Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 13-Ιουλ-2018 00:03

  Πιστοποιημένος υποκείμενος στο φόρο - ένα βήμα προς το οριστικό σύστημα ΦΠΑ

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Της Μάρθας Παπασωτηρίου 

  Ανέκαθεν, η φορολόγηση των ενδοκοινοτικών συναλλαγών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίστηκε σε "μεταβατικές διατάξεις" (μέχρι την εφαρμογή ενός ενιαίου οριστικού συστήματος ΦΠΑ), οι οποίες τελικά αποδείχθηκαν πολύ "ευαίσθητες" στη φοροδιαφυγή/απάτη. Σύμφωνα με τα τρέχοντα στατιστικά στοιχεία, η απώλεια εσόδων ΦΠΑ από ενδοκοινοτικές συναλλαγές ανέρχεται στα 50 δισ. ευρώ. 

  Σε αυτά τα πλαίσια και σε μία προσπάθεια καταπολέμησης της απάτης και της απώλειας εσόδων από ΦΠΑ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε στα τέλη του προηγούμενου έτους μία δέσμη νομοθετικών μέτρων για τη θέσπιση οριστικού συστήματος ΦΠΑ για το διασυνοριακό εμπόριο το οποίο θα ισχύσει από το 2022. Σύμφωνα με τις προτάσεις της Επιτροπής, ο προμηθευτής θα πρέπει να χρεώνει τον ΦΠΑ της χώρας προορισμού των εμπορευμάτων. Ο ΦΠΑ θα δηλώνεται και θα αποδίδεται στο κράτος - μέλος εγκατάστασης του προμηθευτή μέσω ενός μηχανισμού Μίας Στάσης (One Stop Shop).

  Προκειμένου να αποφευχθεί η παραπάνω επιβολή ΦΠΑ και να μπορεί ο αγοραστής να εφαρμόζει την αντιστροφή της επιβάρυνσης (reverse charge mechanism) θα πρέπει να είναι "πιστοποιημένος υποκείμενος στο φόρο" (Certified Taxable Person- CTP).

  Η έννοια του πιστοποιημένου υποκείμενου στο φόρο είναι καινούργια στην πρόταση της Επιτροπής και βασίζεται στην έννοια που ήδη υφίσταται για τελωνειακούς σκοπούς του Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (AEO).

  O πιστοποιημένος υποκείμενος στο φόρο είναι ουσιαστικά φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο θα είναι αξιόπιστο πρόσωπο/οντότητα.

  Προκειμένου ένα πρόσωπο/οντότητα να λάβει την πιστοποίηση θα πρέπει να πληρούνται οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

  -Η έδρα του να βρίσκεται εντός της ΕΕ.

  -Να διενεργεί ενδοκοινοτικές συναλλαγές.

  -Να μην έχει διαπράξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη φορολογική παράβαση και να έχει καθαρό ποινικό μητρώο.

  -Να έχει αυξημένο έλεγχο των εργασιών του με την υιοθέτηση συστήματος παρακολούθησης των εμπορικών του αρχείων και μεταφορών.

  - Να αποδεικνύεται η οικονομική του φερεγγυότητα (μπορεί ο φορολογούμενος να προσκομίσει εγγυητικές επιστολές από πιστωτικά ιδρύματα ή από τρίτα αξιόπιστα πρόσωπα).

  Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις θα πρέπει οι φορολογικές αρχές των κρατών - μελών να χορηγήσουν την πιστοποίηση στο φορολογούμενο. Επίσης, οι φορολογικές αρχές μπορούν να άρουν την πιστοποίηση σε μεταγενέστερο στάδιο αν εκλείψει κάποια από τις προϋποθέσεις.

  Από 1 -1 -2019 και μέχρι την εφαρμογή του οριστικού συστήματος ΦΠΑ το 2022, ο πιστοποιημένος υποκείμενος στο φόρο θα απολαμβάνει ορισμένων απλουστεύσεων που αφορούν σε ρυθμίσεις αποθέματος στη διάθεση συγκεκριμένου αγοραστή (call-off stock), αλυσιδωτές συναλλαγές και την απόδειξη μεταφοράς αγαθών τα οποία μεταφέρονται ή αποστέλλονται σε άλλο κράτος - μέλος.

  Όπως γίνεται αντιληπτό, η εισαγωγή του πιστοποιημένου υποκείμενου στο φόρο έχει ως στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και η αιτιολόγηση έγκειται στο ότι, επειδή ο πιστοποιημένος υποκείμενος στον φόρο θα είναι εξ ορισμού ένας αξιόπιστος φορολογούμενος, δεν αναμένεται να διαπράττεται απάτη ως αποτέλεσμα της μη χρέωσης ΦΠΑ για ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών που πραγματοποιεί.

  Παρόλα αυτά, τίθενται διάφορα ερωτήματα καθώς κάθε κράτος - μέλος θα έχει την ευχέρεια να θέτει τα όρια, για παράδειγμα για το τι θεωρεί "σοβαρό φορολογικό παράπτωμα", να καθορίσει το αν θα κάνει δεκτή εγγυητική επιστολή ή το σύστημα με το οποίο κάποιος θα θεωρηθεί ότι έχει υψηλό βαθμό ελέγχου στην επιχείρησή του. Επίσης, η πιστοποίηση δεν μπορεί να δοθεί σε μη εγκατεστημένους στην ΕΕ φορολογούμενους παρόλο που μπορεί να είναι το ίδιο αξιόπιστοι. Τέλος, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τη μεταχείριση των υπηρεσιών και κατά πόσο θα μπορεί να εφαρμοστεί και στην ενδοκοινοτική λήψη υπηρεσιών.

  Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι με τις προτάσεις της η Επιτροπή κινείται προς μία σωστή κατεύθυνση για ένα οριστικό σύστημα ΦΠΑ που έχει ως στόχο την όσο το δυνατό μικρότερη απώλεια εσόδων ΦΠΑ. Παρόλα αυτά υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος προς την ολοκλήρωση αυτής της πολιτικής και αναμένεται με ενδιαφέρον να δούμε πως θα διαμορφωθεί το εν λόγω καθεστώς του πιστοποιημένου υποκείμενου προσώπου και αν τελικά θα εξυπηρετήσει στο μέγιστο δυνατό το σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκε εξ αρχής.

  * H κα Μάρθα Παπασωτηρίου είναι Partner / Head of Tax, Δικηγόρος στην Unity Four 

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων