Συνεχης ενημερωση

  Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝ.& ΕΜ. Α.Ε. (ΚΛΜ)

  0,6800

  0,0020 (0,29%)

  • Άνοιγμα 0,6900
  • Υψηλό 0,6900
  • Χαμηλό 0,6540
  • Όγκος 10.339
  • Τζίρος 6.831 €
  • Πράξεις 28
  Δραστηριότητα α) Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων, εργολαβικώς ή μη β) Η ανάληψη και εκπόνηση αρχιτεκτονικών, στατικών, μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και εν γένει τεχνικών μελετών, ως και των αντίστοιχων επιβλέψεων γ) Η ανέγερση πολυώροφων οικοδομημάτων επί ιδίων ή αλλοτρίων ακινήτων δ) Η αγορά, μεταπώληση και εκμετάλλευση ακινήτων ε) Η ανάληψη αντιπροσωπειών ημεδαπών ή αλλοδαπών εμπορικών ή τεχνικών οίκων στ) Η με οποιαδήποτε μορφή εμπορία οικοδομικών υλικών, υλών, εργαλείων και μηχανημάτων προελεύσεως εσωτερικου ή εξωτερικού ζ) Η συμμετοχή σε εταιρίες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου (Ομόρρυθμου, Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης, Ανώνυμου κ.λ.π) και οποιασδήποτε μορφής, ως και η συμμετοχή και συνεργασία σε άλλες επιχειρήσεις (σε κοινοπραξία ή μη) ή εταιρίες υφιστάμενες ή συσταθείσες στην ημεδαπή ή αλλοδαπή που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της εταιρίας.
  Έτος Ίδρυσης 1986
  Διεύθυνση ΟΜΗΡΟΥ 2 & ΤΕΟ
  Ταχ Κωδ:177 78
  ΤΑΥΡΟΣ
  Τηλέφωνο (210)-4821186/277
  Telefax (210)-6453394
  Ιστοσελίδα http://www.klmate.gr
  Email mprintsiou@klmate.gr
  Διοικητικό Συμβούλιο ΛΑΠΠΑΣ Η ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  ΣΠΕΝΤΖΑΡΗΣ Α ΛΟΥΚΑΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  ΛΑΠΠΑ Ι ΒΙΟΛΕΤΑ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  ΛΑΠΠΑ Ι ΜΑΙΡΗ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  ΣΠΕΝΤΖΑΡΗΣ Λ ΑΒΡΑΑΜ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ Ν ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  ΦΥΛΑΚΤΟΣ Ν ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  Προσωπικό Εταιρείας 342
  Προσωπικό Ομίλου 464
  Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Μαρία Πρίντσιου
  Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Μαρία Πρίντσιου
  Εισαγωγή στο Χ.Α. 16 Φεβ 2004
  Κλάδος / Υποκλάδος Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών/Κατασκευές(2 Ιαν 2006)
  Συμμετοχή σε δείκτες ΔΟΜ
  Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ(10 Οκτ 2011)
  Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ(10 Οκτ 2011)
  Σχετικά σύμβολα ΚΛΜ