Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 19-Νοε-2021 20:30

  CPLP Shipping Holdings: Ολοκληρώθηκε η απόκτηση δύο πλοίων LNG

  CPLP Shipping Holdings: Ολοκληρώθηκε η απόκτηση δύο πλοίων LNG
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  H εταιρεία CPLP Shipping Holdings ανακοινώνει ότι την 18η Νοεμβρίου 2021 ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών των εταιρειών "Poseidon Gas Carrier Corp." και "Maximus Gas Carrier Corp.", οι οποίες κατέχουν ως Ναυλωτές Γυμνού Πλοίου βάσει Σύμβασης Χρηματοδοτικής Μίσθωσης τα πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG/C Attalos, και LNG/C Asklipios, αντίστοιχα, από την εταιρεία "CGC Operating Corp." στην Εταιρεία, στο πλαίσιο της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού 150.000.000 ευρώ διάρκειας πέντε (5) ετών, οι ομολογίες του οποίου έχουν εισαχθεί και τελούν υπό διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

  Η εταιρεία θα ενοποιεί τις ως άνω εταιρείες στις οικονομικές της καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και θα συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

  Πώς διατέθηκαν τα αντληθέντα κεφάλαια από την έκδοση ΚΟΔ

  Η CPLP Shipping Holdings γνωστοποιείται ότι, από την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού 150.000.000 ευρώ διάρκειας πέντε (5) ετών, διαιρούμενου σε 150.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ εκάστη, αντλήθηκαν συνολικά κεφάλαια ύψους 150.000.000 ευρώ. Οι δαπάνες έκδοσης ανήλθαν σε 4.800.000 ευρώ περίπου και μείωσαν αντιστοίχως τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια. 

  Η πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 22.10.2021. Τα αντληθέντα κεφάλαια κατατέθηκαν και θα παραμείνουν κατατεθειμένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε Δολάρια έως την πλήρη διάθεσή τους. 

  Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που διατυπώνονται στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την από 22.10.2021 απόφαση του ΔΣ της Εταιρείας, γνωστοποιείται ότι τα αντληθέντα κεφάλαια ποσού ύψους εκατόν πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (€150.000.000), μείον ποσό τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (€4.800.000) περίπου, το οποίο αφορά δαπάνες έκδοσης, διατέθηκαν μέχρι την 18.11.2021 ως ακολούθως:

  Χάριν πληρότητος σημειώνεται ότι το ποσό των €92,6 εκατ. διατέθηκε σε Δολάρια ($107,1 εκατ.) δεδομένου τα αντληθέντα κεφάλαια είναι και θα παραμείνουν κατατεθειμένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε Δολάρια έως την πλήρη διάθεσή τους. 

  Η ως άνω μερική διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων έλαβε χώρα την 18η Νοεμβρίου 2021 για την αγορά του συνόλου των μετοχών των εταιρειών "Poseidon Gas Carrier Corp." και "Maximus Gas Carrier Corp.", οι οποίες κατέχουν ως Ναυλωτές Γυμνού Πλοίου βάσει Σύμβασης Χρηματοδοτικής Μίσθωσης τα πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG/C Attalos, και LNG/C Asklipios, αντίστοιχα, έναντι ποσού $60.685.321 για την αγορά του συνόλου των μετοχών της "Poseidon Gas Carrier Corp." και $46.430.112 για την αγορά του συνόλου των μετοχών της εταιρείας "Maximus Gas Carrier Corp.". 

  Η Εταιρεία θα συνεχίσει να ενημερώνει τη Διοίκηση του Χ.Α. και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σχετικά με τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων έως την πλήρη και οριστική διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων. Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του Χ.Α., της Εταιρείας και του Ημερήσιου Δελτίου Τιμών του Χ.Α.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ