Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 12-Ιαν-2022 14:59

  Fourlis: Τα τελικά στοιχεία από τη φετινή εφαρμογή των Προγραμμάτων Χορήγησης Δικαιωμάτων Προαίρεσης

  Fourlis: Τα τελικά στοιχεία από τη φετινή εφαρμογή των Προγραμμάτων Χορήγησης Δικαιωμάτων Προαίρεσης
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Τα τελικά στοιχεία από τη φετινή εφαρμογή των εγκεκριμένων Προγραμμάτων Χορήγησης Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών γνωστοποίησε η FOURLIS.

  Ειδικότερα, η εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με τους όρους των Προγραμμάτων Διάθεσης Μετοχών (Stock Option Plans), που έχουν εγκριθεί με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας της 27.09.2013 (εφεξής "Πρόγραμμα Β’") και την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας της 16.06.2017 (εφεξής "Πρόγραμμα Γ’"), κλήθηκαν τα στελέχη της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών που αναφέρονται στις σχετικές από 25.11.2013, 24.11.2014, 23.11.2015, 20.11.2017, 19.11.2018, 18.11.2019, 23.11.2020 και 22.11.2021, αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου να υποβάλουν, μέχρι την 30.11.2021, δήλωση πρόθεσης άσκησης δικαιωμάτων που συνολικά αντιστοιχούν σε 1.850.565 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας. Ειδικότερα,


  Σε συνέχεια και της σχετικής από 15.12.2021 ανακοίνωσής, η Εταιρεία πληροφορεί το επενδυτικό κοινό αναφορικά με τα τελικά στοιχεία από τη φετινή εφαρμογή των εγκεκριμένων Προγραμμάτων Χορήγησης Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών, ως εξής:

  1. Κατά το χρονικό διάστημα από 22.11.2021 έως 30.11.2021, οκτώ (8) στελέχη των εταιρειών του Ομίλου FOURLIS προέβησαν σε έγγραφη δήλωση για την άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών του Προγράμματος Β’, ενώ κατέθεσαν εμπροθέσμως έως τις 15.12.2021 το σχετικό ποσό στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας. 

  2. Συνολικά διατέθηκαν 39.943 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστης. 

  3. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ήταν 3,2226 ευρώ ανά μετοχή.

  4. Η καταβολή σε μετρητά του ποσού αγοράς των ανωτέρω μετοχών ολοκληρώθηκε εμπροθέσμως και ανήλθε σε 128.720,33 ευρώ.

  5. Την 11.01.2022 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Διεύθυνσης Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων ως αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό 39.943,00 ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 39.943 νέων μετοχών με ονομαστική αξία 1,00 ευρώ και τιμή διάθεσης 3,2226 ευρώ εκάστη (Κ.Α.Κ. 2773271) 

  Σημειώνεται ότι, κατόπιν της ως άνω αυξήσεώς του, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των 52.131.944,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 52.131.944 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστη. 

  6. Η Εταιρεία θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε οι νέες μετοχές να εισαχθούν για διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

  Υπεύθυνοι σύνταξης του εντύπου παροχής πληροφοριών και την ακρίβεια του περιεχομένου του είναι οι:
  1. Αναστασία Σπύρου, Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού Ομίλου, Σωρού 18-20, Μαρούσι, τηλ.: 210 6293020 

  2. Γεώργιος Αλεβίζος, Υπεύθυνος Επενδυτικών Σχέσεων, Σωρού 18-20, Μαρούσι, τηλ.: 210 6293004 

  Το πληροφοριακό σημείωμα μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία της FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ στο Μαρούσι, Σωρού 18-20, Τ.Κ. 15125 και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (http://www.fourlis.gr). 

  Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων, τηλ. 210 6293045, κ. Βασιλική Λουκάκη.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ