Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 03-Δεκ-2021 19:46

  Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ideal

  Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ideal
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στο πλαίσιο του 1ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, που έλαβε χώρα την 02.12.2021, η Ideal ανακοίνωσε την εκλογή και συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Σημειώνεται ότι το νέο ΔΣ αποτελείται από εννέα άτομα και έχει εξαετή θητεία, μέχρι την 01.12.2027.

  Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:

  Η εταιρεία "ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" (εφεξής η "Εταιρεία") σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Κατάχρηση της Αγοράς (ΕΕ) 596/2014 (MAR) και τον Κανονισμό του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα παρακάτω:

  Α. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Συγκρότηση αυτού σε Σώμα

  Στο πλαίσιο του 1ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, που έλαβε χώρα την 02.12.2021, με συμμετοχή από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, εξέλεξε νέο εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με εξαετή θητεία, μέχρι την 01.12.2027 δυνάμενη να παραταθεί αυτοδίκαια μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία έπεται της λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενο από τους εξής:

  1. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, του Ιωάννη Παπακωνσταντίνου και της Χρυσής Σιατή,
  2. Παναγιώτης Βασιλειάδης του Αντωνίου Βασιλειάδη και της Έλκε Βασιλειάδη,
  3. Σάββας Ασημιάδης του Ευσταθίου Ασημιάδη και της Ματθίλδης Ασημιάδου,
  4. Eλένη Τζάκου, του Αλκιβιάδη Τζάκου και της ‘Ελλης Λιακούτση,
  5. Μαρίνα Εφραίμογλου του Μηνά Εφραίμογλου και της Αγάπης Εφραίμογλου,
  6. Αναστασία Δρίτσα του Σπυρίδωνος Δρίτσα και της Μαρίας Δρίτσα,
  7. Γεώργιος Διάκαρης του Δημητρίου Διάκαρη και της Μαρίας Διάκαρη,
  8. Ιωάννης Αρτινός του Νικολάου Αρτινού και της Βασιλικής Νούκα,
  9. Παναγιώτης Κανελλόπουλος του Δημητρίου Κανελλόπουλου και της Βησσαρίας Κανελλοπούλου

  Επιπλέον η ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν.4706/2020, τους εξής:

  1. Eλένη Τζάκου, του Αλκιβιάδη Τζάκου και της ‘Ελλης Λιακούτση,
  2. Μαρίνα Εφραίμογλου του Μηνά Εφραίμογλου και της Αγάπης Εφραίμογλου,
  3. Αναστασία Δρίτσα του Σπυρίδωνος Δρίτσα και της Μαρίας Δρίτσα.

  Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση πριν από την εκλογή του νέου κατά τα ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του, διαπίστωσε ότι πληρούνται τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4706/2020, την Εγκύκλιο 60/2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και κατά περίπτωση της ανεξαρτησίας τους, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.1 και 2 του Ν.4706/2020. Επίσης, διαπίστωσε ότι δεν συντρέχει κώλυμα ασυμβίβαστου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 του Ν.4706/2020, ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του 25% των μελών του, με το προκύπτον κλάσμα να στρογγυλοποιείται στον αμέσως προηγούμενο ακέραιο, καθώς επίσης και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν.4706/2020, περί της νόμιμης σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

  Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα και με τον Κανονισμό Λειτουργίας του, συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή του, την 03.12.2021, ως εξής:

  1. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, Πρόεδρος – Μη Εκτελεστικό Μέλος,
  2. Eλένη Τζάκου, Αντιπρόεδρος – Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
  3. Παναγιώτης Βασιλειάδης, Διευθύνων Σύμβουλος-Εκτελεστικό Μέλος
  4. Σάββας Ασημιάδης, Εκτελεστικό Μέλος
  5. Μαρίνα Εφραίμογλου, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος
  6. Αναστασία Δρίτσα, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος
  7. Γεώργιος Διάκαρης, Μη Εκτελεστικό Μέλος
  8. Ιωάννης Αρτινός, Μη Εκτελεστικό Μέλος
  9. Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

  Β. Εκλογής νέας Επιτροπής Ελέγχου και ορισμός μελών & Προέδρου αυτής

  Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 02.12.2021 στο πλαίσιο του 2ου θέματος αποφάσισε την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου και ειδικότερα αποφάσισε:

  Α. Ως προς τη σύσταση και δομή της Επιτροπής Ελέγχου: Η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελείται από τρία (3) μέλη και να αποτελεί ανεξάρτητη μικτή Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα αποτελείται από ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους. 

  Β. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται πενταετής από την ημέρα εκλογής της από την παρούσα γενική συνέλευση, ήτοι έως 01.12.2026 και παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία έπεται της λήξης της θητείας της Επιτροπής, και (β) την εκλογή των ακόλουθων τρίτων φυσικών προσώπων, ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου:

  (α) κος Νίκος Χούντας,
  (β) κος Νικόλαος Απέργης

  Γ. Περαιτέρω εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να επιλέξει το τρίτο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του που θα πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και δη του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, καθώς και της διάταξης του του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020. 

  Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του την 03.12.2021, προέβη στην εκλογή της κας Ελένης Τζάκου, Ανεξάρτητου, Μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, ώστε και η Επιτροπή Ελέγχου να έχει τελικώς νόμιμη σύνθεση κατ’ άρθρο 44 παρ.1 του Ν.4449/2017.

  Η Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της, την 03.12.2021, σύμφωνα και με τον Κανονισμό Λειτουργίας της, συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

  1. Ελένη Τζάκου, Πρόεδρος (Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου)
  2. Νικόλαος Χούντας, Μέλος (Τρίτος, ανεξάρτητος από την Εταιρεία)
  3. Νικόλαος Απέργης, Μέλος (Τρίτος, ανεξάρτητος από την Εταιρεία)

  Επισημαίνεται ότι τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και αυτή ως επιτροπή πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 και του άρθρου 10 του Ν.4706/2020.

  Γ. Ορισμός νέας Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

  Μετά την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 02.12.2021 και την συγκρότησή του σε σώμα στην συνεδρίασή του την 03.12.2021, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την ίδια συνεδρίαση, όρισε τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων (εφεξής η "Επιτροπή"), σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής, όπως αυτός ισχύει, ως κάτωθι:

  1. Ελένη Τζάκου, Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος
  1. Ιωάννης Αρτινός, Μη εκτελεστικό μέλος
  2. Μαρίνα Εφραίμογλου, Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος

  Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής, η Επιτροπή είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και αποτελείται από τρία τουλάχιστον μέλη, η πλειονότητα των οποίων είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του  Διοικητικού Συμβουλίου και η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι κοινή με αυτή της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτό εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, ήτοι εν προκειμένω εξαετής, έως την 01.12.2027 και μέχρι τη σύγκληση της ετήσιας γενικής συνέλευσης της Εταιρείας του έτους 2028 και λήψεως της σχετικής απόφασης.

  Η Επιτροπή κατόπιν της ως άνω εκλογής των μελών της, συνεδρίασε αυθημερόν, στις 03.12.2021, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της και συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:

  1. Ελένη Τζάκου, Πρόεδρος (Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.)
  2. Ιωάννης Αρτινός, Μέλος (Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.)
  3. Μαρίνα Εφραίμογλου, Μέλος (Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.)

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ