Συνεχης ενημερωση

  Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝ.& ΕΜ. Α.Ε. (ΚΛΜ)

  0,6800

  0,0020 (0,29%)

  • Άνοιγμα 0,6900
  • Υψηλό 0,6900
  • Χαμηλό 0,6540
  • Όγκος 10.339
  • Τζίρος 6.831 €
  • Πράξεις 28
  30/10 2007

  Κλουκίνας-Λάππας: Ανακοίνωση

  Σε πώληση 1.500 κοινών ονομαστικών μετοχών της Κλουκίνας-Λάππας προχώρησε ο κ. Ανδρέας Καλλίνωσης.

  29/10 2007

  Κλουκίνας-Λάππας: Ανακοίνωση ολοκλήρωσης συγχώνευσης

  Εγκρίθηκε η συγχώνευση των Ανωνύμων Εταιρειών, "Ι. Κλουκίνας - Ι. Λάππας ΑΕ" και της 100% θυγατρικής της "ΝΕΤ STYLE" με απορρόφηση της δεύτερης.

  12/10 2007

  Κλουκίνας-Λάππας: Ανακοίνωση

  Η εταιρεία ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στο Annual Pan European Small/Mid Cap Conference 2007 που διοργανώνει η Citigroup στις 15 Οκτωβρίου στο Λονδίνο.

  12/10 2007

  Κλουκίνας-Λάππας: Ανακοίνωση

  Η εταιρία Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΑΕ ανακοινώνειτη συμμετοχή της στο Annual Pan European Small/Mid Cap Conference 2007 που διοργανώνει η Citigroup.

  12/10 2007

  Κλουκίνας-Λάππας: Ανακοίνωση για επιχειρηματικές εξελίξεις

  Η εταιρεία Ι.Κλουκίνας-Ι.Λάππας ΑΕ ανακοινώνει την συμφωνία με την Mothercare UK για την ανάπτυξη καταστημάτων Early Learning Centre στις χώρες των Βαλκανίων.

  12/10 2007

  Κλουκίνας-Λάππας: Ανακοίνωση για επιχειρηματικές εξέλιξεις

  Η εταιρία Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ- Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΑΕ ανακοινώνει τη συμμετοχή της με ποσοστό 40% στην ίδρυση της εταιρίας "ΕΝΤΕΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ".

  05/09 2007

  Κλουκίνας-Λάππας: Νέο κατάστημα

  Η εταιρεία Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΑΕ ανακοινώνει ότι λειτούργησε ένα ακόμη κατάστημα της αλυσίδας COLOURS AND BEAUTY στη Σάμο.

  23/08 2007

  Κλουκίνας-Λάππας: Αποτελέσματα εξαμήνου

  Τα αποτελέσματα εξαμήνου ανακοίνωσε η Κλουκίνας-Λάππας.

  01/08 2007

  Νέα έργα για την εταιρεία Ι. Κλουκίνας-Ι. Λάππας Α.Ε.

  Δύο νέες συμβάσεις υπέγραψε η εταιρεία Κλουκίνας-Λάππας.

  31/07 2007

  Κλουκίνας-Λάππας: Ανακοίνωση σύμφωνα με το Ν.3556/2007

  Στην αγορά 72.372 μετοχών της εταιρείας στο διάστημα από 2 Ιουλίου 2007 εως 11 Ιουλίου 2007 προχώρησε η Κλουκίνας-Λάππας.

  18/06 2007

  Κλουκίνας: Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού Συμμετοχής

  H εταιρεία ανακοινώνει τη μείωση του ποσοστού συμμετοχής της Morgan Stanley σε 4,244% από 6,810% στα δικαιώματα ψήφου της εταιρείας.

  15/06 2007

  ΚΛΜ: Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

  ΗΤακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 1.237.514,40 ευρώ.

  11/06 2007

  Κλουκίνας-Λάππας: Ανακοίνωση για ΑΜΚ και διανομή δωρεάν μετοχών

  Κατά συνέπεια αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των 1.237.514,40 ευρώ, με την έκδοση 4.125.048 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία,...

  08/06 2007

  Κλουκίνας-Λάππας: Μεταβολή συμμετοχών

  Τη μείωση της συμμετοχής τεσσάρων μετόχων ανακοίνωσε η Κλουκίνας-Λάππας.

  31/05 2007

  Κλουκίνας-Λάππας: Απάντηση σε Επιστολή του Χ.Α.

  Η εταιρία επισημαίνει ότι ότι στα πλαίσια της διεθνούς ανάπτυξής της, συζητά με διάφορες αλυσίδες λιανικής την ανάληψη αντιπροσωπειών.

  21/05 2007

  Κλουκίνας-Λάππας: Νέο έργο 2 εκατ. ευρώ

  Σύμβαση με την εταιρεία Β. Κατσούφης - Β. Πιέτρα ΑΕ για την κατασκευή κτιρίου γραφείων με τρείς ορόφους και δύο υπόγεια επί των οδών Αμυκλών και Αρκαδίου, Χαλάνδρι, υπέγραψε η εταιρεία.

  17/05 2007

  Κλουκίνας-Λάππας: Γνωστοποίηση απόφασης για την αγορά ιδίων μετοχών

  Αποφασίσθηκε η απόκτηση από την εταιρεία 1.500.000 δικών της μετοχών με σκοπό τη στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής τους.

  17/05 2007

  Κλουκίνας-Λάππας: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης των μετόχων

  Αποφασίσθηκε η διανομή μερίσματος 0,21 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της εταιρίας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αξιών της 18/5/2007.

  17/05 2007

  Κλουκίνας-Λάππας: Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώματος μερίσματος / πληρωμής μερίσματος

  Το μέρισμα της χρήσεως 2006 ανέρχεται σε 0,21 ευρώ ανά μετοχή σύμφωνα με την απόφαση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

  17/05 2007

  Κλουκίνας-Λάππας: Οικονομικά αποτελέσματα α τριμήνου 2007

  Τα κέρδη προ φόρων του ομίλου ανήλθαν σε 2.714.769,35 ευρώ έναντι 2.294.438,46 αυξημένα κατά 18%.

  14/05 2007

  Κλουκίνας - Λάπας: Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού Συμμετοχής

  Η Ι.Κλουκίνας-Ι.Λάππας ανακοίνωσε την απόκτηση 1.920.000 μετοχών από την Morgan Stanley που αντιστοιχεί σε 9,308% ποσοστό συμμετοχής της στα δικαιώματα ψήφου της εταιρείας.

  12/04 2007

  Κλουκίνας-Λάππας: Εξουσιοδότηση για συγχώνευση με Νet Style

  Εξουσιοδότηση έλαβαν τα διοικητικά συμβούλια της Κλουκίνας-Λάππας και της Νet Style.

  12/04 2007

  Κλουκίνας -Λάππας: Νέο Κατάστημα Μothercare στον Aλιμο

  Η εταιρεία Ι.Κλουκίνας-Ι.Λάππας ΑΕ συνεχίζοντας το αναπτυξιακό της πλάνο προσθέτει ακόμα ένα νέο κατάστημα στο δίκτυο καταστημάτων της.

  04/04 2007

  Κλουκίνας-Λάππας: Διορθώσεις επί των Καταστάσεων 2006

  Oι διορθώσεις που έγιναν στις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2006, στα στοιχεία κατάστασης ταμιακών ροών χρήσης 2005 και 2006, εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

  30/03 2007

  Kλουκίνας: Γνωστοποιήσεις σχετικά με τα στοιχεία ταμιακών ροών 2005

  Γνωστοποιήσεις σχετικά με τα στοιχεία κατάστασης ταμιακών ροών χρήσης 2005 και 2006 και τα πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν την 15.3.2007.

  15/03 2007

  Κλουκίνας-Λάππας: Αποτελέσματα 2006

  Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 18.628χιλ. ευρώ ενώ τα κέρδη προ φόρων σε 16.769χιλ.ευρώ, αυξημένα κατά 76,33% και 91,68% αντίστοιχα.

  02/10 2006

  Κλουκίνας-Λάππας: Εξαγόρα της Net Style ΕΠΕ έναντι 1,7 εκατ. ευρώ

  Την εξαγορά της Net Style ΕΠΕ αντί του τιμήματος των 1.710.000,00 ευρώ ανακοίνωσε η εταιρεία Ι.Κλουκίνας- Ι.Λάππας.

  22/09 2006

  Κλουκίνας - Λάππας: Εγκρίθηκαν οι αναμορφωμένες οικονομικές καταστάσεις

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Κλουκίνας - Λάππας ενέκρινε, εκ νέου, τις αναμορφωμένες οικονομικές καταστάσεις του α' τριμήνου 2006.

  31/08 2006

  Κλουκίνας-Λάππας: Αύξηση καθαρών κερδών, μείωση τζίρου στο εξάμηνο

  Αύξηση στα καθαρά κέρδη εμφάνισε η Κλουκίνας Λάππας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2006, παρά τη μείωση στον κύκλο εργασιών, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

  08/08 2006

  Κλουκίνας-Λάππας: Από 1,35 εκατ.-1,75 εκατ. ευρώ η εξαγορά των 2 εταιρειών

  Μεταξύ του ποσού του 1,35 εκατ. ευρώ και του 1,75 εκατ. ευρώ θα ανέλθει το τίμημα της εξαγοράς των δυο εταιρειών.

  Ροή Ειδήσεων