Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 07-Ιουλ-2020 00:04

  CSR: Στρατηγική και κοινωνία

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Δηµήτρη Γ. Μαύρου

  Tα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες οργανώσεις εξετάζουν και βαθµολογούν τις επιχειρήσεις µε κριτήριο την απόδοσή τους στον τοµέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ). Ως αποτέλεσµα, η ΕΚΕ έχει αναδειχθεί ως απαραίτητη προτεραιότητα για τη διοίκηση και τους ηγέτες των επιχειρήσεων ανά την υφήλιο.

  Όµως, αν αξιολογήσουµε τη µέχρι σήµερα επιτυχία των προσπαθειών στην εφαρµογή και την αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων εταιρικής υπευθυνότητας, η κατάσταση δεν είναι ενθαρρυντική. Ο λόγος είναι ότι οι διοικήσεις αντιµετωπίζουν την επιχείρηση και την κοινωνία ως δύο ξεχωριστά µεγέθη, ενώ αυτά τα δύο είναι αλληλοεξαρτώµενα. Αν προσθέσουµε και το γεγονός ότι η πλειονότητα των ηγετών δεν συνδέουν τη στρατηγική που έχουν εκπονήσει για την επιχείρησή τους µε τα προγράµµατα ΕΚΕ που εφαρµόζουν, αντιλαµβανόµαστε γιατί συµβαίνει αυτό. 

  Η προσήλωση στη στρατηγική της βιώσιµης ανάπτυξης και η ένταξη σε αυτήν των πρακτικών και πολιτικών της Εταιρικής Ευθύνης αποδεικνύονται απολύτως αναγκαίες, ιδιαίτερα στη σηµερινή οικονοµική συγκύρια.

  Οι επιχειρήσεις που συνειδητοποίησαν ότι η ΕΚΕ δεν είναι άλλο ένα κόστος ή άλλη µία µορφή φιλανθρωπίας και την ενσωµάτωσαν στην επιχειρησιακή στρατηγική τους ανακάλυψαν ότι είναι ευκαιρία, καινοτοµία και τελικά µπορεί να αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. 

  Πιο συγκεκριµένα, δύο πρόσφατες µελέτες, στις Ηνωµένες Πολιτείες και στο Ηνωµένο Βασίλειο, σε σηµαντικό δείγµα επιχειρήσεων εισηγµένων στο χρηµατιστήριο αξιών, έδειξαν ότι η εφαρµογή πρακτικών Εταιρικής Ευθύνης και η ενσωµάτωσή τους στην εταιρική κουλτούρα είχαν σηµαντική επίδραση στο κόστος του εξωτερικού δανεισµού, στην απόδοση των επενδεδυµένων κεφαλαίων και στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης.

  Στην Ελλάδα ο θεσµός και η στρατηγική της εταιρικής διακυβέρνησης που βασίζεται στην έννοια της Εταιρικής Ευθύνης είναι µεν πρόσφατα, αλλά διαπιστώνουµε συνεχώς αυξανόµενο ενδιαφέρον από τις επιχειρήσεις, και ιδιαίτερα από τις µεγαλύτερες και πιο οργανωµένες. 

  Σε περιόδους κρίσης όπως αυτή που ζούµε σήµερα διαπιστώνουµε ότι οι επενδυτές, οι καταναλωτές και η κοινωνία αντιµετωπίζουν µε µεγαλύτερη κριτική διάθεση και δυσπιστία τις επιχειρήσεις. Πολλές, λοιπόν, εταιρείες έχουν συνειδητοποιήσει ότι είναι αναγκαίο να ασχοληθούν µε τις ανάγκες των καταναλωτών, τους προβληµατισµούς της αγοράς και της κοινωνίας και αυτό αποτελεί σαφώς ένα επιπλέον κίνητρο να ασχοληθούν σοβαρά µε τον θεσµό και τις πρακτικές της Εταιρικής Ευθύνης. 

  Μέσα σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον ο Δείκτης Εταιρικής Ευθύνης (CR Index) δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις και οργανισµούς να αξιολογήσουν τις ενέργειές τους και να συγκρίνουν τις πρακτικές τους µε αξιόλογες εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το CR Index είναι ο πρώτος και µοναδικός Εθνικός Δείκτης για την Ελλάδα που αξιολογεί τις επιχειρήσεις και τη στρατηγική εταιρικής διακυβέρνησης µε γνώµονα την Εταιρική Ευθύνη.

  Το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης έχει αναλάβει την αποκλειστική εκπροσώπηση του CR Index στην Ελλάδα σε συνεργασία µε το BITC (Business in the Community). Στόχος του CR Index είναι να παρέχει στις ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισµούς το πιο αναγνωρισµένο εργαλείο αξιολόγησης σε θέµατα ΕΚΕ. Είναι δε σηµείο αναφοράς για την αναγνώριση των επιδόσεών τους µε βάση τα διεθνή κριτήρια. Οι τοµείς αξιολόγησης αναφέρονται στην κοινωνία, στο περιβάλλον, στην αγορά και στους εργαζοµένους.

  Συµπερασµατικά, µπορούµε να πούµε ότι, όσο πιο στενά συνδέεται ένα κοινωνικό θέµα ή πρόβληµα µε τη δραστηριότητα της επιχείρησης, τόσο µεγαλύτερη είναι η ευκαιρία να µετατραπεί σε ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για αυτήν, αλλά και τελικά να αποβεί προς όφελος της κοινωνίας.

  * Ο κ.Δημήτρης Μαύρος είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ