Συνεχης ενημερωση

  Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝ.& ΕΜ. Α.Ε. (ΚΛΜ)

  0,6920

  0,0120 (1,76%)

  • Άνοιγμα 0,6980
  • Υψηλό 0,6980
  • Χαμηλό 0,6840
  • Όγκος 5.076
  • Τζίρος 3.491 €
  • Πράξεις 16
  18/11 2016

  Καραμολέγκος: Αγορά 109 ιδίων μετοχών

  Με μέση τιμή κτήσης EUR1,75 ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών EUR190,75.

  30/12 2015

  Κλουκίνας - Λάππας: Διάθεση 500.000 μετοχών από κ. Ιωάννη Λάππα

  Σε διάθεση 500.000 μετοχών της εταιρείας Ι. Κλουκίνας-Ι. Λάππαs ΑΕ προέβη στις 29/12/2015 ο κ. Ιωάννης Λάππας, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, βάσει Ιδιωτικών Συμφωνητικών...

  11/12 2015

  Κλουκίνας - Λάππας: Απόκτηση μετοχών από μέλη Δ.Σ.

  Η κ Bιολέττα Λάππα , Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας, απέκτησε στις 10/12/2015 84.000 κοινές ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας ευρώ 25.200, βάση του Ιδιωτικού συμφωνητικού...

  09/12 2015

  Κλουκίνας Λάππας: Αγορά 1.000 μετοχών από κ. Ιωάννη Λάππα

  Σε αγορά 1.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Ι. Κλουκίνας-Ι. Λάππαs ΑΕ συνολικής αξίας ευρώ 287,00, προέβη στις 08/12/2015 o κος Ιωάννης Λάππας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας,...

  16/02 2015

  Κλουκίνας - Λάππας: Μηδένισε το ποσοστό του ο κ. Ι. Κλουκίνας

  Κατήλθε του 5% το πσοοστό διακιωμάτων ψήφου του κ. Ιωάννη Κλουκίνα επί του μετοχικού κεφαλαίου της Κλουκίνας Λάππα. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση,  το ποσοστό του επί του συνόλου των ...

  23/06 2014

  Κλουκίνας-Λάππας: Αγορά μετοχών από κ. Λουκά Σπεντζάρη

  Σε αγορά 4.450 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας Ι. Κλουκίνας-Ι. Λάππαs, συνολικής αξίας 2.886,72 ευρώ, προέβη στις 20/06/2014 o κος Λουκάς Σπεντζάρης.

  16/12 2013

  Κλουκίνας-Λάππας: Αγορά μετοχών από κ. Λουκά Σπεντζάρη

  Σε αγορά 200.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας Κλουκίνας - Λάππας, συνολικής αξίας 130.000 ευρώ, προέβη στις 12/12/2013 o κος Λουκάς Σπεντζάρης.

  01/10 2013

  Κλουκίνας - Λάππας: Αγορά μετοχών από τον κ. Λουκά Σπεντζάρη

  Σε αγορά 10.550 κοινών ονομαστικών μετοχών της Κλουκιίνας - Λάππας, συνολικής αξίας 7.129,95 ευρώ, προέβη στις 27/9 το Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας, Λουκάς Σπεντζάρης.

  26/09 2013

  Κλουκίνας-Λάππας: Αγορά μετοχών από κ. Ιωάννη Λάππα

  Σε αγορά 3.125 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας Κλουκίνας-Λάππας, συνολικής αξίας 2.012.38 ευρώ, προέβη στις 25/09/2013 o κος Ιωάννης Λάππας.

  19/09 2013

  Κλουκίνας-Λάππας: Αγορά μετοχών από κ. Ιωάννη Λάππα

  Σε αγορά 11.083 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής αξίας 6.926,88 ευρώ, προέβη στις 17/09/2013 o κος Ιωάννης Λάππας.

  16/09 2013

  Κλουκίνας-Λάππας: Αγορά μετοχών από κ. Ιωάννη Λάππα

  Σε αγορά 4.200 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας Κλουκίνας-Λάππας, συνολικής αξίας 2.568,30 ευρώ, προέβη στις 12/09/2013 o κος Ιωάννης Λάππας.

  12/09 2013

  Κλουκίνας - Λάππας: Αγορά μετοχών από τον κ. Λουκά Σπεντζάρη

  Σε αγορά 25.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Κλουκίνας - Λάππας, συνολικής αξίας €15.225, προέβη στις 9/9 το εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας, Λουκάς Σπεντζάρης.

  02/07 2013

  Κλουκίνας-Λάππας: Μεταβολή ποσοστών κ.κ. Ι. Κλουκίνα, Λ. Σπεντζάρη

  Ο κος Ιωάννης Κλουκίνας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, ενημέρωσε στις 02/07/2013 ότι κατήλθε του ορίου του 15%.

  10/06 2013

  Κλουκίνας - Λάππας: Πώληση μετοχών από τον κ. Ν. Ανδρικόπουλο

  Σε πώληση μετοχών της Κλουκίνας - Λάππας προέβη ο Νομικός Σύμβουλος της εταιρείας, Νικόλαος Ανδρικόπουλος.

  19/02 2013

  Κλουκίνας-Λάππας: Με 16,91% ο κ. Ιωάννης Κλουκίνας

  Κάτω του ορίου του 20% διαμορφώθηκε την 18/02/2013 το ποσοστό του κατέχει ο κος Ιωάννης Κλουκίνας, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, στην Κλουκίνας-Λάππας.

  15/02 2013

  Κλουκίνας - Λάππας: Πώληση μετοχών από κ. Ιωάννη Λάππα

  Σε πώληση 449.500 κοινών ονομαστικών μετοχών της Κλουκίνας - Λάππας, συνολικής αξίας 359.600 ευρώ, προχώρησε στις 13/02/2013 ο κος Ιωάννης Λάππας.

  04/01 2013

  Κλουκίνας - Λάππας: Κάτω του 25% το ποσοστό του κ. Ιωάννη Κλουκίνα

  Σε πώληση 300.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Κλουκίνας - Λάππας, συνολικής αξίας 234.000 ευρώ, προέβη στις 03/01/2013 ο κος Ιωάννης Κλουκίνας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.

  06/05 2011

  Κλουκίνας - Λάππας: Πώληση μετοχών από κ. Αν. Καπασακάλη

  Σε πώληση 5.100 κοινών ονομαστικών μετοχών της Κλουκίνας - Λάππας προχώρησε στις 3 Μαΐου 2011 ο κ. Αναστάσιος Καπασακάλης, Μη Εκτελεστικό - Μη ανεξάρτητο Μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας.

  11/04 2011

  Κλουκίνας - Λάππας: Συναλλαγές από πρόεδρο και αντιπρόεδρο Δ.Σ.

  Σε πώληση μετοχών της Κλουκίνας - Λάππας Α.Ε. προχώρησε στις 7/4 ο κ. Ιωάννης Κλουκίνας , Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, ενώ την ίδια ημερομηνία ο κ. Ιωάννης Λάππας , Αντιπρόεδρος...

  14/01 2011

  Κλουκίνας-Λάππας: Αγορά μετοχών από κ. Λουκά Σπεντζάρη

  Σε αγορά μετοχών της Κλουκίνας-Λάππας προέβη στις 11/1 o κος Λουκάς Σπεντζάρης.

  13/01 2011

  Κλουκίνας-Λάππας: Αγορές μετοχών από κ. Ι. Λάππα

  Σε αγορά μετοχών της Κλουκίνας - Λάππαs, προχώρησε στις 10/01 και 11/01ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, κ. Ιωάννης Λάππας.

  16/11 2010

  Κλουκίνας - Λάππαs: Αγορά 51.700 μετοχών από κ. Λουκά Σπεντζάρη

  Σε αγορά 51.700 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας Ι. Κλουκίνας-Ι. Λάππαs Α.Ε. συνολικής αξίας 45.496,00 ευρώ προχώρησε στις 15/11/2010 o κος Λουκάς Σπεντζάρης , Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της...

  05/11 2010

  Κλουκίνας-Λάππας: Αγορά μετοχών από μέλη διοικητικού συμβουλίου

  Σε αγορά μετοχών της Κλουκίνας - Λάππας προέβησαν στις 4/11 ο πρόεδος, ο αντιπρόερδος καθώς και το εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, κ. Λ. Σπεντζάρης.

  01/11 2010

  Κλουκίνας- Λάππαs: Αγορά μετοχών από τον κ. Ιωάννη Λάππα

  Σε αγορά 20.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Κλουκίνας- Λάππαs, συνολικής αξίας 19.700 ευρώ, προέβη στις 26/10 ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Ιωάννης Λάππας.

  27/10 2010

  Κλουκίνας - Λάππας: Αγορά μετοχών από τον κ. Ιωάννη Λάππα

  Σε αγορά 20.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Κλουκίνας - Λάππας, συνολικής αξίας 19.800 ευρώ, προέβη στις 25/10 ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Ιωάννης Λάππας.

  26/10 2010

  Κλουκίνας - Λάππαs: Αγορά μετοχών από τον κ. Ιωάννη Λάππα

  Σε αγορά 29.782 κοινών ονομαστικών μετοχών της Κλουκίνας- Λάππαs, συνολικής αξίας 29.634,18 ευρώ, προέβη στις 21/10 ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Ιωάννης Λάππας.

  25/10 2010

  Κλουκίνας-Λάππας: Αγορά μετοχών από κ. Ιωάννη Λάππα

  Σε αγορά 60.218 μετοχών της Κλουκίνας-Λάππας προέβη στις 20/10 ο κος Ιωάννης Λάππας.

  22/10 2010

  Κλουκίνας-Λάππας: Αγορά μετοχών από κ. Ιωάννη Λάππα

  Σε αγορά 19.500 κοινών ονομαστικών μετοχών της Κλουκίνας-Λάππας, συνολικής αξίας 18.040,62 ευρώ, προέβη στις 19/10 ο κος Ιωάννης Λάππας.

  18/10 2010

  Κλουκίνας- Λάππαs: Αγορές μετοχών από τον κ. Λουκά Σπεντζάρη

  Σε αγορές μετοχών της Κλουκίνας- Λάππαs προέβη στις 14 και 15/10 το εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας, Λουκάς Σπεντζάρης.