Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 05-Ιουλ-2019 09:56

  Νεότερες εξελίξεις στην εξωσωµατική γονιµοποίηση

  Νεότερες εξελίξεις στην εξωσωµατική γονιµοποίηση
  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Ρωτάμε για τις εξελίξεις στην εξωσωματική τον Dr. Νίκο Μιλτ. Πράπα, M.D., M.Sc., Ph.D., Καθηγητή Μαιευτικής Γυναικολογίας, Επιστηµονικό Διευθυντή του Κέντρου Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής IAKENTRO

  Υπάρχουν καινούργιες εξελίξεις στον τοµέα της εξωσωµατικής;
  Ο τοµέας της εξωσωµατικής γονιµοποίησης βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη στην προσπάθεια βελτίωσης του τελικού στόχου, που δεν είναι άλλος από την αύξηση του ποσοστού κύησης και της γέννησης υγιών παιδιών. 

  Θα µας αναφέρετε τις κυριότερες από αυτές τις εξελίξεις;
  Μία από τις σηµαντικότερες εξελίξεις αφορούν την κρυοβιολογία και τις δυνατότητες που αυτή µας εξασφαλίζει για τη µελλοντική διατήρηση της γονιµότητας σε γυναίκες για κοινωνικούς (ηλικία, καριέρα) ή ιατρικούς (καρκίνος) λόγους. Για να γίνουµε πιο αναλυτικοί, ας αναφέρουµε ορισµένα στοιχεία:

  Υαλοποίηση (Vitrification) - Κρυοσυντήρηση ωαρίων και ωοθηκικού ιστού
  Η µονάδα µας "IAKENTRO" ήταν από τις πρώτες που εφάρµοσαν την τεχνική της υαλοποίησης στην Ελλάδα. Πρόκειται για την πλέον σύγχρονη και αποτελεσµατική µέθοδο κρυόψυξης και φύλαξης γενετικού υλικού για µελλοντική χρήση. Επιτρέπει την υπερταχεία ψύξη σε υαλώδη µορφή ζωντανών ιστών (ωοθήκης) και κυττάρων (ωαρίων, σπερµατοζωαρίων), µε αποφυγή δηµιουργίας ενδοκυτταρικού πάγου, µέσω της χρήσης ειδικών κρυοπροστατευτικών µορίων. Η υαλοποίηση έδωσε άριστα αποτελέσµατα, µε την επιβίωση των ωαρίων να πλησιάζει το 100% και τα ποσοστά εγκυµοσύνης αθροιστικά να προσεγγίζουν το 80%. Έχουµε, λοιπόν, στα χέρια µας µια εξαιρετική τεχνική που προτείνεται ανεπιφύλακτα ως απαραίτητη επιλογή σε όλες τις γυναίκες που στην ηλικία των 36 ετών δεν σκέφτονται ακόµη την τεκνοποίηση.

  Η κρυοσυντήρηση ωοθηκικού ιστού επιχειρείται σε γυναίκες που πρόκειται να υποβληθούν σε χηµειοθεραπεία ή σε χειρουργική αφαίρεση των ωοθηκών. Αρχικά, αφαιρούνται λαπαροσκοπικά τµήµατα της ωοθήκης που περιέχουν άωρα ωοθυλάκια, τα οποία στη συνέχεια ψύχονται. Μετά την αντιµετώπιση του προβλήµατος, ακολουθεί η µεταµόσχευση του αποψυχθέντος ωοθηκικού ιστού, συνήθως στην ανατοµική θέση της ωοθήκης. Ο ωοθηκικός αυτός ιστός ανακτά, τουλάχιστον παροδικά, τη λειτουργία του και απαντά στην ορµονική διέγερση. Πρόσφατα η οµάδα µας πραγµατοποίησε µε επιτυχία επανεµφύτευση ωοθηκικού ιστού ο οποίος είχε κρυοσυντηρηθεί στο IAKENTRO, µε σκοπό τη διατήρηση γονιµότητας σε ασθενή µε γυναικολογικό καρκίνο.

  Εκτός από την κρυοβιολογία, υπάρχουν εξελίξεις σε άλλους τοµείς;
  Οι γνώσεις µας διαρκώς αυξάνουν και οι τεχνικές µας εξελίσσονται σε τοµείς που αφορούν όλα τα στάδια της εξωσωµατικής διαδικασίας, από τη λήψη και επεξεργασία του γενετικού υλικού, τη γονιµοποίηση των ωαρίων, την επώαση, µέχρι και τις τεχνικές επιλογής των εµβρύων προς εµβρυοµεταφορά. Ενδεικτικά µπορεί να αναφέρει κανείς:

  In vitro ωρίµανση των ωαρίων
  Πρόκειται για λήψη ανώριµων ωαρίων από ωοθυλάκια µεγέθους 5-10 mm, έπειτα από ήπια ορµονική διέγερση και τελική ωρίµανση αυτών στο εργαστήριο. Η διαδικασία της γονιµοποίησης και της εµβρυοµεταφοράς είναι ίδια όπως στην κλασική εξωσωµατική. Η µέθοδος είναι τεχνικά δύσκολη, µε χαµηλότερα ποσοστά εγκυµοσύνης (≈20%) σε σύγκριση µε την κλασική εξωσωµατική (≈40%). Εφαρµόζεται σε περιπτώσεις γυναικών µε σύνδροµο πολυκυστικών ωοθηκών για την αποφυγή του συνδρόµου υπερδιέγερσης και σε ιατρική αντένδειξη χρήσης ορµονικής διέγερσης. 

  Time lapse
  Πρόκειται για τεχνική παρακολούθησης και καταγραφής της εξελικτικής πορείας των εµβρύων, εντός των επωαστικών κλιβάνων, µε µικροκάµερες σε 24ωρη βάση, µέχρι και τη στιγµή της εµβρυοµεταφοράς. Επιδιώκεται αξιολόγηση και επιλογή των δυνητικά καλύτερων εµβρύων, στη βάση των µορφοκινητικών τους γνωρισµάτων, χωρίς να εκτίθενται σε αλλαγές των συνθηκών καλλιέργειάς τους.  

  Προεµφυτευτική διάγνωση εµβρύων
  Έλεγχος του γενετικού υλικού των εµβρύων για τη διαπίστωση χρωµοσωµικών και γονιδιακών ανωµαλιών πριν από την εµβρυοµεταφορά, µε βιοψία κυττάρων του εµβρύου την 3η ή 5η ηµέρα της καλλιέργειας. Η εξέλιξη του εµβρύου συνήθως συνεχίζεται απρόσκοπτα µε πολύ καλά αποτελέσµατα. Η εφαρµογή της νέας τεχνικής next generation sequencing (NGS) διασφαλίζει τη διαγνωστική ακρίβεια στον έλεγχο των χρωµοσωµικών ανωµαλιών και των εµβρύων µε µωσαϊκό, αυξάνοντας τα ποσοστά εµφύτευσης και κλινικής κύησης σε σχέση µε παλαιότερες τεχνικές. Συστήνεται σε ζευγάρια µε ιστορικό βιοχηµικών κυήσεων, πολλαπλών αποβολών, αποτυχηµένων εξωσωµατικών, γνωστής γενετικής ανωµαλίας ή γέννησης παιδιού µε γενετικό σύνδροµο.

  Βιοψία ενδοµητρίου (Scratching)
  Στην προσπάθεια καλύτερης κατανόησης των µηχανισµών εµφύτευσης έχουν δηµιουργηθεί και εφαρµόζονται τεχνικές προσδιορισµού µοριακών βιοδεικτών που συνδέονται µε την υποδεκτικότητα του ενδοµητρίου και την αποτελεσµατικότερη εµφύτευση του εµβρύου. 

  Οικογένεια τριών γονέων
  Πρόκειται για τεχνική αντιµετώπισης των κληρονοµούµενων µιτοχονδριακών νοσηµάτων. Πρακτικά µεταφέρονται τα χρωµοσώµατα (µιτωτική άτρακτος) από ένα ωάριο µε το παθολογικό µιτοχονδριακό γενετικό υλικό σε ένα ωάριο δότριας µε φυσιολογικό µιτοχονδριακό υλικό, αφού έχει πρώτα αφαιρεθεί ο αντίστοιχος πυρήνας. Δηµιουργείται λοιπόν ένα υβρίδιο ωάριο που προέρχεται από τη δότρια, αλλά µε τα χρωµοσώµατα της λήπτριας, απαλλαγµένο από την κληρονοµούµενη νόσο.

  Η πορεία προς το µέλλον τι επιφυλάσσει;
  Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες σε όλους τους τοµείς της εξωσωµατικής γονιµοποίησης, αναµφισβήτητα όµως το κύριο ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα βλαστικά κύτταρα (stem cells). Πρόκειται για πολυδύναµα αδιαφοροποίητα κύτταρα που µπορούν να καλλιεργηθούν για πολλές γενιές και κάτω από κατάλληλες συνθήκες και µοριακά ερεθίσµατα (αυξητικοί παράγοντες) εκτρέπεται η διαφοροποίησή τους προς συγκεκριµένες κυτταρικές σειρές. Η χρήση τους στην εξωσωµατική είναι πειραµατική, αλλά πολλά υποσχόµενη σε τοµείς όπως η αναγέννηση των γεννητικών κυττάρων στην ωοθήκη και η βελτίωση του ενδοµήτριου περιβάλλοντος. Ήδη αρχέγονα εµβρυϊκά κύτταρα από ωοθηκικό ιστό έχουν χρησιµοποιηθεί πειραµατικά για τη δηµιουργία ώριµων ωαρίων. Τα αρχικά αποτελέσµατα είναι ενθαρρυντικά, ωστόσο απαιτείται ακόµη δρόµος για την εφαρµογή των µεθόδων στην καθ’ ηµέρα κλινική πράξη.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  Εφημερίες Φαρμακείων
  Εφημερίες Νοσοκομείων

  Επιμέλεια ύλης

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  09:03 20/02

  Κοροναϊός: Συμπεριφέρεται σαν τον ιό της γρίπης και τι σημαίνει αυτό

  Ο τρόπος μετάδοσης του νέου ιού μοιάζει περισσότερο με αυτόν της γρίπης παρά με του SARS, σύμφωνα με κινεζική έρευνα.

  08:49 20/02

  "Έξυπνα ρούχα" φροντίζουν την υγεία μας

  Yφάσματα με αντιβακτηριδιακές ιδιότητες ή τη δυνατότητα να μειώνουν τον πόνο και τη φλεγμονή είναι μόνο μερικά παραδείγματα από ένα πολύ κοντινό μέλλον.

  07:00 20/02

  Καινοτομία: Αντιμικροβιακό θερμόμετρο

  Αντιμικροβιακό θερμόμετρο από την KARABINIS MEDICAL και πώς δρα έναντι ιών και μικροβίων παρέχοντας μεγαλύτερη ασφάλεια σε σύγκριση με τα απλά θερμόμετρα.

  14:47 19/02

  Διαχείριση χρόνου στην εργασία: Πώς μπορείτε να το καταφέρετε

  Ο χρόνος είναι λίγος και αυτά που έχουμε να κάνουμε πολλά. Γι' αυτό και η διαχείριση του χρόνου περιλαμβάνεται στις σημαντικές δεξιότητες που πρέπει να έχουμε.

  11:35 19/02

  Κονδυλώματα: όσα πρέπει να γνωρίζετε για να τα αντιμετωπίσετε

  Τα κονδυλώματα στα γεννητικά όργανα είναι ένα από τα πιο κοινά σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.

  11:25 19/02

  Άνοια: Η μεγαλύτερη "επιδημία" που θα έρθει στην Ευρώπη

  Οι άνθρωποι με άνοια στην Ευρώπη προβλέπεται να διπλασιασθούν έως το 2050, σύμφωνα με την οργάνωση Alzheimer Europe.

  08:41 18/02

  Τελευταία δεδομένα: Η μεταδοτικότητα και η σοβαρότητα του νέου κοροναϊού

  Οι νεότερες εκτιμήσεις για το κατά πόσο ο νέος κοροναϊός από την Κίνα αποτελεί απειλή για την παγκόσμια υγεία και τα δεδομένα που χρειάζεται να γνωρίζουμε.

  08:31 18/02

  Ολοκληρώθηκε η αλλαγή επωνυμίας  για την BAUSCH Health Ελλάδας

  Τον Ιούλιο του 2018, ο Παγκόσμιος Φαρμακευτικός Όμιλος "Valeant Pharmaceuticals International Inc.", μετασχηματίστηκε σε "BAUSCH Health Companies Inc."

  23:59 17/02

  Έτσι θα κάψετε περισσότερο λίπος με την άσκηση

  Μικρές αλλά σημαντικές αλλαγές που θα βελτιώσουν την αναλογία μυών-λίπους.

  11:26 17/02

  Update: Όσα γνωρίζουμε για τον κοροναϊό από την Κίνα σήμερα

  Ο Θάνος Δημόπουλος, καθηγητής Ιατρικής Σχολής και Πρύτανης του ΕΚΠΑ μας δίνει τα επικαιροποιημένα στοιχεία για τον κοροναϊό.

  11:20 17/02

  Ζήσε τη ζωή που σου αξίζει: Μην αφήνεις τη ρευματοειδή αρθρίτιδα να σε εμποδίζει

  Μια ενημερωτική πρωτοβουλία της Pfizer Hellas σε συνεργασία με τη "ΡευΜΑζην" για την ποιότητα ζωής των ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα (ΡΑ).

  11:00 17/02

  Σπαστικότητα μετά από εγκεφαλικό: Υπάρχουν λύσεις;

  Κι όμως υπάρχει θεραπεία που μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών μετά από αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.

  08:07 14/02

  Συγγενείς καρδιοπάθειες: Τα σημερινά δεδομένα και οι προκλήσεις

  Ως συγγενείς καρδιοπάθειες ορίζονται οι δομικές ανωμαλίες της καρδιάς ή των μεγάλων αγγείων κατά τη γέννηση και είναι οι συχνότερες συγγενείς ανωμαλίες.

  08:04 14/02

  Παγκόσμια Ημέρα για τον Καρκίνο Παιδικής Ηλικίας

  Ας απαιτήσουμε όλοι μαζί #nomoreborders στις καλές συνθήκες νοσηλείας και την πρόσβαση σε φάρμακα και θεραπείες για τα παιδιά με καρκίνο.

  08:00 14/02

  Παράσταση χορού για παιδιά και ενήλικες με καρδιοπάθειες

  Ενώνουμε τις καρδιές μας και απολαμβάνουμε μια ξεχωριστή βραδιά φιλανθρωπικού χαρακτήρα, αφιερωμένη στα παιδιά και ενήλικες με καρδιοπάθειες.

  11:37 13/02

  Παγκόσμια ημέρα προφυλακτικού - Δωρεάν εξετάσεις

  Η χρήση προφυλακτικού είναι ο βασικός τρόπος θωράκισης της υγείας μας από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και ορισμένες μορφές καρκίνου. Δείτε εδώ πού μπορείτε να εξεταστείτε δωρεάν.