Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 03-Δεκ-2021 07:55

  Ταμεία: Όλα τα σημεία-κλειδιά για τις 72 δόσεις

  Ταμεία: Όλα τα σημεία-κλειδιά για τις 72 δόσεις
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  τoυ Δημήτρη Κατσαγάνη

  ''Πράσινο φως'' άναψε χθες για την υποβολή αιτήσεων για τη ρύθμιση των 72 δόσεων για ασφαλιστικές οφειλές των επιχειρηματιών, οι οποίοι επλήγησαν από την πανδημία, σύμφωνα με ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ.

  Και αυτό γιατί άνοιξαν οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) για το σκοπό αυτό. Θα παραμείνουν, μάλιστα ανοιχτές έως τις 31 Ιανουαρίου 2022.

  Στην ρύθμιση των 72 δόσεων μπορούν να ενταχθούν όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες ή εργοδότες εντάχθηκαν σε πληττόμενους κλάδους ή σε κλάδους που έκλεισαν με κρατική εντολή για υγειονομικούς λόγους και δημιούργησαν οφειλές από το Μάρτιο του 2020 έως τον Ιούλιο του 2021 (σ.σ. αφορούν την περίοδο Φεβρουαρίου 2020-Ιουνίου 2021).

  Το πρώτο κρίσιμο σημείο είναι πως έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, όπως διευκρίνισαν κύκλοι του e-EΦΚΑ, μπορούν να ενταχθούν μόνο οι οφειλές από τον Ιούλιο του 2020 έως και τον Ιούλιο του 2021, καθώς οι οφειλές για το διάστημα από το Μάρτιο έως και τον Ιούνιο του 2020 θα έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες από την 1η Ιανουαρίου 2022.

  Αυτό σημαίνει πως οι οφειλές του Μαρτίου -Ιουνίου 2020 θα μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση των 72 δόσεων από την 1η Ιανουαρίου 2022.

  Πρακτικά, δηλαδή, σύμφωνα με αναλυτές με τους οποίους ήλθε σε επαφή το Capital.gr, όπως όποιος επιχειρηματίας έχει οφειλές τόσο στο διάστημα Μαρτίου -Ιουνίου 2020, όσο και στο διάστημα Ιουλίου 2020-Ιουλίου 2021, μάλλον θα πρέπει να περιμένει να ενταχθεί στη ρύθμιση των 72 δόσεων από την 1η Ιανουαρίου 2022.

  Το δεύτερο  σημείο, το οποίο πρέπει να επισημανθεί είναι πως η ρύθμιση των 72 δόσεων είναι αυτοτελής από οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση, όπως τονίζεται στη χθεσινή ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ.

  Όπως αναφέρεται ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι ότι παρακολουθείται αυτοτελώς, χωρίς να επηρεάζεται από τη ύπαρξη τρεχουσών οφειλών ή την τήρηση άλλων παράλληλων ρυθμίσεων του ίδιου οφειλέτη.

  Για τον λόγο αυτό έχει δημιουργηθεί ξεχωριστός ειδικός κωδικός πληρωμής, ο οποίος συνδέεται αποκλειστικά με την συγκεκριμένη ρύθμιση και θα πρέπει να χρησιμοποιείται από τους οφειλέτες για την καταβολή των δόσεων.

  Αρμόδια στελέχη επισημαίνουν στο Capital.gr πως αυτό σημαίνει αν, για παράδειγμα, ένας επιχειρηματίας ενταχθεί στη ρύθμιση των 72 δόσεων και παράλληλα έχει ενταχθεί για άλλες οφειλές σε άλλη ρύθμιση (πχ 120 δόσεων), δεν θα χάσει τις 72 δόσεις αν χάσει τις 120 δόσεις.

  Επίσης, δεν θα χάσει τις 120 δόσεις, αν χάσει τις 72 δόσεις. Επίσης, οι ίδιες πηγές επισημαίνουν πως δεν θα χάσει κάποιος τη ρύθμιση των 72 δόσεων, αν δεν καταβάλλει τις τρέχουσες εισφορές του.

  Σημειώνεται πως για τις άλλες ρυθμίσεις (πχ 120 δόσεων, 100 δόσεων, 12 δόσεων κλπ.), εξακολουθεί να ισχύει η ρήτρα περί απώλειας μίας ρύθμισης, σε περίπτωση  μη καταβολής των τρεχουσών εισφορών.

  Τι προβλέπει η εγκύκλιος

  Αναλυτικά, η εγκύκλιος του e- ΕΦΚΑ για τις 72 δόσεις έχει ως εξής :

  1. Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών

  Χορηγήθηκε η δυνατότητα στους εργοδότες, αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες υπαγωγής σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής των ασφαλιστικών τους εισφορών συγκεκριμένων χρονικών περιόδων για τις οποίες είχε χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας καταβολής ή αναστολή είσπραξης. 

  Οι οφειλές των προαναφερόμενων χρονικών περιόδων, μετά τη λήξη της προθεσμίας καταβολής, δύνανται να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής μέχρι και σε εβδομήντα 72 μηνιαίες δόσεις, ως ακολούθως:

  Η βασική οφειλή κεφαλαιοποιείται κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και από τον επόμενο μήνα από αυτόν της υπαγωγής η ρύθμιση επιβαρύνεται με επιτόκιο δυόμιση εκατοστιαίων μονάδων (2,5%) ετησίως υπολογιζόμενο. Από την ημερομηνία υπαγωγής δεν υφίσταται περαιτέρω επιβάρυνση πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων και τόκων λόγω μη εκπρόθεσμης καταβολής.

  Κατ' εξαίρεση, εάν οι παραπάνω οφειλές υπαχθούν σε σχήμα ρύθμισης έως και 36 μηνιαίων δόσεων σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, δεν επιβαρύνονται με το προαναφερόμενο επιτόκιο.

  Το ποσό της μηνιαίας δόσης για τις ρυθμιζόμενες ασφαλιστικές οφειλές, δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 50€.

  Σημειώνεται ότι για τη συγκεκριμένη ρύθμιση έχει δημιουργηθεί ο τύπος ρύθμισης 650.

  2. Πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης

  Στις διατάξεις της παρούσας ρύθμισης εντάσσονται κατόπιν υποβολής αιτήματος από τον οφειλέτη:

  - Οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών, αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών, η προθεσμία καταβολής των οποίων παρατάθηκε αρχικά μέχρι την 30ή Απριλίου 2021 και παρατείνεται εκ νέου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021 (αναστολή είσπραξης).

  - Ληξιπρόθεσμες οφειλές πληγέντων εργοδοτών, αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από ασφαλιστικές εισφορές περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου 2020 έως Ιουνίου 2021, οι οποίες δεν είναι ρυθμισμένες, καθώς και τυχόν δόσεις από συμπληρωματική εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών προηγούμενων ετών, για τις οποίες είχε χορηγηθεί δυνατότητα παράτασης καταβολής.

  - Κατ' εξαίρεση, στις διατάξεις της παρούσας ρύθμισης δύναται να ενταχθούν μετά από επιλογή του οφειλέτη όσες από τις παραπάνω οφειλές έχουν υπαχθεί σε καθεστώς πάγιας ρύθμισης οφειλών από 27/10/2020 έως 12/11/2021. Η συγκεκριμένη τροποποίηση αφορά εργοδότες, αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες, στους οποίους επιβλήθηκε το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας οποτεδήποτε το διάστημα από 27/10/2020 έως 31/07/2021.

  3. Υποβολή αίτησης

  Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2022 στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο.. Για τις οφειλές που τελούν σε αναστολή είσπραξης μέχρι 31.12.2021 προϋπόθεση για τη ρύθμιση είναι να καταστούν ληξιπρόθεσμες και να διαβιβαστούν στο Κ.Ε.Α.Ο.

  Στους ήδη πιστοποιημένους χρήστες ή σε όσους εγγραφούν (πιστοποιηθούν) ως χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Οφειλέτες παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους μέσω διαδικτύου.

  Για περιπτώσεις που τυχόν εξαιρούνται από τη πιστοποίηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. η αίτηση, θα υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο. και μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής εξυπηρέτησης πολιτών στον ιστότοπο του e-Ε.Φ.Κ.Α..

  Πληγέντες εργοδότες, αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς πάγιας ρύθμισης οφειλών από 27/10/2020 έως 12/11/2021 υποβάλλουν κατ' εξαίρεση αίτημα στις αρμόδιες υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο. και μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής εξυπηρέτησης πολιτών στον ιστότοπο του e-Ε.Φ.Κ.Α. προκειμένου οι σχετικές οφειλές να υπαχθούν στη ρύθμιση πληγέντων από την πανδημία.

  Αρμόδια όργανα για την έκδοση απόφασης ρύθμισης είναι οι προϊστάμενοι των Περιφερειακών υπηρεσιών του Κ.Ε.Α.Ο.

  Ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλλει το ποσό της πρώτης δόσης μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα της αίτησης προκειμένου η ρύθμιση του να καταστεί ενεργή. Οι επόμενες δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα από τον μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση.

  Σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης ο οφειλέτης δύναται να εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, χωρίς την επιβάρυνση επιτοκίου.

  4. Απώλεια ρύθμισης

  Η ρύθμιση απόλλυται στην περίπτωση που δεν καταβληθεί ποσό δόσεων που αντιστοιχεί σε δύο (2) δόσεις της ρύθμισης.

  Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση παρακολουθείται αυτοτελώς, χωρίς να επηρεάζεται από τη ύπαρξη τρεχουσών οφειλών ή την τήρηση άλλων παράλληλων ρυθμίσεων του ίδιου οφειλέτη. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε ειδικός κωδικός πληρωμής, ο οποίος χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση της συγκεκριμένης ρύθμισης. Η απώλεια της ρύθμισης έχει ως αποτελέσματα:

  • την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης,

  • τη μετατροπή ως απαιτητού του συνόλου του υπολοίπου της οφειλής και των προηγούμενων τόκων, πρόσθετων τελών και προσαυξήσεων,

  • την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέσα.

  5. Ευεργετήματα από τη ρύθμιση

  Για τους οφειλέτες που εντάσσονται σε ρύθμιση σύμφωνα με τον παρόντα νόμο και τηρούν τους όρους της ρύθμισης:

  • Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος του οφειλέτη και αναστέλλεται η παραγραφή του ποινικού αδικήματος κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών,

  • Αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται,

  • Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης,

  • Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί της ακίνητης και κινητής περιουσίας του οφειλέτη. Για τις κατασχέσεις εις χείρας τρίτων που επιβλήθηκαν έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, το μέτρο της κατάσχεσης αίρεται με την υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση, κατόπιν σχετικού αιτήματος, και αποδιδόμενα ποσά από κατασχέσεις εις χείρας τρίτων πριν την υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος, λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη τρεχουσών δόσεων της ρύθμισης.

  • Η παραγραφή των οφειλών, για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση, αναστέλλεται και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει 1 έτος από τη λήξη της ρύθμισης.

  • Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και υπό την προϋπόθεση τήρησης των όρων του συγκεκριμένου διακανονισμού δύναται να χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας διμηνιαίας ισχύος.

  Στις επιχειρήσεις χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για την είσπραξη λογαριασμών δημοσίου έργου. Προϋπόθεση συνιστά η μη ύπαρξη τρεχουσών ή ληξιπρόθεσμων οφειλών για το συγκεκριμένο έργο. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής, χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας με παρακράτηση ποσού ίσου με το ύψος της οφειλής.

  6. Δημιουργία κωδικού πληρωμής για την καταβολή των δόσεων της ρύθμισης

  Για την καταβολή των δόσεων και προκειμένου η συγκεκριμένη ρύθμιση να εξυπηρετείται ανεξάρτητα δημιουργήθηκε ένας ξεχωριστός κωδικός πληρωμής που ονομάζεται "Κωδικός Πληρωμής" και συνδέεται αποκλειστικά με τη συγκεκριμένη ρύθμιση.

  Συνεπώς, οι δόσεις της ρύθμισης ν. 4821/2021 δε θα καταβάλλονται με τη χρήση Ταυτότητας Οφειλέτη. Ο "Κωδικός Πληρωμής" εμφανίζεται στην εκτύπωση της αίτησης ρύθμισης οφειλών και στην εφαρμογή "Ηλεκτρονική καρτέλα οφειλέτη" και στη συνέχεια "Πληρωμές Οφειλέτη" του μενού των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Κ.Ε.Α.Ο.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ