Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 13-Απρ-2020 00:04

  Επιστρεπτέα προκαταβολή και "επιστρεπτέα" προκαταβολή φόρου!

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Δημήτρη Τσαγκάρη

  Νοηματική σύγχυση δημιούργησε -σε πρώτο χρόνο- η κυριολεκτική ανάγνωση του όρου "επιστρεπτέα προκαταβολή", αφού προκάλεσε σε πολλούς, τη λανθασμένη εντύπωση ότι η σχετική κυβερνητική πρωτοβουλία πιθανώς να αφορούσε την επιστροφή της προκαταβολής φόρου εισοδήματος, που έχει ήδη καταβληθεί, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η ρευστότητα επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων.

  Ως γνωστόν, στην ΠΝΠ της 30.03.2020 "Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID – 19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις", στο άρθρο 3, προβλέφθηκε προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης με την ονομασία "επιστρεπτέα προκαταβολή".

  Η ενίσχυση αφορά όλες τις ιδιωτικές επιχειρήσεις (ανεξαρτήτως νομικής μορφής και κλάδου) που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID – 19, όμως πρόκειται για επιστρεπτέα κρατική ενίσχυση (άρα δάνειο) και ήδη με την Α. 1076/2020 διευκρινίστηκε η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος,  στο myBusinessSupport της ΑΑΔΕ.

  Το περιεχόμενο της ενίσχυσης (χρηματοδότηση/δάνειο) ονομάστηκε "επιστρεπτέα προκαταβολή", ως συνολικό ύψος της ενίσχυσης όλων αναφέρθηκε το ποσό του 1 δισ. ευρώ και ως ανώτατο όριο ενίσχυσης προβλέπονται τα 500.000 ευρώ ανά επιχείρηση.

  Η συνολική διάρκεια του δανειοδοτικού σχήματος προβλέπεται 5ετής και το επιτόκιο περιγράφεται ως "εξαιρετικά χαμηλό" χωρίς να ορίζεται το ακριβές ύψος του. Ορίζεται όμως ως καταληκτική ημερομηνία ενδιαφέροντος για τους υποψηφίους η 10.04.2020, η οποία ήδη παρατάθηκε για 21.04.2020.

  Η φύση της ενίσχυσης – δανείου, επιστρεπτέου -εν μέρει ή εις ολόκληρον- είναι και ακατάσχετη/αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή ενώ ΚΥΑ θα εξειδικεύσει όλες τις περαιτέρω λεπτομέρειες με βασική δέσμευση/ρήτρα τις "μη απολύσεις".

  Πολύ εύστοχα λοιπόν, ο εκλεκτός συνάδελφος ορκωτός λογιστής Κωνσταντίνος Νιφορόπουλος σχολίασε  σε  σχετικό του άρθρο ότι, κακώς χρησιμοποιήθηκε ο όρος "επιστρεπτέα προκαταβολή" (που παραπέμπει συνειρμικά στην προκαταβολή του φόρου εισοδήματος) αντί κάποιου άλλου, όπως ειδικό δάνειο από το κράτος, κρατική ενίσχυση λόγω κορωνοϊού, κλπ κλπ.

  Ευκαιρίας δοθείσης, με αφορμή την -προς στιγμήν- παρανόηση  θυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 70 και 71 του Ν. 4172/2013 προβλέπεται ότι:

  ".....σε περίπτωση που τυχόν μειωθεί το εισόδημα άνω του 25% ο φορολογούμενος μπορεί να ζητήσει με αίτησή του τη μείωση του φόρου που βεβαιώθηκε κατά τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου (69) με αίτηση που υποβάλεται μέχρι το τέλος του μήνα Σεπτεμβρίου του φορολογικού έτους στο οποίο έγινε η βεβαίωση κλπ κλπ. Για την εκτίμηση της μείωσης του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα λαμβάνονται υπόψη ενδεικτικά:

  Α. 1. Σε περίπτωση που τυχόν μειωθεί το εισόδημα άνω του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), ο φορολογούμενος μπορεί να ζητήσει με αίτησή του τη μείωση του φόρου που βεβαιώθηκε κατά τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου. Η αίτηση υποβάλλεται μέχρι το τέλος του μήνα Σεπτεμβρίου του φορολογικού έτους στο οποίο έγινε η βεβαίωση και αφορά στα ποσά του φόρου για τις δόσεις που δεν έγιναν ληξιπρόθεσμες κατά το χρόνο της υποβολής της αίτησης. Κατά την εκτίμηση της μείωσης του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα λαμβάνονται ενδεικτικά υπόψη:

  α) Το ποσό των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης στο τρέχον φορολογικό έτος, συγκρινόμενο με τα ακαθάριστα έσοδα της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου φορολογικού έτους.

  β) Το ποσοστό των δαπανών και εξόδων διαχείρισης επί των ακαθάριστων εσόδων του τρέχοντος φορολογικού έτους σε σύγκριση με το αντίστοιχο ποσοστό του προηγούμενου φορολογικού έτους.

  γ) Οι ουσιώδεις μεταβολές που τυχόν επήλθαν στους παράγοντες διαμόρφωσης του μικτού κέρδους της επιχείρησης κατά το τρέχον φορολογικό έτος σε σχέση με το προηγούμενο.

  δ) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο πιθανολογείται μείωση του κέρδους του τρέχοντος φορολογικού έτους.

  2. Η Φορολογική Διοίκηση προβαίνει στην επαλήθευση της αίτησης που υποβλήθηκε και υποχρεούται, μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την υποβολή της, να ανακοινώνει στον φορολογούμενο τα αποτελέσματα του ελέγχου. Αν διαπιστώσει ότι το εισόδημα μειώθηκε πραγματικά κατά το ποσοστό της προηγούμενης παραγράφου, η Φορολογική Διοίκηση προβαίνει στην έκπτωση ανάλογου, με τη μείωση που επήλθε, ποσού φόρου από τις επόμενες δόσεις που οφείλονται.

  3. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, ο φορολογούμενος μπορεί να καταβάλλει τις, από τη λήξη της προθεσμίας και μετά, απαιτητές δόσεις του φόρου μειωμένες κατά το ποσοστό της μείωσης των εισοδημάτων του, όπως αυτόν αναφέρεται στην αίτησή του που υπέβαλε για το σκοπό αυτόν, με επιφύλαξη να καταβάλει τον τυχόν επιπλέον οφειλόμενο φόρο κατά τον έλεγχο της δήλωσης και την οριστική εκκαθάρισή του.

  4. Αν γίνει νέα εκκαθάριση λόγω υποβολής τροποποιητικής δήλωσης, εφόσον μειωθεί ο φόρος μειώνεται αναλόγως και η προκαταβολή του φόρου......."

  Είναι πλέον βέβαιο ότι την περίοδο που διανύουμε όλα τα ανωτέρω έχουν ήδη καταστεί αυταπόδεικτα, για τη μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών που εντάσσονται στα προβλεπόμενα των ΠΝΠ και όλων των ΚΑΔ που έχουν μπει σε καθεστώς διευκόλυνσης, επομένως ίσως θα έπρεπε η κυβέρνηση να εξετάσει άμεσα, τουλάχιστον για φέτος, την εκ των προτέρων μείωση, γενναία  μείωση ή και μηδενισμό, της προκαταβολής φόρου εισοδημάτων της κατηγορίας αυτής.

  Αφενός θα διευκολυνόταν καίρια ο κυβερνητικός στόχος γαι συμβολή στην παροχή ρευστότητας των επιχειρήσεων και των επιτηδευματιών και αφετέρου θα γλυτώσει ,το ήδη βεβαρυμένο σύστημα των ΔΟΥ, απο τον προσεχή "Αρμαγεδδώνα" των προβλεπόμενων- από τον Ν 4172/2013- σχετικών αιτήσεων μείωσης του φόρου προκαταβολής από επιχειρηματική δραστηριότητα.

  Σημείωση: Ευχαριστώ θερμά τον διακεκριμένο Δικηγόρο, φίλο και συνεργάτη, πρώην υφ.. Οικονομικών Γ. Μαυραγάνη που με την ανάρτηση του στο FB : "να μη χρεωθεί προκαταβολή φόρου εισοδήματος 2021 στις φετινές δηλώσεις φόρου εισοδήματος για ατομικές επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και εταιρείες που ανήκουν στους ΚΑΔ που έχουν ανακοινωθεί", αλλά και την γόνιμη ανταλλαγή γνώμης που είχαμε, με βοήθησε καίρια στην σύνταξη της πιο πάνω θέσης. Άλλωστε είναι, τουλάχιστον,  ο "τυπικός" συντάκτης του Ν.4172/2013 ...

  * Ο κ. Δημήτρης Τσαγκάρης είναι Οικονομολόγος ΜΑ-Λογιστής Ά/Φοροτεχνικός, Διευθύνων Σύμβουλος της FAO Economics ΑΕ
   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ