Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 29-Νοε-2021 20:52

  Σωληνουργεία Τζιρακιάν: Σημαντικά βελτιώμένα τα οικονομικά μεγέθη στο εννεάμηνο

  Σωληνουργεία Τζιρακιάν: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Σημαντική ενίσχυση των οικονομικών μεγεθών της καταγράφει η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. στο εννεάμηνο του 2021 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

  Ειδικότερα, η Εταιρεία, κατόπιν παρότρυνσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με επιστολή της από 09/11/2021, για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, αναφορικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας αλλά και της ενεργειακής κρίσης  στη διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών του Γ τριμήνου 2021 αλλά και σωρευτικά της περιόδου 01/01/2021 – 30/09/2021,  ανακοινώνει τα εξής:

  Η Εταιρεία συνέχισε τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της και στο Γ τρίμηνο του τρέχοντος έτους, πετυχαίνοντας σωρευτική αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 82,53% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Οι αυξημένες τιμές των Α υλών σε συνδυασμό με τη διατήρηση διψήφιου ρυθμού ανάπτυξης του όγκου των πωλήσεων και στο Γ τρίμηνο του έτους συνέβαλαν στο υψηλό μικτό κέρδος, το οποίο ανήλθε σε 21,2% επί των πωλήσεων  έναντι 8,46% το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Συνέπεια αυτών ήταν και η σημαντική αύξηση των λειτουργικών κερδών τα οποία ανήλθαν σε 3,294 εκ. ευρώ έναντι 0,227 εκ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020 αλλά και των προ φόρων κερδών, τα οποία ανήλθαν σε 2,507 εκ. ευρώ έναντι 0,193 εκ. ευρώ το 2020.  

  Αναλυτικά παρατίθενται τα βασικά οικονομικά μεγέθη της περιόδου 01/01/2021 – 30/09/2021 καθώς και του Γ τριμήνου 2021

   

  Ποσά σε ευρώ

  01/01/2021 30/09/2021

  01/01/2020  30/09/2020

  Κύκλος Εργασιών

  22.385.471

  12.264.075

  Μικτό κέρδος

  4.745.988

  1.037.482

  Κέρδη/ (Ζημιές) προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA)

  3.294.915

  226.973

  Κέρδη /(ζημιές) προ Τόκων & Φόρων (EBIT)

  3.050.094

  16.771

  Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων

  2.507.440

  192.959

   

   

   

  Ποσά σε ευρώ

  01/07/2021 30/09/2021

  01/07/2020  30/09/2020

  Κύκλος Εργασιών

  7.219.258

  4.377.655

  Μικτό κέρδος

  1.324.231

  387.618

  Κέρδη/ (Ζημιές) προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA)

  961.720

  110.790

  Κέρδη /(ζημιές) προ Τόκων & Φόρων (EBIT)

  886.456

  40.723

  Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων

  655.665

  (34.772)

   

   

   

  Η διάρθρωση του δανεισμού της Εταιρείας, τα ίδια κεφάλαια καθώς και τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια στις 30/09/2021 διαμορφώνονται ως εξής:

  Ποσά σε ευρώ

  30/9/2021

  31/12/2020

  Μακροπρόθεσμος δανεισμός

  8.158.571

  7.723.944

  Βραχυπρόθεσμος δανεισμός

  6.068.538

  4.811.393

  Συνολικός δανεισμός

  14.227.109

  12.535.337

  Καθαρός δανεισμός

  12.949.765

  11.810.137

  Ίδια Κεφάλαια

  9.642.000

  3.905.756

  Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια

  22.591.765

  15.715.893

  Καθώς η εξέλιξη τη

   

  Καθώς η εξέλιξη της πανδημίας του COVID-19 συνεχίζει να απασχολεί τη διεθνή κοινότητα, η πρόβλεψη της έκτασης και διάρκειας των επιχειρηματικών και οικονομικών επιπτώσεών της εξακολουθεί να είναι δυσχερής και το πλήρες φάσμα των πιθανών συνεπειών που θα επιφέρει για την παγκόσμια οικονομία είναι δύσκολο να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο.

  Ωστόσο, οι έως σήμερα εξελίξεις δεν έχουν επηρεάσει τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας, ενώ έως το τέλος του τρέχοντος έτους, η εκτίμηση είναι ότι δεν θα υπάρξουν ουσιώδεις επιπτώσεις στα οικονομικά μεγέθη.     

  Αναλυτικά τα μέτρα και οι πολιτικές που ελήφθησαν προς αντιμετώπιση της πανδημίας έως την 30/09/2021, περιγράφονται στην Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων του τρέχοντος έτους 2021 ,

  (βλέπε κεφ. Σημαντικά Γεγονότα, σελ. 9 και κεφ. Γεγονότα μετά τον Ισολογισμό σελ. 11).  

  Περαιτέρω, η ιλιγγιώδης αύξηση του κόστους της ενέργειας προκαλεί ανησυχία, ωστόσο λελογισμένη, καθώς η ενέργεια αποτελεί μικρό μέρος του συνολικού κόστους παραγωγής. Η Εταιρεία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και τις εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς ενέργειας για αποκλιμάκωση των τιμών από το δεύτερο τρίμηνο του 2022.

  Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία έχει συμπεριλάβει στο επενδυτικό της πλάνο την κατασκευή Φ/Β πάρκου στη στέγη των ακινήτων της,  με σκοπό τον συμψηφισμό της παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας, αλλά και την σταδιακή εγκατάσταση νέου σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού υψηλής ενεργειακής κλάσης. Κατά αυτό τον τρόπο εφαρμόζοντας "πράσινες πολιτικές" επιτυγχάνεται η μείωση του ενεργειακού κόστους αλλά και η ενεργητική συμβολή στην προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.   

  Παρά τις οποιεσδήποτε πρόσκαιρες διακυμάνσεις της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας, οι εκτιμήσεις έως το τέλος του τρέχοντος έτους αλλά και για το νέο έτος παραμένουν θετικές. Η επιτάχυνση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων και εν γένει του συνόλου της οικοδομικής και κατασκευαστικής δραστηριότητας θα συνεχίσουν να τροφοδοτούν τη ζήτηση για χαλυβουργικά προϊόντα δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες ανάπτυξης και υλοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων της Εταιρείας.  

  Οινόφυτα Βοιωτίας, 29.11.2021

  Ανακοίνωση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών Eννεαμήνου 2021

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ