες.
  3.Στο νέο λιμένα του Τούρλου έχουν τοποθετηθεί για προσωρινή χρήση μέχρι της πλήρους ολοκληρώσεως του προαναφερθέντος έργου (Β΄ φάση) δυο (2) κλειστά στέγαστρα αναμονής για την προστασία των επισκεπτών - ταξιδιωτών της Μυκόνου από τις καιρικές συνθήκες.
  ΣΥΡΟΣ
  1.Υπό δημοπράτηση βρίσκεται το έργο «Κατασκευή προβλήτα κρουαζιεροπλοίων στο λιμένα Σύρου».

  2.Προωθείται αποκατάσταση των ζημιών των κρηπιδωμάτων του λιμένα.
   
  ΠΑΡΟΣ
  1.Για τους προσκρουστήρες και το φωτισμό προβλήτα βρίσκεται σε εξέλιξη σχετική παραγγελία.

  2.Η ανακατασκευή των ραμπών έχει ολοκληρωθεί εκτός μίας η οποία θα κατασκευαστεί μέχρι τέλος του έτους. Για την ενίσχυση φωτοβολίας φανού «Αγίου Φωκά» το Δ.Λ.Τ.Πάρου – Αντιπάρου θα επιληφθεί άμεσα.
  3.Για την ασφαλή παραμονή των πλοίων στο λιμάνι σε άσχημες καιρικές συνθήκες απαιτείται νέος σχεδιασμός και ανακατασκευή κεντρικού λιμένα Παροικιάς που είναι εκτός των ορίων των αρμοδιοτήτων και των δυνατοτήτων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.
  4.Οι ζητούμενες εκβαθύνσεις έχουν ολοκληρωθεί.
   
  ΝΑΞΟΣ
  1.Για το λιμένα Νάξου έχει εκπονηθεί και εγκριθεί μελέτη όπου προβλέπεται η επέκταση και διαπλάτυνση του κυρίως προβλήτα καθώς και η εκβάθυνση της λιμενολεκάνης. Η έναρξη ωστόσο των εργασιών για την κατασκευή του ανωτέρω έργου έχει αναβληθεί κατόπιν προσφυγής στο Συμβούλιο Επικρατείας και αναμένεται η εκδίκαση της υπόθεσης, για την εξέλιξή του.

  2.Σχετικά με τον ύφαλο «Φρουρός», εκκρεμεί να αποφανθεί το Συμβούλιο της Επικρατείας για το αν πρόκειται για περιοχή αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου ή της Υπηρεσίας Φάρων.
  3.Έχει προγραμματιστεί σύσκεψη την Παρασκευή 25-08-2006 και ώρα 10:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ. ΤΗΝΟΥ – ΑΝΔΡΟΥ με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Δ.Τ.Υ.Ν.Α. ΚΥΚΛΑΔΩΝ, Δ.Λ.Τ. ΝΑΞΟΥ, Λ/Χ ΝΑΞΟΥ, ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ και της ΠΕΠΕΝ, όπου θα συζητηθούν ειδικότερα θέματα σχετικά με τα υπό εκτέλεση έργα στον λιμένα Νάξου.
   
  ΙΟΣ
  1.Οι προσκρουστήρες έχουν ήδη τοποθετηθεί.

  2.Προ τεσσάρων ετών ο Δήμος Ιητών είχε αναθέσει μελέτη για την επέκταση του προβλήτα ή οποία βρίσκεται σήμερα στο στάδιο της θεώρησης. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το ΠΕΠ Ν.Αιγαίου.
   
  ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
  1.Τα βελτιωτικά έργα «Λιμενικά έργα Αθηνιού ν. Θήρας» στον εμπορικό λιμένα Αθηνιού ευρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται να περατωθούν αρχές του 2007. Με την απόδοση των νέων προβλητών θα αντιμετωπισθούν τα προβλήματα που δημιουργούνται, λόγω μη ύπαρξης επαρκούς μήκους κρηπιδώσεων.
  2.Για τον τουριστικό λιμένα Όρμου Φηρών έχει κατατεθεί μελέτη που αφορά πλωτό αγκυροβόλιο και θα εξυπηρετήσει όχι μόνο διερχόμενα σκάφη αναψυχής αλλά θα διευκολύνει και το έργο της από/επιβίβασης από τα κρουαζιερόπλοια.
  3.Ο νέος εμπορικός λιμένας (Θέση Αλμυρά) καθώς και οι οδικές προσβάσεις αυτού βρίσκονται στο στάδιο των αδειοδοτήσεων.
  4.Έχει εκπονηθεί μελέτη για την αξιοποίηση της λιμενικής ζώνης στην περιοχή Μονολίθου, που προβλέπει τόσο καταφύγιο αλιευτικών σκαφών όσο και προβλήτα για εμπορική χρήση.
   
  ΑΜΟΡΓΟΣ
  1.Για τους Λιμένες Αμοργού, Κατάπολα και Αιγιάλη, στα πλαίσια του Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2006, το Δ.Λ.Τ.Νάξου έχει προμηθευτεί επαρκή αριθμό προσκρουστήρων για τις ανάγκες των λιμένων, οι οποίοι προβλέπεται να τοποθετηθούν άμεσα.

  2.Παράλληλα, για το Λιμένα Αιγιάλης έχει εκπονηθεί μελέτη που βρίσκεται στο στάδιο έγκρισης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, όπου προβλέπεται η βελτίωση – επέκταση του λιμένα.
   
  ΛΗΜΝΟΣ
  1.Η κατασκευή του προστατευτικού ΒΔ μόλου έχει ήδη ξεκινήσει και η ολοκλήρωσή του αναμένεται σε τρία περίπου χρόνια.

  2.Ο φωτισμός του λιμένα είναι ικανοποιητικός και συντηρείται με κάθε δυνατή προσπάθεια, παρά την παλαιότητά του, στο μεγαλύτερο τμήμα του.
  3.Σταθεροί προσκρουστήρες δεν υπάρχουν στα κρηπιδώματα λόγω του υψηλού κόστους. Υπάρχουν ελαστικά μεγάλων οχημάτων που αντικαθίστανται άμεσα όταν καταστραφούν.
   
  ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
  1.Προκειμένου να γίνει επέκταση προβλήτα και εκβάθυνση απαιτείται πρώτα η κατασκευή προστατευτικών έργων.

  2.Γίνεται συντήρηση του φωτισμού.
   
  ΠΑΤΡΑ
  1.Η εκβάθυνση της Νότιας Εισόδου συμπεριλαμβάνεται στη μελέτη που συντάσσεται από τον Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. για την αποκατάσταση των λειτουργικών βαθών των λιμενολεκανών και των διαύλων εισόδου – εξόδου του λιμένα Πατρών. Έχει ήδη συνταχθεί από τον Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε., σε συνεργασία με το Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας & Φυσικής Ωκεανογραφίας, σχετική Περιβαλλοντική Μελέτη για τη διαχείριση των βυθοκορημάτων, της οποίας αναμένεται η έγκριση, προκειμένου να προχωρήσει ο Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. στην υλοποίηση του έργου.

  2.Τα προβλήματα ελλιμενισμού οφείλονται στη στενότητα του χερσαίου χώρου και στον περιορισμένο αριθμό θέσεων παραβολής, σε σχέση με τον αριθμό των πλοίων που εξυπηρετούνται στον λιμένα. Τα προβλήματα αντιμετωπίζονται από τον Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε., σε συνεργασία με το Κ.Λ. ΠΑΤΡΑΣ, με την ορθολογική διαχείριση των θέσεων ελλιμενισμού, σε συνεργασία και με τις ναυτιλιακές εταιρείες. Σημαντική διευκόλυνση θα παρείχε η διαφοροποίηση μεταξύ των δρομολογίων των πλοίων, ώστε να αποφεύγονται ταυτόχρονες αφίξεις και αναχωρήσεις.
  3.Αναφορικά με τις θέσεις ελλιμενισμού 7, 8 και 9 που αφορούν το βόρειο κρηπίδωμα της Αγ. Νικολάου, ο Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. σε συνεργασία με τις ναυτιλιακές εταιρείες τοποθέτησε διπλή δέστρα στο δυτικό άκρο του κρηπιδώματος 7 στο μέσο του προβλήτα σε απόσταση πάνω από 35 μέτρα από την ασφαλή πρόσδεση της πλώρης των ελλιμενιζόμενων πλοίων.
  4.Στο κρηπίδωμα 8-9 δεν μπορεί να τοποθετηθεί δέστρα σε μεγαλύτερη απόσταση, γιατί αυτό θα δημιουργούσε προβλήματα τόσο στους διερχόμενους οδηγούς, καθιστώντας αδύνατη ή επικίνδυνη την κυκλοφορία των διερχόμενων οχημάτων, αφού το υπόψη κρηπίδωμα καθ΄ όλο το μήκος του γειτνιάζει με τον κύριο άξονα κυκλοφορίας του λιμανιού, όσο και στους ελιγμούς για την φορτοεκφόρτωση των πλοίων που πρυμνοδετούν στο εν λόγω κρηπίδωμα. Εξάλλου, η υπ΄ όψη θέση χρησιμοποιείται σε έκτακτες περιπτώσεις σε περιπτώσεις ανάγκης και δεν είναι θέση μόνιμου ελλιμενισμού.
  5.Τέλος αναφορικά με τις εργασίες του Νέου Λιμένα Πατρών βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή του συλλεκτηρίου αγωγού ομβρίων, ολοκληρώνεται η οριστική μελέτη των έργων επιδομής και αναμένεται η δημοπράτηση των έργων μαζί με τις υπολειπόμενες εργασίες του εν λόγω έργου.
  6.Σημειώνεται ότι για τη μελέτη και κατασκευή του Νέου Λιμένα Πατρών αρμόδια είναι η ΕΥΔΕ-ΜΕΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ.
  Στην 22η Συνεδρίαση της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.) με την υπ. αρ. 01//05-12-2005 Απόφαση, εγκρίθηκε ομόφωνα ο επαναπροσδιορισμός του σχεδιασμού / προγραμματισμού έργων λιμενικών υποδομών (Μέτρο 7,1 – Ε.Π-ΟΑΛΑΑ), σύμφωνα με τον οποίο για το Νέο Λιμένα Πατρών – πέραν των έργων του 1ου τμήματος, προϋπολογισμού 61.630.000 ευρώ, που έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται – εγκρίθηκε όπως η ολοκλήρωση της εργολαβίας του 2ου τμήματος, προϋπολογισμού 16.000.000 ευρώ χρηματοδοτηθεί από το Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α και όχι από το Interreg. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, η ένταξη στο Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α, αφορά στο υπολειπόμενο προς ολοκλήρωση τμήμα της έκπτωτης εργολαβίας.
  Η κατασκευή του 3ου τμήματος του Νέου Λιμένα Πατρών έχει προϋπολογισμό 55.000.000 ευρώ και θα διαρκέσει 72 μήνες.
  Τα έργα επιδομής του Νέου Λιμένα Πατρών αφορούν στην κατασκευή σταθμού υποδοχής και κτιριακών εγκαταστάσεων με προϋπολογισμό 27.800.000 ευρώ. Πρόσφατα το ΥΕΝ με το αρ. πρ. 8223.14/12/06//03-07-2006 έγγραφό του συμφώνησε με την ένταξη του έργου: «Ολοκλήρωση εργασιών Νέου Λιμένα Πατρών – 2ο Τμήμα» στο Μέτρο 7.1 του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α.
   
  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
  1.Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και προωθείται η εκτέλεση της β΄ φάσης του έργου «Νέος λιμένας Ηγουμενίτσας», όπου περιλαμβάνεται η διαπλάτυνση και εκβάθυνση του διαύλου προσέγγισης του λιμένα στην είσοδο του όρμου Ηγουμενίτσας.

  2.Τοποθετήθηκαν πινακίδες σήμανσης και άλλα μέσα για διευκόλυνση πρόσβασης πλοίων και οχημάτων στους προβλήτες.
   
  ΣΟΥΔΑ (ΧΑΝΙΑ)
  1.Στη λιμενολεκάνη του επιβατικού Λιμανιού παρατηρούνται τοπικές εξάρσεις του πυθμένα, που προφανώς προκλήθηκαν από την κίνηση των προπελών των πλοίων. Δεν έγινε μέχρι σήμερα ο καθαρισμός - εκσκαφή της λιμενολεκάνης, επειδή δεν υπήρχε σε κοντινή απόσταση μηχάνημα κατάλληλο για την εργασία αυτή. Επιπλέον από το 2003 αναμενόταν η έναρξη εκτέλεσης του έργου «Λιμένας Σούδας – Επέκταση επιβατικού προβλήτα ΑΔΡΙΑ» το όποιο προβλέπει εκσκαφές αυτής της λιμενολεκάνης. Το παραπάνω έργο δημοπρατήθηκε τελικά την 15-6-06.
  2.Οι προσκρουστήρες στο Λιμάνι της Σούδας είναι κατασκευές από ελαστικά αεροπλάνων ανάλογες με αυτές που μέχρι πρόσφατα χρησιμοποιούσαν στο Λιμάνι του Πειραιά και χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα σε άλλα μεγάλα λιμάνια. Με το παραπάνω έργο προβλέπεται η αντικατάσταση των προσκρουστήρων που υπάρχουν με προσκρουστήρες τύπου TRELLEX MV.
  3.Στο Επιβατικό τμήμα του Λιμανιού υπάρχουν δύο κεκλιμένες ράμπες σε θέσεις πλαγιο-πρυμνοδέτησης. Δεν υπάρχει αίτημα για κατασκευή άλλης ράμπας.
  4.Με το έργο «Λιμένας Σούδας – Επέκταση επιβατικού προβλήτα ΑΔΡΙΑ» προβλέπεται ο ηλεκτροφωτισμός τόσο του Εμπορικού όσο και του Επιβατικού Λιμένα.
  5.Υπάρχει ένα σκιάδιο στην θέση που καταπλέει το πλοίο της ΑΝΕΚ. Στη θέση που καταπλέει το HIGHSPEED είναι δύσκολο να κατασκευαστεί σκιάδιο επειδή η θέση αυτή, από επιλογή των ναυτιλιακών πρακτόρων, βρίσκεται στο Εμπορικό τμήμα του Λιμανιού.
  6.Τα προβλήματα που δημιουργούνται κατά την φορτοεκφόρτωση των Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων στο Λιμάνι της Σούδας είναι γνωστά, ωστόσο η ρύθμιση της κυκλοφορίας παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες επειδή τα δυο Ε/Γ-Ο/Γ που εξυπηρετούν την γραμμή ΣΟΥΔΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ αποπλέουν από το Λιμάνι της Σούδας συγχρόνως. Επιπλέον, για το HIGHSPEED το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ του κατάπλου και του απόπλου του είναι 30 λεπτά της ώρας.Ο κυκλοφοριακός φόρτος στο Λιμάνι είναι υπερβολικά μεγάλος για διάστημα 1-1,30 ώρας. Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων πρόσφατα διαμορφώθηκε χερσαίος χώρος στο Επιβατικό Λιμάνι, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σαν χώρος στάθμευσης οχημάτων. Επίσης, στο Εμπορικό τμήμα, στο οποίο εξυπηρετείται το Ε/Γ-Ο/Γ HIGHSPEED, σχεδιάζεται ο διαχωρισμός της ροής των οχημάτων που φτάνουν στο Λιμάνι για επιβίβαση στο πλοίο από εκείνη των οχημάτων που μεταφέρουν επιβάτες. Επιπλέον πρόκειται να διαμορφωθεί χώρος για προσωρινή στάθμευση ΙΧ οχημάτων.
  ΡΟΔΟΣ
  1.Η εκβάθυνση του λιμένα «Ακαντιάς» Ρόδου προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του μηνός Οκτωβρίου, σύμφωνα με ενημέρωση από την επιβλέπουσα αρχή την Τ.Υ. της Νομαρχιακής Αυτοδ/σης Δωδ/σου. Τα κρηπιδώματα του λιμένα «Ακαντιάς» έχουν δοθεί σε χρήση και συνεπώς μπορούν να γίνονται πλαγιοπρυμνοδετήσεις των πλοίων σ΄ αυτά.
  2.Έχουν ολοκληρωθεί τα κιγκλιδώματα και ένα στέγαστρο για τις ανάγκες των επιβατών που αφορούν τον Εμπορικό λιμένα Ρόδου και προβλέπεται η κατασκευή ενός επιπλέον (στεγάστρου).
  ΚΩΣ
  1.Έχουν τοποθετηθεί από το 2005 κεκλιμένες ράμπες σκυροδέματος στον βόρειο προβλήτα που εξυπηρετεί Ε/Γ-Ο/Γ πλοία.

  2.Έχουν επανατοποθετηθεί δέστρες κατόπιν εργασιών σκυροδέτησης - ασφαλτόστρωσης του προβλήτα.
  3.Δεν έχει αναφερθεί πρόσφατο πρόβλημα κατά τις αφίξεις/ αναχωρήσεις Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων, ως προς το βάθος του βόρειου προβλήτα, καθώς το ωφέλιμο βάθος στο σημείο προσέγγισης των πλοίων είναι -11,00μ βάθος.
  ΚΑΛΥΜΝΟΣ
  1.Έχει γίνει εκβάθυνση της λιμενολεκάνης στα -8μ., στον κύκλο ελιγμών των πλοίων, διαμέτρου 400 μέτρων, στα πλαίσια του έργου: «Ολοκλήρωση Εξωτερικών Έργων Λιμένα Καλύμνου».

  2.Έχει προγραμματιστεί η τοποθέτηση προσκρουστήρων στον προβλήτα πρυμνοδέτησης των Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων.

  3.Τον τελευταίο χρόνο έχουν γίνει σημαντικές βελτιώσεις στον φωτισμό του λιμανιού, οι οποίες θα ολοκληρωθούν σύντομα με τον επικείμενο φωτισμό του νέου υπήνεμου μώλου.
  4.Ήδη έχει ολοκληρωθεί το έργο: «Ολοκλήρωση Εξωτερικών Έργων Λιμένα Καλύμνου» και η Κάλυμνος διαθέτει πλέον ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια του Αιγαίου, το οποίο προσφέρει καταφύγιο στον αλιευτικό της στόλο και καλές συνθήκες προσέγγισης Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων.
  5.Λόγω όμως της αρχικής φιλοσοφίας σχεδιασμού του έργου (προστασία του αλιευτικού στόλου από όλες τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες), η προσέγγιση μεγάλων πλοίων καθίσταται δύσκολη. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος είναι αναγκαία η κατασκευή, σε εξωτερικό σημείο του λιμανιού, προβλήτα για την προσέγγιση των Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων και των κρουζιεροπλοίων.
  6.Ήδη το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλύμνου, εκτιμώντας ως επιτακτική την ανάγκη κατασκευής του έργου, προκήρυξε την ανάθεση των μελετών του έργου με τις διαδικασίες που προβλέπει ο Ν.3316/2005.
   
  ΦΟΥΡΝΟΙ
  1.Στο λιμένα δεν υπάρχει κτίριο αναμονής επιβατών οι οποίοι εξυπηρετούνται από τα υφιστάμενα ιδιωτικά καφενεία-μαγαζιά που υπάρχουν σε κοντινή απόσταση.

  2.Προς το παρόν το Λιμενικό Ταμείο Νομού Σάμου δεν έχει την οικονομική δυνατότητα για την σύνταξη μελέτης διαπλάτυνσης του εξωτερικού προβλήτα και εκβάθυνσης του λιμένα.
  3.Ο φωτισμός του Λιμένα είναι επαρκής ύστερα από έργο που εκτελέστηκε με έσοδα του Λιμενικού Ταμείου Νομού Σάμου αφού πρωτύτερα ο φωτισμός ήταν ανύπαρκτος.
  4.Υπάρχουν προσκρουστήρες στο Λιμένα Φούρνων.
   
  ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ
  1.Έχει ήδη εγκριθεί με την υπ. αριθμ. 1444/6-7-2006 απόφαση Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου η μελέτη του έργου « Προστασία προσήνεμου μόλου λιμένα Αγ. Κήρυκου (α’ φάση) & αποκατάσταση ζημιών στην ανατολική προβλήτα», το οποίο έχει ήδη δημοπρατηθεί με χρονοδιάγραμμα έναρξης εργασιών το Σεπτέμβριο 2006.

  2.Σχετικά με τη διαπλάτυνση του ΒΔ προβλήτα, το Λ.Τ.Σάμου σε συνεργασία με τη Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Σάμου (ως επιβλέπουσα υπηρεσία) προωθεί σχετική μελέτη και αναζητά χρηματοδότηση για την εκτέλεση του έργου.
  3.Όσον αφορά τη φωτοσήμανση είναι η προτεινόμενη από την υπηρεσία Φάρων.
  4.Υπάρχει κτιριακή εγκατάσταση (αίθουσα αναμονής & καφέ μπαρ) για την αναμονή των επιβατών εντός της Χ.Ζ. Αγ. Κηρύκου, ιδιοκτησίας Λιμενικού Ταμείου Νομού Σάμου.
  5.Υπάρχουν προσκρουστήρες.

  ΔΟΝΟΥΣΑ
  Για το Λιμένα Δονούσας, έχει εκπονηθεί μελέτη που βρίσκεται στο στάδιο έγκρισης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, όπου προβλέπεται η βελτίωση – επέκτασή του.
   
  ΜΥΤΙΛΗΝΗ
  1.Έχει επιλυθεί το θέμα του στεγάστρου και υπολείπεται μόνο ο φωτισμός.

  2.Υπάρχει μελέτη κρηπιδωμάτων, η οποία έχει ήδη πάρει έγκριση από το ΥΕΝ.
  3.Προωθείται δημιουργία θέσης στο λιμάνι για ταχύπλοα.
  4.Θέμα κυματοθραύστη: υπήρχαν αντιδράσεις παλαιότερα για να διευρυνθεί το στόμιο σε 90 μέτρα.
   
  ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ
  1.Το Δ.Λ.Τ.Ίου αναγνωρίζει ότι το λιμάνι της Φολεγάνδρου έχει επικίνδυνη είσοδο για τα πλοία και χρειάζεται εκβάθυνση, φωτοσήμανση και στέγαστρο επιβατών. Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων σκοπεύει να αναθέσει σχετικές μελέτες.

  2.Για το φωτισμό προβλήτα και την τοποθέτηση προσκρουστήρων έχει ήδη επιληφθεί το Δ.Λ.Τ.Ίου.

  ΒΟΛΟΣ
  1. Για αύξηση των θέσεων παραβολής και πρυμνοδέτησης ήδη εκτελείται η εργολαβία “Επέκταση Κεντρικού Προβλήτα”, ενώ βρίσκεται σε φάση δημοπράτησης το έργο “Επέκταση Ανατολικού Κρηπιδώματος Προβλήτα Ε/Κ”.

  2. Για την εξυπηρέτηση του ταξιδιωτικού κοινού (στέγαστρα) βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης το έργο “Λιμάνι Βόλου: Έργα Αξιοποίησης Ανατολικών Αποθηκών Κεντρικού Προβλήτα – Επιβατικός Σταθμός κ’ Άλλες Συναφείς Χρήσεις”.
  3. Για τοποθέτηση προσκρουστήρων στο Λιμένα Βόλου, προβλέφθηκαν στο Π.Δ.Ε. / Υ.Ε.Ν. (Κωδικός Έργου 2002ΣΕ18900005) € 79.236,98.
   
  ΣΚΙΑΘΟΣ
  1.Η κατασκευή υπερυψωμένης ράμπας πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο 2005.

  2.Έχει προγραμματιστεί η προμήθειά προσκρουστήρων.
  3.Η παρατήρηση για επικίνδυνη είσοδο λόγω επέκτασης λιμενοβραχίονα δεν ισχύει πλέον αφού το έργο με τίτλο «Επέκταση κεντρικού μώλου λιμένα Σκιάθου» ολοκληρώθηκε πριν το καλοκαίρι του έτους 2004.
  4.Στο στάδιο κατασκευής βρίσκεται το κτίριο της αίθουσας αναμονής επιβατών λιμένα Σκιάθου, το οποίο πρόκειται να παραδοθεί τον Οκτώβρη 2006.
   
  ΣΚΟΠΕΛΟΣ
  1.Υπάρχει ανάγκη εκβάθυνσης στην είσοδο του λιμένα, κατασκευής υπήνεμου μώλου και μεταφοράς του υπάρχοντος πλωτού φωτοσημαντήρα, ωστόσο το Λιμενικό Ταμείο Σκοπέλου δεν έχει τους απαιτούμενους πόρους.

  2.Η προμήθεια προσκρουστήρων έχει προγραμματιστεί και η κατασκευή υπερυψωμένης ράμπας πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του έτους 2005.
  3.Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καθορισμού ορίων χερσαίας ζώνης λιμένα θα εκτελεστεί η κατασκευή αίθουσας αναμονής επιβατών οι οποίοι εξυπηρετούνται προσωρινά με στέγαστρο.
   
  ΓΛΩΣΣΑ
  1.Η εκβάθυνση της λιμενολεκάνης θα δημοπρατηθεί το Σεπτέμβρη 2006,

  2.Ο φωτισμός του προβλήτα ολοκληρώθηκε στις αρχές της θερινής περιόδου.
  3.Η προμήθεια προσκρουστήρων έχει προγραμματιστεί.
  4.Η δημιουργία προβλήτα στην εξωτερική πλευρά του λιμενοβραχίονα δεν κρίνεται από το φορέα διαχείρισης ως αναγκαία.
  5.Για το λιμένα Λουτρακίου Γλώσσας Σκοπέλου έχει ανατεθεί η εκπόνηση μελέτης του κτιρίου της «Αίθουσας αναμονής επιβατών λιμένα Λουτρακίου» στην Δ.Τ.Υ της Ν.Α.Μαγνησίας και μέχρι το τέλος του έτους 2007 θα έχει κατασκευαστεί. Η παραμονή των επιβατών προς το παρόν εξυπηρετείται με προσωρινό στέγαστρο.
   
  ΑΛΟΝΗΣΟΣ
   
  1.Ο νέος προβλήτας Αλοννήσου έχει υποστεί σημαντικές ζημιές. Συγκεκριμένα έχει υποστεί καθίζηση η λιθορριπή από φυσικούς ογκολίθους που προστάτευε τον προσήνεμο μώλο, με αποτέλεσμα να καθίσταται επιτακτική η ανάγκη αποκατάστασής του. Αναμένεται έγκριση ποσού 25.000,00 € από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  2.Για τον φωτισμό του νέου προβλήτα έχει εκπονηθεί μελέτη από την Δ.Τ.Υ.Ν.Α.Μαγνησίας και αναμένεται σύντομα η δημοπράτηση του έργου.
  3.Η αίθουσα αναμονής επιβατών Πατητηρίου Αλοννήσου λειτουργεί από την άνοιξη του 2005.
  4.Καθίσταται επίσης αναγκαία η ολοκλήρωση της Β΄ φάσης του έργου, προκειμένου να επιτευχθεί η αντιμετώπιση του συνολικού προβλήματος του λιμένος Αλοννήσου καθώς και η δημιουργία εναλλακτικού προβλήτα σε υπήνεμο μέρους του νησιού.
   
  ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ
  1. Απαιτείται εκβάθυνση, προσκρουστήρες, επέκταση προβλήτα και δέστρες.

  2. Χαρτογράφηση έξωθεν του λιμένος.
  3. Εκτελέσθηκε βελτίωση ηλεκτροφωτισμού από τον Δ.Λ.Τ.Κυθήρων και τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων στον υπάρχοντα προβλήτα.
  4. Τοποθετήθηκε νέος φανός από την υπηρεσία φάρων.
   
  ΚΥΘΗΡΑ
  Διακόφτης
  1.Απαιτούνται προσκρουστήρες και δημιουργία θέσης πλαγιοπρυμνοδέτησης.
  2.Να επιλυθεί το θέμα του πετρώδη βυθού με πρόσφορα μέσα.
  Αγ. Πελαγία
  Αποτελεί το πλησιέστερο στην απέναντι στεριά λιμάνι και πρέπει να συντηρηθεί επαρκώς σαν εναλλακτική λύση ιδιαίτερα σε νότιους και δυτικούς ανέμους. Απαιτούνται εκβάθυνση, προσκρουστήρες, επισκευή ράμπας και ολοκλήρωση προστασίας σε μήκος εβδομήντα μέτρων.
   
  ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ

  1.Έχει γίνει αλλαγή του λιμένος προσέγγισης στο νησί, από τον λιμένα (προβλήτα) της Σκάλας στον Λιμένα του Αγ.Ανδρέα.

  2.Για το συγκεκριμένο λιμένα προσέγγισης δεν υπάρχουν πρόσφατες αναφορές προβλημάτων κατά την άφιξη/ αναχώρηση Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων.
   
  ΝΙΣΥΡΟΣ
  1.Στον προβλήτα έχει τοποθετηθεί φωτοσημαντήρας.

  2.Δεν υπάρχουν πρόσφατες αναφορές για πρόβλημα στις προσεγγίσεις πλοίων που να επιβάλλουν εκβάθυνση του λιμένα Μανδρακίου Νισύρου.
  3.Δεν υπάρχει πρόβλεψη κατασκευής προστατευτικού λιμενοβραχίονα.
  4.Αναφορικά με την υποχώρηση του κρηπιδώματος, το Δ.Λ.Τ. ΚΩ διερευνά την εξεύρεση επαρκούς τεχνικής λύσης επαναφοράς της στατικής επάρκειας του προβλήτα και βελτίωσης της λειτουργίας του.
   
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  1.Με το έργο «Εκβάθυνση λιμενολεκάνης λιμένος Ηρακλείου» ολοκληρώνονται οι απαραίτητες εκσκαφές σε όλη την επιφάνεια της λιμενολεκάνης και η απομάκρυνση συσσωρευμένων ιζημάτων από την αποχέτευση ομβρίων, με αποτέλεσμα την πλήρη αξιοποίηση της λιμενολεκάνης και των κρηπιδωμάτων στο μέγιστο ωφέλιμο βάθος. Για το έργο αυτό και τα έργα «Ολοκλήρωση δικτύου ύδρευσης – αποχέτευσης – πυρόσβεσης λιμένος Ηρακλείου» και «Διαμόρφωση κεκλιμένων επιπέδων κρηπιδωμάτων», συνολικού προϋπολογισμού 5.200.000,00€ έχουν συνταχθεί οι σχετικές μελέτες και έχει εγκριθεί η ένταξη και χρηματοδότησή τους στο μέτρο 7.1 του ΕΠΟΑΛΑΑ του Γ΄ΚΠΣ 2000-2006 από την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ).

  2.Με το έργο «Ανέλκυση και εξουδετέρωση πυρομαχικών» συνολικού προϋπολογισμού 220.000,00€, που χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Ο.Λ.Ηρακλείου Α.Ε., θα απομακρυνθούν τα πυρομαχικά του Β΄ παγκοσμίου πολέμου από τη λιμενολεκάνη, θα εκκαθαριστεί ο πυθμένας και θα μπορεί κατά συνέπεια χωρίς προβλήματα να υλοποιηθεί το έργο των συνολικών εκβαθύνσεων της λιμενολεκάνησ Ηρακλείου, που αποτελούν εμπόδιο και πρόσχημα για τη διακοπή εργολαβικών εργασιών. Το έργο βρίσκεται υπό δημοπράτηση.
   
  ΡΕΘΥΜΝΟ
  1.Υπό εκτέλεση βρίσκεται το έργο εκβάθυνσης ολόκληρης της λιμενολεκάνης όπου περιλαμβάνεται και η προστασία του προσήνεμου μόλου με τεχνητούς ογκολίθους. Συμβατική ημερομηνία περαίωσης του η 10η Ιουλίου 2007.

  2.Η εμβέλεια των δύο πυρσών του λιμένα (πράσινου και κόκκινου), μετά την μετατροπή τους σε ηλεκτρικούς, φτάνει στα δέκα (10) ναυτικά μίλια και εκτιμάται από την Υπηρεσία Φάρων ότι καλύπτει τις ανάγκες της ναυσιπλοΐας με καλές καιρικές συνθήκες.
  3.Στο δυτικό τμήμα του λιμένα υπάρχει επιβατικός σταθμός με τουαλέτες, και σύμφωνα με την μελέτη που έχει εκπονηθεί και εγκριθεί προβλέπεται η αντικατάσταση αυτού με νέο σύγχρονο όπου προβλέπεται και η κατασκευή ανεξάρτητών W.C.
  4.Στο ανατολικό τμήμα όπου έχει μεταφερθεί σήμερα η επιβατική κίνηση υπάρχουν μεν σύγχρονα W.C., απαιτείται ωστόσο η κατασκευή στεγάστρου για την εξυπηρέτηση των επιβατών, που σήμερα βρίσκεται στο στάδιο της μελέτης.
  5.Με τα έργα που εκτελούνται στο λιμάνι Ρεθύμνου, ολοκληρώνεται η εγκεκριμένη μελέτη του 1985 ,όπου δεν προβλέπεται άλλη επέκταση του λιμενοβραχίονα.
  6.Όσον αφορά στην ενίσχυση – επέκταση του λιμενοβραχίονα θα πρέπει να γίνει νέα ανάθεση σε ειδικούς μελετητές, της συγκεκριμένης μελέτης –πρότασης.
   
  ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
  1.Έχει υλοποιηθεί εκβάθυνση της λιμενολεκάνης.
  2.Αποκαταστάθηκαν πλήρως οι ζημιές στο κρηπίδωμα του οποίου η θεμελίωση είχε καταστραφεί
  3.Κατασκευάστηκε ράμπα για την πρόσδεση των επιβατηγών πλοίων.
  4.Προωθείται προμήθεια προσκρουστήρων.
  5.Επισκευάστηκε το ηλεκτρολογικό δίκτυο του λιμένα Καμαριώτισσας και του αλιευτικού καταφυγίου Θέρμων, το οποίο είχε καταστραφεί σχεδόν ολοκληρωτικά μετά την θεομηνία του 2003
  6.Επισκευάστηκε το υδραυλικό δίκτυο των πιο πάνω λιμένων και οι κρουνοί υδροδότησης των πλοίων.
  7.Έγιναν οι σχετικές μελέτες από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν. Έβρου και προχωρά η διαδικασία για την αποκατάσταση των ζημιών δαπέδου προσήνεμου μόλου του λιμένα της Καμαριώτισσας.
  8.Λόγω του μικρού μεγέθους της λιμενολεκάνης δεν είναι δυνατή η πρόσδεση μεγάλων πλοίων. Διερευνάται η εξεύρεση κονδυλίων για το μεγάλωμα του λιμανιού, καθώς λόγω της θέσης του υπάρχοντος λιμένα δεν είναι ιδιαίτερα δαπανηρή μια τέτοια λύση.
   
  ΨΑΡΑ
  Προωθείται το έργο «Βελτίωση λιμενικών εγκαταστάσεων Ψαρών».
   
  ΧΙΟΣ

  1.Όσον αφορά στην εκβάθυνση της νότιας πλευράς του λιμένα και συγκεκριμένα στην αφαίρεση λάσπης, έχει συμπεριληφθεί σε ευρύτερο έργο, έχουν ζητηθεί πιστώσεις από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και αναμένονται.

  2.Έχουν ήδη τοποθετηθεί στο βόρειο κρηπίδωμα προσκρουστήρες και συνεχίζουμε τις ενέργειες μέχρι να απορροφηθεί το ποσό των 49.899,95 € που εγκρίθηκε στην ΣΑΕ 189 έτους 2006.
  3.Το θέμα της φωτοβολίας του ερυθρού φανού έχει αποκατασταθεί προ διετίας αφού εκτελέστηκε έργο και συνδέθηκε ο φανός με το ηλεκτρικό δίκτυο.
  4.Δίπλα στις δέστρες δεν μπορούν να σταθμεύσουν πλέον αυτοκίνητα διότι κατασκευάστηκε πεζοδρόμιο πλάτους 4 μέτρων.
  5.Τέλος όσον αφορά στην πρόσδεση δύο πλοίων, αυτό είναι δυνατόν σήμερα εφόσον επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες. Επειδή όμως υφίσταται το πρόβλημα, το Λιμενικό Ταμείο Χίου έχει συντάξει Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο για βελτίωση των εγκαταστάσεων του Κεντρικού Λιμένα Χίου στο οποίο δίδεται λύση τόσο στο πρόβλημα αυτό, όσο και στην πλαγιοδέτηση μεγάλου τουριστικού πλοίου, καθώς και σε πολλά άλλα προβλήματα του Λιμένα. (π.χ. χερσαίοι χώροι, κτιριακές εγκαταστάσεις, χώροι στάθμευσης κ.λ.π.).
   
  ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ
  1.Έχει ήδη εγκριθεί με την υπ. αριθμ. 832/11-4-2006 απόφαση Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου η μελέτη και έχει ήδη δημοπρατηθεί το έργο «Ολοκλήρωση λιμένα Καρλοβάσου Σάμου» όπου προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες :
   
  * Ολοκλήρωση της αποξήλωσης του παλαιού υπήνεμου μόλου (υλοποιημένο έργο Γ’ φάσης).
   
  * Κατασκευή εσωτερικής κρηπίδωσης του νέου υπήνεμου μόλου (υλοποιημένο έργο Γ’ φάσης), κατασκευή ολόσωμου ακρομολίου στον υπήνεμο μόλο και επέκταση της κρηπίδωσης της παραλίας μέχρι τη βάση του παλαιού υπήνεμου μόλου μπροστά από το Ναυτικό Όμιλο.
  * Έργα ενίσχυσης της προστασίας του προσήνεμου μόλου, που περιλαμβάνουν τα έργα προστασίας του δυτικού και του βορείου (παλαιού) μόλου.
  * Διαμόρφωση χερσαίας ζώνης περιοχής νέου υπήνεμου μόλου και οδού πρόσβασης.
  Εκβάθυνση Λιμενολεκάνης.

  2.Η φωτοσήμανση είναι η προτεινόμενη από την υπηρεσία Φάρων,
  3.Υπάρχει κτιριακή εγκατάσταση (αίθουσα αναμονής & καφέ μπαρ) για την αναμονή των επιβατών εντός της Χ.Ζ. Καρλοβάσου πρόσφατα ανακαινισμένη, ιδιοκτησίας Λιμενικού Ταμείου Νομού Σάμου.
  4.Υφίστανται προσκρουστήρες και η πρυμνο-πλαγιοδέτηση πλοίων νέας τεχνολογίας είναι εφικτή.
   
  ΣΕΡΙΦΟΣ
  Βρίσκεται σε εξέλιξη λιμενικό έργο προϋπολογισμού 200.000 €
   
  ΜΗΛΟΣ

  Έχει τοποθετηθεί ικανοποιητικός φωτισμός στο λιμάνι της Μήλου.
   
  ΕΥΔΗΛΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

  1.Έχει ήδη αποκατασταθεί ο φωτισμός του προβλήτα, όπου με δαπάνη Λιμενικού Ταμείου Νομού Σάμου τοποθετήθηκαν νέα φωτιστικά σώματα.

  2.Στο λιμένα εκτελούνται εργασίες και υπάρχει ήδη σε εξέλιξη εργολαβία. η οποία περιλαμβάνει εκβάθυνση του Λιμένα (περίπου 150.000μ3).
  3.Η φωτοσήμανση είναι η προτεινόμενη από την υπηρεσία Φάρων
  4.Υφίστανται προσκρουστήρες.

  Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, την 05-12-2005 εγκρίθηκε από την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ) ο επαναπροσδιορισμός του σχεδιασμού/ προγραμματισμού έργων λιμενικών υποδομών του μέτρου 7.1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Οδικού Άξονες Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη του Γ΄ ΚΠΣ 2000-2006, που αφορά έργα σε εξέλιξη ή υπό δημοπράτηση, συνολικού προϋπολογισμού 206.366.958€ σε λιμένες εθνικής σημασίας και συγκεκριμένα στους λιμένες Μυκόνου, Καβάλας, Σούδας, Ναυπλίου, Λαυρίου, Βόλου, Πάτρας, Θήρας, Μεστών Χίου, Ρόδου και Πρέβεζας. Σκοπός του μέτρου είναι η ολοκλήρωση των παρεμβάσεων που έχουν προγραμματιστεί και βρίσκονται σε εξελικτική φάση για τη βελτίωση των λιμενικών υποδομών των παραπάνω λιμένων.

  Παράλληλα, στην ίδια Συνεδρίαση της ΕΣΑΛ εγκρίθηκαν προτάσεις μελετών λιμενικών έργων από το μέτρο 3.6 «Μελέτες συγκοινωνιακών έργων» του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ για έργα που θα προταθούν για χρηματοδότηση από την Δ΄ ΕΣΠΑ, στους λιμένες Αλεξανδρούπολης, Λαυρίου, Σούδας, Ηρακλείου, Νέων Μουδανιών, Καλαμάτας, Πρέβεζας, Ηγουμενίτσας και Πάτρας.


  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων