Συνεχης ενημερωση

  Δραστηριότητα Απόκτηση και διαχείριση α) ακίνητης περιουσίας, δικαιωμάτων αγοράς ακινήτων διά προσυμφώνου και μετοχών ανωνύμων εταιρειών κατά την έννοια των περιπτώσεων α-γ της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του ν.2778/1999 ως αυτός εκάστοτε ισχύει και β) μέσων χρηματαγοράς κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν.3283/2004 ως αυτός εκάστοτε ισχύει και εξειδικεύεται.
  Έτος Ίδρυσης 1999
  Διεύθυνση ΤΖΩΡΤΖ 4
  Ταχ Κωδ:10677
  ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο (210)-3300093
  Telefax (210)-3831308
  Ιστοσελίδα www.migre.gr
  Email migre@migre.gr
  Διοικητικό Συμβούλιο ΒΟΛΟΝΑΣΗΣ ΗΛΙΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  ΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  ΚΑΨΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  ΚΟΚΚΩΔΗ Ν ΓΕΩΡΓΙΟ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  Προσωπικό Εταιρείας 9
  Προσωπικό Ομίλου 9
  Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων ΚΑΨΑΛΗ ΛΙΝΑ
  Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού ΚΑΨΑΛΗ ΛΙΝΑ
  Εισαγωγή στο Χ.Α. 23 Ιουλ 2009
  Κλάδος / Υποκλάδος Ακίνητη Περιουσία/Ε.Ε.Α.Π. Βιομηχανικών & Επαγγελματικών Χώρων(23 Ιουλ 2009)
  Συμμετοχή σε δείκτες ΔΟΜ
  Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ(31 Οκτ 2014)
  Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΧΑΜΗΛΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ(31 Οκτ 2014)
  Σχετικά σύμβολα ΜΙΓΡΕ