Συνεχης ενημερωση

  ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. (ΙΝΚΑΤ)

  1,1600

  0,0050 (0,43%)

  • Άνοιγμα 1,1400
  • Υψηλό 1,1600
  • Χαμηλό 1,1300
  • Όγκος 3.390
  • Τζίρος 3.889 €
  • Πράξεις 29
  29/11 2012

  Intrakat: Ημερομηνία δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων εννεαμήνου

  Την Παρασκευή 30/11/2012 τα Στοιχεία και Πληροφορίες και οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις του εννεαμήνου.

  06/11 2012

  Intrakat: Γνωστοποίηση συναλλαγών

  Συνολικά 176.500 κοινές ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές της Intrakat, συνολικής αξίας 140.141 ευρώ, απέκτησε μέσω εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης λόγω δωρεάς το μη εκτελεστικό Μέλος του...

  23/10 2012

  Intrakat: Ανακοίνωση

  Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ενέκρινε τη διοικητική αναδιοργάνωση και την εκ νέου παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης της εταιρείας.

  15/10 2012

  Intracom: Γνωστοποίηση αλλαγής στοιχείων της Intrakat

  Αλλαγή στοιχείων επικοινωνίας για την Intrakat.

  11/09 2012

  Intrakat: Ανακοίνωση

  Υπεγράφη την Παρασκευή 7/9/2012 μεταξύ της εταιρείας ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ, θυγατρικής της INTRAKAT, και του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων η σύμβαση για το έργο...

  31/08 2012

  Intrakat: Οικονομικά αποτελέσματα α΄ εξαμήνου

  Τα κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημίες € - 944 χιλ. για το 1ο εξάμηνο του 2012 έναντι κερδών € 919 χιλ. της αντίστοιχης περιόδου του 2011.

  29/08 2012

  Intrakat: Γνωστοποίηση δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων

  Τα Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2012 έως 30/06/2012 δημοσιεύονται στην εφημερίδα "ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ", την Παρασκευή 31/08/2012.

  31/07 2012

  Intrakat: Δελτίο Τύπου

  Παιανία, Τρίτη 31 Ιουλίου 2012 – Υπεγράφη πρόσφατα μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και της Κοινοπραξίας «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. – INTRAKAT», η σύμβαση για την εκτέλεση του...

  24/07 2012

  Intrakat: Γνωστοποίηση συναλλαγών

  Σε αγορά 1.000 μετοχών της Intrakat, συνολικής αξίας 460,28 ευρώ, προέβη στις 23/7 ο Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας, Πέτρος Σουρέτης.

  25/06 2012

  Intrakat: Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης

  Η Εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, στα πλαίσια των υποχρεώσεών της που απορρέουν από το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χ.Α., ενημερώνει το...

  01/06 2012

  Intrakat: Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης

  Στις 25 Ιουνίου η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.

  01/06 2012

  Intrakat: Ετήσια ενημέρωση αναλυτών

  Την 01/06/2012 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Εταιρείας η ετήσια ενημέρωση των αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2011.

  31/05 2012

  Intrakat: Οικονομικά αποτελέσματα Α’ τριμήνου

  Τα αποτελέσματα Α’ τριμήνου 2012 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), ανακοίνωσε ο Όμιλος INTRAKAΤ.

  30/05 2012

  Intrakat: Ανακοίνωση

  Την Πέμπτη 31/5 θα δημοσιευθούν στον Τύπο τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου της Intrakat.

  16/05 2012

  Intrakat: Γνωστοποίηση συναλλαγών

  Σε αγορά 5.000 μετοχών της Intrakat, συνολικής αξίας 1.990 ευρώ, προέβη στις 15/5 ο Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας, Πέτρος Σουρέτης.

  11/05 2012

  Intrakat: Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2012

  Η ετήσια ενημέρωση αναλυτών επί των οικονομικών αποτελεσμάτων, χρήσης 2011 της εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 1η Ιουνίου 2012.

  08/05 2012

  Intrakat: Ανακοίνωση

  Σύμβαση για το έργο "Ύδρευση Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη - Έργα Ενίσχυσης Ταμιευτήρα Φράγματος Αποσελέμη από το Οροπέδιο Λασιθίου", προϋπολογισμού 38,14 εκατ. ευρώ υπεγράφη...

  30/03 2012

  Intrakat: Οικονομικά αποτελέσματα 2011

  Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε € 1,4 εκατ. έναντι € 2,1 εκατ. και μειώθηκαν κατά 31,7%.

  19/03 2012

  Intrakat: Ανακοίνωση

  Νέα σύμβαση με το Δήμο της πόλης Zduńska Wola, στην Κεντρική Πολωνία, για την κατασκευή του Δημαρχιακού Κέντρου συνολικού προϋπολογισμού 4,65 εκατ. ευρώ, υπέγραψε η Intrakat.

  13/03 2012

  Intrakat: Γνωστοποίηση περί συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

  Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, πενταετούς θητείας, που εκλέχθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 12-03-2012, συγκροτήθηκε σε σώμα.

  12/03 2012

  Intrakat: Γνωστοποίηση απόφασης σχετικά με την αγορά ιδίων μετοχών

  Η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της που πραγματοποιήθηκε την 12η Μαρτίου 2012, έλαβε απόφαση, μεταξύ άλλων θεμάτων, για την αγορά ιδίων μετοχών μέχρι 10% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

  12/03 2012

  Intrakat: Γνωστοποίηση αποφάσεων έκτακτης γενικής συνέλευσης

  Σε εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και σε λήψη απόφασης για αγορά ιδίων μετοχών μέχρι 10% του συνόλου των μετοχών προχώρησαν οι μέτοχοι της Intrakat, κατά την έκτακτη γενική συνέλευση.

  17/02 2012

  INTRACOM: Invitation of the shareholders to an Extraordinary General Meeting of 12/3/2012

  Company Shareholders are hereby invited to participate in an Extraordinary General Meeting to be held on Monday the 12th of March 2012, at 10.00 am, at the Company’s registered offices, in the...

  17/02 2012

  Intrakat: Πρόσκληση των μετόχων σε έκτακτη γενική συνέλευση

  Στις 12 Μαρτίου η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων.

  01/02 2012

  ΑΕΓΕΚ: Ανακοίνωση

  Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι στις 31.01.2012, υπεγράφη από την Κοινοπραξία J&P ΑΒΑΞ – ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ (συγγενής εταιρία στην οποία η ΑΕΓΕΚ συμμετέχει με ποσοστό 20%) -...

  01/02 2012

  Intrakat: Ανακοίνωση

  Σύμβαση για την κατασκευή νέας διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής στο τμήμα Κιάτο-Ροδοδάφνη υπέγραψε η Intrakat.

  23/12 2011

  Intrakat: Announcement

  Notification for the renewal of the market making agreement with MERIT SECURITIES

  30/11 2011

  Intrakat: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2011

  Πτώση 74,85% εμφάνισαν τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του ομόιλου Intrakat το εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης διαμορφούμενα σε 740.000 ευρώ έναντι 2,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη...

  29/11 2011

  Intrakat: Ημερομηνία δημοσίευσης Οικονομικών Καταστάσεων

  Την Τετάρτη 30/11 τα Στοιχεία και Πληροφορίες του εννεαμήνου.

  17/11 2011

  Intrakat: Γνωστοποίηση συναλλαγών

  Σε πώληση 176.750 κοινών ονομαστικών μετοχών της Intrakat, έναντι συνολικού ποσού 71.937,25 ευρώ, προέβη στις 17/11 η Eurokat ΑΤΕ, η οποία αποτελεί συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον κ. Πέτρο Σουρέτη.

  Ροή Ειδήσεων