Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 19-Ιουλ-2021 13:49

  ABBank: Καθαρά κέρδη 4,1 εκατ. ευρώ το 2020 - Βλέπει περαιτέρω βελτίωση κερδοφορίας φέτος

  Όλες οι πτυχές των διαπραγματεύσεων για τις αλλαγές στο ΤΧΣ
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Για την ABBank το 2020 αποτέλεσε έτος αξιοσημείωτης κερδοφορίας και περαιτέρω ανάπτυξης των εργασιών της παρά τις αντίξοες συνθήκες λόγω της πανδημίας διατηρώντας παράλληλα ισχυρούς τους εποπτικούς της δείκτες. 

  Ενδεικτικά, σε επίπεδο αποτελεσμάτων, τα Καθαρά Κέρδη Χρήσης ανήλθαν σε €4,1 εκατ., έναντι ζημιάς €0,6 εκατ. το 2019 ενώ τα προ Φόρων και Προβλέψεων Κέρδη διαμορφώθηκαν σε €5,9 εκατ. από €2,0 εκατ. το 2019 καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 195%. Τα Λειτουργικά Έσοδα σημείωσαν ετήσια άνοδο 37,6%, σε €18,1 εκατ. από €13,2 εκατ., τα δε Λειτουργικά Έξοδα αυξήθηκαν κατά 9,1% και διαμορφώθηκαν σε €12,2 εκατ. από €11,2 εκατ. το 2019. 

  Περαιτέρω, το Συνολικό Ενεργητικό μεγεθύνθηκε κατά €101 εκατ. ή 20,1% σε ετήσια βάση, σε €605 εκατ. από €504 εκατ. το 2019, ενσωματώνοντας πιστωτική επέκταση €124,6 εκατ. ή 49,3%. Τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια μειώθηκαν σε €24,5 εκατ. ή 6,5% του συνόλου δανείων, από €26,1 εκατ. και 10,3%, αντίστοιχα. Οι καταθέσεις πελατείας και ο διατραπεζικός δανεισμός αυξήθηκαν κατά €71 εκατ. και €23 εκατ., αντίστοιχα (+22,4%, αθροιστικά). 

  Οι αναλογίες ρευστότητας παρέμειναν σε ισχυρά επίπεδα, με το δείκτη Δάνεια προς Καταθέσεις να διαμορφώνεται στις 31.12.2020 σε 82,1% (2019: 64,3%) και το Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) σε 284% (2019: 312%). 

  Ο δείκτης Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων CET-1, λαμβάνοντας υπόψη τα Καθαρά Κέρδη Χρήσης 2020, διαμορφώθηκε σε 20,5%, από 26,2% το 2019, με πλήρη απορρόφηση της επίπτωσης του ΔΠΧΑ-9 και χωρίς τα εποπτικά κεφάλαιά της να περιλαμβάνουν αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση έναντι του Ελληνικού Δημοσίου. 

  Η ABBank συνεχίζει να δραστηριοποιείται στην επιχειρηματική τραπεζική, εξειδικευμένη στις χρηματοδοτήσεις και τις τραπεζικές συναλλαγές του ναυτιλιακού κλάδου. Από το 2018 άρχισε να επεκτείνει σταδιακά τη δραστηριότητά της και στην ελληνική επιχειρηματική τραπεζική, στοχεύοντας στις μεσαίες και μεγαλύτερου μεγέθους επιχειρήσεις, με εξαγωγικό προσανατολισμό, ενώ από το 2020 έχει συμπεριλάβει και άλλους μη ναυτιλιακούς τομείς όπως η χρηματοδότηση εμπορικών ακινήτων και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη ψηφιακή μετάβαση καθώς και τις ανακυκλώσιμες πηγές ενέργειας. Στις 31.12.2020 το χαρτοφυλάκιο δανείων της Τράπεζας αποτελούνταν κατά 90% από ναυτιλιακές χρηματοδοτήσεις και κατά 10% από μη ναυτιλιακές, ενώ η στόχευση τριετίας είναι η σύνθεση να έχει διαμορφωθεί σε 70% και 30%, αντίστοιχα 

  Η Διοίκηση της ABBank πιστεύει ότι, παρά το προβληματισμό που επικρατεί για τις επιπτώσεις του COVID-19 στην παγκόσμια και την Ελληνική πραγματική οικονομία, τα ισχυρά θεμελιώδη και εποπτικά μεγέθη της Τράπεζας, η τεχνογνωσία και η ποιότητα του προσωπικού της, και η προσεκτική υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδιασμού θα της επιτρέψουν να συνεχίσει την πορεία ανάπτυξής της και να βελτιώσει περαιτέρω την κερδοφορία της το 2021.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ