Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 29-Οκτ-2021 13:50

  Αττικές Εκδόσεις: Το νέο Δ.Σ. και η Επιτροπή Ελέγχου

  Αττικές Εκδόσεις: Το νέο Δ.Σ. και η Επιτροπή Ελέγχου
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στη συγκρότησή του σε σώμα προχώρησε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο των Αττικών Εκδόσεων, το οποίο ορίστηκε με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26ης Οκτωβρίου.

  Το νέο Δ.Σ., το οποίο θα διοικήσει την Εταιρεία με τριετή θητεία, ήτοι έως 26/08/2024, η οποία θητεία παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, συγκροτήθηκε σε σώμα, ορίζοντας τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του, ως ακολούθως:

  1. Θεοχάρης Φιλιππόπουλος, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
  2. Enrico Vigano, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
  3. Νικόλαος Πανόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,
  4. Carlo Luigi Mandelli, Mέλος, μη εκτελεστικό
  5. Alessandro Edoardo Franzosi, Μέλος, μη εκτελεστικό.
  6. Στέφανος Τρουπάκης, Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
  7. Μαρία Μπαγιώκου, Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος.
  8. Ελένη Άννα Κυρκιλή, Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος.

  Για τα μέλη του Δ.Σ. διαπιστώθηκε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο και πληρούνται τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, την Πολιτική Καταλληλότητας και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας. Επίσης τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

  Σημειώνεται ότι η ισχύς της θητείας του νέου Δ.Σ. άρχεται στις 26.8.2021, ημερομηνία εκλογής του από την Τ.Γ.Σ. της 26.8.2021, οι αποφάσεις της οποίας επαναλήφθηκαν ορθά και επικυρώθηκαν με την Γ.Σ. της 26.10.2021.

  Περαιτέρω, κατά την ως άνω συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε τα νέα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, οι οποίοι προβλέπουν ότι η ως άνω Επιτροπή, είναι
  επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, τριμελής και αποτελείται από τρία (3) μη
  εκτελεστικά μέλη, κατά πλειοψηφία (τουλάχιστον δύο (2)) ανεξάρτητα, με
  ανεξάρτητο πρόεδρο. Έτσι η Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας αποτελείται από τους εξής:
  1. Στέφανος Τρουπάκης, Πρόεδρος
  2. Μαρία Μπαγιώκου, Μέλος
  3. Ελένη Άννα Κυρκιλή, Μέλος

  Σημειώνεται ότι η ως άνω σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 παρ. 3 του ν. 4706/2020. 

  Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι είναι τριετής, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

  Σε συνέχεια της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας για την εκλογή τριμελούς μεικτής Επιτροπής Ελέγχου, αποτελούμενη από δύο (2) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου – εκ των οποίων ένα (1) τουλάχιστον ανεξάρτητο- και ένα (1) τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του ΔΣ, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, τα εκλεγέντα Μέλη συνήλθαν σε συνεδρίαση την 29/10/2021 μέσω τηλεδιάσκεψης και η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής:

  1. Στέφανος Τρουπάκης, Πρόεδρος (Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.)
  2. Θεόδωρος Κωσταρίδης Αντιπρόεδρος (Ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο)
  3. Ελένη Άννα Κυρκιλή Μέλος (Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.)

  Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με την θητεία του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι τριετής και έως την 26/08/2024, η οποία θητεία παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ