Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 05-Οκτ-2021 18:02

  B&F: Εξαγορά της Σπυρακοπούλου Α.Ε. έναντι €835.643,74

  B&F: Εξαγορά της Σπυρακοπούλου Α.Ε. έναντι €835.643,74
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η εταιρεία "B&F ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ" ανακοίνωσε σήμερα ότι την 5 Οκτωβρίου 2021 προέβη στην αγορά  πενήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων εξήντα έξι (55.266) κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας εξήντα ευρώ (€60,00) εκάστη, ήτοι του συνόλου (100%) των μετοχών της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΣΠΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ" με διακριτικό τίτλο "ΣΠΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε." και με ΑΡ. ΓΕΜΗ: 83028010000  που εδρεύει στο Δήμο ΚΗΦΙΣΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ και  είναι κάτοχος του Α.Φ.Μ 998160852 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ   ΑΘΗΝΩΝ.

  Το μετοχικό κεφάλαιο της "ΣΠΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΕ" ανέρχεται σήμερα σε τρία εκατομμύρια εκατό σαράντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα ευρώ (€ 3.315.960,00), διαιρούμενο σε πενήντα πέντε χιλιάδες διακόσιες εξήντα έξι (55.266) ονομαστικές μετοχές, αξίας εκάστης εξήντα ευρώ (€60,00)

  Το συμφωνηθέν τίμημα για την αγορά των ως άνω μετοχών ανέρχεται στο ποσό των οκτακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων σαράντα τριών ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (€835.643,74).

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ