Συνεχης ενημερωση

  ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. (ΙΝΚΑΤ)

  1,1500

  -0,0400 (-3,36%)

  • Άνοιγμα 1,2000
  • Υψηλό 1,2150
  • Χαμηλό 1,1500
  • Όγκος 59.529
  • Τζίρος 70.334 €
  • Πράξεις 118
  18/10 2017

  Intrakat:: Δελτίο τύπου

  Intrakat: Yπογραφή Σύμβασης με το Μετοχικό Ταμείο Στρατού για την εκμίσθωση του κτηρίου επί της οδού Κολοκοτρώνη 3-5 στην Αθήνα

  17/10 2017

  Intrakat: Απόκτηση 93.000 μετοχών από Intracom Holdings

  Συνολικής αξίας 189.720,00 ευρώ.

  13/10 2017

  Intrakat: Ανακοίνωση

  Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 17.10.2017.

  13/10 2017

  Intrakat: Γνωστοποίηση συναλλαγών

  Η INTRACOM HOLDINGS προέβη την 13/10/2017 σε απόκτηση 393.569 κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 802.880,76 ευρώ.

  13/10 2017

  Intrakat: Στο 72,889% αυξήθηκε το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Intracom

  Η ως άνω μεταβολή επήλθε λόγω απόκτησης από την Εταιρεία δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας.

  13/10 2017

  Intrakat: Ανακοίνωση διάθεσης πληροφοριακού δελτίου

  Δείτε την ανακοίνωση της Intrakat ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

  06/10 2017

  Intrakat: Ανακοίνωση για την Τιμή Διάθεσης στο πλαίσιο της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου

  Η Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών είναι € 0,40 ανά Νέα Μετοχή.

  13/09 2017

  Intracom: Ανακοίνωση

  Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ" (δ.τ. INTRAKAT) ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό τη διάσπαση της, κατά...

  31/08 2017

  Intrakat: Ανακοίνωση

  Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ” και το διακριτικό τίτλο "INTRAKAT” ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της...

  04/08 2017

  Intrakat: Ανακοίνωση

  H INTRAKAT, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 ως ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι: α) μετά την ολοκλήρωση της ταυτόχρονης: (i) αύξησης της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από...

  19/07 2017

  Intracom: Ανακοίνωση

  Η INTRAKAT (εφεξής η Εταιρεία) ανακοινώνει σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.596/2014 ότι η INTRACOM HOLDINGS, νομικό πρόσωπο συνδεόμενο με τον κ. Δημήτρη Κλώνη,...

  18/07 2017

  Intrakat: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

  Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου.

  18/07 2017

  Intrakat: Ανακοίνωση του ύψους του μετοχικού κεφαλαίου

  H INTRAKAT, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 ως ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι:

  18/07 2017

  Intrakat: Ανακοίνωση

  Yπογραφή Σύμβασης και έναρξη υλοποίησης της κατασκευής Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων 2ης Δ.Ε Ν. Βοιωτίας, ύψους 16,3 εκατ. ευρώ.

  14/07 2017

  Intracom - Intrakat: Εισαγωγή μετοχών από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων

  Η Διοικούσα Επιτροπή του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 2.243.383 νέων Κοινών Ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ 1,36 εκάστη. Από την 18.07.2017 ...

  10/07 2017

  Intrakat: Ανακοίνωση

  Δείτε τις Αποφάσεις της Α' Επαναληπτικής Συνεδρίασης της από 26.06.2017 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας INTRAΚΑΤ, που πραγματοποιήθηκε στις 07.07.2017 Αποφάσεις της Α'...

  27/06 2017

  Intrakat: Δελτίο τύπου

  Δείτε το δελτίου τύπου της Intrakat Δελτίο Τύπου Intrakat - Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

  27/06 2017

  Intracom: Αποφάσεις της τακτικής γενικής συνέλευσης

  Δείτε τις αποφάσεις της ΤΓΣ των μετόχων της Εταιρείας INTRAΚΑΤ της 26ης Ιουνίου 2017 Aποφάσεις της ΤΓΣ των μετόχων της Εταιρείας INTRAΚΑΤ της 26ης Ιουνίου 2017

  22/06 2017

  Intrakat: Ανακοίνωση

  Δείτε το δελτίο τύπου της Intrakat Δελτίο Τύπου Intrakat - Επίσημη έναρξη εργασιών για την κατασκευή της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων Σερρών

  14/06 2017

  Intracom: Ανακοίνωση

  Η INTRAKAT γνωστοποιεί ότι υπεγράφη μεταξύ της αναδόχου κοινοπραξίας "ARCHIRODON GROUP NV", "INTPAKOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ETAIPEIA ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ" και "ENVITEC Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ...

  06/06 2017

  Intrakat: Ανακοίνωση (ορθή επανάληψη)

  Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της INTRAKAT προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26ης Ιουνίου 2017.

  02/06 2017

  Intracom: Ανακοίνωση για έκθεση ΔΣ εισηγμένης εταιρείας

  Δείτε τις Εκθέσεις του Δ.Σ. ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ" και το...

  02/06 2017

  Intrakat: Πρόσκληση των μετόχων σε τακτική γενική συνέλευση την 26 ιουνίου 2017

    Δείτε την πρόσκληση της εταιρείας     Πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 26 Ιουνίου 2017

  25/04 2017

  Intrakat: Δελτίο τύπου-οικονομικά αποτελέσματα 2016

  Σημαντική αύξηση πωλήσεων το 2016.

  20/04 2017

  Intrakat : Οικονομικό ημερολόγιο 2017

  Η INTRAKAT ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2017 στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (β) & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του...

  19/04 2017

  Intrakat: Ανακοίνωση

  Σε απάντηση ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (αρ. πρωτ. Ε.Κ. 1179/18.04.2017) κατόπιν της ανακοίνωσης της ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε., αναφορικά με την πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων...

  23/03 2017

  Intrakat: Δελτίο Τύπου

  Υπογραφή συμβάσεων μεταξύ της Fraport Greece και της Intrakat για τα κατασκευαστικά έργα στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια.