Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 05-Ιουν-2019 10:12

  Προς μία νέα φαρμακευτική πολιτική στην Ελλάδα

  Προς μία νέα φαρμακευτική πολιτική στην Ελλάδα
  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η φαρμακευτική δαπάνη αντιμετωπίζεται σήμερα διεθνώς, όλο και περισσότερο, ως επένδυση στη δημιουργία κοινωνικής και οικονομικής προστιθέμενης αξίας, μέσα από την αύξηση του προσδόκιμου ζωής και της ποιότητας ζωής των ασθενών, την εξοικονόμηση πόρων στα συστήματα υγείας και την αύξηση της παραγωγικότητας του πληθυσμού. Η αναγκαιότητα μιας σύγχρονης φαρμακευτικής πολιτικής, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τόσο την αναπτυξιακή όσο και την κοινωνική διάσταση της φαρμακευτικής δαπάνης, είναι εντονότερη από ποτέ και για την Ελλάδα, σε μια περίοδο όπου επιχειρεί να ανακάμψει από την πολυετή κρίση και τη δραματική περιστολή των δημόσιων δαπανών. 

  Η απόδοση των επενδύσεων στην υγεία 

  Με βάση το δημοσιονομικό πολλαπλασιαστή της δημόσιας δαπάνης για την υγεία, κάθε 1 ευρώ που το σύστημα επενδύει σε αυτήν, έχει μεσο-μακροπρόθεσμη απόδοση 4 ευρώ στο ΑΕΠ της χώρας. Επιπλέον, έχει τεκμηριωθεί ότι η δραστηριότητα παραγωγής και εμπορίας φαρμάκων στην Ελλάδα προκαλεί σημαντικές θετικές επιδράσεις στην οικονομία και στην απασχόληση. Όπως προκύπτει από μελέτη του ΙΟΒΕ που δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα, κάθε ένα ευρώ αύξησης του ακαθάριστου προϊόντος στον κλάδο του φαρμάκου, οδηγεί σε αύξηση του ΑΕΠ της χώρας κατά 3,9 ευρώ. Επίσης, σε κάθε έναν από τους εργαζόμενους στον κλάδο του φαρμάκου, αντιστοιχεί συνολική συνεισφορά στην απασχόληση ίση με 5,7 ισοδύναμες θέσεις πλήρους απασχόλησης, σε εθνικό επίπεδο.

  Επιπτώσεις από τη μείωση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνη στην Ελλάδα

  Η σύνδεση των δημοσίων δαπανών υγείας με το ΑΕΠ της χώρας – το οποίο τα προηγούμενα χρόνια έβαινε διαρκώς μειούμενο, σε αντίθεση με τις ανάγκες υγείας και περίθαλψης, που αυξάνονταν σταθερά λόγω της επιδείνωσης της κοινωνικοοικονομικής θέσης των πολιτών – υποεκτιμά εκ προοιμίου τις χρηματοδοτικές ανάγκες του συστήματος. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την απουσία διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, έχει οδηγήσει στην επιβολή οριζόντιων μέτρων περιστολής της δημόσιας δαπάνης, τα οποία πλήττουν τους ασθενείς, τις επιχειρήσεις του κλάδου, αλλά και τις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Από το 2009 και μετά, η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη στη χώρα έχει μειωθεί κατά 60%, με αποτέλεσμα να βρίσκεται σήμερα σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Το ασφυκτικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί στη φαρμακευτική αγορά, απειλεί ευθέως τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων του κλάδου και θέτει σε κίνδυνο την πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες. Επιπλέον, ενδέχεται μελλοντικά να αποθαρρύνει τις επενδύσεις των φαρμακευτικών εταιρειών σε κλινικές μελέτες, οι οποίες δημιουργούν σημαντική προστιθέμενη αξία, τόσο για το σύστημα υγείας όσο και για την εθνική οικονομία, επιτρέποντας πρώιμη πρόσβαση σε καινοτόμα προϊόντα, συνεισφέροντας πόρους στο σύστημα υγείας και στηρίζοντας την ανάπτυξη, μέσω της εισροής κεφαλαίων και της δημιουργίας θέσεων εργασίας. 

  Η Roche Hellas, από το 2016 αναδεικνύει συστηματικά τις στρεβλώσεις που προκαλεί η αυθαίρετη μείωση της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης και η θέσπιση ενός κλειστού προϋπολογισμού, σε επίπεδα αναντίστοιχα των υγειονομικών αναγκών του πληθυσμού. Επισημαίνει, παράλληλα, τις συνέπειες οριζόντιων μέτρων, όπως η επιβολή υποχρεωτικής έκπτωσης 25% για τα καινοτόμα προϊόντα, που υποβαθμίζουν την προστιθέμενη αξία της καινοτομίας για την επιβίωση και την ποιότητα ζωής των ασθενών. 

  Ξένια Καπόρη, Διευθύντρια Εξωτερικών Υποθέσεων της Roche Hellas

  Αναγκαία μια νέα πολιτική για το φάρμακο

  Είναι, επομένως, απαραίτητος ο διάλογος με σκοπό την υιοθέτηση μιας νέας φαρμακευτικής πολιτικής, η οποία θα αντιμετωπίζει τη φαρμακευτική δαπάνη ως επένδυση στη βιώσιμη και συνεκτική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Προς την κατεύθυνση αυτή, είναι σημαντικό να εφαρμοστούν οι κατάλληλες διαρθρωτικές αλλαγές και εργαλεία, ώστε να αξιολογείται η προστιθέμενη αξία των καινοτόμων θεραπειών.

  Το σύστημα τιμολόγησης και αποζημίωσης θα πρέπει να αναδιαμορφωθεί, προκειμένου να παρέχει έγκαιρη πρόσβαση στους ασθενείς, να επιβραβεύει την πραγματική καινοτομία, να προάγει την υγιή επιχειρηματικότητα και βεβαίως να εξοικονομεί πόρους στο σύστημα υγείας, όπου αυτό είναι εφικτό. Σε αντιστοιχία με καλές πρακτικές των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, είναι δυνατή η ανάπτυξη συμφωνιών επιμερισμού του κινδύνου ή παρόμοιων εργαλείων, μέσω ενός σαφούς και διαφανούς πλαισίου με προκαθορισμένα κριτήρια και χρονοδιάγραμμα. Ταυτόχρονα, οφείλει να ελεγχθεί ο όγκος των συνταγογραφούμενων φαρμάκων, με την εφαρμογή εργαλείων όπως τα θεραπευτικά και συνταγογραφικά πρωτόκολλα, καθώς και μηχανισμών όπως τα μητρώα ασθενών. 

  Οι διεθνείς φαρμακευτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, μπορούν να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση ενός ρεαλιστικού πλαισίου στόχων και δράσεων, αξιοποιώντας τη συσσωρευμένη εμπειρία και την τεχνογνωσία τους. Το μήνυμα αυτό αναδείχθηκε και στη διάρκεια του πρόσφατου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών (Delphi Economic Forum IV) με θέμα "The Challenge of Inclusive Growth”, στο οποίο η Roche Hellas είχε δυναμική παρουσία, ως Χρυσός Χορηγός. 

  Με την πεποίθηση ότι η εκτεταμένη εμπειρία και τεχνογνωσία μπορεί να μετατραπεί σε καινοτόμες και εξωστρεφείς δραστηριότητες στον τομέα της υγείας, η εταιρεία έχει ήδη αναλάβει τα τελευταία χρόνια μια σειρά από πρωτοβουλίες, προκειμένου να συνεισφέρει στη διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής πολιτικής υγείας. Μεταξύ αυτών ήταν η διάθεση των συμπερασμάτων μελετών, που πραγματοποιήθηκαν με την ευγενική χορηγία της Roche Hellas, όπως "Το ταξίδι των ασθενών με καρκίνο του μαστού", με σκοπό τη συμβολή σε μια εμπεριστατωμένη πολιτική για τον καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα, καθώς και η  αξιοποίηση της μεθοδολογίας της Πολυκριτηριακής Προσέγγισης στην Ανάδειξη Προτεραιοτήτων (Multiple Criteria Decision Analysis, MCDA), όπου τεκμηριώθηκε η ανάγκη να αναδειχθεί η αντιμετώπιση του καρκίνου ως κορυφαία προτεραιότητα, για την πολιτική υγείας στην Ελλάδα.

  Παρά τις προκλήσεις των τελευταίων ετών, στη Roche παραμένουμε πρόθυμοι να συνεισφέρουμε στο διάλογο για μια ορθολογική και αποτελεσματική πολιτική στο χώρο του φαρμάκου. Μια πολιτική που θα προσθέσει αξία στο σύστημα υγείας της χώρας και θα δημιουργήσει μακροπρόθεσμα οφέλη για τους ασθενείς στην Ελλάδα, την ελληνική κοινωνία και οικονομία. 
   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  Εφημερίες Φαρμακείων
  Εφημερίες Νοσοκομείων

  Επιμέλεια ύλης

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ