Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 07-Δεκ-2021 18:27

  Φίλιππος Νάκας: ΟΚ από τη Γ.Σ. σε μέρισμα €0,17 ανά μετοχή και επιστροφή κεφαλαίου

  Φίλιππος Νάκας: ΟΚ από τη Γ.Σ. σε μέρισμα €0,17 ανά μετοχή και επιστροφή κεφαλαίου
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Την καταβολή ως μέρισμα του ποσού των 1.077.800 €  ήτοι €0,17 ανά μετοχή, ενέκρινε η σημερινή Γενική Συνέλευση των μετόχων της Φίλιππος Νάκας.

  Η Γ.Σ. ενέκρινε επίσης την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού της διαφοράς υπέρ το άρτιο ποσού 443.800€ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά  0,07€ και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 443.800€ και την επιστροφή στους μετόχους ποσού 443.800€ με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,07€.

  Αναλυτικά, όπως σημειώνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 7ης Δεκεμβρίου 2021 το σύνολο των μετοχών που κατατέθηκαν ήταν 5.056.680 ήτοι το 79,75% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου. 

  Στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι ενέκριναν τα ακόλουθα:


  1. Την ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας και του Ομίλου της εταιρικής χρήσης 2021 (01.07.2020 - 30.06.2021) μετά των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω εταιρικής χρήσεως καθώς και των σχετικών ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

   2. Τη συνολική διαχείριση κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της χρήσεως 01.07.2020 – 30.06.2021 καθώς και την απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

   3. Την έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας όπως καταρτίστηκε από την Επιτροπή Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων της εταιρείας και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

   4. Την Έκθεση Αποδοχών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 112 Ν. 4548/2018 για την περίοδο 01.07.2020 έως 30.06.2021 και την Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της πληρότητας των πληροφοριών που περιλαμβάνει η Έκθεση Αποδοχών Σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

   5. Την Πολιτική Αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

   6. Την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο αποτελείται από τους:

  Κωνσταντίνος Νάκας του Φιλίππου, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο
  Γεώργιος Νάκας του Φιλίππου, Διευθύνοντα Σύμβουλο και εκτελεστικό μέλος
  Μαρία Χατζηγεωργίου, εκτελεστικό μέλος
  Στέλιος Βασιλάκης του Δημητρίου, μη εκτελεστικό μέλος
  Μιλτιάδης Βαρνάβας του Γεωργίου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
  Δημήτρη Τσαπόγα του Ιωάννη, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
  Αγγελική Καμπέρη του Χριστόφορου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
  Η δε θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε να είναι πενταετής και να λήγει  στις 7 Δεκεμβρίου 2026.

   7. Την επιλογή της εταιρείας "Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ" Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα, για τον έλεγχο της χρήσης 01.07.2021 – 30.06.2022  και συγκεκριμένα τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές κο. Ηλία Καλιντέρη Αρ. Μητ. ΣΟΕΛ 36951 ως τακτικό και ως αναπληρωματικό τον κο. Βάϊο Ριζούλη του Αχιλλέα με Αρ. Μητ. ΣΟΕΛ 22041.

   8. Τον προσδιορισμό της Επιτροπής Ελέγχου η οποία αποτελείται από 2 ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και ένα μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.  Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου αποφασίστηκε και εγκρίθηκε να είναι πενταετής.

  9. Την καταβολή ως μέρισμα του ποσού των 1.077.800 €  ήτοι € 0,17 ανά μετοχή.   Τέλος, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής και πληρωμής του μερίσματος και να προβεί στις ανάλογες δημοσιεύσεις.

  10. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού της διαφοράς υπέρ το άρτιο ποσού 443.800€ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά  0,07€.

  11. Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 443.800€ και την επιστροφή στους μετόχους ποσού 443.800€ με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,07€. Επίσης εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής και πληρωμής της επιστροφής κεφαλαίου προς τους δικαιούχους και να προβεί στις δέουσες δημοσιεύσεις.

  12. Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού με τη συμπλήρωση των παρακάτω μεταβολών του μετοχικού κεφαλαίου:

  κθ) Με την από 07.12.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά ποσό 443.800€ με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού από την έκδοση  μετοχών υπέρ το άρτιο και με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,07€. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 4.247.800,00 € και διαιρείται σε 6.340.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,67 € ανά μετοχή.

  κι) Με την από 07.12.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώνεται  κατά ποσό 443.800€ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους ποσού 443.800€ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,07€.  Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 3.804.000,00€ και διαιρείται σε 6.340.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 € ανά μετοχή.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ