Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 02-Νοε-2021 08:34

  Άνοιξε το βιβλίο προσφορών της ΔΕΗ - Υπερκαλύφθηκε σε μία ώρα η ΑΜΚ

  Άνοιξε το βιβλίο προσφορών της ΔΕΗ - Υπερκαλύφθηκε σε μία ώρα η ΑΜΚ
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 10.39

  Του Χάρη Φλουδόπουλου

  Άνοιξε το βιβλίο προσφορών της ΔΕΗ και μέσα στην πρώτη ώρα καταγράφεται κάλυψη στο σύνολο στα 9 ευρώ ανά μετοχή. Σύμφωνα με πηγές, με άμεση γνώση της συναλλαγής, έχουν υποβληθεί προσφορές ύψους 1,35 δισ. ευρώ στα 9 ευρώ ανά μετοχή.

  Η νέα μετοχική ισορροπία που θα διαμορφωθεί μετά την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, περιγράφεται στο ενημερωτικό δελτίο της αύξησης που δημοσιοποιήθηκε χθες το βράδυ. Βάσει των όσων αναφέρονται στο δελτίο το Υπερταμείο έχει ήδη γνωστοποιήσει στη ΔΕΗ ότι πρόκειται συμμετάσχει στην ΑΜΚ έτσι ώστε να διατηρήσει άμεσα και έμμεσα μερίδιο 34,123%. Αυτό σημαίνει ότι η νέα μετοχική διάρθρωση της ΔΕΗ μετά την ΑΜΚ θα διαμορφωθεί ως εξής: ΕΕΣΥΠ 23,8%, ΤΑΙΠΕΔ 10,3% Μέτοχοι που κατείχαν πριν την ΑΜΚ ποσοστό κάτω του 5%, 29,7%, CVC 10%, θεσμικοί επενδυτές και ευρύ επενδυτικό κοινό 26,2%.

  Επενδύσεις

  Η ΔΕΗ σκοπεύει να αντλήσει μέσω της ΑΜΚ κεφάλαια ύψους μέχρι 1,35 δισ. ευρώ. Η συντριπτική πλειονότητα των καθαρών εσόδων από την Συνδυασμένη Προσφορά, τα οποία υπολογίζονται στα €1.294,6 εκατομμύρια (δηλαδή το συνολικό ποσό των κεφαλαίων που θα αντληθούν μέσω της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου μείον τα έξοδα έκδοσης), θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση του σχεδίου μετασχηματισμού και της επιχειρηματικής στρατηγικής της εταιρείας.  

  Ειδικότερα, τα καθαρά έσοδα από την Συνδυασμένη Προσφορά πρόκειται να χρησιμοποιηθούν μεταξύ του 2022 και του 2024 από τη ΔΕΗ ή και άλλες εταιρείες του Ομίλου ή από υφιστάμενες και μέλλουσες κοινοπραξίες της για την παροχή μέρους των επενδύσεων ύψους  €5,0 δισεκατομμυρίων που έχουν προϋπολογιστεί για τα ακόλουθα έργα από το 2022 έως το 2024  και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, που συμπεριλαμβάνουν:

  (α)    την παροχή μέρους του κατά προσέγγιση ποσού των €3,2 δισεκατομμυρίων για επενδύσεις σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως το 2024, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας και έργων σε γειτονικές αγορές, με στόχο την επίτευξη εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ 7,2 GW έως το 2024, 

  (β)    την παροχή μέρους του κατά προσέγγιση ποσού των €1,7 δισεκατομμυρίων για επενδύσεις έως το 2024 για τη συμβατική παραγωγή ενέργειας, την επιχειρηματική μονάδα που είναι αρμόδια για τις προμήθειες, την κατασκευή μονάδας παραγωγής ενέργειας από απόβλητα, την ψηφιοποίηση, τις τηλεπικοινωνίες, τα σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, και 

  (γ)    για άλλους γενικούς εταιρικούς και άλλους επενδυτικούς σκοπούς.

  Τα βήματα της ΑΜΚ

  Οι Νέες Μετοχές θα είναι κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου, κάθε μια με ονομαστική αξία €2,48. Συνολικά θα εκδοθούν Νέες Μετοχές δυνάμει της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου των οποίων ο αριθμός δεν θα είναι κατώτερος των 130.000.000 ούτε υψηλότερος των 150.000.000.

  Το ποσό της αύξησης δε θα είναι κατώτερο των €322.400.000 (ονομαστική αξία) ούτε υψηλότερο των €372.000.000 (ονομαστική αξία). Το Εύρος Τιμών θα έχει κατώτατη τιμή €8,50 και ανώτατη τιμή €9,00. Η τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών εντός του Εύρους Τιμών θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ, μετά το κλείσιμο του βιβλίου προσφορών για τη Διεθνή Προσφορά σε συμφωνία με τους Γενικούς Συντονιστές και θα είναι ίδια στη Συνδυασμένη Προσφορά.

  Ως προς τη διαδικασία, η  διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς θα είναι τρεις εργάσιμες μέρες. Η Δημόσια Προσφορά απευθύνεται τόσο σε Ιδιώτες Επενδυτές όσο και σε Ειδικούς Επενδυτές. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στη Δημόσια Προσφορά από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ταυτόχρονα με την ιδιότητα του Ιδιώτη Επενδυτή και του Ειδικού Επενδυτή, εξαιρουμένων των εγγραφών μέσω Συμμετεχόντων Σ.Α.Τ. που εγγράφονται για τον ίδιο συλλογικό λογαριασμό αξιών (omnibus account) και στις δύο κατηγορίες επενδυτών. Οι επενδυτές στην Δημόσια Προσφορά θα εγγράφονται για τις Νέες Μετοχές στην ανώτατη τιμή του Εύρους Τιμών, ήτοι €9,00 ανά Νέα Μετοχή. Κάθε επενδυτής μπορεί να εγγράφεται για μία τουλάχιστον Νέα Μετοχή και για ακέραια πολλαπλάσια αυτής, στην ανώτατη τιμή του Εύρους Τιμών. Ανώτατο όριο εγγραφής για κάθε επενδυτή είναι το σύνολο των Νέων Μετοχών που προσφέρονται στη Συνδυασμένη Προσφορά, δηλαδή έως και 150.000.000 μετοχές πολλαπλασιασμένο με την ανώτατη τιμή του Εύρους Τιμών.

  Ως προς το χρονοδιάγραμμα της ΑΜΚ, αυτό έχει ως εξής:

  -2 Νοεμβρίου έναρξη της Δημόσιας προσφοράς 
  -4 Νοεμβρίου λήξη της Δημόσιας Προσφοράς
  -5 Νοεμβρίου Δημοσίευση της ανακοίνωσης σχετικά με την τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών στο ΗΔΤ του Χ.Α. και στον ιστότοπο του Εκδότη
  -10 Νοεμβρίου Δημοσίευση της αναλυτικής ανακοίνωσης σχετικά με την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς στο ΗΔΤ του Χ.Α. και στον ιστότοπο του Εκδότη
  -12 Νοεμβρίου Έγκριση από το Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών
  -12 Νοεμβρίου Δημοσίευση της ανακοίνωσης για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Η.Δ.Τ του Χ.Α. και στον ιστότοπο του Εκδότη.
  -16 Νοεμβρίου Έναρξη Διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών 

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ