Συνεχης ενημερωση

  ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. (ΙΝΚΑΤ)

  1,1900

  -0,0100 (-0,83%)

  • Άνοιγμα 1,2550
  • Υψηλό 1,2600
  • Χαμηλό 1,1800
  • Όγκος 54.225
  • Τζίρος 66.785 €
  • Πράξεις 112
  31/12 2014

  Intrakat: Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με την Πρίσμα ΔΟΜΗ

  Καταχωρίσθηκε στις 30/12 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό αριθμό Καταχώρησης 288220, ή με αριθμό 78701/29-12-2014 απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

  10/02 2014

  Intrakat: Πώληση 270.000 μετοχών από κ. Δ. Θεοδωρίδη

  Στην πώληση, 270.000 κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών της Intrakat, συνολικής αξίας 270.000 ευρώ, προχώρησε στις 7 Φεβρουαρίου ο κ. Δημήτρης Θεοδωρίδης.

  30/09 2013

  Intrakat: Πώληση μετοχών από τον κ. Δημήτρη Θεοδωρίδη

  Σε πώληση 4.000 κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών της Intrakat, συνολικής αξίας 2.920 ευρώ, προέβη στις 25/9 το μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας, Δημήτρης Θεοδωρίδης.

  01/03 2013

  Intrakat: Αγορά μετοχών από κ. Δημήτρη Θεοδωρίδη

  Στην αγορά 17.500 κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της Intrakat, συνολικής αξίας 18.304,54 ευρώ, προχώρησε στις 28/2 ο κ. Δημήτρης Θεοδωρίδης.

  28/02 2013

  Intrakat: Αγορά 80.000 μετοχών από τον κ. Δ. Θεοδωρίδη

  Σε αγορά 80.000 μετοχών της Intrakat, συνολικής αξίας 79.217,98 ευρώ, προέβη στις 27/2 το Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας, Δημήτρης Θεοδωρίδης.

  21/12 2012

  Ανανέωση ειδικής διαπραγμάτευσης για την Intrakat από Merit ΧΑΕΠΕΥ

  Την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή επί της μετοχής της εταιρείας Intrakat ανανέωσε η Merit ΧΑΕΠΕΥ.

  06/11 2012

  Intrakat: Εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση 176.500 μετοχών στον κ. Δ. Θεοδωρίδη

  Συνολικά 176.500 κοινές ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές της Intrakat, συνολικής αξίας 140.141 ευρώ, απέκτησε μέσω εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης λόγω δωρεάς το μη εκτελεστικό Μέλος του...

  16/05 2012

  Intrakat: Αγορά μετοχών από τον κ. Πέτρο Σουρέτη

  Σε αγορά 5.000 μετοχών της Intrakat, συνολικής αξίας 1.990 ευρώ, προέβη στις 15/5 ο Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας, Πέτρος Σουρέτης.

  17/11 2011

  Intrakat: Πώληση 176.750 μετοχών από Eurokat ΑΤΕ

  Σε πώληση 176.750 κοινών ονομαστικών μετοχών της Intrakat, έναντι συνολικού ποσού 71.937,25 ευρώ, προέβη στις 17/11 η Eurokat ΑΤΕ, η οποία αποτελεί συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον κ. Πέτρο Σουρέτη.

  22/11 2010

  Intrakat: Αγορά μετοχών από τον κ. Πέτρο Σουρέτη

  Σε αγορά 5.000 μετοχών της Intrakat, συνολικής αξίας 3.070 ευρώ, προέβη στις 19/11 ο Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας, Πέτρος Σουρέτης, όπως αναφέρεται σε σχετική...

  19/11 2010

  Intrakat: Αγορά μετοχών από τον κ. Πέτρο Σουρέτη

  Σε αγορά 5.000 Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών της Intrakat, συνολικής αξίας 3.191,92 ευρώ, προέβη στις 18/11 ο Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας,...

  02/11 2009

  Intrakat: Αγορά μετοχών από τον κ. Πέτρο Σουρέτη

  Σε αγορά 5.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Intrakat, συνολικής αξίας 4.600 ευρώ, προέβη στις 30/10 ο Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας, Πέτρος Σουρέτης.

  10/08 2009

  Intrakat: Απόκτηση 707.000 μετοχών από την Eurokat

  Σε απόκτηση 707.000 μετοχών της Intrakat, προχώρησε η θυγατρική Eurokat, κατόπιν της ΑΜΚ της μητρικής.

  04/05 2009

  Intrakat: Κάτω του 5% η συμμετοχή της Alpha Bank στα δικαίωματα ψήφου

  Ο αριθμός των μετοχών και των ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου πριν τη συναλλαγή να διαμορφώνονται στα 3.237.980 (4,16%) από 4.910.990 (6,31%) προηγουμένως.

  04/03 2009

  Intrakat: Αγορά μετοχών από κ. Πέτρο Σουρέτη

  Στην αγορά 3.000 κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών της Intrakat, συνολικής αξίας 1.350 ευρώ, προέβη στις 3/3 ο κ. Πέτρος Σουρέτης.

  20/02 2009

  Intrakat: Αγορά 10.000 μετοχών από τον κ. Πέτρο Σουρέτη

  Σε αγορά 10.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Intrakat προέβη στις 19/2 ο κος Πέτρος Σουρέτης.

  27/01 2009

  Intrakat: Αγορά μετοχών από κ. Π. Σουρέτη

  Στην αγορά 1.641 κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών της Intrakat, συνολικής αξίας 557,94 ευρώ, προχώρησε στις 26 Ιανουαρίου ο διευθύνων σύμβουλος, Πέτρος Σουρέτης.

  26/01 2009

  Intrakat: Αγορά μετοχών από κ. Πέτρο Σουρέτη

  Στην αγορά 3.000 Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών της Intrakat, συνολικής αξίας 1.020 ευρώ, προέβη στις 23/1 ο κ. Πέτρος Σουρέτης.

  20/01 2009

  Intrakat: Αγορά μετοχών από κ. Πέτρο Σουρέτη

  Σε αγορά 5.000 μετοχών της Intrakat, συνολικής αξίας 1.800 ευρώ, προέβη ο κ. Πέτρος Σουρέτης στις 19/01.

  08/01 2009

  Intrakat: Αγορά μετοχών από κ. Πέτρο Σουρέτη

  Στην αγορά 10.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών της Intrakat, συνολικής αξίας 4.000 ευρώ, προέβη στις 7/1 ο κ. Πέτρος Σουρέτης.