Συνεχης ενημερωση

  1,0000

  0,0050 (0,50%)

  • Άνοιγμα 1,0000
  • Υψηλό 1,0000
  • Χαμηλό 1,0000
  • Όγκος 500
  • Τζίρος 500 €
  • Πράξεις 1
  Δραστηριότητα Παραγωγή και εμπορία υλικών συσκευασίας.
  Έτος Ίδρυσης 1936
  Διεύθυνση ΛΕΩΦ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ
  Ταχ Κωδ:19018
  ΜΑΓΟΥΛΑ
  Τηλέφωνο (210)-6161300
  Telefax (210)-6161399
  Ιστοσελίδα http://www.vis.gr
  Email info@vis.gr
  Διοικητικό Συμβούλιο ΦΙΛΙΠΠΟΥ Ι ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  ΣΟΥΠΙΩΝΑΣ Ε ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  ΤΣΙΝΤΟΣ Α ΦΩΚΙΩΝ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  ΜΠΑΦΙΛΙΑΣ Μ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  ΤΖΗΤΖΑΡΑΣ Κ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
  ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ Γ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  Προσωπικό Εταιρείας 208
  Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Σουπιωνάς Κυριάκος
  Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Σουπιωνάς Κυριάκος
  Εισαγωγή στο Χ.Α. 24 Αυγ 1971
  Κλάδος / Υποκλάδος Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες/Υλικά Συσκευασίας(2 Ιαν 2006)
  Συμμετοχή σε δείκτες ΔΟΜ
  Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ(10 Οκτ 2011)
  Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ(10 Οκτ 2011)
  Σχετικά σύμβολα ΒΙΣ