Συνεχης ενημερωση

  Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝ.& ΕΜ. Α.Ε. (ΚΛΜ)

  0,6800

  0,0020 (0,29%)

  • Άνοιγμα 0,6900
  • Υψηλό 0,6900
  • Χαμηλό 0,6540
  • Όγκος 10.339
  • Τζίρος 6.831 €
  • Πράξεις 28
  15/06 2017

  Κλουκίνας - Λάππας: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  "Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 5828/06/Β/86/14) ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 2052601000 Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ...

  15/06 2017

  Κλουκίνας - Λάππας: Ανακοίνωση

  Η εταιρία "Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης...

  24/05 2017

  Κλουκίνας - Λάππας: Ανακοίνωση για την προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 10.05.2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση κατά την 2 Ιουνίου 2017 ΚΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση κατά την 15 Ιουνίου 2017 ...

  24/05 2017

  Κλουκίνας - Λάππας : Τροποποίηση οικονομικού ημερολογίου

  Η ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ορίζεται στις 15 Ιουνίου 2017 από την 2 Ιουνίου 2017 που είχε αρχικώς ορισθεί.

  24/05 2017

  Κλουκίνας - Λάππας: Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων

  Νέα πρόσκληση των μετόχων της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση κατά την 15η Ιουνίου 2017.

  11/05 2017

  Κλουκίνας-Λάππας: Ανακοίνωση

  Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 5828/06/Β/86/14) ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 2052601000   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με...

  05/05 2017

  Κλουκίνας- Ι. Λάππας: Στις 2 Ιουνίου θα γίνει τελικά η τακτική γ.σ.

  Η ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ορίζεται στις 2 Ιουνίου 2017 από την 26η Μαΐου 2017 που είχε αρχικώς ορισθεί.

  12/04 2017

  Κλουκίνας - Λάππας: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

  Η εταιρεία ανακοίνωσε το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2017:

  23/06 2016

  Κλουκίνας - Λάππας: Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

  Η Εταιρεία ανακοινώνει τις αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, η οποία συνεδρίασε την 23.06.2016 και ώρα 11.00 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας στον Ταύρο...

  01/06 2016

  Κλουκίνας - Λάππας: Ανακοίνωση για την προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Γ.Σ. για μη διανομή μερίσματος στις 23 Ιουνίου.

  27/05 2016

  Κουκλίνας - Λάππας: Ανακοίνωση του κράτους μέλους προέλευσης

  Το κράτος - μέλος προέλευσης της εταιρείας είναι η Ελλάδα και η αρμόδια εποπτική αρχή είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

  29/03 2016

  Κλουκίνας - Λάππας: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

  Το οικονομικό ημερολόγιο ανακοίνωσε η Κλουκίνας - Λάππας.

  26/02 2016

  Κλουκίνας - Λάππας: Ανακοίνωση σχετική με επιχειρηματικές/οικονομικές εξελίξεις στην εταιρεία

  Τη διακοπή της δραστηριότητας της θυγατρικής της με την επωνυμία KLSLV d.o.o. με έδρα τη Σλοβενία δραστηριοποιείται στην εμπορία των ειδών Mothercare και Early Learning Centre ανακοινώνει η Κλουκίνας ...

  30/12 2015

  Κλουκίνας - Λάππας: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

  Σύμφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 3 & 21 του Ν.3556/2007 και σε συνδυασµό µε την διάταξη του άρθρου 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς :

  11/12 2015

  Κλουκίνας - Λάππας: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

  Σύμφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 3 & 21 του Ν.3556/2007 και σε συνδυασµό µε την διάταξη του άρθρου 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς :

  09/12 2015

  Κλουκίνας Λάππας: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

  Ο κος Ιωάννης Λάππας , Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, προέβη στις 08/12/2015 σε αγορά 1.000 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής αξίας ευρώ 287,00.

  19/06 2015

  Κλουκίνας Λάππας: Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας

  Ι. κλουκινασ - ι. λαππασ τεχνικη και εμπορικη α.ε.: Ανακοινωση για τισ αποφασεισ γενικησ συνελευσησ

  28/05 2015

  Κλουκίνας Λάππας: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Στις 18 Ιουνίου 2015 η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Κλουκίνας - Λάππας, για έγκριση της μη διανομής μερίσματος.

  27/03 2015

  Κλουκίνας - Λάππας: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

  Στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ -Ι.ΛΑΠΠΑΣ...

  16/02 2015

  Κλουκίνας - Λάππας: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

  H εταιρία Ι. Κλουκίνας-Ι. Λάππαs ΑΕ ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την παρ.1 & 4 του αρ.9 και του αρ.10 του Ν.3556/2007: H κα Βιολέττα Λάππα , Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της εταιρiας, ενημέρωσε στις...

  16/02 2015

  Κλουκίνας - Λάππας: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

  H εταιρία Ι. Κλουκίνας-Ι. Λάππαs ΑΕ ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την παρ.1 & 4 του αρ.9 και του αρ.10 του Ν.3556/2007: O κος Ιωάννης Κλουκίνας ενημέρωσε στις 16/02/2015 ότι κατήλθε του ορίου του 5%...

  05/11 2014

  Κλουκίνας - Λάππας: Ανακοίνωση

  Η εταιρία «I. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΑΕ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό: Σύμφωνα με την από Κ2-4904  απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Αναταγωνιστικότητας εγκρίθηκε το από 09/10/2014 πρακτικό του...

  17/09 2014

  Κλουκίνας-Λάππας: Ορισμός ειδικού διαπραγματευτή

  H εταιρεία Ι. Κλουκίνας-Ι. Λάππαs ΑΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι: H Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών κατά την συνεδρίαση της 16/09/2014 ενέκρινε την απόκτηση της ιδιότητας του...

  28/07 2014

  Κλουκίνας-Λάππας: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων

  H εταιρία Ι. Κλουκίνας-Ι. Λάππαs ΑΕ ανακοινώνει ότι: Σύμφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 3 & 21 του Ν.3556/2007 και σε συνδυασµό µε την διάταξη του άρθρου 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της...

  28/07 2014

  Κλουκίνας-Λάππας: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων

  H εταιρία Ι. Κλουκίνας-Ι. Λάππαs ΑΕ ανακοινώνει ότι : Σύμφωνα με την παρ.1 & 4 του αρ.9 του Ν.3556/2007 ο κος Λουκάς Σπεντζάρης, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. της εταιρίας, ενημέρωσε ...

  28/07 2014

  Κλουκίνας-Λάππας: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων

  H εταιρία Ι. Κλουκίνας-Ι. Λάππαs ΑΕ ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την παρ.1 & 4 του αρ.9 του Ν.3556/2007: (α) η εταιρία MUTSAFE LTD , μέτοχος της εταιρίας, ενημέρωσε στις 28/07/2014 ότι κατήλθε του...

  27/06 2014

  Ι. Κλουκίνας- Ι. Λάππας: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης

  Οι αποφάσεις της σημερινής τακτικής γενικής συνέλευσης.

  Ροή Ειδήσεων