Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 06-Απρ-2020 00:04

  Επιχειρήσεις μιας χρήσης σε ένα ολοένα και πιο έντονα μεταβαλλόμενο περιβάλλον

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Θάνου Ευσταθίου

  Ο πρωτογενής τομέας, όπως αυτός της ιχθυοκαλλιέργειας, συνίσταται από την επιχειρηματική δραστηριότητα και λειτουργία των μονάδων παραγωγής, δημιουργώντας τη βάση κατανάλωσης, κατ' ευθείαν από την φύση. 

  Καιρικά φαινόμενα μεγάλης έντασης που επιταχύνονται από την κλιματική αλλαγή, φυσικές καταστροφές, διακρατικές εμπορικές συμφωνίες και εσωτερικές πολιτικές συνθήκες, είναι κάποιοι από τους παράγοντες που δύνανται να επηρεάσουν άμεσα ή έμμεσα τον κλάδο, καθιστώντας τον ευάλωτο στη μεταβλητότητα του αστάθμητου. 

  Η χώρα μας, φέροντας μια επαχθή παρακαταθήκη δεκαετίας ζυμώσεων, οικονομικών πιέσεων και θεμελιακών αλλαγών στην οικονομική της δραστηριότητα, έδειξε τα τελευταία χρόνια να αναλαμβάνει εκ νέου τη θέση της στην παγκόσμια αγορά των ιχθυοκαλλιεργειών, με τα προϊόντα προστιθέμενης αξίας παραγωγής, απόρροια της συσσωρευμένης γνώσης και εμπειρίας που αποκόμισε προσαρμοζόμενη στις ανάγκες της  εγχώριας και  παγκόσμιας αγοράς και ζήτησης. Μία από αυτές τις πρωτοβουλίες, ήταν και η ίδρυση το 2016,  της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ) από εταιρείες του κλάδου, με στόχο την προώθηση των υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας προϊόντων της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας.

  Πριν μερικούς μήνες, η Ισπανία, χώρα με πολυετή επίσης εμπειρία στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας, και με ελληνική παρουσία μέσω θυγατρικών που δραστηριοποιούνται με μονάδες παραγωγής στις ακτές της, χτυπήθηκε από την καταιγίδα Gloria, ένα καιρικό φαινόμενο που διήρκησε δέκα ημέρες και κατέστρεψε τη μισή ετήσια παραγωγή των 60 χιλ. τόνων ιχθύων και εξοπλισμού (κλωβών, διχτυών, σκαφών), προκαλώντας ένα κενό στην αγορά πώλησης ιχθύων, με τις εταιρείες να μην μπορούν να εξυπηρετήσουν τη σχετική ζήτηση. Η ισπανική κυβέρνηση συνεπικουρούμενη και από την ιδιωτική πρωτοβουλία, λειτούργησε άμεσα, στο να συμβάλει στη μείωση της ζημιάς για τις επιχειρήσεις, απλώνοντας έτσι ένα δίχτυ προστασίας μικρής διάρκειας προς αυτές. 

  Με δεδομένο ότι μια μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας χρειάζεται κατά μέσο όρο 12 με 18 μήνες από τη δημιουργία της, ώστε να είναι σε θέση να διαθέσει τα προϊόντα της στην αγορά, αποδεικνύεται το μέγεθος της έκθεσης των μονάδων στα καιρικά φαινόμενα μεγάλου εύρους και έντασης, και υποδεικνύεται η ανάγκη θωράκισης των επιχειρήσεων στην εμφάνιση ανάλογων γεγονότων.

  Τις τελευταίες εβδομάδες βιώνουμε μια πρωτόγνωρη συνθήκη σε παγκόσμιο επίπεδο, με την εμφάνιση και εξάπλωση του νέου κορονοϊού Covid-19, που επέφερε μεγάλες πιέσεις στις ελληνικές ιχθυοκαλλιέργειες, με τη μεγάλη πτώση των εξαγωγών σε χώρες όπως οι Ιταλία, Γαλλία και Ισπανία, που πλήττονται λόγω της πανδημίας του ιού. 

  Συνεπικουρούμενης της απαγόρευσης των πτήσεων από την Ευρώπη κατόπιν απόφασης της κυβέρνησης των ΗΠΑ, οι εμπορικές συμφωνίες είναι πολύ δύσκολο να διεκπεραιωθούν, και τα εναλλακτικά κανάλια μεταφοράς, μέσω τρίτων χωρών, εκτός Ευρώπης, καθιστούν το κόστος μεταφοράς ελληνικών ψαριών στην αμερικάνικη αγορά, σχεδόν απαγορευτικό.

  Τέτοιας έκτακτης εμφάνισης γεγονότα, που σύμφωνα με τα παρούσες συνθήκες δείχνουν να διαρκούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς άμεσα ορατή λύση, μπορούν να προκαλέσουν περαιτέρω πλήγματα στις επιχειρήσεις, ανυπολόγιστου μεγέθους, που, παρά την όποια εξαγγελία μέτρων για οικονομική ενίσχυση τους από τους κυβερνητικούς οργανισμούς, η οποία είναι βραχυπρόθεσμου χρονικού ορίζοντα και κλίμακας. 

  Ο πρωτογενής τομέας λογίζεται πολλές φορές ως ακατάβλητος, λόγω της σπουδαιότητας του, και συνθήκες όπως οι ανωτέρω, θεωρείται ότι δεν έχουν μεγάλη συχνότητα εμφάνισης, ώστε να πλήξουν ανεπανόρθωτα τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτόν. Η προσέγγιση αυτή δημιουργεί μία συνθήκη αντίληψης  που εγκλωβίζει τον ορίζοντα τους, σε επιχειρήσεις μιας χρήσης, σύμφωνα με την οποία θα υφίστανται στο διηνεκές απρόσκοπτα, παρόλο που οι συνθήκες γύρω μας, δείχνουν τη μεταβλητότητα τους και την επίδραση τους σε εκείνες, ολοένα και πιο συχνά.

  Η μείωση των πωλήσεων εντός και εκτός Ελλάδος, αναγκάζει τις επιχειρήσεις του χώρου, να διατηρούν τα εκτρεφόμενα ιχθύδια στις μονάδες εκτροφής, που απόρροιας του χρόνου, του διατροφικού κύκλου και της αύξησης των μεγεθών τους, η ιχθυοφόρτιση εντός των κλωβών, παρουσιάζει αύξηση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ευζωία και την πιθανή εμφάνιση ασθενειών, λόγω μείωσης των ποσοστών διαθέσιμου οξυγόνου εντός των υδάτων και της επικείμενης αύξησης της θερμοκρασίας από τους καλοκαιρινούς μήνες.

  Η διάρρηξη του κύκλου παραγωγής και της εύρυθμης λειτουργίας μιας παραγωγικής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, τόσο από σταθερούς παράγοντες, όπως η εναλλαγή των εποχών, όσο και από μεταβλητούς, όπως τα έντονα καιρικά φαινόμενα που γίνονται ολοένα και εντονότερα από την κλιματική αλλαγή σε παγκόσμια κλίμακα, αλλά και της εμφάνισης φαινομένων έμμεσης επιρροής, όπως η πανδημία λόγω του κορονοϊού Covid-19, υποδεικνύουν την αδήριτη ανάγκη διαφύλαξης των παραγωγικών μονάδων του πρωτογενή τομέα της χώρας μας. 

  Προγράμματα που θα διευκολύνουν τις επιχειρήσεις να διατηρήσουν την υφιστάμενη και μελλοντική ταμειακή τους ρευστότητα, καθώς επίσης και την κερδοφορία τους, όπως η επιδότηση ασφαλίστρου, το πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων, και τα κίνητρα προώθησης εξαγωγικών δραστηριοτήτων, μέσω απαλλαγής ή μείωσης φόρων, μπορούν να θεσπιστούν από ένα θεσμικό πλαίσιο ορισμένο από το κράτος για τη θωράκιση του κλάδου.

  Παράλληλα, οι επιχειρήσεις, μπορούν να λάβουν μέτρα προστασίας των επενδύσεων τους, με προϊόντα που σχετίζονται είτε με ασφαλίσεις  από κινδύνους απωλειών και θνησιμοτήτων των εκτρεφόμενων ιχθυδίων στις μονάδες παραγωγής, είτε με ασφαλίσεις που τους επιτρέπουν να προστατευθούν από οικονομικές απώλειες που μπορεί να προκληθούν από την αδυναμία των πελατών τους να πληρώσουν τις επί πιστώσει εμπορικές συναλλαγές, μετά την πώληση των προϊόντων τους σε εκείνους.

  Η εγχώρια ασφαλιστική αγορά αλλά και η διεθνής, προσφέρουν εργαλεία εξασφάλισης από τους ανωτέρω κινδύνους, και προσδίδουν καλύτερη δυνατότητα διαπραγμάτευσης εμπορικών όρων χρηματοδότησης, όπως και επέκτασης τους στο εξωτερικό. Οι κίνδυνοι, δύνανται να  αντιμετωπιστούν, από τα υφιστάμενα προϊόντα που προσφέρει ήδη η ασφαλιστική αγορά, η οποία έχει αποδείξει πολλάκις πως προσαρμόζεται γρηγορότερα από κάθε άλλο κλάδο στην εναλλαγή και αλλαγή των συνθηκών, με σκοπό την εύρυθμη και αδιατάρακτη συνέχιση της λειτουργίας του κόσμου που έχουμε δημιουργήσει, σε βάθος ετών και όχι μιας χρήσης. 

  * Ο κ. Θάνος Ευσταθίου είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Synthesis Insurance Brokers
   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ