Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 25-Φεβ-2011 08:27

  Προστασία του καταναλωτή στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Της Τατιάνας Τσιρακοπούλου


  Με αφορμή την τελευταία πρόσφατη υπ’ αριθ. 1692/2010 απόφαση της ΡΑΕ, στα πλαίσια του εποπτικού της ρόλου στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και κατόπιν καταγγελίας βιομηχανίας χαρτοποιίας για επανειλημμένες και αδικαιολόγητες διακοπές και πτώσεις τάσεως της παροχής ρεύματος, αντιμετωπίζεται σε πολιτειακό επίπεδο η υποχρέωση για παροχή ηλεκτρικής ενέργειας υψηλού  ποιοτικά επιπέδου από την παρέχουσα Εταιρεία (ΔΕΗ) στον Καταναλωτή (με την έννοια του Ν.2251/1994 όπως ισχύει). Νομολογιακά το θέμα αυτό έχει κριθεί σε πολλές περιπτώσεις όπου η ΔΕΗ έχει υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης υπέρ Καταναλωτών από παράνομες, υπαίτιες πράξεις ή παραλείψεις της (από πτώσεις, διακυμάνσεις τάσης κλπ, βλ. 9778/1991 ΕΦ.ΑΘ., 474/1993 ΜΟΝ.ΠΡ.ΧΑΛΚΙΔ., 1740/2007 ΠΠΡ. ΑΘ., 6878 Π.ΠΡ.ΑΘ.).

  Το κύριο πρόβλημα έχει εντοπιστεί στις δυσλειτουργίες του Δικτύου Διανομής, κύριος και διαχειριστής του οποίου είναι ακόμα η ΔΕΗ, κυρίως στις διακυμάνσεις της τάσης και στις πτώσεις της τροφοδότησης. Τούτο έχει επιπτώσεις, συχνά πολύ επιζήμιες οικονομικά σε βιομηχανίες καθώς η ηλεκτρική ενέργεια είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με όλη την αλυσίδα της παραγωγικής διαδικασίας. Λόγω όμως της άυλης φύσης του αγαθού της ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και των δυσχερειών αποθήκευσής της, η ύπαρξη δυσλειτουργιών είναι αναπόφευκτη, καθισταμένου έτσι αναγκαίου ενός κατάλληλου μηχανισμού αντιμετώπισής τους.

  Η  υπ’ αριθ. 1692/2010 απόφαση της ΡΑΕ τόνισε στοιχεία που πρέπει να εξετάζονται σωρευτικά κατά τη διερεύνηση της τήρησης ή μη της ποιότητας των υπηρεσιών της ΔΕΗ ως Διανομέα του Ηλεκτρικού Ρεύματος και συγκεκριμένα:

  α) την ακριβή αιτία της διαταραχής,
  β) την τήρηση υποχρεώσεών της αναφορικά με κατασκευή, συντήρηση, λειτουργία Δικτύου,
  γ) την τήρηση των προβλεπόμενων ορίων για την ποιότητα της ενέργειας αλλά και
  δ) την τήρηση των υποχρεώσεων της προς ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού  για προβλήματα ποιότητα τάσης και τρόπους αντιμετώπισής τους.


  Η εξέταση των ανωτέρω παραγόντων για τη θεμελίωση της ευθύνης της ΔΕΗ σε περίπτωση δυσλειτουργιών του Δικτύου Διανομής καθίσταται μεν απαραίτητη, η εξαγωγή όμως συμπερασμάτων αποτελεί ιδιαίτερα δυσχερές αποδείξεως αντικείμενο.

  Το γεγονός αυτό οφείλεται  στο ότι το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο σχετικά με την ποιότητα της παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας δε ρυθμίζει κανονιστικά  τους ελάχιστους όρους και τις προδιαγραφές της υπηρεσίας διανομής ηλεκτρικού ρεύματος.

  Στο Σχέδιο του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής, (ο οποίος τέθηκε σε διαβούλευση τον Ιούλιο του 2008, έκτοτε όμως δεν προχώρησε η διαδικασία κύρωσής του) προβλέπεται η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Προτύπου  ΕΝ 50160/ November 1999 «Voltage Characteristics of Electricity supplied by public distribution systems» (αντίστοιχο ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ/50160/25.05.2000, «Χαρακτηριστικά της τάσης που παρέχεται από τα Δημόσια Δίκτυα Διανομής»).


  Η ΔΕΗ συχνά επικαλείται το ως άνω Ευρωπαϊκό Πρότυπο, το οποίο προβλέπει μεν αποδεκτά όρια διαταραχών για κάποιες από τις παραμέτρους ποιότητας της τάσης τροφοδότησης των Καταναλωτών  αλλά προσφέρει ενδεικτικές μόνο τιμές ενώ  τα όρια των διαταραχών, που αποδέχεται, αφορούν σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας, εξαιρώντας καταστάσεις που προκαλούνται από σφάλματα ή έκτακτες περιστάσεις. Το θέμα αυτό καλείται επίσης  συχνά να επιλύσει με βάση το Ν.3297/2004 και ο  Συνήγορος του Καταναλωτή κατόπιν σχετικής καταγγελίας, χωρίς όμως να έχει ουσιαστικά δημιουργηθεί ‘προηγούμενο’.


  Ταυτόχρονα, στην ίδια απόφαση, η ΡΑΕ  έκρινε ότι ‘συντρέχει ανάγκη εφαρμογής μιας πρακτικής ρύθμισης σχετικά με τη συστηματική διαχείριση των θεμάτων ποιότητας τάσης και συγκεκριμένα ενός οργανωμένου προγράμματος ενημέρωσης των καταναλωτών, ανταλλαγής πληροφοριών και διερεύνησης των προβλημάτων ποιότητας τάσης. Το σύστημα αυτό θα διαχειρίζεται ιδίως το ζήτημα των διακυμάνσεων της τάσης τροφοδότησης των καταναλωτών, εισάγοντας συγκεκριμένη μεθοδολογία και διαδικασίες που θα πρέπει να τηρεί η προμηθεύτρια επιχείρηση, και θα εξυπηρετεί τους σκοπούς της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών προμήθειας ενέργειας και της πιο ολοκληρωμένης προστασίας των καταναλωτών.’ Προς την ίδια κατεύθυνση, η ΡΑΕ έκρινε ότι απαιτείται συστηματική καταγραφή και αποτύπωση των προβλημάτων ποιότητας τάσης που εμφανίζονται, με τρόπο που θα επιτρέπει τη διαχρονική παρακολούθησή τους, βελτίωση του επιπέδου συνεργασίας της Εταιρείας Διανομής με τους καταναλωτές και  διαρκής ενημέρωση των καταναλωτών για τα ενδεχόμενα προβλήματα στην τάση.


  Στα πλαίσια αυτά, με γνώμονα πάντα την προστασία του Καταναλωτή και προκειμένου να υλοποιηθούν οι επιταγές της, η ΡΑΕ κάλεσε με την ίδια απόφαση, τη ΔΕΗ να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες μέσα σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Συγκεκριμένα, κάλεσε τη ΔΕΗ  μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010 να έχει δημιουργήσει ιστοσελίδα στο διαδίκτυο με τίτλο «Προβλήματα ποιότητας τάσης» καθορίζοντας  και το περιεχόμενο αυτής (με βασικές θεματικές  ενότητες την ενημέρωση πελατών για θέματα ποιότητας τάσης, τη δυνατότητα αναφοράς προβλήματος ποιότητας τάσης και τη διερεύνηση προβλημάτων ποιότητας τάσης κλπ)  ενώ μέχρι το τέλος Ιουλίου 2011 να έχει υποβάλει εξαμηνιαία συγκεντρωτικά στοιχεία για προβλήματα ποιότητας τάσης και τους τρόπους αντιμετώπισής τους. Τέλος, για την πληρέστερη προστασία των Εμπορικών καταναλωτών, η ΡΑΕ κάλεσε τη ΔΕΗ για άμεση, έγγραφη ανταπόκριση σε παράπονα- αιτήματα πελατών καθώς οι πιθανές διαταραχές του Δικτύου προκαλούν  προβλήματα στη λειτουργία εμπορικών εγκαταστάσεων.


  Οι μέχρι σήμερα ‘λύσεις’ στα προβλήματα των Καταναλωτών που ήταν απόρροια δικαστικών αποφάσεων ή παρεμβάσεων του Συνηγόρου του Καταναλωτή ήταν αποσπασματικές και αναφερόμενες σε ad hoc περιπτώσεις χωρίς να δύνανται να εξυπηρετήσουν τον Καταναλωτή στο σύνολό του. Η απόφαση αυτή της ΡΑΕ με τον προσδιορισμό υποχρεώσεων και χρονοδιαγράμματος και με τη νομοθετική εξουσία της για επιβολή προστίμων, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω, είναι ουσιαστικά το πρώτο βήμα προάσπισης του αναφαίρετου δικαιώματος του Καταναλωτή να απολαμβάνει υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας υψηλού ποιοτικά επιπέδου μέσα από ένα Δίκτυο τεχνικά και λειτουργικά άρτιο.

  *Η κα Τατιάνα Τσιρακοπούλου είναι δικηγόρος LL.M εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Κελεμένης & Συνεργάτες

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων