Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 28-Σεπ-2021 18:15

  Cairo Mezz: Οι ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για το α' εξάμηνο

  Cairo Mezz Plc: Οι επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Τις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για το πρώτο εξάμηνο του έτους που έληξε στις 30.06.2021 ενέκρινε σε συνεδρία του στις 27 Σεπτεμβρίου 2021 το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας Cairo Mezz Plc ("Εταιρία").

  Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, η εταιρία κατέχει ομολογίες ενδιάμεσης και μειωμένης εξασφάλισης εκδόσεως των εταιρειών ειδικού σκοπού που κατέχουν το Χαρτοφυλάκιο Cairo1 ("Ομολογίες"). Η κατοχή και διαχείριση των Ομολογιών είναι η κύρια δραστηριότητα της Εταιρίας και δε σκοπεύει να αναπτύξει άλλη δραστηριότητα πέραν αυτής. 

  Τα βασικά μεγέθη της Εταιρίας για το πρώτο εξάμηνο του έτους που έληξε στις 30.06.2021 παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

  Η εύλογη αξία των Ομολογιών εκτιμήθηκε από ανεξάρτητο εκτιμητή στις 31 Δεκεμβρίου 2020. 

  Οι Ομολογίες αποτελούν το κύριο περιουσιακό στοιχείο της Εταιρίας (περίπου 98% του ενεργητικού της). Ως εκ τούτου, η μοναδική πηγή εσόδων της Εταιρίας είναι οι απαιτήσεις από τις Ομολογίες, οι οποίες συνδέονται με απαιτήσεις από μη εξυπηρετούμενα δάνεια που περιλαμβάνονται στο Χαρτοφυλάκιο Cairo ("Δάνεια"). Τα συνολικά έσοδα των Εκδοτών κατανέμονται σύμφωνα με την προτεραιοποίηση της κατανομής των εσόδων που προβλέπεται στα έγγραφα έκδοσης των Ομολογιών ("Πρόγραμμα Κλιμακωτών Αποπληρωμών"), σύμφωνα με την οποία, η ικανοποίηση απαιτήσεων από ομολογίες ενδιάμεσης και μειωμένης εξασφάλισης είναι τελευταία στη σειρά προτεραιότητας2. Δεδομένου ότι η ικανοποίηση απαιτήσεων από τις Ομολογίες έπεται της πλήρους αποπληρωμής των απαιτήσεων από ομολογίες υψηλής εξασφάλισης, η Εταιρία δεν είχε έσοδα για το πρώτο εξάμηνο του έτους που έληξε στις 30.06.2021. 

  Τα έξοδα της Εταιρίας για την ίδια περίοδο αφορούν λειτουργικά και διαχειριστικά έξοδα όπως αμοιβές μελών διοικητικού συμβουλίου, αμοιβές τρίτων για την παροχή νομικών, διοικητικών υπηρεσιών και αμοιβές για την παροχή υπηρεσιών σχετικά με την εξυπηρέτηση των μετόχων και τα έξοδα του Χ.Α. 

  Επισημαίνεται ότι η Εταιρία, ως κάτοχος των Ομολογιών, δεν έχει κανένα δικαίωμα στη διαμόρφωση ή την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου του Χαρτοφυλακίου Cairo, το οποίο προετοιμάστηκε και εφαρμόζεται από το διαχειριστή απαιτήσεων αυτού. Κατά συνέπεια, η Εταιρία δεν μπορεί να επηρεάσει τα έσοδά της με οποιονδήποτε τρόπο ή να καταρτίσει το δικό της επιχειρηματικό σχέδιο.

   

  1Χαρτοφυλάκιο Cairo νοείται το μικτό χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων λογιστικής αξίας προ προβλέψεων ύψους €7,5 δισ., το οποίο μεταβιβάστηκε τον Ιούνιο 2019 από την Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. στις εταιρίες ειδικού σκοπού Cairo No.1 Finance DAC, Cairo No.2 Finance DAC και Cairo No.3 Finance DAC, οι οποίες εδρεύουν στην Ιρλανδία ("Εκδότες").

  2Οι πληρωμές στους κατόχους ομολογιών υψηλής εξασφάλισης προηγούνται των πληρωμών στους κατόχους ομολογιών μεσαίας εξασφάλισης και οι τελευταίες προηγούνται των πληρωμών στους κατόχους ομολογιών χαμηλής εξασφάλισης. Επιπλέον, οι πληρωμές στους κατόχους ομολογιών έπονται άλλων υποχρεωτικών πληρωμών, όπως πληρωμών για φόρους, τέλη και έξοδα κ.λπ.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ