Συνεχης ενημερωση

  Κυριακή, 06-Ιουν-2021 16:00

  Κέρδη στο εξωτερικό για τις τράπεζες

  Κέρδη στο εξωτερικό για τις τράπεζες
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Λεωνίδα Στεργίου

  Ύστερα από μια μακρά περίοδο αποεπένδυσης και αναδιαρθρώσεων στα Βαλκάνια και άλλες αγορές του εξωτερικού, οι ελληνικές τράπεζες επιστρέφουν στα σχέδια εξωστρέφειας, στηρίζοντας, μάλιστα, ένα μεγάλο κομμάτι των κερδών τους από τις διεθνείς δραστηριότητες.

  Από τις παρουσιάσεις των τεσσάρων συστημικών τραπεζών σε επενδυτές προκύπτει ότι οι διεθνείς δραστηριότητες και συνεργασίες θα συμμετέχουν με διψήφιο ποσοστό στην προβλεπόμενη κερδοφορία την επόμενη τριετία. Οι δραστηριότητες αυτές είτε αφορούν σε άμεση παρουσία των τραπεζών σε ξένες αγορές, είτε σε διεθνείς συνεργασίες είτε συνδυασμός.

  Eurobank, Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς έχουν προετοιμάσει το μείγμα της πολιτικής τους ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των αγορών στις οποίες θέλουν να αναπτυχθούν και τους στρατηγικούς τους στόχους. Έτσι, Eurobank και Alpha Bank προχωρούν σε επέκταση της παρουσίας τους και των δραστηριοτήτων σε αγορές του εξωτερικού, ενώ Εθνική και Πειραιώς στοχεύουν σε συνέργειες και συνεργασίες με διεθνείς ομίλους στην ανάπτυξη και διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών από την Ελλάδα για εγχώριους και ξένους πελάτες.

  Eurobank

  Η Eurobank, ύστερα από την ολοκλήρωση του σχεδίου αναδιάρθρωσης των θυγατρικών στο εξωτερικό, έχει θέσει ως στόχο το 30% της κερδοφορίας να προέρχεται από διεθνείς δραστηριότητες. Απομακρύνθηκε από μεγάλες αγορές, όπως η Ουκρανία, η Τουρκία, η Πολωνία και η Ρουμανία, προτιμώντας να παραμείνει και να επενδύσει περαιτέρω σε Βουλγαρία, Σερβία, Λουξεμβούργο, Λονδίνο και Κύπρο. Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου 2021 ήταν ενδεικτικά του σχεδιασμού. Από τα καθαρά κέρδη των 72 εκατ. ευρώ που ανακοίνωσε ο Όμιλος, τα 32 εκατ. ευρώ προήλθαν από τις διεθνείς δραστηριότητες, με πρωταγωνιστές τη Βουλγαρία και την Κύπρο. Το τριετές πλάνο της Eurobank προβλέπει κέρδη προ προβλέψεων από τις διεθνείς δραστηριότητες 250-300 εκατ. ευρώ ετησίως με τα κέρδη προ φόρων να κυμαίνονται μεταξύ 150 εκατ. και 200 εκατ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2023. 

  Σήμερα οι επενδύσεις της Τράπεζας, με δίκτυο 300 καταστημάτων, 4500 προσωπικό και επενδεδυμένο κεφάλαιο 17 δισ., η Eurobank θέλει να διατηρήσει την αναλογία 1 προς 3 όσον αφορά τις δραστηριότητες εντός Ελλάδος και εκτός συνόρων, βάσει του σχεδίου "Eurobank 2030". Το ενεργητικό στο εξωτερικό θα αυξηθεί σε 18 δισ. στην τριετία και τα δάνεια -κυρίως προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις- κατά περίπου 2 δισ. ευρώ (από 8 δισ. σε 10 δισ.). Οι θυγατρικές Λονδίνου, Λουξεμβούργου και Κύπρου θα εστιάσουν κυρίως στο private banking και τη διαχείριση περιουσίας, με την ένταξη των υπηρεσιών σε μια ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα, την Temenos. Βουλγαρία και Σερβία θα επικεντρωθούν σε δάνεια προς μικρομεσαίες.

  Alpha Bank

  Σε αναδιάρθρωση των επενδύσεων στο εξωτερικό προχωρά και η Alpha Bank, με την πώληση των θυγατρικών σε Αλβανία και Λονδίνο. Από την πώληση των θυγατρικών αυτών, σε συνδυασμό με άλλες κινήσεις, όπως η πώληση των δραστηριοτήτων καρτών, η Alpha Bank υπολογίζει να ενισχύσει τα κεφάλαιά της κατά περίπου 3,35 δισ. ευρώ απορροφώντας τα κόστη από την επιθετική μείωση των κόκκινων δανείων και χρηματοδοτώντας το αναβαθμισμένο σχέδιο για την παρουσία της στη Ρουμανία και την Κύπρο. Στόχος της Alpha Bank είναι το 10% της κερδοφορίας του ομίλου να προέρχεται από διεθνείς δραστηριότητας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μόνο η Ρουμανία θα επιφέρει άνοδο στη συνολική κερδοφορία του Ομίλου κατά 1% μέχρι το 2024. Υπενθυμίζεται ότι ο στόχος κερδοφορίας για τον Όμιλο έχει αναβαθμιστεί σε 10% ετησίως, με κέρδη άνω των 600 εκατ. από το 2023 και μέχρι περίπου 1 δισ. το 2024. Ταυτόχρονα, η Alpha Bank, μέσω του τραπεζικού της μετασχηματισμού, όπου ενέταξε όλες τις θυγατρικές εξωτερικού κάτω από μία holding, 100% θυγατρική της τράπεζας, ξεκλειδώνει υπεραξίες για τους μετόχους σχεδόν 800 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ορκωτών ελεγκτών. Η Alpha Bank έχει ουσιαστική παρουσία στη Ρουμανία με μερίδιο αγοράς 4,5% (6η ιδιωτική τράπεζα στη Ρουμανία βάσει μεγέθους). Στόχος είναι να επωφεληθεί ο όμιλος από το περιβάλλον υψηλής ανάπτυξης στον τραπεζικό τομέα της Ρουμανίας. Καταλύτες αποτελούν η προβλεπόμενη οικονομική ανάκαμψη της Ρουμανίας και οι υπεραξίες που θα προκύψουν από τη σύγκλιση σε επίπεδο Ε.Ε. της διείσδυσης του τραπεζικού τομέα. Σήμερα το ποσοστό διείσδυσης του τραπεζικού τομέα είναι στο 24,2%, έναντι 79% στην Ελλάδα και 87,4% στην Ε.Ε. Η αύξηση του ποσοστού αυτού θα ενισχύσει την παρουσία της Alpha στη Ρουμανία.

  Πέρα από τις θυγατρικές και την άμεση παρουσία των τραπεζών στο εξωτερικό, η εξωστρέφεια και η διεθνοποίηση των τεσσάρων συστημικών πραγματοποιείται και μέσω στρατηγικών συνεργασιών και συμμαχιών με διεθνείς ομίλους, σε επενδυτικά, τραπεζοασφαλιστικά, χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά και σε ανάπτυξη τεχνολογιών. Για παράδειγμα, η Alpha Bank ξεκινά συζητήσεις με κορυφαίους διεθνείς ομίλους για συνεργασία και ανάπτυξη συστημάτων πληρωμών από το β’ εξάμηνο του έτους. Κι αυτό πέραν των υφιστάμενων συνεργασιών όπως στις τραπεζοασφάλειες με την Generali.

  O διεθνής σχεδιασμός της Εθνικής Τράπεζας και της Τράπεζας Πειραιώς

  Σε αντίστοιχες κινήσεις προχωρούν Εθνική Τράπεζα και Πειραιώς. Η πρώτη, διατηρεί την παρουσία της στη Σερβία, ενώ βρίσκεται σε διαδικασία πώλησης της θυγατρικής της στην Κύπρο. Την ίδια στιγμή, όμως, πραγματοποίησε πολυετή και αποκλειστική συνεργασία με τη CVC Partners στις τραπεζοασφάλειες, στο πλαίσιο πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής. Κι αυτό, επίσης, πέραν των ήδη μεγάλων συνεργασιών με διεθνείς κολοσσούς στο επενδυτικό και χρηματοδοτικό κομμάτι, στο private banking και στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Η Εθνική, πάντως, έχει λάβει τη στρατηγική απόφαση να επενδύσει στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και να στηρίξει τη συνολική της ανάπτυξη από την Ελλάδα, με στόχο να καταστεί τράπεζα πρώτης επιλογής στη χώρα.

  Η Τράπεζα Πειραιώς εργάζεται συστηματικά με βάση το στρατηγικό σχέδιο Sunrise προκειμένου να στηρίξει ουσιαστικά την αυξημένη επενδυτική δραστηριότητα που αναμένεται να εκδηλωθεί από το τέλος του 2021, καθώς και την οικονομική ανάκαμψη που θα ακολουθήσει. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα Πειραιώς χρηματοδοτεί την ελληνική επιχειρηματικότητα, έχοντας από την αρχή του έτους νέες εκταμιεύσεις άνω των 2,1 δισ. ευρώ, με στόχο τα 5,7 δισ. ευρώ για το σύνολο του έτους. Την ίδια στιγμή, έχοντας ενεργό ρόλο σε διεθνές επίπεδο, συνεργάζεται με διεθνείς επενδυτές και χρηματοδοτεί επενδύσεις τους στην Ελλάδα σε τομείς που συμβάλλουν στη μετάβαση προς τη βιώσιμη οικονομία ενώ συμμετέχει σε μεγάλα έργα υποδομής που στηρίζουν την ανάπτυξη.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ