Συνεχης ενημερωση

  ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝ.ΒΙΟ.ΕΜΠ.ΣΥΝ. Α.Ε. (ΜΑΣΟΠ)

  2,0600

  0,0600 (3,00%)

  • Άνοιγμα 2,0600
  • Υψηλό 2,0600
  • Χαμηλό 2,0600
  • Όγκος 100
  • Τζίρος 206 €
  • Πράξεις 2
  23/05 2019

  Mediterra: Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

  Δείτε την σχετική ανακοίνωση. Πρόσκληση Γ.Σ.

  16/05 2018

  Mediterra: Ανακοίνωση

  Καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 7η Ιουνίου 2018.

  01/12 2017

  Mediterra: Ανακοίνωση

  Η MEDITERRA AE_mastihashop ανακοινώνει με χαρά τη υπογραφή συμφωνίας διανομής των παρα-φαρμακευτικών προϊόντων μαστίχας MASTIHA Art of Nature στη Σαουδική Αραβία. Η συμφωνία υπογράφηκε την 28/11/17...

  28/07 2017

  Mediterra: Ανακοίνωση

  Επισυνάπτεται η ετήσια παρουσίαση της επιχειρηματικής εξέλιξης της εταιρείας.

  14/07 2017

  Mediterra: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

  Η PLATONA ENTERPRISES COMPANY LIMITED κατείχε ποσοστό συμμετοχής 5,61% και δικαιωμάτων ψήφου 409.860, ποσοστό το οποίο μεταβλήθηκε σε 4,69% με δικαιώματα ψήφου 342.234 έπειτα από την πώληση στις...

  01/06 2017

  Mediterra: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 31ης Μαΐου 2017 Η ανώνυμη εταιρεία "ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ...

  20/04 2017

  Mediterra: Τακτική Γενική Συνέλευση

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "MEDITERRA AE" σε Τακτική Γενική...

  10/06 2016

  Mediterra: Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

  Η ανώνυμη εταιρεία "ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", ανακοινώνει δυνάμει του άρθρου 32 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων...

  13/05 2016

  Mediterra: Ανακοίνωση σχετική με επιχειρηματικές/ οικονομικές εξελίξεις

  Ετήσια παρουσίαση επιχειρηματικής εξέλιξης εταιρείας 2015

  12/05 2016

  Mediterra: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "MEDITERRA AE" σε Τακτική Γενική...

  08/06 2015

  Mediterra: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 05ης Ιουνίου 2015 Η ανώνυμη εταιρεία «ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ...

  26/05 2015

  Mediterra: Ανακοίνωση

  . mastihashop_ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2014

  11/05 2015

  Mediterra: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Στις 05η Ιουνίου 2015, ημέρα Παρασκευή, ορίστηκε τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Mediterra, για την ίδρυση Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης Μαστίχας.

  26/02 2015

  Mediterra: Ανακοίνωση

  Η MEDITERRA AE ανακοινώνει την σύναψη συμφωνίας για την ίδρυση καταστημάτων και τη διανομή προϊόντων στη Κίνα. Η συμφωνία προβλέπει την ίδρυση του πρώτου καταστήματος εντός του 2015  και...

  17/06 2014

  Mediterra: Ανακοίνωση

  Τί αποφάσισε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 14η Ιουνίου 2014.

  04/06 2014

  Mediterra: Ετήσια παρουσίαση επιχειρηματικής εξέλιξης εταιρείας 2013

  ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2013

  23/05 2014

  Mediterra: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία«ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MEDITERRA AE» σε Τακτική Γενική...

  14/03 2012

  Beta ΧΑΕΠΕΥ: Λήξη σύμβασης ειδικής διαπραγμάτευσης

  Τη μη ανανέωση της σύμβασης ειδικής διαπραγμάτευσης με την Mediterra αποφάσισε η Beta ΧΑΕΠΕΥ.

  24/02 2011

  Χ.Α.: Δελτίο Τύπου

  Την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της ΕΤΕ από την Εθνική Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ ενέκρινε η Επιτροπή Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή...

  01/03 2010

  Beta ΧΑΕΠΕΥ: Ανανέωση σύμβασης ειδικής διαπραγμάτευσης

  Ανανέωση σύμβασης ειδικής διαπραγμάτευσης της Mediterra από Beta Χρηματιστηριακή.

  25/02 2010

  ΧΑ: Δελτίο Τύπου

  Η Επιτροπή Λειτουργίας Αγορών του ΧΑ ενέκρινε την ανανέωση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εισηγμένης εταιρίας "MEDITERRA Α.Ε." από την εταιρία - Μέλος του Χ.Α. "ΒΕΤΑ...