Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 28-Μαρ-2023 11:11

  Τέλος εποχής για τη Frigoglass – Στα χέρια των ομολογιούχων και επίσημα η εταιρεία

  Frigoglass
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Γιώργου Λαμπίρη

  Την έγκριση για τη διάθεση των περιουσιακών στοιχείων της Frigoglass στη νέα εταιρεία αποφάσισε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, γεγονός που αλλάζει ριζικά πλέον τις μετοχικές ισορροπίες στην εταιρεία. Με αυτόν τον τρόπο οι ομολογιούχοι αναλαμβάνουν τον έλεγχο της Frigoglass, με τη μεταφορά των περιουσιακών στοιχείων της εισηγμένης σε νέα εταιρεία, στην οποία οι οικογένειες Δαυίδ-Λεβέντη θα έχουν πλέον τη μειοψηφία των μετοχών και συγκεκριμένα το 15%. Θυμίζουμε ότι πριν από αυτή την εξέλιξη η πλευρά Δαυίδ-Λεβέντη μέσω της Truad Verwaltungs κατείχε 48,55% στη Frigoglass. Πλέον η Frigoglass που θα παραμείνει στο Χρηματιστήριο Αθηνών και μετά την μεταβίβαση των περιουσιακών της στοιχείων, δεν θα έχει παραγωγική δραστηριότητα αλλά θα είναι μία εταιρεία συμμετοχών, όπου μελλοντικά θα μπορούσε να φιλοξενήσει νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες και η οποία ουσιαστικά θα διαχειρίζεται και το 15% της νεοσύστατης εταιρείας FrigoDebtCo Plc, όπου θα μεταφερθεί το 100% των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Frigoglass. Η τυπική ολοκλήρωση της συμφωνίας αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί έως και τα μέσα Απριλίου. 

  Προβλέπεται η σύσταση νέου διοικητικού συμβουλίου για τη νέα εταιρεία FrigoDebtCo, στην οποία θα μεταβιβαστεί το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της Frigoglass και την πλειοψηφία (85%) θα έχουν οι ομολογιούχοι ενώ το 15% θα παραμείνει στη Frigoglass και ουσιαστικά στην πλευρά Δαυίδ-Λεβέντη. 

  Πώς θα γίνει η αναδιάρθρωση της Frigoglass

  Με τη συγκεκριμένη συναλλαγή αναδιάρθρωσης και ανακεφαλαιοποίησης, θα γίνουν συγκεκριμένες ενέργειες και συγκεκριμένα: η ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης  στο υφιτάμενο ενέχυρο στο σύνολο των μετοχών της FHBV που κατέχει η εταιρεία, η οποία θα οδηγήσει στη μεταβολή της κεφαλαιακής δομής του ομίλου Frigoglass. Προβλέπεται η έκδοση νέων ομολογιών πρώτης τάξης και προνομιακής εξασφάλισης ποσού έως 75 εκατ. ευρώ, που θα εκδοθούν από τη Frigo DebtCo Plc. Τα έσοδα των νέων ομολογιών εξασφάλισης θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση των ενδιάμεσων ομολογιών ύψους 55 εκατ. ευρώ και θα συντείνουν στην αποπληρωμή δεδουλευμενων τόκων αλλά και στην εξόφληση εξόδων και αμοιβών που σχετίζονται με τη συναλλαγή. Οι νέες ομολογίες προνομιακής εξασφάλισης θα έχουν διάρκεια 3 ετών από την Ημερομηνία Υλοποίησης. 

  Επίσης θα πραγματοποιηθεί αναδιάρθρωση των ομολογιών που λήγουν το 2022, ύψους 260 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα περιλαμβάνει νέες ομολογίες δεύτερης τάξης και προνομιακής εξασφάλισης 150 εκατ. ευρώ που θα εκδοθούν από τη Frigo DebtCo Plc, η πλειοψηφία των μετοχών της οποίας θα κατέχεται από τους ομολογιούχους. Το υπόλοιπο των ομολογιών που λήγουν το 2025, ύψους 110 εκατ. ευρώ, θα ανταλλαγεί με το 85% του pro forma κεφαλαίου της Frigo DebtCo Plc. Οι αναδιαρθρωμένες ομολογίες θα έχουν διάρκεια 5 ετών από την Ημερομηνία Υλοποίησης. Συν τοις άλλοις προβλέπεται η μεταβίβαση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Frigoglass στη νεοσυσταθείσα θυγατρική της FHBB, Frigoglass Services Μονοπρόσωπη Α.Ε.

  Στη νέα εταιρεία το σύνολο του προσωπικού – Ανοιχτή η δυνατότητα απόλυσης από τους νέους ιδιοκτήτες

  Η συμφωνία μεταβίβασης περιλαμβάνει τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρείας βάσει ελληνικού ή διεθνούς δικαίου, όπως αποτυπώνονται στον ισολογισμό της Frigoglass. Η Frigoglass υποχρεούται να μεταβιβάσει και το εργοστάσιο παραγωγής στην Κάτω Αχαΐα μετά την ημερομηνία υλοποίησης και το τίμημα που θα εισπραχθεί θα εισφέρει στη Frigo Invest Holding BV. To σύνολο των εργαζομένων θα γίνει με βάση το ΠΔ 178, κάτι που σημαίνει ότι με τη μεταβίβαση "όλα τα υφιστάμενα δικαιώματα και υποχρεώσεις που έχει ο μεταβιβάζων (Frigoglass) από σύμβαση ή σχέση εργασίας, μεταβιβάζονται στο διάδοχο (FrigoDebtCo Plc). Ωστόσο στο άρθρο 5 του ίδιου Προεδρικού Διατάγματος αναφέρεται ότι "η μεταβίβαση μίας επιχείρησης, εγκατάστασης ή τμήματος επιχείρησης ή εγκατάστασης δεν συνιστά αυτή καθ’ αυτή λόγο απόλυσης εργαζομένων". Τονίζεται ωστόσο ότι "η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εμποδίζει, τηρουμένων των σχετικών περί απολύσεων διατάξεων, απολύσεις που έιναι δυνατόν να επέλθουν για λόγους οικονομικούς, τεχνικοόυ ή οργανώσεως που συνεπάγονται μεταβολές του εργατικού δυναμικού". 

  Η μεταβίβαση των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, θα γίνει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Επίσης σε ό,τι αφορά ένδικες απαιτήσεις ή οφειλές από εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις, επίσης θα μεταφερθούν στο νέο σχήμα. Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις θα παραμείνουν στην εταιρεία αλλά η Frigo Invest Holdings (FHBV) θα αναλάβει να καλύψει την εταιρεία για κάθε σχετικό κόστος ανακύψει για να υποστηριχθεί η βιωσιμότητα της εταιρείας. 

  Σημειώνεται ότι κατόπιν αυτών η πλευρά Δαυίδ – Λεβέντη θα διατηρήσει ποσοστό 15% στη νέα εταιρεία FrigoDebtCo Plc, στην οποία θα μεταβιβαστούν τα περιουσιακά στοιχεία της Frigoglassl. 

  Ο πρόεδρος του ομίλου Frigoglass, Χάρης Δαυίδ, αναφέρθηκε από την πλευρά σε μία σειρά γεγονότων που οδήγησαν στις συγκεκριμένες εξελίξεις. 

  Όπως είπε μεταξύ άλλων "η σημερινή συζήτηση για τη διάθεση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας αποτελεί μέρος τυης αναδιάρθρωσης της εταιρείας και της δημιουργίας μίας νέας προοπτικής και μίας ικανής συνθήκης για τη συνέχιση λειτουργίας της εταιρείας”. 

  "Αποτελεί συνέπεια μίας σειράς πρωτόγνωρων και συνδυαστικά εξαιρετικά δύσκολων γεγονότων την τελευταία τριετία που δεν επέτρεψαν στον όμιλο να υλοποιήσουν το επιχειρηματικό σχέδιο, ιδιαίτερα μετά την επιτυχή αναδιάρθρωση του χρέους του ομίλου το 2017, όταν η Frigoglass μεταξύ άλλων πέτυχε μία σημαντική μείωση δανεισμού κατά 140 εκατομμύρια ευρώ και πρόσθετη ρευστότητα 70 εκατ. ευρώ, ενώ ο βασικός μέτοχος συνεισέφερε 70 εκατ. ευρώ ως μετοχικό κεφάλαιο”. 

  Οι συνέπειες της πανδημίας

  Στάθηκε στην "επιτυχή αναχρηματοδότηση που επιτεύχθηκε στις αρχές του 2020, δύο μήνες πριν από την έξαρση της πανδημίας. Η πανδημία και τα μέτρα περιορισμού της έθεσαν σημαντικές επιχειρησιακές προκλήσεις και στους δύο κλάδους δραστηριοποίησης ιδίως κατά το 2020. Η πτώση της κατανάλωσης ποτών και αναψυκτικών ως αποτέλεσμα των μέτρων για την πανδημία, επέφερε σημαντική πτώση στις παραγγελίες ψυγείων και γυάλινων φιαλών. Συνεπώς η λειτουργική κερδοφορία, οι ταμειακές ροές και η χρηματοοικονομική κατάσταση του ομίλου επηρεάστηκαν από τις χαμηλές πωλήσεις και την χαμηλότερη απορρόφηση του κόστους. Υπό αυτές τις συνθήκες ο όμιλος και η εταιρεία εφάρμοσαν άμεσα μέτρα περιορισμού του κόστους περιορίζοντας τον αντίκτυπο της πανδημίας”.  

  Με βάση τα όσα ανέφερε ο κύριος Δαυίδ, το 2021 και το α’ εξάμηνο του 2022 ο όμιλος παρουσίασε σταδιακή ανάκαμψη πωλήσεων, αντιμετωπίζοντας ωστόσο, αυξημένο κόστος μεταφορικών. "Εν μέσω της κρίσης αυτή σημειώθηκε η πυρκαγιά στο εργοστάσιο παραγωγής επαγγελματικών ψυγείων στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας, που προκάλεσε σοβαρές ζημιές με αποτέλεσμα τη διακοπή της λειτουργίας για 2 χρόνια. Η διοίκηση κατάφερε να έρθει σε συμφωνία το Φεβρουάριο του 2022 με το συνασφαλιστικό σχήμα για αποζημίωση ύψους 42 εκατ. ευρώ για την κάλυψη των υλικών ζημιών, συμπεριλαμβανομένων αποθεμάτων, καθώς και επιπλέον αποζημίωσης 19 εκατ. ευρώ για τη διακοπή της παραγωγικής δραστηριότητας. Η αποκατάσταση της μονάδας προχωράει με βάση το πλάνο και αναμένεται εκ νέου να τεθεί σε λειτουργία στο πρώτο εξάμηνο του 2023”. 

  "Προκειμένου να περιοριστεί ο αντίκτυπος από την διακοπή της παραγωγής στο εργοστάσιο της Ρουμανίας, τέθηκε αμέσως σε εφαρμογή σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας. Καθώς το εργοστάσιό μας στη Ρωσία εισερχόταν στη λιγότερο εντατική παραγωγική περίοδο του έτους, καταφέραμε να καλύψουμε το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής του εργοστασίου της Ρουμανίας και ως εκ τούτου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των πελατών, ενώ δημιουργήθηκε και μία περιορισμένης δυναμικής γραμμής παραγωγής στη Ρουμανία”. 

  Ο ρόλος του πολέμου στην Ουκρανία και η αλλαγή σκυτάλης

  Ο κύριος Δαυίδ, συνέχισε να αναφέρεται στο χρονικό του πώς η εταιρεία έφτασε στο σήμερα, λέγοντας: "Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, τον Φεβρουάριο του 2022 η αυξημένη ένταση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας οδήγησαν στη στρατιωτική σύγκρουση, τις οικονομικές κυρώσεις και τα σοβαρότατα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα που συνεχίζονται έως και σήμερα. Τα παραπάνω οδήγησαν τη Frigoglass να αντιμετωπίσει προβλήματα ρευστότητα, με αντίκτυπο στην ικανότητά της να ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις. Καθώς επίσης δημιούργησε σημαντική αβεβαιότητα ως προς την αναχρηματοδότηση του δανεισμού της προς το τέλος του 2024. Από το τέλος του Απριλίου του 2022 η διοίκηση της εταιρείας ξεκίνησε με τη συνδρομή των οικονομικών και νομικών της συμβούλων, να αξιολογεί τις οικονομικές και στρατηγικές επιλογές της για τη διασφάλιση της κεφαλαιακής της δομής και την εξασφάλιση πρόσθετης ρευστότητας για το μέλλον, ενώ ξεκίνησαν συζητήσεις με την επιτροπή των ομολογιούχων ώστε να επιτευχθεί μία ευρύτερη κεφαλαιακή αναδιάρθρωση. Οι διαπραγματεύσεις υπήρξαν εξαντλητικές. Με το χρόνο και τη χαμηλή ρευστότητα της εταιρείας και την επιδεινούμενη κατάσταση στη Ρωσία να μην είναι σύμμαχοι. Εν τέλει και με τη στήριξη της επιτροπής των ομολογιούχων, η εταιρεία εξαφάλισε τον Δεκέμβριο του 2022 την απαραίτητη για την άμεση βιωσιμότητα του ομίλου, ενδιάμεση χρηματοδότηση 55 εκατ. ευρώ, η οποία χορηγήθηκε τμηματικά, μέχρι να οριστικοποιηθούν οι όροι της ευρύτερης κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης, η οποία επιτεύχθηκε τον Μάρτιο του 2023. Αυτή εξασφάλισε την παροχή 75 εκατ. ευρώ νέου δανεισμού για τον όμιλο, την αποπληρωμή της ενδιάμεσης χρηματοδότησης 55 εκατ. ευρώ και την κάλυψη εξόδων. Εξασφάλισε την αναδιάρθρωση του υφιστάμενου δανεισμού των 260 εκατ. ευρώ με την αναχρηματοδότηση των 150 εκατ. ευρώ και την κεφαλαιοποίηση των υπόλοιπων 110 εκατ. ευρώ, οι οποίοι και αποκτούν το 85% του ανακεφαλαιοποιημένου ομίλου. Την εξασφάλιση της συνέχειας της λειτουργίας του ομίλου και την διατήρηση των θέσεων εργασίας με τη μεταφορά των εργαζομένων της εταιρείας στον ελεγχόμενο από τους ομολογιούχους όμιλο. Τη διατήρηση ποσοστού 15% από πλευράς της Frigoglass (Δαυίδ-Λεβέντης) χωρίς επιπλέον κεφαλαιακή συνδρομή. Την εξασφάλιση καλύψεων ευθύνης και των εξόδων λειτουργίας της εταιρείας ώστε να υποστηριχθεί η βιωσιμότητά και φερεγγυότητά της”.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ