Συνεχης ενημερωση

  Επωνυμία
  (Ομίλου/Εταιρείας)
  Κύκλος εργασιών
  2017
  Κύκλος εργασιών
  2016
  Διαφορά Κέρδη/Ζημίες
  προ φόρων 2017
  Κέρδη/Ζημίες
  προ φόρων 2016
  Διαφορά Debt/Ebitda
  2017
  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 7.994.690 € 6.613.253 € 21% 519.785 € 465.671 € 12% 5,5
  ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 7.843.482 € 6.356.855 € 23% 450.301 € 428.760 € 5% 2,9
  ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 4.967.456 € 5.165.889 € -4% 270.558 € 68.076 € 297% 10,3
  Ο.Π.Α.Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 4.422.902 € 4.229.974 € 5% 193.238 € 236.916 € -18% 3,3
  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 3.857.100 € 3.908.100 € -1% 174.500 € 252.400 € -31% 3,3
  ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, Ι. & Σ., Α.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2.524.292 € 1.872.111 € 35% -109.796 € 55.500 € -298%
  ALPHA BANK Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2.514.338 € 2.668.781 € -6% 165.120 € -9.678 € 1806%
  ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ, Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2.247.209 € 2.480.659 € -9% -1.208.414 € -150.577 €
  EUROBANK ERGASIAS, ΤΡΑΠΕΖΑ, Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2.164.000 € 2.274.000 € -5% 181.000 € 137.000 € 32%
  ΑΛΦΑ - ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2.100.319 € 2.174.913 € -3% 88.508 € 106.374 € -17% 4,3
  ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1.865.749 € 1.942.409 € -4% 39.744 € -37.778 € 205% 12,6
  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1.807.000 € 1.972.000 € -8% -137.000 € 43.000 €
  *OLYMPIA GROUP A.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1.675.397 € 1.564.745 € 7% 95.235 € 91.890 € 4%
  ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1.526.721 € 1.246.086 € 23% 181.347 € 82.646 € 119% 5,8
  ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1.505.803 € 1.509.153 € 0% 63.226 € 63.525 € 0% 4,3
  ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1.368.209 € 1.296.282 € 6% 6.252 € 6.771 € -8% 8,2
  ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1.185.531 € 1.163.480 € 2% 153.450 € 93.619 € 64% 12,0
  ΜΕΤΡΟ Α.Ε.&Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1.172.126 € 1.104.488 € 6% 10.401 € 12.446 € -16% 16,9
  ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1.150.369 € 842.699 € 37% 50.674 € 33.346 € 52% 7,4
  ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1.142.493 € 885.371 € 29% 175.628 € 166.347 € 6% 5,5
  ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1.127.625 € 1.020.313 € 11% 85.785 € 51.599 € 66% 3,4
  INTRALOT Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1.104.197 € 991.545 € 11% 22.285 € 73.832 € -70% 5,4
  MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1.079.927 € 1.082.036 € 0% -73.945 € -85.796 € 14% 18,7
  VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ 871.500 € 853.400 € 2% 37.200 € 5.400 € 589%
  ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 827.104 € 683.996 € 21% -341 € -695 € 51% 19,7
  ΜΑΣΟΥΤΗΣ, Δ., ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. 761.589 € 800.583 € -5% 25.798 € 36.858 € -30% 7,9
  REVOIL Α.Ε.E.Π. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 709.549 € 645.977 € 10% -2.819 € -29.245 € 90% 24,3
  JUMBO Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 681.430 € 637.557 € 7% 173.466 € 165.132 € 5% 1,5
  J & P - ΑΒΑΞ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 673.077 € 541.189 € 24% -2.360 € -49.820 € 95% 22,4
  WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 501.687 € 483.756 € 4% -70.910 € -102.897 € 31% 6,7
  ΕΤΕΚΑ Α.Ε. 493.428 € 486.265 € 1% 147 € 164 € -10% 21,2
  ΠΕΝΤΕ Α.Ε. 482.772 € 519.061 € -7% 18.264 € 30.299 € -40% 4,8
  CHIPITA Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 460.987 € 402.836 € 14% 26.255 € 16.385 € 60% 7,6
  COCA - COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ Α.B.E.E. 456.900 € 411.800 € 11% 12.500 € 2.100 € 495% 5,5
  QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 436.449 € 388.227 € 12% 15.075 € 17.295 € -13% 4,5
  FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 434.059 € 428.068 € 1% 14.532 € 7.695 € 89% 6,0
  ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" 433.526 € 406.642 € 7% 199.830 € 189.061 € 6% 2,2
  ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 414.299 € 322.233 € 29% -11.318 € -13.193 € 14% 11,2
  *DIXONS SOUTH - EAST EUROPE Α.Ε.Β.Ε. 407.878 € 365.829 € 11% 9.704 € 6.773 € 43% 8,4
  **ΕΛΑΙΣ - UNILEVER HELLAS Α.Ε. 400.950 € 419.644 € -4% 8.091 € 1.386 € 484%
  ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 397.129 € 401.656 € -1% 4.166 € 1.001 € 316% 17,4
  FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 386.049 € 382.338 € 1% 30.375 € -60.756 € 150% 7,7
  EUROLIFE ERB Α.Ε.Α.Ζ. 383.040 € 409.553 € -6% 49.629 € 72.729 € -32%
  NN ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ 351.886 € 393.496 € -11% 1.139 € -22.062 € 105%
  ΣΑΡΑΝΤΗΣ, ΓΡ., Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 343.156 € 329.018 € 4% 34.666 € 23.608 € 47% 2,6
  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 340.757 € 342.870 € -1% 1.275 € 436 € 192%
  AUTOHELLAS (HERTZ) Α.Τ.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 340.632 € 264.806 € 29% 41.393 € 30.318 € 37% 4,1
  NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 336.026 € 331.554 € 1% 34.720 € 10.668 € 225% 3,9
  *NOVARTIS HELLAS A.E.B.E. 329.494 € 341.739 € -4% 13.396 € 18.011 € -26%
  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 327.343 € 328.851 € 0% 66.473 € 41.324 € 61% 3,0
  ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ, Θ., Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 326.409 € 304.076 € 7% 6.779 € 6.414 € 6% 8,2
  ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ Α.Ε. 326.118 € 210.695 € 55% -4.931 € 13.771 € 18,6
  ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 318.509 € 291.900 € 9% 13.834 € 18.327 € -25% 5,0
  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 308.792 € 277.942 € 11% 27.907 € 9.161 € 205% 4,8
  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 304.612 € 119.008 € 156% -8.635 € -2.427 € 26,5
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 303.609 € 296.899 € 2% 55.588 € 45.209 € 23% 3,2
  FORTHNET Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 294.037 € 320.863 € -8% -32.852 € -25.008 € -31% 14,7
  ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 293.614 € 274.547 € 7% -3.885 € -7.393 € 47% 13,5
  ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.&Ε.Ε. 293.415 € 251.713 € 17% 9.414 € 11.071 € -15% 4,7
  ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Α.Ε.Ε. 287.190 € 304.785 € -6% 2.128 € 1.531 € 39% 1,1
  ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 286.098 € 282.990 € 1% 7.288 € 6.551 € 11% 5,9
  ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 283.139 € 274.643 € 3% 37.221 € 39.557 € -6% 1,2
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤ. ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 280.245 € 283.927 € -1% 1.711 € 2.078 € -18% 28,4
  ΜΟΥΧΑΛΗΣ Α.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 276.938 € 269.464 € 3% 1.722 € 784 € 120% 7,3
  ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ Α.Ε. 269.365 € 98.001 € 175% -4.039 € -15.885 € 75% 23,7
  *ΜΑΙΛΛΗΣ, Μ. Ι., Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 267.764 € 279.848 € -4% 5.973 € 7.447 € -20% 8,4
  *ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 264.169 € 260.570 € 1% 6.388 € 6.915 € -8% 5,7
  ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε. ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ 262.834 € 291.633 € -10% 251.284 € 27.144 € 826% 1,3
  ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε. 260.037 € 193.725 € 34% 4.328 € 6.192 € -30% 9,3
  *FRIESLANDCAMPINA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 256.519 € 267.577 € -4% 470 € -2.869 € 116% 25,1
  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ "ΑΔΜΗΕ" Α.Ε. 256.489 € 248.613 € 3% 82.952 € 54.108 € 53% 15,6
  ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ Α.Ε.Β.Ε. 251.013 € 229.471 € 9% 1.364 € 1.119 € 22% 22,2
  BP ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 244.453 € 194.761 € 26% 19.121 € 16.948 € 13% 0,8
  ΖΑΡΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 241.625 € 224.085 € 8% 6.480 € 6.050 € 7% 3,3
  RETAIL WORLD A.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 241.026 € 234.343 € 3% -7.645 € -7.669 € 0% 34,5
  BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 240.678 € 226.831 € 6% 5.721 € 2.835 € 102% 21,8
  *ΠΦΑΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 238.727 € 229.353 € 4% 12.518 € 5.730 € 118% 7,1
  ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 236.310 € 238.787 € -1% 5.823 € 12.280 € -53% 14,7
  *ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ AKΙΝΗΤΩΝ A.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 230.034 € 188.405 € 22% 762 € 89 € 757%
  ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 229.807 € 179.620 € 28% 2.187 € 1.864 € 17% 15,1
  ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 226.176 € 202.073 € 12% -25.038 € 145 €
  ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 224.692 € 230.375 € -2% 13.941 € 13.398 € 4% 2,1
  SHELL & MOH Α.Ε. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 223.872 € 177.895 € 26% 10.291 € 10.097 € 2% 1,1
  *ΓΙΟΥΛΑ ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 223.523 € 218.519 € 2% 642 € -27.597 € 102% 5,8
  ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 222.979 € 243.268 € -8% 1.980 € 9.180 € -78% 9,9
  ΣΙΛΚ ΟΙΛ Α.Ε. 222.826 € 223.734 € 0% -333 € -75 € 18,3
  KOSMOCAR Α.Ε. 222.311 € 168.243 € 32% 663 € -1.320 € 150% 10,9
  ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "Η ΠΙΝΔΟΣ" 219.892 € 209.123 € 5% 3.617 € 1.358 € 166%
  SAMSUNG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ A.E. 212.731 € 211.061 € 1% 3.385 € 4.151 € -18% 7,3
  ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΩΝ. ΓΕΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 212.663 € 235.587 € -10% -8.143 € -18.886 € 57% 14,0
  ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 209.428 € 217.252 € -4% 71.762 € 88.902 € -19% 1,6
  ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 206.683 € 195.786 € 6% 23.312 € 7.859 € 197% 5,7
  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΕ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Α.Ε. 200.827 € -153.107 € 231% 197.111 € -156.671 € 226% 7,0
  BIC ΒΙΟΛΕΞ Α.Ε. 198.015 € 202.646 € -2% 35.342 € 40.717 € -13% 0,9
  ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 196.417 € 155.751 € 26% 70 € -1.900 € 104% 14,0
  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.&Ε.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓ. ΗΛΕΚΤΡ. & ΤΗΛΕΠ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 194.460 € 153.892 € 26% 8.437 € 2.292 € 268% 6,7
  ΣΥΝΕΤ. ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝ.Π.Ε. 192.216 € 195.002 € -1% 1.412 € 1.101 € 28%
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (ΕΡΤ Α.Ε) 190.821 € 190.302 € 0% 70.940 € 74.111 € -4% 0,5
  MEDIA SATURN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. 187.330 € 188.605 € -1% 2.908 € -4.226 € 169%
  *MOUZENIDIS TRAVEL Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 181.163 € 152.215 € 19% -14.595 € -7.071 €
  ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. 178.848 € 166.979 € 7% 12.082 € 11.605 € 4% 6,6
  *PRAKTIKER HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ 177.530 € 167.059 € 6% 4.165 € 3.047 € 37%
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 176.777 € 115.711 € 53% 4.617 € -41.791 € 111% 11,4
  ΦΑΡΜΑΤΕΝ Α.Β.Ε.Ε. 176.164 € 156.461 € 13% 18.230 € 13.446 € 36% 3,4
  ΚΑΛΛΑΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Ε. 176.059 € 149.618 € 18% 3.913 € 3.267 € 20% 10,4
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Π.Ε. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 175.732 € 172.404 € 2% 2.482 € 2.009 € 24% 12,4
  ΣΕΛΟΝΤΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 175.356 € 167.522 € 5% -8.580 € 7.002 € 46,9
  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 173.052 € 182.452 € -5% -8.836 € -84.888 € 90% 7,1
  ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΠΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 172.557 € 171.178 € 1% 1.531 € 1.584 € -3% 21,8
  ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 170.645 € 194.148 € -12% 2.833 € -9.828 € 129% 17,7
  **TOYOTA ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 170.144 € 148.694 € 14% 9.584 € 3.455 € 177%
  OLYMPIC ΕΤΕ Α.Ε. 169.906 € 163.191 € 4% 19.144 € 19.354 € -1% 4,2
  ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 169.267 € 167.346 € 1% 5.797 € 6.761 € -14% 12,2
  ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 169.102 € 155.103 € 9% 22.798 € 21.037 € 8%
  ΜΕΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε. 168.437 € 148.578 € 13% 4.656 € 5.092 € -9% 7,9
  CROWN HELLAS CAN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε. 166.219 € 153.042 € 9% 4.199 € 3.337 € 26% 5,1
  TELEPERFORMANCE HELLAS Α.Ε. 165.121 € 126.091 € 31% 31.822 € 27.261 € 17% 1,0
  ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Α.Ν.Ε.Κ.) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 164.749 € 157.583 € 5% 8.716 € 1.883 € 363% 24,7
  **MERCEDES BENZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 163.416 € 135.934 € 20% 7.991 € 6.779 € 18%
  ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. 162.460 € 160.023 € 2% 25.275 € 40.290 € -37% 6,6
  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 159.717 € n/a n/a 13.777 € n/a n/a 4,1
  ΡΟΣ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. 159.603 € 137.277 € 16% -3.451 € -18.537 € 81%
  ΠΕΤΤΑΣ, Ν. ΠΑΥΛΟΣ, Α.Β.Ε.Ε. 157.466 € 134.460 € 17% 8.595 € 9.818 € -12% 6,6
  ΣΕΚΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ AE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 156.235 € 113.695 € 37% 3.640 € 5.944 € -39% 0,9
  H & M HENNES & MAURITZ Α.Ε.Ε. 154.463 € 157.498 € -2% 5.912 € 4.778 € 24% 1,6
  JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.&Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 153.982 € 151.129 € 2% 5.863 € 8.703 € -33% 3,4
  ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ, Ν., ΑΦΟΙ, Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 153.703 € 107.947 € 42% 4.049 € 3.790 € 7% 4,8
  ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε. 152.530 € 137.795 € 11% 1.089 € 2.007 € -46% 9,9
  GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 152.027 € 138.612 € 10% 9.170 € 8.379 € 9%
  **BSH ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Α.Β.Ε. 151.067 € 155.406 € -3% 7.655 € 5.757 € 33%
  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Ε. Ι., Α.Ε. 148.786 € 142.716 € 4% 10.612 € 10.014 € 6% 4,1
  ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 148.439 € 146.857 € 1% 5.863 € 1.821 € 222% 6,1
  *ΠΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ε.Π.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 145.804 € 133.461 € 9% 1.601 € 1.738 € -8% 13,6
  ΦΑΓΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. 143.404 € 159.160 € -10% 9.935 € -10.352 € 196% 2,6
  ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. 142.228 € 141.753 € 0% 10.431 € 12.917 € -19%
  ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ Α.Ε. 140.527 € 141.855 € -1% 723 € 918 € -21% 11,8
  *ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 140.334 € 118.442 € 18% 16 € -18.887 € 100%
  *ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. 140.110 € 121.966 € 15% 4.110 € 4.651 € -12% 5,9
  ΦΑΡΜΑΣΕΡΒΙΣ Α.Ε. 139.611 € 134.214 € 4% 2.085 € 2.220 € -6% 12,9
  ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ETAIΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 137.302 € 143.085 € -4% 1.134 € -42.331 € 103%
  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 136.849 € 158.022 € -13% 11.749 € 7.786 € 51% 13,3
  **SANOFI AVENTIS Α.Ε.Β.Ε. 135.342 € 157.590 € -14% 1.736 € 2.903 € -40%
  ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 134.652 € 115.859 € 16% 13.043 € 5.322 € 145% 3,6
  ΟΠΤΙΜΑ Α.Ε. 134.142 € 127.499 € 5% 6.667 € 10.083 € -34% 3,8
  NETLINK Α.Ε. 133.878 € 131.901 € 1% 251 € 51 € 394% 6,0
  ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ A.Ε. 133.646 € 120.311 € 11% 37.133 € 26.284 € 41%
  ΚΑΥΚΑΣ, Β., Α.Ε. 132.967 € 122.401 € 9% 6.406 € 3.183 € 101% 5,8
  **L' OREAL HELLAS Α.Ε 130.000 € 119.440 € 9% 16.300 € 14.437 € 13%
  ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 128.947 € 119.203 € 8% -3.304 € -12.892 € 74% 6,2
  HELLENIC SEAWAYS Α.Ν.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 128.946 € 131.542 € -2% 9.171 € 6.744 € 36% 8,8
  FRAPORT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α Α.Ε. 128.920 € - n/a 18.800 € -3.675 € 612% 13,4
  *MONDELEZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 128.358 € 152.317 € -16% 2.712 € 4.597 € -41% 18,0
  DEMO Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 128.269 € 128.479 € 0% 13.859 € 17.886 € -23% 6,0
  HUAWEI ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Ε. 128.121 € 153.302 € -16% -1.586 € 2.500 € 32,5
  BMW ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 127.796 € 142.494 € -10% 2.313 € 4.734 € -51% 29,2
  AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 127.531 € 127.871 € 0% 21.149 € 20.080 € 5%
  METLIFE Α.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ 127.403 € 129.382 € -2% 14.218 € 5.826 € 144%
  ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 126.923 € 113.521 € 12% 4.594 € 3.605 € 27% 6,5
  *AIGLON Α.Β.&Ε.Ε. 125.706 € 119.792 € 5% -3.280 € -3.203 € -2% 66,7
  ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε. 125.630 € 120.074 € 5% 6.868 € -12.842 € 153% 6,2
  *GLAXOSMITHKLINE A.Ε.Β.Ε. 125.263 € 148.566 € -16% 2.305 € 4.891 € -53% 16,8
  ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε. 124.316 € 118.855 € 5% 11.726 € -5.236 € 324%
  ΣΙΔΜΑ Α.Ε. ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 123.513 € 104.154 € 19% -2.640 € -4.370 € 40% 25,9
  ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ, ΝΙΚ. Ι., Α.Ε. 122.146 € 118.936 € 3% 1.221 € 1.127 € 8% 30,4
  *EUROMEDICA Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 121.979 € 126.097 € -3% -22.201 € -52.095 € 57% 32,6
  GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε. 121.677 € 122.920 € -1% 13.057 € 10.895 € 20%
  HELLENIC QUALITY FOODS ΑΕΤ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 120.314 € 122.380 € -2% -3.411 € -953 € 19,5
  ALLIANZ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 119.787 € 137.085 € -13% 5.916 € 5.315 € 11%
  ΦΙΜΠΡΑΝ Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 118.939 € 102.523 € 16% 9.687 € 4.738 € 104% 1,7
  ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 118.788 € 119.355 € 0% 8.269 € 11.877 € -30% 6,2
  **LANDIS+ GYR A.E 118.568 € 94.833 € 25% 7.536 € 2.352 € 220%
  ELPEN Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 118.567 € 125.098 € -5% -127 € 9.088 € 51,2
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. 116.656 € 110.659 € 5% 1.477 € 1.848 € -20% 13,9
  ΕΝΕΤ SOLUTIONS - LOGICOM Α.Ε. 115.344 € 88.864 € 30% 4.467 € 864 € 417% 5,9
  ΛΙΑ ΦΑΡΜ Α.Ε.Ε. 114.411 € 113.079 € 1% 329 € 254 € 30% 25,4
  ΙΑΣΩ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 114.156 € 116.510 € -2% 6.199 € 4.678 € 33% 8,5
  MELLON TECHNOLOGIES Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 113.742 € 101.863 € 12% 3.201 € 3.861 € -17% 6,8
  F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Β.&Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 113.649 € 66.541 € 71% 64.720 € 27.071 € 139% 1,1
  ΙΟΝ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΚΑΟ & ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 113.077 € 112.589 € 0% 7.861 € 6.502 € 21% 4,9
  *ΝΟΚΙΑ ΛΥΣΕΙΣ & ΔΙΚΤΥΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 112.535 € 106.162 € 6% 6.411 € 7.952 € -19% 3,1
  ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 112.404 € 103.965 € 8% 14.287 € 6.507 € 120% 5,2
  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 111.531 € 103.497 € 8% 21.187 € 11.039 € 92% 4,4
  ELBISCO Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 110.430 € 113.429 € -3% -2.710 € -3.901 € 31% 11,9
  *ΠΑΥΛΙΔΗΣ, ΠΡ., Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 109.911 € 124.278 € -12% 10.395 € 19.662 € -47% 4,8
  ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 109.831 € 102.605 € 7% 13.933 € 7.041 € 98% 3,5
  **ASTRAZENECA Α.Ε. 109.621 € 117.813 € -7% 1.287 € 1.707 € -25%
  ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΖΩΗΣ Α.Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 108.959 € 103.544 € 5% 11.474 € 12.068 € -5%
  LEASEPLAN HELLAS A.E. 108.829 € 95.456 € 14% 18.397 € 14.170 € 30% 10,9
  ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε. 108.728 € 97.937 € 11% -602 € -1.344 € 55% 15,9
  ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 108.115 € 98.092 € 10% 67 € -6.452 € 101% 11,3
  ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 107.538 € 62.220 € 73% 54.224 € 31.097 € 74% 1,3
  ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 107.368 € 109.608 € -2% 2.720 € 716 € 280% 10,6
  FCA GREECE Α.Ε. 107.162 € 80.788 € 33% 4.794 € 2.848 € 68% 4,1
  LG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 106.770 € 109.673 € -3% 47 € 470 € -90% 174,6
  ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 105.645 € 100.489 € 5% 2.771 € 5.057 € -45% 8,9
  IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 105.292 € 98.948 € 6% 31.813 € 22.766 € 40%
  ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 105.132 € 85.576 € 23% -1.016 € -2.023 € 50% 16,5
  FRAPORT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Β Α.Ε. 104.419 € - n/a 1.628 € -3.620 € 145% 17,4
  ADIDAS HELLAS Α.Ε. 103.464 € 88.427 € 17% 2.687 € 2.303 € 17% 6,4
  JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 102.145 € 105.664 € -3% 1.039 € 6.226 € -83% 20,8
  ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 100.483 € 77.611 € 29% 24.139 € 11.994 € 101% 3,3
  *ΜΗΤΣΗΣ CO. - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 100.401 € 115.587 € -13% -1.485 € 2.147 €
  ΗΡΩΝ ΙΙ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε. 100.065 € 96.225 € 4% 1.958 € 997 € 96% 6,1

   

  Οι αναγραφόμενες τιμές αναφέρονται σε χιλιάδες €.
  Σε περίπτωση ετήσιας % µεταβολής πάνω από 100%, δεν έχει ενσωµατωθεί η µεταβολή για σκοπούς παρουσίασης. 
  Στις περιπτώσεις όπου ο δείκτης Debt/EBITDA (όπως αυτός έχει υπολογισθεί από την ICAP) έχει αρνητική τιµή, δεν έχει συµπεριληφθεί.

  Αναφορικά µε τον ΟΠΑΠ, σηµειώνεται ότι ως κύκλος εργασιών έχουν χρησιµοποιηθεί οι «Μικτές εισπράξεις από παιχνίδια» και για τη Centric τα «Έσοδα». Οι εταιρείες των οποίων η χρήση δεν τελειώνει 31/12 είναι οι εξής: JUMBO, DIXONS/KOTSOVOLOS, VODAFONE, ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΒΖ, MEDIA SATURN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε., ΠΦΑΪΖΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.&Ε.Ε., ΖΑΡΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

  DISCLAIMER Δεδοµένου ότι το παρόν δεν συνιστά συµβουλή οποιουδήποτε είδους, γνωµοδότηση, µελέτη, σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να θεωρηθεί ως τέτοια ή/και ως υπόδειξη για οποιαδήποτε ενέργεια. Ουδεµία ευθύνη φέρει η Deloitte για οποιοδήποτε λάθος/παράβλεψη κ.λπ. έχει εµφιλοχωρήσει στα οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες που έχει συλλέξει κατά τον ανωτέρω αναφερόµενο τρόπο, καθώς η συµβολή της συνίσταται αποκλειστικά στη συλλογή και παρουσίαση και ως εκ τούτου δεν εγγυάται για την ακρίβεια, πληρότητα, ισχύ των εν λόγω στοιχείων. Επίσης, η Deloitte δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση οποιοσδήποτε τρίτος επιλέξει να βασιστεί, να ενεργήσει ή να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια βάσει των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.