Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 10-Ιουν-2021 17:44

  Γ. Καρλαύτης: Το outsourcing ως εργαλείο ανάπτυξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

  Γ. Καρλαύτης: Το outsourcing ως εργαλείο ανάπτυξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Ο αντισυμβατικός επιχειρηματίας και ειδικός στην ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων εξωτερικής ανάθεσης, αναλύει τα μυστικά μιας επιτυχημένης συνεργασίας outsourcing. 

  Με το 95% των ελληνικών επιχειρήσεων να περιγράφονται ως μικρομεσαίες (SMEs) ή ακόμα και μικρές οικογενειακές, μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική επιχειρηματικότητα είναι η ανάπτυξη αυτών των επιχειρήσεων, που θα τις οδηγήσει στο επόμενο στάδιο. Κρίσιμο ρόλο στην επιτυχή αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης μπορεί να παίξει η εξωτερική ανάθεση λειτουργιών.

  "Το μοντέλο της εξωτερικής ανάθεσης (outsourcing) έχει εφαρμοστεί ευρέως σε όλους τους κλάδους των επιχειρήσεων. Ορισμένες από αυτές τις συνεργασίες έχουν αποτύχει παταγωδώς, ενώ υπάρχουν άλλες που θεωρήθηκαν επιτυχημένες", σημειώνει στο "Forbes" ο κ. Γιώργος Καρλαύτης, με πολυετή εμπειρία σε Ελλάδα και εξωτερικό.

  Αν και οι λειτουργικές υπηρεσίες −όπως το HR, η οικονομική διαχείριση και η διαχείριση εγκαταστάσεων− είναι οι πιο χαρακτηριστικές μεταξύ των outsourcing υπηρεσιών, όπως σημειώνει ο κ. Καρλαύτης, πολλές υπηρεσίες που βρίσκονται πολύ πιο κοντά στην καρδιά της επιχείρησης −όπως η εξυπηρέτηση πελατών, η συντήρηση των βασικών περιουσιακών στοιχείων, οι υπηρεσίες πληροφορικής, καθώς και υπηρεσίες που αφορούν την εφοδιαστική αλυσίδα− ανατίθενται εξίσου συχνά σε τρίτους. Οι εταιρείες συνάπτουν συμφωνίες εξωτερικής ανάθεσης είτε με αποκλειστικό στόχο τη μείωση του κόστους είτε με στόχο την επίτευξη μεγαλύτερης ευελιξίας, την πρόσβαση στην καινοτομία και την τεχνολογία.

  Τα επιδιωκόμενα πλεονεκτήματα, όπως η εξοικονόμηση κόστους, η ευελιξία και η πρόσβαση στην καινοτομία, συχνά μετατρέπονται σε εξάρτηση και ανικανότητα να αποκομίσει κανείς την προστιθέμενη αξία της συνεργασίας. Είναι η ευκαιρία να αναθεωρηθεί η οργανωτική δομή και να αυξηθεί ριζικά η προστιθέμενη αξία.

  "Η ενσωμάτωση του outsourcing μοντέλου μιας εταιρείας συμβαίνει στον πυρήνα της επιχείρησης", εξηγεί ο κ. Καρλαύτης. Με μια νέα ματιά στην οργανωτική δομή, μπορούν να επιτευχθούν ριζικές βελτιώσεις όσον αφορά το κόστος, την ποιότητα, την καινοτομία και την ευελιξία. Τα βασικά βήματα που πρέπει να γίνουν είναι η επιλογή των σωστών υπηρεσιών, η διαφάνεια στη διαχείριση, μια σαφής απόφαση σε σχέση με την προέλευση των πόρων και η δημιουργία πλαισίου για τις απαιτούμενες δυνατότητες.

  "Αν και τα πλεονεκτήματα του outsourcing είναι σίγουρα εμφανή −τουλάχιστον εν μέρει−, πολλές εταιρείες επανεξετάζουν αυτή την οργανωτική προσέγγιση. Ο φόβος της εξάρτησης από τους outsourcing συνεργάτες και οι δυσκολίες στην επίβλεψη της εργασίας τους μειώνουν τα αναμενόμενα οφέλη. Η περιορισμένη ευελιξία στην προσαρμογή των υπηρεσιών στη μεταβαλλόμενη ζήτηση, το υψηλότερο κόστος και η εξάρτηση από την τεχνολογία του παρόχου ενδέχεται να ανατρέψουν τα δεδομένα και να προκαλέσουν στις εταιρείες την αίσθηση ότι δεν λαμβάνουν το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα από τη συνεργασία τους.

  Απαραίτητη μια νέα προσέγγιση 

  "Σε αυτή την περίπτωση, είναι απαραίτητο να ακολουθήσουμε μια νέα προσέγγιση, που να έχει ως βάση τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την εταιρεία. Ο στόχος είναι να βρεθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ αποτελεσματικότητας, ποιότητας, πρόσβασης στην καινοτομία και την τεχνολογία, της ευελιξίας και του ρίσκου. Η ολιστική προσέγγιση όλων των διαστάσεων του μοντέλου συνεργατών εξασφαλίζει όχι μόνο την επίλυση των προβλημάτων, αλλά και τη δυνατότητα επίτευξης της βέλτιστης βάσης", σημειώνει ο κ. Καρλαύτης, αναφέροντας τα απαραίτητα στάδια για μια επιτυχημένη στρατηγική outsourcing:

  Πρώτον, πρέπει να αναλύσουμε με στρατηγικό ρασιοναλισμό τη συνάρτηση των αναγκών σε σχέση με το μοντέλο λειτουργίας . Οι εργασίες που πρέπει να γίνουν πρέπει να είναι απόλυτα ξεκάθαρες προκειμένου να καταστεί δυνατή η κατανόηση της φύσης των αναγκών. Αυτό είναι απαραίτητο για να δημιουργηθεί μια αντικειμενική εικόνα της προστιθέμενης αξίας και να αποφευχθούν συμβιβασμοί που βασίζονται σε συνήθειες και υπάρχουσες δομές.

  Δεύτερον, εξετάζουμε σε βάθος τις υπηρεσίες και τα επίπεδα υπηρεσιών που απαιτούνται για την ικανοποιητική κάλυψη των αναγκών και πώς πρέπει να σχεδιαστούν ώστε να παρέχουν την απαιτούμενη ευελιξία. Αυτή η ανάλυση συχνά οδηγεί στη διακοπή πολλών από τις τρέχουσες υπηρεσίες που ήταν χρήσιμες στο παρελθόν, αλλά οι οποίες έχουν καταστεί άνευ αντικειμένου λόγω των δυναμικών αλλαγών στο εσωτερικό της εταιρείας ή του γύρω περιβάλλοντος, επιτρέποντας τον επανασχεδιασμό της λειτουργίας με έναν ολοκληρωμένο τρόπο, που αυξάνει ριζικά την παραγόμενη προστιθέμενη αξία.

  Το σχεδιάγραμμα των υπηρεσιών εστιάζει στην επίτευξη των στόχων προστιθέμενης αξίας της εταιρείας. Πρέπει να δημιουργηθεί μια δομή διεύθυνσης με σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για διαφάνεια, δείκτες απόδοσης και επίπεδα στόχων που πρέπει να τεθούν. Οι ευθύνες εντός της εταιρείας πρέπει να καθοριστούν για να διασφαλιστεί ότι ο οργανισμός υποστηρίζει το νέο μοντέλο υπηρεσιών με έναν μηχανισμό αναφοράς και παρακολούθησης. Είναι απαραίτητο να υπάρχει διάκριση μεταξύ δεικτών απόδοσης που χρησιμοποιούνται για μια συγκεκριμένη υπηρεσία και άλλων δεδομένων που καταγράφονται για άλλους λόγους. 

  Πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις 

  Για τη λήψη απόφασης σχετικά με το μοντέλο ανάθεσης −εσωτερική (insourcing) ή εξωτερική (outsourcing), μερική ή ολική− οι βασικοί παράγοντες που θα πρέπει να αξιολογηθούν είναι τα τρέχοντα δεδομένα της αγοράς στον τομέα των προμηθευτών, καθώς και η στρατηγική συνάφεια, το κόστος των υπηρεσιών και ο κίνδυνος εξάρτησης. "Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει επίσης στους οργανισμούς να καθορίσουν εάν θα στοχεύσουν σε μια προσέγγιση εταιρικής σχέσης ή εάν η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει την ισχύ της στην αγορά για να μεγιστοποιήσει το δικό της όφελος. Το πραγματικό μοντέλο εξωτερικής ανάθεσης πρέπει να εφαρμόζεται μέσω δυνατών συμβάσεων. Για μια εταιρεία που επιλέγει το outsourcing είναι απαραίτητο να καθοριστεί η δομή, οι μηχανισμοί τιμολόγησης, διεύθυνσης και οι όροι και προϋποθέσεις, σε όλες τις συμβάσεις εξωτερικής ανάθεσης", σημειώνει ο κ. Καρλαύτης. 

  Τέλος, η εταιρεία πρέπει να επανεκτιμήσει τις δυνατότητες που απαιτούνται για την υποστήριξη των αλλαγών. "Οι εσωτερικές ελλείψεις που αφορούν την καθοδήγηση των εξωτερικών παρόχων ανάθεσης είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο οι εταιρείες χάνουν τον έλεγχο. Ακόμα, ο outsourcing συνεργάτης χρειάζεται εξίσου εξειδικευμένα άτομα για τη διαχείριση και τη βελτιστοποίηση της εταιρικής σχέσης", τονίζει ο ίδιος.

  Το μυστικό της επιτυχίας 

  Ο κ. Καρλαύτης, με έδρα το Λονδίνο, μετρώντας πολλές επιτυχημένες συνεργασίες οutsourcing, επισημαίνει ότι βασικό συστατικό για την επιτυχία είναι μια βασική αρχή που αυτός και οι συνεργάτες του ακολουθούν διαχρονικά. "Είμαστε επιχειρηματίες με διεθνή ερεθίσματα. Και αυτό δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένους τομείς της αγοράς", σημειώνει. "Στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε τους μεγαλύτερους συντελεστές στην ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η φιλοσοφία μας παρέχει ένα πλαίσιο που μας βοηθά στην ευθυγράμμιση της πολυετούς εμπειρίας με τις επιχειρηματικές ανάγκες και τις προσωπικές φιλοδοξίες των επιχειρηματιών".

  Εξηγώντας τη διαδικασία που ακολουθεί η ομάδα του, ο ίδιος δηλώνει: "Εφαρμόζουμε βασικές μεθόδους που επιτρέπουν στους επιχειρηματίες να εντοπίζουν και να επιτυγχάνουν τους στόχους τους. Δεν υπάρχει δύσκολη πρόκληση. Ρωτάμε τους ανθρώπους γιατί είναι στην επιχείρηση και τι θέλουν να επιτύχουν. Ύστερα τους βοηθάμε να διαμορφώσουν μια στρατηγική που αποδίδει. Και, τελικά, δημιουργούμε προστιθέμενη αξία".
   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ