Συνεχης ενημερωση

    Αριθμοδείκτες - Θεμελ.ανάλυση

    Δεν εμφανίζονται οι λογιστικές καταστάσεις απο το 2012 και μετά και αυτό φαντάζομαι είναι και η αιτία που οι αριθμοδείκτες P/E και P/BV είναι λάθος (γιατί ουσιαστικά μια διαίρεση είναι).


    Παρακαλώ περιμένετε...