Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 17-Ιουν-2021 00:03

  Το outsourcing, αποτελεσματικό εργαλείο ανάπτυξης των επιχειρήσεων

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Γιώργου Καρλαύτη 

  Το μοντέλο της εξωτερικής ανάθεσης (outsourcing) έχει εφαρμοστεί ευρέως σε όλους τους κλάδους των επιχειρήσεων. Αν και οι λειτουργικές υπηρεσίες - όπως το HR, η οικονομική διαχείριση και η διαχείριση εγκαταστάσεων - είναι οι πιο χαρακτηριστικές μεταξύ των outsourcing υπηρεσιών, πολλές υπηρεσίες που βρίσκονται πολύ πιο κοντά στην καρδιά της επιχείρησης - όπως η εξυπηρέτηση πελατών, η συντήρηση των βασικών περιουσιακών στοιχείων, οι υπηρεσίες πληροφορικής, καθώς και υπηρεσίες που αφορούν την εφοδιαστική αλυσίδα - ανατίθενται εξίσου συχνά σε τρίτους. 

  Οι εταιρείες συνάπτουν συμφωνίες εξωτερικής ανάθεσης είτε με αποκλειστικό στόχο την μείωση του κόστους είτε με στόχο την επίτευξη μεγαλύτερης ευελιξίας, την πρόσβαση στην καινοτομία και την τεχνολογία.

  Η ενσωμάτωση του outsourcing μοντέλου μιας εταιρείας συμβαίνει στον πυρήνα της επιχείρησης. Με μια νέα ματιά στην οργανωτική δομή, μπορούν να επιτευχθούν ριζικές βελτιώσεις όσον αφορά το κόστος, την ποιότητα, την καινοτομία και την ευελιξία. Τα βασικά βήματα που πρέπει να γίνουν είναι η επιλογή των σωστών υπηρεσιών, η διαφάνεια στην διαχείριση, μια σαφής απόφαση σε σχέση με την προέλευση των πόρων, και η δημιουργία πλαισίου για τις απαιτούμενες δυνατότητες.

  Ο στόχος είναι να βρεθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ αποτελεσματικότητας, ποιότητας, πρόσβασης στην καινοτομία και την τεχνολογία, της ευελιξίας και του ρίσκου. Η ολιστική προσέγγιση όλων των διαστάσεων του μοντέλου προμηθευτών εξασφαλίζει, όχι μόνο την επίλυση των προβλημάτων, αλλά και την δυνατότητα επίτευξης της βέλτιστης βάσης.

  Απαραίτητα στάδια για μια επιτυχημένη στρατηγική outsourcing:

  Ανάλυση με στρατηγικό ρασιοναλισμό την συνάρτηση των αναγκών σε σχέση με το μοντέλο λειτουργίας . Οι εργασίες που πρέπει να γίνουν πρέπει να είναι απόλυτα ξεκάθαρες προκειμένου να καταστεί δυνατή η κατανόηση της φύσης των αναγκών. Αυτό είναι απαραίτητο για να δημιουργηθεί μια αντικειμενική εικόνα της προστιθέμενης αξίας και να αποφευχθούν συμβιβασμοί που βασίζονται σε συνήθειες και υπάρχουσες δομές.

  Εξέταση σε βάθος τις υπηρεσίες και τα επίπεδα υπηρεσιών που απαιτούνται για την ικανοποιητική κάλυψη των αναγκών και πώς πρέπει να σχεδιαστούν ώστε να παρέχουν την απαιτούμενη ευελιξία. Αυτή η ανάλυση, συχνά οδηγεί στην διακοπή πολλών από τις τρέχουσες υπηρεσίες που ήταν χρήσιμες στο παρελθόν, αλλά οι οποίες έχουν καταστεί άνευ αντικειμένου λόγω των δυναμικών αλλαγών στο εσωτερικό της εταιρείας ή του γύρω περιβάλλοντος, επιτρέποντας τον επανασχεδιασμό της λειτουργίας, με έναν ολοκληρωμένο τρόπο, που αυξάνει ριζικά την παραγόμενη προστιθέμενη αξία

  Το σχεδιάγραμμα των υπηρεσιών εστιάζουν στην επίτευξη των στόχων προστιθέμενης αξίας της εταιρείας. Πρέπει να δημιουργηθεί μια δομή διεύθυνσης με σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για διαφάνεια, δείκτες απόδοσης και επίπεδα στόχων που πρέπει να τεθούν. Οι ευθύνες εντός της εταιρείας πρέπει να καθοριστούν για να διασφαλιστεί ότι ο οργανισμός υποστηρίζει το νέο μοντέλο υπηρεσιών με ένα μηχανισμό αναφοράς και παρακολούθησης. Είναι απαραίτητο να υπάρχει διάκριση μεταξύ δεικτών απόδοσης που χρησιμοποιούνται για μια συγκεκριμένη υπηρεσία και άλλων δεδομένων που καταγράφονται για άλλους λόγους. 

  Για τη λήψη απόφασης σχετικά με το μοντέλο ανάθεσης - εσωτερική (insourcing) ή εξωτερική (outsourcing) μερική ή ολική-  οι βασικοί παράγοντες που θα πρέπει να αξιολογηθούν είναι τα τρέχοντα δεδομένα της αγοράς στον τομέα των προμηθευτών, καθώς και η στρατηγική συνάφεια, το κόστος των υπηρεσιών και ο κίνδυνος εξάρτησης. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει επίσης στους οργανισμούς να καθορίσουν εάν θα στοχεύσουν σε μια προσέγγιση εταιρικής σχέσης ή εάν η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει την ισχύ της στην αγορά για να μεγιστοποιήσει το δικό της όφελος. Το πραγματικό μοντέλο εξωτερικής ανάθεσης πρέπει να εφαρμόζεται μέσω δυνατών συμβάσεων. Για μια εταιρεία που επιλέγει το outsourcing, είναι απαραίτητο να καθοριστεί η δομή, οι μηχανισμοί τιμολόγησης, διεύθυνσης και οι όροι και προϋποθέσεις, σε όλες τις συμβάσεις εξωτερικής ανάθεσης. 

  Τέλος, η εταιρεία πρέπει να επανεκτιμήσει τις δυνατότητες που απαιτούνται για την υποστήριξη των αλλαγών. Οι εσωτερικές ελλείψεις που αφορούν την καθοδήγηση των εξωτερικών παρόχων ανάθεσης είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο οι εταιρείες χάνουν τον έλεγχο. 

  Σημαντικό ότι ο outsourcing συνεργάτης χρειάζεται εξίσου εξειδικευμένα άτομα για τη διαχείριση και τη βελτιστοποίηση της εταιρικής σχέσης.

  * Ο κ. Γιώργος Καρλαύτης είναι paranormal enterpreuner και ειδικός στην ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων εξωτερικής ανάθεσης.
   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ