Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 28-Δεκ-2021 09:41

  Frigoglass: Από 30 Δεκεμβρίου με τη νέα ονομαστική αξία στο Χρηματιστήριο

  Frigoglass: Από 30 Δεκεμβρίου με τη νέα ονομαστική αξία στο Χρηματιστήριο
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η Frigoglass ανακοίνωσε ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 14ης Δεκεμβρίου 2021 ενέκρινε – με σκοπό την κάλυψη των προϋποθέσεων εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 119 παράγραφος 4 του Ν. 4548/2018 αναφορικά με τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας – τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 14.217.510,04 μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετοχής από €0,10 σε €0,06, για το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού προς συμψηφισμό ζημιών. 

  Ειδικότερα, το ανωτέρω ποσό της μείωσης θα αχθεί:

  Α) κατά το ποσό των εννέα εκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα πέντε Ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (€9.822.545,68) προς συμψηφισμό συσσωρευμένων λογιστικών ζημιών παρελθούσης χρήσης (2020), και

  Β) κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα τεσσάρων Ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (€4.394.964,36) για το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού προς συμψηφισμό μελλοντικών ζημιών, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

  Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε €21.326.265,06, διαιρούμενο σε 355.437.751 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €0,06 η κάθε μια.

  Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή) με την υπ’ αρ. πρωτ. 2548333/21.12.2021 απόφασή του ανακοίνωσε ότι την 21.12.2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2755070 το από 14.12.2021 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε η ως άνω μείωση και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας. Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίαση της 27ης Δεκεμβρίου 2021 ενημερώθηκε για τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας.

  Κατόπιν των ανωτέρω, από την 30η Δεκεμβρίου 2021 οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα ονομαστική αξία, €0,06 ανά μετοχή.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ