Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 21-Ιουλ-2022 19:50

  Οι τράπεζες ετοιμάζονται για διανομή μερισμάτων

  50747096
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Λεωνίδα Στεργίου

  Διαβάζοντας κάποιος τα θέματα ημερήσιας διάταξης και τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα εν όψει των γενικών συνελεύσεων των τεσσάρων συστημικών τραπεζών (21-28 Ιουλίου), εντοπίζει μια περιγραφή λογιστικών εγγραφών που έχουν ως στόχο τη διαγραφή συσσωρευμένων ζημιών.

  Σύμφωνα με τις τράπεζες, οι λογιστικές αυτές κινήσεις δεν επηρεάζουν τους κεφαλαιακούς δείκτες και το σύνολο των κεφαλαίων, όμως, είναι απαραίτητες προκειμένου να είναι σε θέση να υποβάλουν αίτημα στις εποπτικές αρχές για διανομή μερίσματος, ακόμα και από τη χρήση του 2022 (πληρωμή το 2023).

  Στις τελευταίες παρουσιάσεις προς τους αναλυτές, Eurobank και Εθνική Τράπεζα έχουν επιβεβαιώσει ότι ο στόχος για διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2022 παραμένει. Για μία χρήση αργότερα ετοιμάζονται Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς.

  Από χρήση 2022

  Η Εθνική έχει περιγράψει μια σταδιακή μερισματική πολιτική ξεκινώντας με ένα ποσοστό 20%, με στόχο την προστασία των κεφαλαίων και τη διατήρηση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας άνω του 15%-16%. Την πρόθεση για διανομή μερίσματος 20% από τα κέρδη του 2022 έχει ανακοινώσει η Eurobank τόσο κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του 2021 όσο και εκείνων του α’ τριμήνου 2022, κάτι το οποίο αναμένεται να επισημανθεί και στα αποτελέσματα του β’ τριμήνου.

  Από κέρδη 2023

  Από την πλευρά της, η Alpha Bank έχει ανακοινώσει την πρόθεσή της για διανομή μερισμάτων από τα κέρδη του 2023 (δηλαδή πληρωμή από το 2024), με ποσοστό μεταξύ 20%-30%. Σύμφωνα με τη διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, το business plan έχει σχεδιαστεί με βασικό σενάριο τη διανομή μερίσματος 35% από τα κέρδη της χρήσης του 2024 για το 2025. Ωστόσο, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο διανομής μερίσματος για τη χρήση του 2023 το 2024, αλλά σε ποσοστό 20%.

  Βέβαια, όλα αυτά προϋποθέτουν τη σύμφωνη γνώμη και τις εγκρίσεις από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές. Ωστόσο, οι ετοιμασίες έχουν αρχίσει.

   

  Οι προετοιμασίες

  Μία από τις κινήσεις -πέραν της κερδοφορίας, των κεφαλαίων και του προγράμματος μετασχηματισμού- περιλαμβάνει τη διαγραφή συσσωρευμένων ζημιών, μέσω αποθεματικών κεφαλαίων που έχουν δημιουργηθεί από προηγούμενων αυξήσεις κεφαλαίων, εκδόσεις υπέρ το άρτιο, μέσω θυγατρικών εταιρειών κλπ.

  Τα κεφάλαια αυτά που βρίσκονται κάτω από διάφορους λογαριασμούς έχουν δημιουργηθεί από παλαιότερες χρήσεις χρησιμοποιούνται λογιστικά ώστε να διαγράψουν ζημιές παλαιότερων χρήσεων. Οι κινήσεις αυτές δεν επηρεάζουν τα ίδια και εποπτικά κεφάλαια και υπόκειται στην έγκριση των αρμόδιων εποπτικών αρχών

  Eurobank

  Το δεύτερο θέμα προς έγκριση στην τακτική γενική συνέλευση της Eurobank, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, είχε τίτλο "Συμψηφισμός "Αποθεματικών εταιρικού νόμου" και "Διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" με συσσωρευμένες ζημίες της Εταιρείας.” Η περιγραφή αρκετά τεχνική, αλλά στόχο έχουν τη διαγραφή συσσωρευμένων ζημιών 13,8 δισ. ευρώ.

  Εθνική Τράπεζα

  Στη γενική συνέλευση της Εθνικής Τράπεζας (28 Ιουλίου) το αντίστοιχο θέμα περιγράφεται με τον τίτλο "Έγκριση συμψηφισμού α) του ειδικού αποθεματικού του άρθρου 31, παρ. 2, Ν. 4548/2018 (πρώην ειδικό αποθεματικό του άρθρου 4, παρ. 4α, Ν.2190/1920) €5.014.165.089,90 και β) μέρους της Διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο €10.323.602.529,78, με συσσωρευμένες λογιστικές ζημιές €15.337.766.619,68, σύμφωνα με τα άρθρα 31, παρ. 2 και 35 παρ. 3, περίπτωση β) του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.”

  Alpha Bank

  Στην Alpha Bank (γενική συνέλευση στις 22 Ιουλίου) αναφέρεται στο σχετικό θέμα προς έγκριση ξεκάθαρα ότι πρόκειται για κινήσεις που προετοιμάζουν τη διανομή μερίσματος. Κάτω από τον τίτλο "Έγκριση του συμψηφισμού του λογαριασμού Αποτελέσματα εις νέον με το Τακτικό Αποθεματικό και με το Ειδικό Αποθεματικό του άρθρου 31 του ν. 4548/2018” αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι "τα Αποτελέσματα εις νέον με ημερομηνία 31.12.2021 περιλαμβάνουν μεταφερόμενες ζημίες ποσού Ευρώ 7.017.667.923,94 και έσοδα από μερίσματα Θυγατρικών προηγούμενων διαχειριστικών χρήσεων ποσού Ευρώ 788.777.132,67, τα οποία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί φορολογίας εισοδήματος (άρθρο 48 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει), θα πρέπει να παρακολουθούνται διακριτά.”

  Τράπεζα Πειραιώς

  Στην Τράπεζα Πειραιώς (γενική συνέλευση στις 22 Ιουλίου), το θέμα έχει τίτλο "Έγκριση συμψηφισμού ποσού εκ του λογαριασμού "Υπέρ το άρτιο" της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου ειδικού αποθεματικού του άρθρου 4 παρ. 4α Κ.Ν. 2190/1920, με τον πρωτοβάθμιο λογαριασμό 42 "Υπόλοιπο ζημιών χρήσεων εις νέο", προς απόσβεση ισόποσων ζημιών παρελθουσών χρήσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 31 παρ. 2 και 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο. Οι κινήσεις που περιγράφονται και είναι αρκετά τεχνικές, όπως σε όλες τις σχετικές περιγραφές των τραπεζών αποσκοπούν στη διαγραφή συσσωρευμένων ζημιών 14,5 δισ. ευρώ προηγούμενων χρήσεων.

  Διαβάστε ακόμη

  * Φ. Καραβίας: Διανομή μερίσματος από τα κέρδη του 2022

  * Β. Ψάλτης: Μέρισμα 20-30% από τα κέρδη του 2023 της Alpha Bank

  * Π. Μυλωνάς: Το α’ τρίμηνο επιβεβαιώνει τους ετήσιους στόχους της ΕΤΕ

  * Χρ. Μεγάλου: Μέρισμα από το 2024 για τους μετόχους της Πειραιώς

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ