Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 27-Δεκ-2022 18:20

  Intrakat: Στις 30/12 η αποκοπή δικαιώματος προτίμησης για την ΑΜΚ

  Intrakat γενικη φωτο
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στις 30/12 ορίστηκε η αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει εξαγγείλει η Intrakat, όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωσή της.

  Περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται εκείνη μεταξύ 4ης και 25ης Ιανουαρίου.

  Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της ΑΜΚ, το μετοχικό κεφάλαιο της Intrakat θα διαμορφωθεί στα €48.157.190,50.

  Πιο αναλυτικά:

  "Με βάση την από 01.12.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, κατά ποσό έως είκοσι πέντε εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα ένα χιλιάδες είκοσι πέντε Ευρώ και ογδόντα λεπτά (€25.641.025,80), με την έκδοση έως 85.470.086 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης (οι "Νέες Μετοχές") και τιμή διάθεσης ένα Ευρώ και δέκα επτά λεπτά (€1,17) για κάθε μία Νέα Μετοχή (η "Τιμή Διάθεσης"), με καταβολή μετρητών, και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρίας (η "Αύξηση"). Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα δικαιούνται να αποκτήσουν Νέες Μετοχές με αναλογία 1,13878275664266 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλαιά μετοχή της Εταιρίας. Σε περίπτωση που η Αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, θα υπάρξει δυνατότητα μερικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει (δυνατότητα μερικής κάλυψης). Μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέλθει σε έως €48.157.190,50 διαιρούμενο σε 160.523.985 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία. Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια της Αύξησης, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, θα ανέλθουν σε €100.000.000,62.

  Η συνολική διαφορά μεταξύ της Τιμής Διάθεσης και της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών, συνολικού ύψους (εφόσον η Αύξηση καλυφθεί πλήρως) €74.358.974,82 θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού "Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο". Την 14.12.2022 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3370137/14.12.2022, το πρακτικό της από 01.12.2022 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, που αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την Αύξηση και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο (το "Δ.Σ.") της Εταιρίας να ρυθμίσει, μεταξύ άλλων, τους τεχνικούς και διαδικαστικούς όρους άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και του δικαιώματος προεγγραφής. Προθεσμία άσκησης δικαιώματος προτίμησης Η προθεσμία για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, είναι είκοσι δύο (22) ημέρες. Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος προτίμησης Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην Αύξηση ορίζεται η 30.12.2022 (η "Ημερομηνία Αποκοπής").

  Από την Ημερομηνία Αποκοπής, οι υφιστάμενες μετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (το "Χ.Α.") χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην Αύξηση και η τιμή εκκίνησης των υφιστάμενων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει".

  Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση δεξιά, στη στήλη Σχετικά Αρχεία

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡXEIA

  Intrakat (116 KB)

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ