Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 22-Αυγ-2022 10:59

  Πότε χορηγείται πλάσμα ιαθέντων ασθενών στην αντιμετώπιση της COVID-19

  Πότε χορηγείται πλάσμα ιαθέντων ασθενών στην αντιμετώπιση της COVID-19
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η μετάγγιση πλάσματος ιαθέντων για την αντιμετώπιση επιδημιών έχει χρησιμοποιηθεί σαν μέθοδος για πάνω από 100 χρόνια [Ισπανική γρίππη,ιός  MERS (Middle East Respiratory Syndrome) και  ιός SARS-CoV-1]. To πλάσμα ιαθέντων συλλέγεται από προηγούμενα προσβληθέντες από το παθογόνο και πλήρως αναρρώσαντες ασθενείς και έχει σαν στόχο την ενίσχυση του ανοσολογικής απάντησης του λήπτη κατά του παθογόνου. Το πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι είναι μία σχετικά άμεσα διαθέσιμη θεραπευτική επιλογή, πριν την ανάπτυξη ειδικών θεραπειών για τη λοίμωξη. 

  Όπως ήταν φυσικό χρησιμοποιήθηκε από αρκετούς ερευνητές αρκετά ενωρίς μετά την εμφάνιση της COVID-19 με δεδομένη την ταχεία εξάπλωση της και την έλλειψη αποτελεσματικών θεραπειών τουλάχιστον στην αρχή της πανδημίας. Τα βιβλιογραφικά δεδομένα από την χρήση του πλάσματος ιαθέντων για την COVID-19  είναι πολλά και αντιφατικά. 

  Σε μία πρόσφατη δημοσίευση στο Annals of Internal Medicine οι ερευνητές LJ Estcourt, CS  Cohn   και συνεργάτες εκ μέρους της Εταιρείας για την προώθηση της Μετάγγισης Αίματος και  Βιολογικών Θεραπειών (Association for the Advancement of Blood and Biotherapies, AABB) δημοσίευσαν τις κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την χορήγηση  του πλάσματος ιαθέντων για την αντιμετώπιση της COVID-19. Οι Καθηγήτριες και Καθηγητές της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Βασιλική Παππά, Μαριάννα Πολίτου, Βαγγέλης Τέρπος, Αναστασία Κοτανίδου και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τις κατευθυντήριες οδηγίες.

  Αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες βασίστηκαν σε 2 συστηματικές ανασκοπήσεις τυχαιοποιημένων κλινικών μελετών οι οποίες διερεύνησαν την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της χορήγησης πλάσματος ιαθέντων έναντι πλάσματος από υγιείς δότες, ή έναντι φυσιολογικού ορού ή έναντι της ενδεικνυόμενης αγωγής μόνο .Η ανασκόπηση αφορούσε 33 τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες που  δημοσιεύθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2019 έως 26 Ιανουαρίου 2022 σε ένα σύνολο  21.916 ασθενών. 

  Διερευνήθηκε ο ρόλος του πλάσματος ιαθέντων  σε 3 ομάδες ασθενών:  

  Α. Σε μη νοσηλευόμενους ασθενείς 

  Β. Σε νοσηλευόμενους ασθενείς

  Γ. Σε μη προσβληθέντες  από τον ιό ως προφύλαξη

  Επίσης έγινε ανάλυση υποομάδων ως προς τις εξής παραμέτρους:  ύπαρξη ή όχι αντισωμάτων έναντι του SARS-Cov-2 πριν την χορήγηση του πλάσματος, ύπαρξη ή όχι ανοσοκαταστολής,  βαρύτητα της νόσου και  χρόνο χορήγησης του πλάσματος από την έναρξη των συμπτωμάτων (<7 έναντι >7 ημέρες). Ομάδα εμπειρογνωμόνων μελέτησε τα αποτελέσματα και κατέληξε στις ακόλουθες κατευθυντήριες οδηγίες:

  1. Μη νοσηλευόμενοι ασθενείς

  Το πλάσμα ιαθέντων έχει ένδειξη σε συνδυασμό με την καθιερωμένη αγωγή σε ασθενείς με COVID-19 οι οποίοι είναι υψηλού κινδύνου για επιδείνωση της νόσου. Η σύσταση αυτή είναι ασθενής και η ένδειξη μέτριας ισχύος.

  2. Νοσηλευόμενοι ασθενείς

  Δεν ενδείκνυται η χορήγηση πλάσματος ιαθέντων για όλους τους νοσηλευόμενους ασθενείς με μέτρια ή σοβαρή νόσο. Η σύσταση αυτή είναι ισχυρή και η ένδειξη υψηλής ισχύος. Η οδηγία αυτή δεν ισχύει για τις εξής 2 ομάδες ασθενών:  

  Α. Ασθενείς με ανοσοκαταστολή

  Β. Ασθενείς με απουσία αντισωμάτων κατά του SARS-CοV-2 κατά την εισαγωγή τους στο Νοσοκομείο. 

  Για αυτές τις 2 υποομάδες ασθενών η χορήγηση πλάσματος ιαθέντων ενδείκνυται σε συνδυασμό με την καθιερωμένη αγωγή. Η σύσταση αυτή είναι ασθενής και η ένδειξη χαμηλής ισχύος.  

  3. Προφυλακτική χορήγηση πλάσματος

  Δεν ενδείκνυται η προφυλακτική χορήγηση πλάσματος για μη προσβληθέντα άτομα τα οποία ήλθαν σε στενή επαφή με πάσχοντα από COVID-19.  H σύσταση είναι ασθενής και η ένδειξη χαμηλής ισχύος.

  Οι συγγραφείς συμπεραίνουν ότι το πλάσμα ιαθέντων έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα όταν περιέχει υψηλό τίτλο εξουδετερωτικών αντισωμάτων και χορηγείται ενωρίς μετά την έναρξη των συμπτωμάτων.

  Αξίζει να προσθέσουμε στο σημείο αυτό και την Ελληνική εμπειρία από την χορήγηση πλάσματος ιαθέντων στα πλαίσια της μελέτης του ΕΚΠΑ  τα οποία ανακοινώθηκαν στο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Αιματολογικής Εταιρείας στη Βιέννη τον Ιούνιο 2022. Πρόκειται για μία πολυκεντρική μελέτη φάσης ΙΙ,  η οποία διεξήχθη σε 5 Νοσοκομεία της Αθήνας από τον Μάιο 2020 έως τον Μάρτιο 2021. Η μελέτη περιέλαβε συνολικά 106 νοσηλευόμενους ασθενείς με σοβαρή νόσο COVID-19  οι οποίοι έλαβαν πλάσμα, το  οποίο ελήφθη με πλασμαφαίρεση από εθελοντές δότες, πλήρως αναρρώσαντες από COVID-19 .   To πλάσμα χορηγήθηκε σε 3 εγχύσεις και σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των 10 ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων, σε συνδυασμό με την καθιερωμένη υποστηρικτική αγωγή.

  Η διάμεση ηλικία των ασθενών ήταν 61 έτη, το 82% των ασθενών χρειαζόταν χορήγηση οξυγόνου και το 4.8% ήταν διασωληνωμένοι. Το 80% των ασθενών έλαβε πλάσμα με υψηλό τίτλο αντισωμάτων έναντι του SARS-CoV-2.  Η διάμεση διάρκεια της χορήγησης οξυγόνου ήταν 6 ημέρες και η θνητότητα στο τέλος της παρακολούθησης των ασθενών ήταν 6.6% η οποία είναι μικρότερη σε σχέση με την αναφερόμενη θνητότητα με βάση πρόσφατη μετα-ανάλυση επιδημιολογικών δεδομένων  για νοσηλευόμενους ασθενείς με ίδιας βαρύτητας νόσο, η οποία ανέρχεται στο 17.1%  (Macedo A et al, Ann Epidemiol 2021).

  Η έγχυση πλάσματος είχε ως αποτέλεσμα την ταχεία άμεση αύξηση του τίτλου αντι-SARS-CoV-2 αντισωμάτων στους λήπτες συνοδευόμενη  από παράλληλη ταχεία κάθαρση του ιού. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η διαπίστωση σε πολυπαραγοντική ανάλυση, ότι η χορήγηση πλάσματος με υψηλό τίτλο αντισωμάτων έναντι του SARS-CoV-2,  σε διασωληνωμένους ασθενείς, είχε ως αποτέλεσμα την σημαντικά μικρότερη διάρκεια παραμονής τους στον αναπνευστήρα. Ως προς την ασφάλεια δεν παρατηρήθηκαν σημαντικά ανεπιθύμητα συμβάματα από την έγχυση του πλάσματος.

   

  Συνεπώς φαίνεται ότι η χορήγηση πλάσματος ιαθέντων παρότι δεν έχει επίσημη ένδειξη για την COVID-19 με βάση τα βιβλιογραφικά δεδομένα, ενδεχόμενα έχει ευεργετική δράση σε συγκεκριμένες υποομάδες ασθενών όπως ανοσοκατασταλμένους  ασθενείς, ασθενείς χωρίς δυνατότητα παραγωγής αντισωμάτων  και μόνο εφόσον χορηγείται ενωρίς από την έναρξη των συμπτωμάτων.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  Εφημερίες Φαρμακείων
  Εφημερίες Νοσοκομείων

  Επιμέλεια ύλης

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  11:26 26/09

  Γιατί ειδικοί σε θέματα υγείας προτείνουν φορολόγηση των προϊόντων νικοτίνης με βάση το πόσο βλαβερά είναι

  Οι απόψεις που παρατέθηκαν στο συνέδριο 5ο Scientific Summit on Tobacco Harm Reduction.

  10:25 26/09

  Γκ. Μαγιορκίνης στο TheTOC: Βέβαιη νέα έξαρση της πανδημίας μέσα στον χειμώνα - Ποιο εμβόλιο να επιλέξουμε

  Ο κ. Μαγιορκίνης εξηγεί ποιο εμβόλιο να επιλέξουμε ανάλογα με το πότε νοσήσαμε, αλλά και πόσο κρατά η ανοσία.

  09:14 26/09

  Σημαντικά αυξημένος ο κίνδυνος για διαβήτη στα παιδιά μετά από COVID-19

  Το παραπάνω ισχυρίζεται νέα αμερικανική μελέτη, ωστόσο παραμένει ασαφές σε ποιο βαθμό η ίδια η νόσος πυροδοτεί την εκδήλωση παιδικού διαβήτη.

  08:35 26/09

  Οικογενής Υπερχοληστερολαιμία: 4 ερωτήσεις και απαντήσεις

  H οικογενής υπερχοληστερολαιμία είναι μια συχνή γενετική νόσος που αφορά διαταραχή του μεταβολισμού. Η γνώση για την πάθηση είναι σημαντική για τη σωστή και έγκαιρη διαχείρισή της.

  12:28 23/09

  24 Σεπτεμβρίου: Παγκόσμια ημέρα έρευνας για τον καρκίνο

  Σύμφωνα με τη Διεθνή Επιτροπή Έρευνας για τον καρκίνο (IARC) τα επόμενα χρόνια την κυριότερη αιτία θανάτου παγκοσμίως.

  11:21 23/09

  Νέα μελέτη για τις μακροπρόθεσμες νευρολογικές συνέπειες της COVID-19

  Η Covid-19 φαίνεται να αυξάνει τον κίνδυνο για μακρόχρονα προβλήματα στον εγκέφαλο, ιδίως μνήμης, σύμφωνα με μεγάλη αμερικανική μελέτη.

  08:59 23/09

  Έρευνα: Τι γνωρίζουμε σήμερα για τον HPV

  Τα δεδομένα, η πρόληψη και η αντιμετώπιση του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) στο μικροσκόπιο νέας έρευνας.

  08:50 23/09

  Πολλαπλό μυέλωμα: Δεδομένα και πληροφορίες για τη νόσο με το "σιωπηλό προφίλ"

  Το πολλαπλό μυέλωμα είναι η 2η σε συχνότητα αιματολογική κακοήθεια παγκοσμίως.

  08:12 23/09

  Η Advanced Hair Clinics στο 10ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Μεταμόσχευσης Μαλλιών

  Στο συνέδριο συζητήθηκαν σε επιστημονικό επίπεδο, ερευνητικές μελέτες και πρακτική εφαρμογή των τελευταίων εφαρμογών εμφύτευσης και αντιμετώπισης της τριχόπτωσης.

  15:36 22/09

  "Το ταξίδι του Ασθενή": Ένα καινοτόμο σχέδιο δράσης για τους ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση

  Το σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών Υγείας για την Πολλαπλή Σκλήρυνση μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη στους ασθενείς Πολλαπλή Σκλήρυνση, την έρευνα για τη νόσο και στο Σύστημα...

  10:10 22/09

  Ένας στους 4 μετά από long covid μπορεί να εμφανίσει αντισώματα αυτοάνοσης πάθησης

  Η ανακάλυψη αυτή μπορεί να οδηγήσει σε βελτιωμένη διάγνωση και θεραπεία της μακρόχρονης Covid-19 που είναι σχετικά συχνή.

  09:31 22/09

  Αναψυκτικά με ζάχαρη και καρκίνος: Υπάρχει πιθανή σχέση;

  Η κατανάλωση ζαχαρούχων αναψυκτικών μπορεί να σχετίζεται με υψηλότερη θνησιμότητα από ορισμένους καρκίνους, βρήκε νέα έρευνα.

  15:28 21/09

  Η Euromedica εγκαινιάζει το διαγνωστικό κέντρο "Εγκέφαλο Χαλανδρίου"

  Ολικά ανανεωμένο, μετά από πλήρη κτιριακή ανακαίνιση και ολοκαίνουργιο ιατρικό εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής.

  12:59 21/09

  Έρευνα: Πως μπορεί το υαλουρονικό οξύ να αυξήσει τα ποσοστά επιτυχίας της εξωσωματικής

  Εκτιμάται ότι βοηθά το έμβρυο να προσκολληθεί στο τοίχωμα της μήτρας.

  12:07 21/09

  Τι μπορεί να σημαίνουν οι εφιάλτες για τη μελλοντική υγεία του εγκεφάλου μας;

  Οι εφιάλτες ιδίως στους άνδρες συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο κατοπινής άνοιας, σύμφωνα με βρετανική έρευνα.

  09:40 21/09

  Ιδιοπαθής Πνευμονική Ίνωση: "Η ζωή με την άγνωστη – γνωστή νόσο"

  Υπολογίζεται ότι περίπου 100.000 ασθενείς στις Ηνωμένες Πολιτείες και 80.000 έως 110.000 στην Ευρώπη πάσχουν από τη νόσο σήμερα.