Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 07-Ιουν-2023 10:56

  Γ. Βαρδινογιάννης: Δεν υπάρχουν υπερκέρδη, ο σωστός όρος είναι απρόσμενα κέρδη

  Γ. Βαρδινογιάννης: Δεν υπάρχουν υπερκέρδη, ο σωστός όρος είναι απρόσμενα κέρδη
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Χάρη Φλουδόπουλου

  Ο όρος υπερκέρδη που επελέγη είναι λάθος, ο σωστός όρος είναι απρόσμενα κέρδη τα οποία αποφασίστηκε να φορολογηθούν, τόνισε σε παρέμβαση που έκανε ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Motor Oil Hellas Γιάννης Βαρδινογιαννης στο πλαίσιο της τακτικής ΓΣ των μετόχων του ομίλου. Ο ίδιος τόνισε ότι η μεγάλη πλειονότητα των κερδών που φορολογήθηκε σε ποσοστό 80% προήλθε από εξαγωγές, εκτός της Ε.Ε. Θεωρώ ότι ήταν μια φορολόγηση που μπήκε δικαίως, σκοπεύαμε ούτως να επιστρέψουμε ένα μεγάλο μέρος των κερδών μόνοι μας, τόνισε ο κ. Βαρδινογιάννης.

  Ο ίδιος πρόσθεσε ωστόσο ότι είναι λάθος η κερδοφορία να χαρακτηρίζεται ως αισχροκέρδεια και επιπλέον μια εταιρεία να ζει συνεχώς με το άγχος της έκτακτης φορολόγησης. "Να βάλουμε τέλος στη θεωρία ότι πρόκειται για υπερκέρδη. Αν θέλουν οι πολιτικοί ας χρησιμοποιήσουν μια άλλη ορολογία και εάν θέλουν ας αυξήσουν τους συντελεστές της φορολόγησης. Τα υπερκέρδη είναι λάθος. Εμείς προσφέρουμε στην Ελλάδα" είπε ο κ. Βαρδινογιάννης. 

  Νωρίτερα, η ΓΣ των μετόχων ενέκρινε τη διανομή συνολικού μερίσματος ύψους 1,6 ευρώ ανά μετοχή. Καθώς έχει ήδη χορηγηθεί προμέρισμα 0,4 ευρώ ανά μετοχή το υπόλοιπο μέρισμα θα είναι 1,2 ευρώ και θα αποκοπεί στις 26 Ιουνίου με ημερομηνία πληρωμής την 3η Ιούλιου.

  Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

  Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. πραγματοποιήθηκε την 7η Ιουνίου 2023 στις 10:00 στο Ξενοδοχείο Athens Plaza, Πλ. Συντάγματος και παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 74,02% του μετοχικού κεφαλαίου. Tο ποσοστό απαρτίας διαμορφώθηκε σε 75,70% δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 50 του νόμου 4548/2018 δεν ελήφθη υπόψη το ποσοστό των ίδιων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία.

  Εγκρίθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

  Θέμα 1: Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2022 (σε ενοποιημένη και μη βάση) συμπεριλαμβανομένης της μη Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης του Νόμου 4548/2018, της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 και τον Ν. 4706/2020, της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τη χρήση 2022 καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

  Θέμα 2: Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της Εταιρείας για τη χρήση 2022 και απηλλάγησαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2022. Επιπρόσθετα, υπεβλήθη η προβλεπόμενη στην παράγραφο 5 του άρθρου 9 του Νόμου 4706/2020 έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών Δ.Σ. προς την Γενική Συνέλευση.

  Θέμα 3: Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο τα μέλη του οποίου είναι: Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης, Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης, Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης, Πέτρος Τζ. Τζαννετάκης, Νικόλαος Θ. Βαρδινογιάννης, Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης, Νίκη Δ. Στουφή, Παναγιώτης Ι. Κωνσταντάρας, Ουρανία Ν-Π Αικατερινάρη και Δημήτρης-Αντώνιος Α. Ανυφαντάκις.

  Οι υποψηφιότητες όλων των εκλεγέντων Συμβούλων υποβλήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο προς τη Γενική Συνέλευση κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων η οποία εξέτασε τη συλλογική και ατομική καταλληλότητα των προτεινόμενων προσώπων.

  Από τα προαναφερθέντα πρόσωπα τα τρία τελευταία, ήτοι οι κ.κ. Παναγιώτης Ι. Κωνσταντάρας, Ουρανία Ν-Π Αικατερινάρη και Δημήτρης-Αντώνιος Α. Ανυφαντάκις ορίστηκαν ως ανεξάρτητα δεδομένου ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του Νόμου 4706/2020.  

  Η θητεία των μελών είναι ετήσια σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο καταστατικό της Εταιρείας.

  Η Συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα θα πραγματοποιηθεί σύντομα.

  Θέμα 4: Ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017 όπως ισχύει. Ειδικότερα:

  Ως προς το είδος της Επιτροπής Ελέγχου η Συνέλευση καθόρισε ότι θα είναι ανεξάρτητη επιτροπή (μεικτή) ήτοι με μέλη Δ.Σ. και τρίτα πρόσωπα.

  Ως προς τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου η Συνέλευση αποφάσισε ότι η Eπιτροπή θα αποτελείται από τρία (3) ανεξάρτητα μέλη. Ένα μέλος της Επιτροπής θα είναι μέλος του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τα υπόλοιπα δύο μέλη της Επιτροπής θα είναι ανεξάρτητα τρίτα πρόσωπα.

  Ως προς τη θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκε από τη Συνέλευση ότι θα είναι ετήσια ήτοι αντίστοιχη αυτής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

  Κατόπιν προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα και με σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, η Συνέλευση όρισε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ως κάτωθι:

  Παναγιώτης Κωνσταντάρας του Ιωάννη (ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ.)
  Σπυρίδων Κυρίτσης του Χαράλαμπου (ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο)
  Κωνσταντίνος Θανόπουλος του Νικολάου (ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο)
  'Απαντα τα εκλεγέντα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Νόμου 4706/2020, διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία καθώς επίσης επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική ή την ελεγκτική.

  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστεί από τα μέλη της κατά τη συγκρότηση της τελευταίας σε Σώμα.

  Θέμα 5: Εγκρίθηκε η διάθεση κερδών της χρήσης 2022 και το συνολικό μέρισμα για τη χρήση 2022 ποσού Ευρώ 1,60 ανά μετοχή. Με δεδομένο ότι στις 25 Νοεμβρίου 2022 κατεβλήθη ποσό Ευρώ 0,40 ανά μετοχή ως προσωρινό μέρισμα, το υπόλοιπο μερίσματος χρήσης 2022 ανέρχεται σε Ευρώ 1,20 ανά μετοχή. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ημερομηνίες αποκοπής δικαιώματος, αρχείου δικαιούχων μετόχων εγγεγραμμένων στο Σ.Α.Τ. (record date) και έναρξης πληρωμής υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2022 ως ακολούθως:

  Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος: Δευτέρα 26 Ιουνίου 2023

  Ημερομηνία αρχείου δικαιούχων (record date): Τρίτη 27 Ιουνίου 2023

  Ημερομηνία έναρξης πληρωμής: Δευτέρα 3 Ιουλίου 2023.

  Η καταβολή του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2022 θα πραγματοποιηθεί μέσω Πληρώτριας Τράπεζας. Με νεότερη ανακοίνωση η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για τις λεπτομέρειες καταβολής του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2022.

  Θέμα 6: Εξελέγη για τη χρήση 2023 ως τακτικός ελεγκτής ο κ. Κουτσός-Κουτσόπουλος Δημήτρης  (ΑΜ ΣΟΕΛ 26751) και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Χριστόπουλος Βασίλειος (Α.Μ. ΣΟΕΛ 39701) αμφότεροι της Deloitte Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Η αμοιβή τους ορίστηκε σε Ευρώ 330 χιλ. για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2023 και σε Ευρώ 170 χιλ. για τον φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2023 και την έκδοση του σχετικού φορολογικού πιστοποιητικού.

  Θέμα 7: Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2022 (ετήσια σταθερή αμοιβή Ευρώ 30.000 για κάθε μέλος του Δ.Σ. ή Ευρώ 35.000 για κάθε μέλος των Επιτροπών: Ελέγχου, Υποψηφιοτήτων & Αποδοχών ή Ευρώ 40.000 για τους Προέδρους των Επιτροπών: Ελέγχου, Υποψηφιοτήτων & Αποδοχών) και προ-εγκρίθηκαν οι αμοιβές τους για τη χρήση 2023 όπως περιγράφονται ανωτέρω.

  Θέμα 8: Εγκρίθηκε η προκαταβολή αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για το διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018.

  Θέμα 9: Εγκρίθηκε η διανομή ποσού μέχρι Ευρώ 8 εκατ. από τα καθαρά κέρδη χρήσης 2022 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας και παρασχέθηκαν οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις.

  Θέμα 10: Εγκρίθηκε η διανομή ποσού μέχρι Ευρώ 6,2 εκατ. από τα καθαρά κέρδη χρήσης 2022 στο Προσωπικό της Εταιρείας και παρασχέθηκαν οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις.

  Θέμα 11: Εγκρίθηκε η δέσμευση φορολογηθέντων αποθεματικών ύψους Ευρώ 1.779.923,34 για την κάλυψη του 50% της ίδιας συμμετοχής της Εταιρείας στο επενδυτικό σχέδιο, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους 14.239.386,72 Ευρώ, που αφορά στην επέκταση της δυναμικότητας του Συγκροτήματος Καταλυτικής Πυρόλυσης του Διυλιστηρίου και έχει ενταχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016. Τα φορολογηθέντα αποθεματικά δεν δύνανται να διανεμηθούν ή κεφαλαιοποιηθούν για μία επταετία από την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, η οποία υπολογίζεται εντός του 2023.

  Θέμα 12: Εγκρίθηκε η Έκθεση Αποδοχών των Μελών Δ.Σ. της Εταιρείας για τη Χρήση 2022 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018.

  Θέμα 13: Εγκρίθηκε η τροποποιημένη Πολιτική Αποδοχών Μελών Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 110 του Νόμου 4548/2018.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ