Συνεχης ενημερωση

  Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝ.& ΕΜ. Α.Ε. (ΚΛΜ)

  0,6860

  0,0060 (0,88%)

  • Άνοιγμα 0,6800
  • Υψηλό 0,6920
  • Χαμηλό 0,6760
  • Όγκος 20.009
  • Τζίρος 13.686 €
  • Πράξεις 65
  27/05 2013

  Κλουκίνας-Λάππας: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης

  Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας Η Εταιρεία ανακοινώνει τις αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, η οποία συνεδρίασε...

  17/05 2013

  Κλουκίνας-Λάππας: Ανακοίνωση

  Έναρξη διαδικασιών απορρόφησης κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας.

  13/05 2013

  Κλουκίνας-Λάππας: Ανακοίνωση

  H εταιρεία «I.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανακοινώνει την εξαγορά του ποσοστού μειοψηφίας της θυγατρικής της εταιρείας  «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ,ΤΕΧΝΙΚΗ ...

  30/04 2013

  Κλουκίνας-Λάππας: Ανακοίνωση για την προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους κ.κ. Μέτοχους της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 24η Μαΐου 2013 ημέρα Παρασκευή, και ώρα 11.00 π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα.

  23/04 2013

  Κλουκίνας-Λάππας: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου-ορθή επανάληψη

  Στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ -Ι.ΛΑΠΠΑΣ...

  04/04 2013

  Κλουκίνας - Λάππας: Ανακοίνωση

  Την Τετάρτη 15 Μαΐου, αντί τη Μ. Δευτέρα 29 Απριλίου, θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Κλουκίνας - Λάππας.

  27/03 2013

  Κλουκίνας - Λάππας: Ανακοίνωση

  Η Κλουκίνας - Λάππας δεν τηρεί καταθέσεις την Κύπρο, στις Tράπεζες Κύπρου και CPB.

  26/03 2013

  Κλουκίνας-Λάππας: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

  Στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ -Ι.ΛΑΠΠΑΣ...

  19/03 2013

  Κλουκίνας-Λάππας: Ανακοίνωση

  Δεν δραστηριοποιείται στην Κύπρο.

  19/02 2013

  Κλουκίνας-Λάππας: Γνωστοποίηση συναλλαγών

  Ως εκ τούτου ο κος Ιωάννης Κλουκίνας κατέχει 1.302.364 μετοχές από 4.427.364 μετοχές και 1.302.364 δικαιώματα ψήφου άμεσα ήτοι ποσοστό 3,24% από 11,01%.

  19/02 2013

  Κλουκίνας-Λάππας: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων

  Το ποσοστό του κ. Λουκά Σπεντζάρη ανήλθε του ορίου του 15%.

  19/02 2013

  Κλουκίνας-Λάππας: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων

  Το ποσοστό του κ. Ι. Κλουκίνα κατήλθε του ορίου του 20%.

  15/02 2013

  Κλουκίνας - Λάππας: Γνωστοποίηση συναλλαγών

  Σε πώληση 449.500 κοινών ονομαστικών μετοχών της Κλουκίνας - Λάππας, συνολικής αξίας 359.600 ευρώ, προχώρησε στις 13/02/2013 ο κος Ιωάννης Λάππας.

  09/01 2013

  Ι. Κλουκίνας - Ι. Λάππας: Ανακοίνωση

  Εγκρίθηκε από τον υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων η διασυνοριακή συγχώνευση της Ι. Κλουκίνας - Ι. Λάππας με τις κυπριακές COMPTON HOUSE PROPERTIES και...

  04/01 2013

  Κλουκίνας - Λάππας: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων

  Κατήλθε του ορίου του 25% το ποσοστό του κ. Ιωάννη Κλουκίνα.

  04/01 2013

  Κλουκίνας - Λάππας: Γνωστοποίηση συναλλαγών

  Σε πώληση 300.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Κλουκίνας - Λάππας, συνολικής αξίας 234.000 ευρώ προέβη στις 03/01/2013 ο κος Ιωάννης Κλουκίνας.

  15/10 2012

  Κλουκίνας - Λάππας: Ανακοίνωση

  Το 13,68% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Κλουκίνας - Λάππας απέκτησε η MUTESAFE LTD η οποία ανήκει κατά 100% στον Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο της εταιρείας, Ιωάννη Κλουκίνα.

  15/10 2012

  Κλουκίνας - Λάππας: Γνωστοποίηση συναλλαγών

  Σε 25,429% ανέρχεται η συνολική συμμετοχή του κ. Ιωάννη Κλουκίνα επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Κλουκίνας - Λάππας.

  29/06 2012

  Κλουκίνας - Λάππας: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Τη συμφωνία συνδιαλλαγής με την ΚΟΥ ΚΟΥ και την τροποποίηση προηγούμενης απόφασης για την έκδοση ομολογιακού δανείου 10 εκατ. ευρώ ενέκρινε μεταξύ άλλων η Γ.Σ. της Κλουκίνας - Λάππας.

  06/06 2012

  Κλουκίνας - Λάππας: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Τη σύγκληση τακτικής Γ.Σ. στις 28/6, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 11.00 π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, επί της οδού Παστέρ αριθμός 3, αποφάσισε η διοίκηση της Κλουκίνας - Λάππας.

  29/03 2012

  Κλουκίνας - Λάππας: Ανακοίνωση

  Κατά 58.065 ευρώ θα επιβαρυνθούν τα αποτελέσματα της Κλουκίνας - Λάππας για το 2011 έπειτα από την ολοκλήρωση του Τακτικού Φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις 2008 και 2009.

  29/03 2012

  Κλουκίνας - Λάππας: Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου

  Η εταιρεία ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2012.

  29/11 2011

  Κλουκίνας - Λάππας: Ανακοίνωση

  Στην εξαγορά του ποσοστού 11% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας "ΜΥΗΕ Κερασόβου Ανώνυμος Ενεργειακή Τεχνική & Εμπορική Εταιρεία" με συνολικό τίμημα 345.000 ευρώ προέβη το Νοέμβριο θυγατρική της...

  01/07 2011

  Κλουκίνας-Λάππας: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης διοικητικού συμβουλίου

  Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας το οποίο εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 30/06/2011, συγκροτήθηκε σε σώμα.

  01/07 2011

  Κλουκίνας-Λάππας: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Μη διανομή μερίσματος και νέο διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Κλουκίνας-Λάππας.

  09/06 2011

  Κλουκίνας -Λάππας: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Σε τακτική γενική συνέλευση καλεί στις 30/6 τους μετόχους της η Κλουκίνας - Λάππας για την, μεταξύ άλλων, λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2010.

  26/05 2011

  Κλουκίνας - Λάππας: Ανακοίνωση

  Το σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης με το οποίο Nezoland και Compton House Properties απορροφούνται από την Κλουκίνας - Λάππας υπέγραψαν τα Δ.Σ. των εταιρειών.

  06/05 2011

  Κλουκίνας - Λάππας: Γνωστοποίηση διενέργειας συναλλαγών

  Ο κ. Αναστάσιος Καπασακάλης , Μη Εκτελεστικό - Μη ανεξάρτητο Μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας, προέβει στις 03/05/2011 σε πώληση 5.100 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής αξίας 3.723,00 ευρώ.

  19/04 2011

  Κλουκίνας - Λάππας: Ανακοίνωση για επιχειρηματικές εξελίξεις

  Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της Κου - Κου κατέθεσε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών η Κλουκίνας - Λάππας.

  11/04 2011

  Κλουκίνας - Λάππας: Γνωστοποίηση διενέργειας συναλλαγών

  Ο κος Ιωάννης Κλουκίνας , Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, προέβη στις 07/04/2011 σε πώληση 100.000 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής αξίας 84.000 ευρώ συναλλαγή που γνωστοποιήθηκε...