Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 23-Ιουλ-2018 00:29

  Ανάπτυξη νέου θεσμικού πλαισίου για την ποιότητα και την καινοτομία

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
  Ανάπτυξη νέου θεσμικού πλαισίου για την ποιότητα και την καινοτομία

  Του Βασίλη Μαυροειδή

  Με το παρόν άρθρο επιχειρείται η περιγραφή, και συγχρόνως προτείνεται η υιοθέτηση,  ενός σύγχρονου μοντέλου βιομηχανικοεπιχειρηματικής πολιτικής, ικανού να εκφράσει δυναμικά την  επιχειρηματική, διοικητική, ερευνητική και ακαδημαϊκή καινοτομία, ακόμη και με μηδενικό δημοσιονομικό κόστος, καίριο ζήτημα στην Ελλάδα της κρίσης και των περιορισμένων δημοσιονομικών πόρων.

  Ειδικότερα, προτείνεται η ανάπτυξη ενός νέου θεσμικού πλαισίου που βασίζεται κυρίαρχα στη λειτουργική διασύνδεση δεξιοτήτων στελεχών κάθε  κατηγορίας από:

  • Βιομηχανία - επιχειρηματικότητα 
  • Ανώτατη εκπαίδευση 
  • Έρευνα και 
  • Δημόσιους οργανισμούς
  σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο πρότυπο καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηριζόμενο και υλοποιούμενο από σχετικό Δημόσιο φορέα. Η ζητούμενη διασύνδεση θα έχει ως σκοπό την τεκμηριωμένη ανάπτυξη συμπράξεων (clusters) και σύνδεσης με αντίστοιχες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, καθώς και την ανάπτυξη κατάλληλων δημοσίων πολιτικών. Η διασύνδεση θα μπορεί να επιτευχθεί μέσω της εθελοντικής κινητικότητας στελεχών υψηλών προσόντων από και προς κάθε κόμβο του τριγώνου γνώσης καθώς και του δημοσίου τομέα, ώστε οι δημιουργούμενες συμπράξεις να συνδέουν πολιτικές, γνώσεις και δεξιότητες.

  Με αφετηρία τον σύγχρονο προβληματισμό των ημερών μας σχετικά με τα μοντέλα στρατηγικού σχεδιασμού που δημιουργούν "ανάπτυξη" στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, αυτό που αποτελεί κοινή διαπίστωση είναι ότι οι όποιες προσεγγίσεις ως σήμερα δεν έχουν φέρει τα θεμιτά αποτελέσματα, παρά τις προσπάθειες της πολιτείας. Τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις έχουν δυσβάστακτες υποχρεώσεις, το χρέος κατά κεφαλήν έχει αυξηθεί, οι θέσεις εργασίας έχουν μειωθεί, η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός τείνουν να παγιωθούν. Επίσης, η δημόσια διοίκηση παραμένει σε μια μεταβατική περίοδο αναδιοργάνωσης των στελεχών της, χωρίς απτά αποτελέσματα της αποστολής της, που είναι κατά κύριο λόγο η εξυπηρέτηση του πολίτη και η ανάπτυξη βιώσιμου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ενώ, ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες ανάπτυξης και καλών πρακτικών δεν τυγχάνουν σχετικής αξιοποίησης. 

  Μια από τις εμβληματικές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση και προώθηση της ανάπτυξης μέσω της επιχειρηματικής καινοτομίας αποτελεί και το "τρίγωνο γνώσης" ή "knowledge triangle”, το οποίο διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Καινοτομία και Τεχνολογία (European Institute for Innovation and Technology – EIT). Το ΕΙΤ, από το 2008, συνεισφέρει, αδιαλείπτως, στις δομές της καινοτομίας μέσω της διασύνδεσης των χώρων της "Παραγωγής – Επιχειρηματικότητας", της "Ανώτατης Εκπαίδευσης", της "Εφαρμοσμένης Έρευνας" με τη συμβολή των δημοσίων οργανισμών. Προς το σκοπό αυτό, έχουν δημιουργηθεί έξι (6) συνεργατικοί μηχανισμοί (Knowledge Innovation Communities – KICs) σε αντίστοιχα θεματικά πεδία: 
  1. Κλιματική αλλαγή (EIT Climate KIC) 
  2. Ψηφιακές τεχνολογίες (EIT Digital KIC) 
  3. Πράσινη ενέργεια (EIT Innoenergy KIC) 
  4. Υγεία (EIT Health KIC) 
  5. Πρώτες ύλες (EIT Raw material KIC) 
  6. Τρόφιμα (EIT Food KIC) 

  Ενώ επίσης αναμένεται η δημιουργία δύο ακόμα μηχανισμών που αφορούν: 
  1. Αστική κινητικότητα (EIT Urban Mobility) 
  2. Βιομηχανία προστιθέμενης αξίας (EIT Added Value Manufacturing) 

  Κάθε KIC συμπεριλαμβάνει φορείς, επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα και δημόσιους οργανισμούς από όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες, εκτός δυστυχώς της Ελλάδας, όπου οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν διαμορφώνουν πολιτική βασισμένη σε γεγονότα. Ιδιαίτερα στο χώρο της επιχειρηματικότητας, δεν υπάρχουν καν στην ημεδαπή συντονισμένες δράσεις για ευρωπαϊκούς συνεργατικούς μηχανισμούς στην προστιθέμενης αξίας βιομηχανία, ούτε παρατηρείται ενθάρρυνση των δομών και των θεσμών της πολιτείας για την υποβολή σχετικών προτάσεων ή συνεργασιών. 

  Το ΕΙΤ μέσω των συνεργατικών του μηχανισμών προσφέρει καλύτερες ευκαιρίες ανάπτυξης και προώθησης της επιχειρηματικότητας στην επιχειρηματική καινοτομία. Πιστοποιεί τα προγράμματα σπουδών που ενστερνίζονται και προωθούν το τρίγωνο γνώσης, δηλαδή συνδέει ζήτηση και προσφορά, ενώ παράλληλα μέσω κατάλληλου μηχανισμού επιβραβεύει επιχειρηματικά εγχειρήματα. 

  Εν κατακλείδι, το τρίγωνο γνώσης, όπως εφαρμόζεται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο ΕΙΤ, συνδέει τους χώρους της Παιδείας, Έρευνας και Επιχειρηματικότητας με τη συμβολή των Δημοσίων Οργανισμών για να παράσχει και να συμβάλει στην επιχειρηματική, εκπαιδευτική και διοικητική καινοτομία. 

  Στην Ελλάδα, οι χώροι της βιομηχανίας και επιχειρηματικότητας, της Ανώτατης Εκπαίδευσης, της Έρευνας καθώς και των Δημοσίων Οργανισμών παραμένουν απομονωμένοι τόσο μεταξύ τους όσο και με τις υπάρχουσες πρακτικές των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών φορέων. Το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο με τους Ν. 4369/2016 και 4386/2016 επιχειρεί τη μονομερή μετακίνηση ακαδημαϊκού προσωπικού υψηλών προσόντων από τα Πανεπιστήμια προς επιτελικές θέσεις του Δημοσίου χωρίς να υπάρχει μια στρατηγική διασύνδεση των κόμβων του τριγώνου της γνώσης. Δεν προβλέπεται η αμφίδρομη και αμοιβαία μετακίνηση με στόχο τη διασύνδεση των δεξιοτήτων και των γνώσεων όλων των κόμβων του τριγώνου γνώσης με σκοπό τη δημιουργία συνεργατικών μηχανισμών ή συμμετοχής σε αντίστοιχους Ευρωπαϊκούς συνεργατικούς μηχανισμούς, και μάλιστα, χωρίς δημοσιονομικό κόστος.

  Την ίδια στιγμή, υψηλών προσόντων προσωπικό της Δημόσιας Διοίκησης, κάτοχοι Διδακτορικών τίτλων με ενεργή εκπαιδευτική, ερευνητική και διοικητική δραστηριότητα λιμνάζει στους κόλπους της Δημόσιας Διοίκησης. Τα ΑΕΙ/Ερευνητικά Ινστιτούτα είναι ελλιπώς στελεχωμένα μη διασυνδεμένα με τις ανάγκες της αγοράς, της βιομηχανίας και των δημοσίων πολιτικών. Επίσης, η βιομηχανία αναζητά τις αιτίες της εσωστρέφειας, της έλλειψης εφαρμογής βιομηχανικών πολιτικών και της απομόνωσης της από καλές, αναδειγμένες Ευρωπαϊκές πρακτικές.

  Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας ενισχύονται κατά το πρότυπο της Ευρώπης θεματικοί τομείς, η ζητούμενη συνεργασία φορέων και χώρων δημόσιας πολιτικής, η ποιότητα υπό την έκφανση όχι μόνο της αποτελεσματικότητας αλλά και της αποδοτικότητας των φορέων, ενώ νοηματοδοτείται, επίσης, και αποκτά την πρέπουσα σημασία, η επιβράβευση της "επιχειρηματικής αριστείας" των επιχειρήσεων. 

  *Το ανωτέρω άρθρο εκφράζει τις προσωπικές απόψεις του Δρ. Βασίλη Μαυροειδή.  

  ** Ο κ. Βασίλης Μαυροειδής είναι Δόκτωρ, Διπλ/χος, Ηλ/γος Μηχ/κος & Τεχνολογίας Η/Υ Πανεπιστημίου Πατρών και M.Sc. Napier University Edinburgh με εξειδίκευση στα Συστήματα Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας & επιχειρηματικής αριστείας. Εργάζεται στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, ως ειδικός επιστήμονας ενώ παράλληλα είναι διδάσκων (μέλος ΣΕΠ) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο καθώς και στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, Ινστιτούτο Επιμόρφωσης. Επίσης ως ερευνητής έχει συντελέσει στην ανάπτυξη του Ελληνικού Βραβείου Επιχειρηματικής Αρίστευσης καθώς και στην επιβράβευση επιχειρήσεων με το μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας. Είναι συγγραφέας βιβλίων, κεφαλαίων σε βιβλία και επιστημονικών δημοσιεύσεων. 
   

  Email επικοινωνίας: vasilis.mavroidis@ac.eap.gr, vmavro29@hotmail.com

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων