Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 09-Απρ-2020 00:05

  Εκκρεμότητες του ΕΦΚΑ την εποχή του κορονοϊού

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Της Ματίνας Τριανταφύλλη

  Ανάμεσα στα καίρια μέτρα που έχει λάβει η Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών του κορονοϊού (COVID-19) στο πεδίο της κοινωνικής ασφάλισης και, συγκεκριμένα για όσους πλήττονται, είναι ασφαλώς η έκπτωση κατά 25% στις ασφαλιστικές εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών εφόσον πληρώσουν εμπρόθεσμα, η αναστολή πληρωμής των τρεχουσών εισφορών και των δόσεων για όσους έχουν αδυναμία καταβολής, η παράταση υποβολής των ΑΠΔ, καθώς και η επιστροφή των εισφορών από την εκκαθάριση του 2018 για όσους δικαιούνται επιστροφής.

  Τί συμβαίνει όμως με τις χιλιάδες εκκρεμότητες του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ (πλέον e-ΕΦΚΑ) την εποχή του κορονοϊού, η οποία κανείς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει πόσο θα διαρκέσει. 

  Ήδη από την περίοδο της θέσπισης του νόμου Κατρούγκαλου (Ν. 4387/2016), αλλά και πριν από αυτόν, είχε συσσωρευτεί μεγάλος αριθμός εκκρεμουσών συνταξιοδοτικών και άλλων ασφαλιστικών υποθέσεων. Κάποιες από αυτές πράγματι προχώρησαν, πλην όμως, πολλές είναι αυτές που ακόμα λιμνάζουν, ενώ με την πάροδο του χρόνου προστέθηκαν και νέες υποθέσεις από την κατάθεση των νέων αιτήσεων. Εξ’ αυτών ειδική μνεία χρήζει η καθυστέρηση χορήγησης ακόμα και προσωρινών συντάξεων σε ασφαλισμένους με μηδενικό εισόδημα, που σε ορισμένες περιπτώσεις αγγίζει μέχρι και το ένα έτος, κατά παράβαση του νόμου που ορίζει ότι πρέπει να χορηγείται προσωρινή σύνταξη εντός δύο μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης.  

  Ακόμη, ας μην ξεχνάμε ότι πρόσφατα ψηφίστηκε ο νέος ασφαλιστικός νόμος Βρούτση (Ν. 4670/2020), για την πλήρη εφαρμογή του οποίου θα πρέπει να εκδοθούν από το Υπουργείο Εργασίας και την Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ εγκύκλιοι και οδηγίες, και βέβαια θα πρέπει να προσαρμοσθούν τα ψηφιακά συστήματα με βάση τα νέα δεδομένα που εισφέρει ο νόμος αυτός. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι από τις πλέον σημαντικές ρυθμίσεις για τις οποίες αναμένονται οι επιμέρους οδηγίες, ώστε να καταστεί δυνατή η εν τοις πράγμασι εφαρμογή τους, αποτελεί ο επανυπολογισμός όλων των παλαιών συντάξεων, ο καινούργιος τρόπος υπολογισμού των νέων κύριων συντάξεων, αλλά και οι αυξήσεις και τα αναδρομικά που θα προκύψουν από τον Οκτώβριο του 2019 για τις επικουρικές συντάξεις.

  Είναι γεγονός ότι στις αρχές του έτους δρομολογούνταν ταχέως οι διαδικασίες, προκειμένου να υπάρξει πρόοδος σε σχέση με τις παραπάνω εκκρεμότητες. Εντούτοις, με την εμφάνιση του κορονοϊού, θα πρέπει να αξιοποιηθούν όλες οι ψηφιακές δυνατότητες του e-ΕΦΚΑ, ώστε να μην καθυστερήσουν έτι περαιτέρω αυτές οι εκκρεμότητες, καθώς από αυτές εξαρτάται εν πολλοίς η αξιοπρεπής διαβίωση των υποψήφιων συνταξιούχων. 

  Ειδικότερα, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων που έχει υιοθετήσει η Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορονοϊού, περιλαμβάνονται και διευκολύνσεις για την ασφαλή λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Ειδικότερα, στην παρ. 6 του αρ. 5 της υπ’ αριθ. 55/11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, ορίζεται ότι σε περίπτωση που πρέπει να ανασταλεί ή να περιοριστεί η λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας, δύναται να προσδιορίζεται ο αριθμός των υπαλλήλων  που πρέπει να παρίστανται καθημερινά στην υπηρεσία, με δυνατότητα εκ περιτροπής εργασίας ή και με τον ορισμό κατ’ εξαίρεση προσωπικού ασφαλείας. Στην περίπτωση αυτή, προβλέπεται ρητά ότι λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να εξασφαλίζεται, ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου της υπηρεσίας, η δυνατότητα εξ αποστάσεως παροχής εργασίας με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Γι’ αυτό άλλωστε και δεν μειώθηκαν οι αποδοχές των υπαλλήλων, ούτε λογίζονται ως ημέρες αδείας οι ημέρες που δεν προσέρχονται στην υπηρεσία.

  Ενόψει των ανωτέρω και με δεδομένο ότι ο αριθμός των νεοεισερχόμενων ασφαλιστικών αιτημάτων έχει οπωσδήποτε μειωθεί λόγω του περιορισμού της μετακίνησης των πολιτών, αυτή η περίοδος της "καραντίνας" είναι μια λαμπρή ευκαιρία για να προχωρήσει ο e-ΕΦΚΑ -όπως και πολλοί άλλοι δημόσιοι φορείς- με τις εκκρεμείς υποθέσεις. 

  Τούτο δε, πρώτα απ’ όλα, διότι οι υπάλληλοι δεν δαπανούν χρόνο στη συναλλαγή με το κοινό. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ύστερα από προηγούμενο αίτημα του ασφαλισμένου στον "e ΕΦΚΑ Μένουμε σπίτι", το εκάστοτε αρμόδιο υποκατάστημα ΕΦΚΑ προσδιορίζει κατά την κρίση του ραντεβού με τον ασφαλισμένο για την επείγουσα συναλλαγή που επιθυμεί να πραγματοποιήσει. Επομένως, οι υπάλληλοι έχουν στη διάθεσή τους όλο το χρόνο της απασχόλησής τους για την ενασχόληση με τις υποθέσεις που εκκρεμούν. 

  Περαιτέρω, κατά το χρονικό αυτό διάστημα οι υπάλληλοι που δεν προσέρχονται στην υπηρεσία και παραμένουν στο σπίτι, λόγω της εκ περιτροπής προσέλευσης που ορθώς έχει υιοθετήσει το δημόσιο για την αποφυγή συγχρωτισμού των υπαλλήλων στα γραφεία -και εφόσον αυτοί δεν τελούν σε άδεια ειδικού σκοπού- δύνανται ασφαλώς να εργασθούν από το σπίτι. Μάλιστα, όπως ακριβώς ορίζει η προαναφερόμενη διάταξη της ΠΝΠ, λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίζεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως παροχής εργασίας με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. 

  Ειρήσθω εν παρόδω, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με σκοπό να υπάρξει δυνατότητα απρόσκοπτης εργασίας των υπαλλήλων από την οικία τους για την λειτουργία κρίσιμων υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης, έχει μεριμνήσει ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί από την οικία του υπαλλήλου πρόσβαση με VPN (Virtual Private Network) στα συστήματα και τις εφαρμογές κάθε φορέα. Πέραν δε τούτου, υπάρχει πλέον και ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσω της οποίας έχουν τη δυνατότητα όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι να πραγματοποιούν εξ αποστάσεως συσκέψεις. Στην περίπτωση του ΕΦΚΑ κρίνεται περισσότερο από επιβεβλημένη η αξιοποίηση των εν λόγω δυνατοτήτων, τις οποίες ευελπιστούμε ότι έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή, αναμένοντας τα σχετικά αποτελέσματα μείωσης των εκκρεμοτήτων. 

  Κι αν, παρόλα αυτά, σε ορισμένες περιπτώσεις εξακολουθούν να υφίστανται τεχνικές δυσκολίες και τυχόν αδυναμία ηλεκτρονικής πρόσβασης των υπαλλήλων στα απαραίτητα για την υπόθεση στοιχεία του ΕΦΚΑ από τον υπολογιστή του σπιτιού τους, θα πρέπει να προβαίνουν σε πρόοδο των εργασιών της υπόθεσης με κάθε πρόσφορο τρόπο -όπως αυτούς που θα υιοθετούσε κάθε ιδιωτική επιχείρηση σε μια αντίστοιχη περίπτωση- με γνώμονα πάντοτε την εξυπηρέτηση του ασφαλισμένου. 

  Συμπερασματικά, λοιπόν, προκύπτει ότι ο ΕΦΚΑ οφείλει να αντιμετωπίσει την περίοδο της "καραντίνας" ως μία ευκαιρία να προχωρήσει με τις συνταξιοδοτικές και ασφαλιστικές εκκρεμότητες, κάνοντας με αυτόν τον τρόπο πράξη την εξ αποστάσεως εργασία και επιβεβαιώνοντας τη νέα του ονομασία (e-ΕΦΚΑ). Γιατί δεν πρέπει να διαφύγει της προσοχής των αρμοδίων φορέων ότι, όση -αναμφισβήτητα μεγάλη- ανάγκη οικονομικής συνδρομής έχουν οι εργαζόμενοι που έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας τους και οι επαγγελματίες που πλήττονται λόγω του κορονοϊού, άλλη τόση ανάγκη έχουν και οι υποψήφιοι συνταξιούχοι που αξίζει να βιώσουν τη δύσκολη αυτή συγκυρία με αξιοπρέπεια. 

  * κα Η Ματίνα Τριανταφύλλη είναι δικηγόρος Αθηνών, εξειδικευμένη σε υποθέσεις ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ