Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 05-Μαϊ-2022 15:31

  Intercontinental International: Γ.Σ. στις 26/5 για την έκδοση νέου ΚΟΔ

  Intercontinental International: Γ.Σ. στις 26/5 για την έκδοση νέου ΚΟΔ
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στις 26/5, ημέρα Πέμπτη, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Intercontinental International με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την έκδοση νέου κοινού ομολογιακού δανείου.

  Ειδικότερα, όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL προσκαλεί τους μετόχους της Εταιρείας για συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί την 26.5.2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00, εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση, όπως ορίζεται με την παρούσα και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 ν.4548/2018, λόγω των εξαιρετικών συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί από τα μέτρα για την αποτροπή της πανδημία COVID 19 και προς το σκοπό της διευκόλυνσης της συμμετοχής και χωρίς φυσική παρουσία, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 

  1. Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας με των επ’ αυτής εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών, καθώς και της διανομής κερδών για τη χρήση 2021 (περίοδος από 01.01.2021 έως 31.12.2021)

  2. Έγκριση κατ’ άρθρο 108 του ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για την χρήση 2021 (περίοδος από 01.01.2021 έως 31.12.2021) και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη

  3. Εκλογή των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για την εταιρική χρήση 2022 (περιόδου από 01.01.2022 έως και 31.12.2022) και καθορισμός της αμοιβής αυτών

  4. Έγκριση της αμοιβής του εκτιμητή για την χρήση 2021 (περίοδος από 01.01.2021 έως 31.12.2021), ορισμός εκτιμητή για την επόμενη χρήση 2022 (περιόδου από 01.01.2022 έως 31.12.2022) σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 7 του ν. 2778/1999 και καθορισμός της αμοιβής του

  5. Έγκριση καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2021 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2022 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

  6. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2021 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018

  7. Έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου

  8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και καθορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών

  9. Καθορισμός του Είδους, της θητείας και του αριθμού και ιδιοτήτων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου

  10. Έγκριση της τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας

  11. Έγκριση της τροποποίησης της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας

  12. Υποβολή αναφοράς των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020

  13. Έκδοση νέου κοινού ομολογιακού δανείου κατά την έννοια του άρθρου 69 ν.4548/2018 και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59- 74 ν.4548/2018 και του άρθρου 14 ν.3156/2003 έως το ποσό των 60 εκατομμυρίων με δικαίωμα προς απόληψη τόκου προς τους ομολογιούχους, για την αναχρηματοδότηση του τρέχοντος ομολογιακού δανείου με τη Eurobank σε περίπτωση που αυτό έχει πλήρως καλυφθεί και/ ή η πλήρης κάλυψή του δε μπορεί να καλύψει πλήρως τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Εταιρείας για την απόκτηση νέου ή νέων ακινήτων- εξουσιοδότηση στο ΔΣ της Εταιρείας να προχωρήσει υπό τους όρους αυτούς

  14. Τροποποίηση του άρθρου 14 του Καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με τη θητεία του ΔΣ- 5ετής θητεία

  15. Λοιπά Θέματα 

  Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 26.5.2022, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης την 2α Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη, ώρα 18:00, χωρίς νέα πρόσκληση των μετόχων με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018. 

  Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση στη δεξιά στήλη "Σχετικά Αρχεία"

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡXEIA

  Πρόσκληση (274 KB)

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ