Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 07-Ιουν-2023 18:25

  Κέρδη 1,9 δισ. ευρώ και πιστωτική επέκταση 25% "βλέπει" η Alpha Bank έως το 2025

  Κέρδη 1,9 δισ. ευρώ και πιστωτική επέκταση 25% "βλέπει" η Alpha Bank έως το 2025
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Της Βάσως Αγγελέτου

  Τους βασικούς άξονες της στρατηγικής της σε επίπεδο κερδοφορίας, ανάπτυξης και ενίσχυσης κεφαλαίων για την τριετία 2023-2025 παρουσίασε η διοίκηση της Alpha Bank στο Investor Day όπου συμμετείχαν περισσότεροι από 300 αναλυτές οίκων αξιολόγησης και επενδυτικών τραπεζών διεθνώς.

  Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δημιουργία εποπτικών κεφαλαίων ύψους 2,3 δισ. ευρώ σε βάθος τριετίας, τα οποία θα προέλθουν κατά 1,9 δισ. ευρώ από την οργανική κερδοφορία και κατά 400 εκατ. ευρώ από τη μετατροπή των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. 

  Στο πλαίσιο αυτό, η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) αναμένεται να ξεπεράσει το 12% το 2025, τα κέρδη ανά μετοχή να υπερβούν το 20% σε ετήσια βάση και τα έσοδα κατά 5% σε ετήσια βάση αγγίζοντας τα 2,3 δισ. ευρώ το 2025.

  Εφόσον οι παραπάνω στόχοι εκπληρωθούν, η δημιουργία κεφαλαίων CET1 θα ξεπεράσει κατά 1,4 δισ. ευρώ τους στόχους της διοίκησης, επιτρέποντας τη διανομή μερισμάτων στους μετόχους ύψους 30 μονάδων βάσης επί του ετήσιου μέσου όρου των Σταθμισμένων ως προς τον Κίνδυνο Στοιχείων Ενεργητικού (RWA).

  Αρωγός στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Alpha Bank είναι οι αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, με το ΑΕΠ να εκτιμάται ότι θα αυξάνεται με ρυθμό 3% κατά μέσο όρο την επόμενη τριετία και το διαθέσιμο εισόδημα κατά 4% ετησίως το ίδιο διάστημα. 

  "Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας έχουν βελτιωθεί σημαντικά, με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τη δέσμευση της Πολιτείας για δημοσιονομική πειθαρχία να ενισχύουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Η επικείμενη αξιολόγηση για επαναφορά της ελληνικής οικονομίας σε επενδυτική βαθμίδα θα σηματοδοτήσει την επιστροφή στην κανονικότητα για την Ελλάδα", σημειώνει η διοίκηση της τράπεζας.

  Β. Ψάλτης: Πιστωτική επέκταση 25% την τριετία 2023-2025

  Ενίσχυση των δανείων κατά 25% και των εσόδων κατά 5% έως το 2025 προβλέπει ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Βασίλης Ψάλτης, σύμφωνα με όσα δήλωσε στους αναλυτές.

  Όπως είπε χαρακτηριστικά, "θα αξιοποιήσουμε την αναπτυξιακή δυναμική των τραπεζικών εργασιών μας εντός και εκτός Ελλάδας για να αυξήσουμε τα έσοδά μας κατά 5% ετησίως και τα δάνειά μας κατά σχεδόν 25% έως το 2025, επιτυγχάνοντας Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων πλέον του 12% κατά την ίδια περίοδο. Αναμένουμε οργανική δημιουργία κεφαλαίων άνω των 2,3 δισ. ευρώ, τόσο για τη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών μας σχεδίων όσο και για τη δημιουργία αξίας για τους Μετόχους μας, ανοίγοντας τον δρόμο για καταβολή μερισμάτων και διανομές".

  Σημείωσε δε ότι η Alpha Bank είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα που συμμετέχει στην παγκόσμια πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών Net Zero Banking Alliance, έχοντας αναλάβει επισήμως τη δέσμευση για μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050, ενώ παράλληλα θα αξιοποιήσουμε τη στρατηγική και τις επιδόσεις μας σε θέματα ESG για τη δημιουργία αξίας και την ενίσχυση της συνεισφοράς μας στην Κοινωνία.

  "Έχουμε θέσει σαφείς στρατηγικές προτεραιότητες, με θεμέλιο τη συνεχή επένδυση στην ψηφιακή τεχνολογία και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μας, ώστε να ανταποκριθούμε στις δεσμεύσεις για τις επιδόσεις της Τράπεζας και να μεγεθύνουμε την αξία για τους μετόχους μας", κατέληξε ο κ. Ψάλτης.

  Οι στρατηγικοί πυλώνες της τριετούς ανάπτυξης

  Ενίσχυση των ψηφιακών υπηρεσιών και επικέντρωση σε δραστηριότητες υψηλής αξίας στη λιανική τραπεζική: Αύξηση των βασικών εσόδων με ετήσιο ρυθμό +7%, ενίσχυση της παραγωγικότητας μέσω αυτοματοποίησης των διαδικασιών και μετάπτωση του μεγαλύτερου μέρους των προϊόντων και υπηρεσιών στα ψηφιακά κανάλια, μείωση του Δείκτη Κόστους προς Έσοδα κατά 16% την περίοδο 2023-2025. Στόχος: ο υπερδιπλασιασμός της απόδοσης κεφαλαίων, με επίτευξη δείκτη RoCET1 7 περίπου 23% έως το 2025.

  Αναμόρφωση του μοντέλου υπηρεσιών για την αύξηση του μεριδίου αγοράς στον τομέα του Wealth Management: Ενίσχυση της "μηχανής του wealth" και αναβάθμιση των παρεχόμενων λύσεων για τη διεύρυνση της πελατειακής βάσης στο private banking, τα εύπορα στρώματα και άλλα τμήματα Πελατείας με υψηλή αξία, με παράλληλες επενδύσεις σε τεχνολογία για τον εκσυγχρονισμό του μοντέλου υπηρεσιών. Στόχος η εξασφάλιση ετήσιας αύξησης εσόδων (CAGR) 14% και απόδοσης Κεφαλαίων κατηγορίας 1 (RoCET1) 26% στο σύνολο των δραστηριοτήτων Wealth and Treasury.

  Κεφαλαιοποίηση της ηγετικής θέσης στο Wholesale Banking: Ενίσχυση του πρωταγωνιστικού ρόλου στις χορηγήσεις και διασφάλιση ισχυρών αποδόσεων, με παράλληλη αύξηση των εσόδων από προμήθειες και συνεχή βελτίωση του λειτουργικού μοντέλου. Στόχος η ετήσια αύξηση εσόδων (CAGR) 4% μέσω νέων εκταμιεύσεων άνω των 14 δισ. ευρώ και απόδοση Κεφαλαίων κατηγορίας 1 (RoCET19) στο 18%.

  Βελτίωση της απόδοσης κερδοφορίας από τις διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου: Διπλασιασμός της κερδοφορίας με επιτάχυνση της δυναμικής των χορηγήσεων μέσω ψηφιακών καναλιών, αξιοποιώντας τα δυνατά σημεία στον τομέα των πληρωμών και του Wealth Management για την αύξηση των εσόδων από προμήθειες, τον μετασχηματισμό των λειτουργιών και την αύξηση της παραγωγικότητας. Στόχος η αύξηση των εσόδων κατά 14% CAGR, η μείωση του Δείκτη Κόστους προς Έσοδα κατά 19% και η επίτευξη RoCET1
  21% έως το 2025.

  Διατήρηση της ανθεκτικότητας του ισολογισμού: Συνέχιση της πειθαρχημένης ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, διατηρώντας παράλληλα ισχυρά επίπεδα ρευστότητας. Η Alpha Bank στοχεύει στον περιορισμό του Δείκτη ΜΕΑ Ομίλου στο 4%, βελτιώνοντας τον δείκτη κάλυψης ΜΕΑ πάνω από 60% χωρίς επίπτωση στο Κόστος Πιστωτικού Κινδύνου και διατηρώντας τον Δείκτη Δανείων προς Καταθέσεις κάτω από 80%, καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου.

  Πλήρης υιοθέτηση και αξιοποίηση των κριτηρίων ESG ως καταλύτη για τη δημιουργία αξίας: Κλιμάκωση της στρατηγικής βιώσιμων χρηματοδοτήσεων ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως η υφιστάμενη ισχυρή δυναμική της αγοράς και να τηρηθούν οι σταθερές δεσμεύσεις στα θέματα ESG. Στόχος η χορήγηση 3 δισ. ευρώ σε βιώσιμες χρηματοδοτήσεις κατά την επόμενη τριετία, με την Alpha Bank να αποτελεί την πρώτη ελληνική τράπεζα που συμμετέχει στην πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών NetZero Banking Alliance, στοχεύοντας παράλληλα να ευθυγραμμίσει το χαρτοφυλάκιο της με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή. Ενσωμάτωση κριτηρίων ESG στο πλαίσιο αποδοχών και διαχείρισης κινδύνων και πλήρης ενσωμάτωση της στρατηγικής βιώσιμων χρηματοδοτήσεων σε όλο το επιχειρηματικό και λειτουργικό μοντέλο της Τράπεζας.

  Οι στρατηγικοί πυλώνες υποστηρίζονται από τη διαρκή δέσμευση για ενίσχυση του Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας με παράλληλη διεύρυνση της ψηφιακής τεχνολογίας και της ανάλυσης δεδομένων. Η Alpha Bank θα συνεχίσει να επενδύει στην εδραίωση μίας κορυφαίας στην ελληνική αγορά πρότασης αξίας για τους Εργαζομένους της (Employee Value Proposition) και θα ενισχύσει περαιτέρω τη φιλοδοξία της να ψηφιοποιήσει πλήρως όλο το παρεχόμενο Customer Journey.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡXEIA

  Alpha Bank - Investor Day 2023 (661 KB)

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ