Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 01-Ιουν-2021 11:27

  Euroxx: Οι ελληνικές τράπεζες είναι έτοιμες να γυρίσουν σελίδα

  Euroxx: Οι ελληνικές τράπεζες είναι έτοιμες να γυρίσουν σελίδα
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Της Ελευθερίας Κούρταλη

  Οι στόχοι μείωσης των NPEs των ελληνικών τραπεζών είναι σε καλό δρόμο να επιτευχθούν, οι εισροές NPE από τα μορατόρια είναι χαμηλότερες από ό,τι αρχικά αναμενόταν, ενώ τα προ προβλέψεων έσοδα σημειώνουν βελτίωση. Αυτά είναι τα βασικά συμπεράσματα από τα αποτελέσματα α’ τρίμηνου των ελληνικών τραπεζών σύμφωνα με την Euroxx, και δείχνουν πως ο κλάδος είναι έτοιμος να αλλάξει σελίδα.

  Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρει η χρηματιστηριακή, τα βασικά προ προβλέψεων έσοδα (PPI) σημείωσαν αύξηση σε τριμηνιαία βάση για όλες τις τράπεζες, κυρίως χάρη στις χαμηλότερες λειτουργικές δαπάνες οι οποίες αντιστάθμισαν τις πιέσεις στα καθαρά έσοδα από τόκους (NII).

  Κατά το πρώτο τρίμηνο, η Alpha Bank παρουσίασε μια ανθεκτική βασική απόδοση στα PPI, με αύξηση 16,0%, ενώ η κατώτατη γραμμή επιβαρύνθηκε από αυξημένες απομειώσεις πωλήσεων NPE και εφάπαξ χρεώσεις (δηλ. κόστος εθελουσίας, κόστος υποδομής κτλ). Το Galaxy Project θα ολοκληρωθεί έως το β’ τρίμηνο, ενώ η διοίκηση ανακοίνωσε το "Tomorrow Project", το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει αναπτυξιακή ΑΜΚ ύψους 0,8 δισ. ευρώ και μια αναβαθμισμένη μείωση NPE ύψους 8,1 δισ. ευρώ έναντι 3,3 δισ. ευρώ που είχε ανακοινωθεί προηγουμένως, στοχεύοντας σε ένα RoTE στο 10% (απόδοση ιδίων κεφαλαίων), ένα ισχυρό επίπεδο κεφαλαίου και δείκτη NPE στο 2% μεσοπρόθεσμα, ανοίγοντας τον δρόμο για επιστροφή στη διανομή μερισμάτων από το πλεόνασμα κεφαλαίου από το 2023 και μετά. 

  Η Eurobank σημείωσε κέρδη από συνεχιζόμενες λειτουργίες ύψους 70 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο, σε σύγκριση με 187 εκατ. ευρώ (εξαιρουμένης της απομείωσης υπεραξίας της Grivalia ύψους 160 εκατ. ευρώ και διαγραφή DTA ύψους 160 εκατ. ευρώ) στο δ’ τρίμηνο του 2020, αντανακλώντας κυρίως τα χαμηλότερα έσοδα και προμήθειες που αντιστάθμισαν τα υψηλότερα NII και μείωσαν τις λειτουργικές δαπάνες. Όπως σημειώνει η Euroxx, τα αποτελέσματα ήταν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της. Επιπλέον, η τιτλοποίηση Mexico βρίσκεται σε καλό δρόμο, οδηγώντας σε δείκτη NPE στο 9% (συμπεριλαμβανομένων των νέων εισροών NPE) έως το τέλος του έτους, ενώ ο νέος σχηματισμός NPE είναι σημαντικά χαμηλότερος από τον αναμενόμενο και οι κεφαλαιακοί δείκτες ισχυροί με τον CET1 στο 13% και τον CAD στο 15,5%.

  Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους 578 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο έναντι ζημιών 11 εκατ. ευρώ στο δ' τρίμηνο του 2020 λόγω χαμηλότερων ζημιών απομείωσης και λειτουργικών δαπανών καθώς και υψηλότερων μη βασικών εσόδων αντισταθμίζοντας το χαμηλότερο τραπεζικό αποτέλεσμα. Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 557 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 413 εκατ. ευρώ στο δ’ τρίμηνο του 2020 (το οποίο επιβαρύνθηκε από τις πρόσθετες απομειώσεις για το κόστος της Εθνικής Ασφαλιστικής και της εθελουσίας). Συνολικά, τα αποτελέσματα της Εθνικής ήταν καλύτερα των εκτιμήσεων της Euroxx σε όλους τους τομείς. Ο δείκτης NPE θα διαμορφωθεί σε 6% έως το 2022, συμπεριλαμβανομένης της νέας τιτλοποίησης 1,5 δισ. ευρώ (πρόσθετη στο Frontier Project) και των εισροών NPE ύψους 0,6 δισ. ευρώ από τα μορατόρια.

  Τέλος, η Τράπεζα Πειραιώς σημείωσε βελτιωμένα επαναλαμβανόμενα PPI στα 420 εκατ. ευρώ έναντι 223 εκατ. ευρώ στο δ’ τρίμηνο. Η κατώτατη γραμμή σημείωσε ζημιές 401 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 514 εκατ. ευρώ το δ’ τρίμηνο, αντικατοπτρίζοντας τα υψηλότερα μη βασικά έσοδα λόγω των κερδών από τα ελληνικά κρατικά ομόλογα καθώς και τις χαμηλότερες λειτουργικές δαπάνες λόγω της απουσίας του κόστους της εθελουσίας εξόδου που πραγματοποιήθηκε στο δ’ τρίμηνο, αντισταθμίζοντας το χαμηλότερο βασικό τραπεζικό αποτέλεσμα και τις υψηλότερες απομειώσεις λόγω μερικού κόστους των Vega και Phoenix. O κεφαλαιακός δείκτης CAD pro forma για την ΑΜΚ ανέρχεται στο 17,5%, ενώ το σχέδιο μείωσης των NPEs βρίσκεται σε καλό δρόμο. Συνολικά, τα αποτελέσματα της Πειραιώς σε γενικές γραμμές ήταν ανάλογα των εκτιμήσεων της Euroxx. 

  Συνολικά, όπως σημειώνει η Euroxx, τα βασικά συμπεράσματα από τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου ήταν τα εξής:

  Μικτές τάσεις στα καθαρά επιτοκιακά έσοδα με αυξανόμενα επίπεδα για την Alpha Bank (+ 3,0%) και την Eurobank (+ 1,6%) λόγω της επέκτασης του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων με απόδοση, καθώς και από τα οφέλη χρηματοδότησης από την αυξημένη έκθεση στο TLTRO και την αναπροσαρμογή προθεσμιακών καταθέσεων, ενώ στην περίπτωση της Εθνικής Τράπεζας (-6,4%) και της Τράπεζας Πειραιώς (-3,4%) η απομόχλευση αντιστάθμισε το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης (από το χαμηλότερο κόστος καταθέσεων και τη χρήση TLTRO) και τη συνεισφορά νέων δανείων. 

  Εποχικά χαμηλότερα έσοδα από προμήθειες σε τριμηνιαία βάση για όλες τις τράπεζες (εκτός από την Alpha Bank + 0,5%) λόγω της χαμηλότερης παραγωγής προμηθειών από κάρτες, bancassurance και asset management. 

  Τα βασικά προ προβλέψεων έσοδα αυξήθηκαν σε τριμηνιαία βάση για όλες τις τράπεζες, κυρίως λόγω των χαμηλότερων λειτουργικών δαπανών, αντισταθμίζοντας την πίεση στα καθαρά επιτοκιακά έσοδα. 

  Οι τάσεις στις απομειώσεις δανείων ήταν μικτές,  με μειωμένα στοιχεία για την Alpha (-31,0%) και την Eurobank (-10,0%), ενώ οι απομειώσεις της Εθνικής Τράπεζας αυξήθηκαν σε 77 εκατ. ευρώ από 31 εκατ. ευρώ το δ’ τρίμηνο και της Πειραιώς στα 961 εκατ. ευρώ από 378 εκατ. ευρώ, ενώ το κόστος κινδύνου διαμορφώθηκε στο 0,8-1,4%.

  Διευρυμένα ακαθάριστα δάνεια για όλες τις τράπεζες εκτός από την Πειραιώς. Οι εισροές καταθέσεων στην Ελλάδα κινήθηκαν στα 0,7 δισ. ευρώ και στα 0,8 δισ. ευρώ για την Eurobank και την Πειραιώς αντίστοιχα, ενώ το σχετικό ποσό για τις Alpha και ΕΤΕ μειώθηκε κατά 0,1 δισ. ευρώ και 0,3 δισ. ευρώ, αντίστοιχα. Η χρηματοδότηση του Ευρωσυστήματος έφτασε τα 44,3 δισ. ευρώ τον Μάρτιο  (περίπου 15,3% των περιουσιακών στοιχείων έναντι 14,4% το δ’ τρίμηνο του 2020) χάρη στο πρόγραμμα TLTRO της ΕΚΤ και το waiver της ΕΚΤ για αποδοχή των ελληνικών ομολόγων ως εγγύηση στις πιστωτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος.

  Ο δείκτης NPE αυξήθηκε ελαφρώς σε τριμηνιαία βάση για όλες τις τράπεζες (εκτός από την Εθνική Τράπεζα) σε ένα μέτριο θετικό σχηματισμό (λιγότερο από τον αρχικά αναμενόμενο) λόγω της λήξης των μορατορίων. Ο δείκτης default για το σύνολο των μορατορίων τοποθετείται στο 20% χάρη στα μέτρα κρατικής στήριξης καθώς και στην προσδοκία ενός βελτιωμένου μακροοικονομικού περιβάλλοντος.

  Τέλος, ο κεφαλαιακός δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 12,1%-16,1% στο τρίμηνο, ενώ σε βάση fully loaded, διαμορφώθηκε στο 10,1-14,2%, πολύ πάνω από τις εποπτικές απαιτήσεις για φέτος.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ