Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 13-Δεκ-2022 18:28

  Ι. Κλουκίνας - Ι. Λάππας: Μείωση του κύκλου εργασιών και των EBITDA στο εννεάμηνο

  Ι. Κλουκίνας - Ι. Λάππας: Μείωση του κύκλου εργασιών και των EBITDA στο εννεάμηνο
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η Εταιρεία Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΑΕ, σε απάντηση της επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία κοινοποιήθηκε με αριθμό πρωτοκόλλου 2707/09.11.2022, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα βασικά οικονομικά μεγέθη του γ΄ τριμήνου της χρήσης 2022, καθώς και για κάθε σημαντική πληροφορία, σχετική με τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, των πολεμικών συγκρούσεων στην Ουκρανία και του μακροοικονομικού περιβάλλοντος εν γένει, που αφορά στα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη και στις προοπτικές της.

  klm2

   

  Αναλυτικότερα παραθέτουμε τα ως άνω στοιχεία για την περίοδο 01.01.2022 - 30.09.2022:

  1. Σε επίπεδο Ομίλου

  Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε € 19.801 χιλ. έναντι € 20.108 χιλ. μειωμένος κατά 1,53% σε σχέση με το ενιάμηνο του 2021.Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε € 9.326 χιλ. έναντι € 9.973 χιλ. το ενιάμηνο του 2021, σημειώνοντας μείωση κατά 6,49%.

  Τα αποτελέσματα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθαν σε € 2.474 χιλ. έναντι € 4.638 χιλ. το ενιάμηνο του 2021 μειωμένα κατά 46,66%. Τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε ενοποιημένο επίπεδο σε ζημιές € 137 χιλ. έναντι κερδών € 2.209 χιλ. το ενιάμηνο του 2021. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανέρχονται σε ζημιές € 855 χιλ. έναντι κερδών € 1.451 χιλ. του ενιαμήνου του 2021.

  2. Σε επίπεδο Εταιρείας

  Ο κύκλος εργασιών της μητρικής Εταιρείας ανήλθε σε € 18.088 χιλ. έναντι € 18.340 χιλ. μειωμένος κατά 1,37% σε σχέση με το ενιάμηνο του 2021. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε € 7.884 χιλ. έναντι € 8.567 χιλ. το ενιάμηνο του 2021, σημειώνοντας μείωση κατά 7,97%.Τα αποτελέσματα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε εταιρικό επίπεδο σε € 2.249 χιλ. έναντι € 4.034 χιλ. το ενιάμηνο του 2021 σημειώνοντας μείωση κατά 44,25%.Τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε εταιρικό επίπεδο σε € 277 χιλ. έναντι € 2.299 χιλ. το ενιάμηνο του 2021.Τα αποτελέσματα προ φόρων ανέρχονται σε ζημιές € 320 χιλ. έναντι κερδών € 1.607 χιλ. σε σχέση με το ενιάμηνο του 2021. 

  3. Ανάλυση εμπορικής δραστηριότητας κατά γεωγραφικό τομέα

  Όσον αφορά στην γεωγραφική ανάλυση, οι πωλήσεις του εμπορικού τομέα στην Ελλάδα, διαμορφώθηκαν σε € 16.807 χιλ. από € 17.073 χιλ. το ενιάμηνο του 2021, μειωμένες κατά 1,56%. Στις χώρες των Βαλκανίων οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 2.370 χιλ. το ενιάμηνο του 2021 έναντι € 2.388 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας μείωση κατά 0,75%.

  klm3

  Σημαντικές μεταβολές στη Δανειακή θέση και στη κεφαλαιακή διάρθρωση καθώς και τα λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης κατά το 3ο τρίμηνο του 2022 και ενημέρωση για τις εξελίξεις της δραστηριότητας της Εταιρείας.

  Ο συνολικός Δανεισμός της Εταιρείας ανήλθε σε € 12.571 χιλ. την 30.09.2022, έναντι € 11.749 χιλ. την 31.12.2021, σημειώνοντας αύξηση κατά 7,00%. 

  Τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας ανήλθαν σε € 270 χιλ. την 30.09.2022 και € 1.801 χιλ. την 31.12.2021. Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας ανήλθαν σε € 51.224 χιλ. την 30.09.2022 και € 52.615 χιλ. την 31.12.2021.

  Η πεποίθηση ότι το 2022 θα ήταν η χρονιά της ανάκαμψης από το σοκ της πανδημίας και της επιστροφής στην κανονικότητα και την ανάπτυξη διαψεύσθηκε από τρείς νέες συγκυρίες, τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η οποία μετέβαλε τον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης δημιουργώντας νέο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον παγκοσμίως , την εκτόξευση του πληθωρισμού στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών και τις αυξήσεις των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με στόχο τον έμμεσο έλεγχο της εκρηκτικής αύξησης του πληθωρισμού, μέσω της μείωσης της ζήτησης.

  Οι πωλήσεις λιανικής της εταιρίας επηρεάστηκαν από τον συνδυασμό των παραπάνω παραγόντων, που επιβαρύνουν τον οικιακό προϋπολογισμό, μειώνουν τη ζήτηση και δημιουργούν κακό ψυχολογικό κλίμα στην αγορά. Παράλληλα, η αύξηση του κόστους των πρώτων υλών και κατά συνέπεια του κόστους εμπορευμάτων καθώς και η σημαντική υποχώρηση της ισοτιμίας του ευρώ έναντι του δολαρίου, δημιούργησαν μεγάλη πίεση στο μικτό περιθώριο κέρδους της εταιρίας, καθώς η εταιρία αποφάσισε το α’ εξάμηνο να μην μετακυλήσει την αύξηση του κόστους στις τιμές λιανικής. Στο β’ εξάμηνο προέβη σε τμηματική προσαρμογή των τιμοκαταλόγων, συγκρατώντας εν μέρει την ποσοστιαία πτώση του μικτού περιθωρίου κέρδους. Παράλληλα σημαντική ήταν και η πίεση που δέχτηκε το λειτουργικό κόστος από την αύξηση της ενέργειας και τις έντονα πληθωριστικές πιέσεις που συμπαρέσυραν το κόστος των ενοικίων και της μισθοδοσίας.

  Τέλος η επίλυση της πολυετούς δικαστικής διαμάχης της θυγατρικής Ιωάννης Κλουκίνας – Ιωάννης Λάππας ΑΤΕ με την Πρωτοβουλία Σπετσών για την ανακατασκευή του ξενοδοχείου Ποσειδώνιο στις Σπέτσες ενίσχυσε την ταμειακή ρευστότητα του Ομίλου και της Εταιρίας, ενώ επιβάρυνε τα αποτελέσματα του Ομίλου από τις νομικές δαπάνες που αφορούν στο σύνολο της διάρκεια της διένεξης.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ