Συνεχης ενημερωση

  Σάββατο, 29-Μαϊ-2021 08:00

  Από το ΥΠΟΙΚ στο ΥΠΕΝ όλες οι άδειες του Ελληνικού - Ποια θέματα επιλύονται μέσω τροπολογίας

  Ελληνικό: Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του μεγαλύτερου έργου ανάπλασης στην Ελλάδα
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Της Ελένης Μπότα

  Τη μεταφορά όλων των αρμοδιοτήτων για την αδειοδότηση του Ελληνικού από το Υπουργείο Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε χτες αργά το βράδυ στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΣ για την εκλογή αυτοδιοικητικών. 

  Ειδικότερα στο άρθρο 4 προβλέπεται η  υπαγωγή του Γραφείου του Ελληνικού στη Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο και είναι πλέον αρμόδιο για κάθε πράξη και ενέργεια που αφορά την επένδυση. 

  Επίσης μέσω του άρθρου του νομοσχεδίου προβλέπονται ρυθμίσεις που επιλύουν πρακτικά προβλήματα για την εκκίνηση και αδειοδότηση έργων μέσα στην έκταση, όπως η σύνδεση με το οδικό δίκτυο και τις εγκαταστάσεις-δίκτυα κοινής ωφέλειας, το θέμα του προσώπου των οικοπέδων μέχρι τη δημιουργία του εσωτερικού οδικού δικτύου της έκτασης και αρκετά άλλα ζητήματα.

  Αναφορικά με το Γραφείο του Ελληνικού που πλέον μεταφέρεται στο ΥΠΕΝ θα έχει τις εξής αρμοδιότητες:

  - Ενημερώνει τους ενδιαφερομένους για νομοθεσία και τις ενέργειες που απαιτούνται για αδειοδότηση των έργων, δραστηριοτήτων, εγκαταστάσεων και κτιρίων που προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά.

  - Παραλαμβάνει τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων για έκδοση των πράξεων, ελέγχει πληρότητα των σχετικών φακέλων, φροντίζει για συμπλήρωση των αναγκαίων δικαιολογητικών από τους ενδιαψερόμενους και τους διαβιβάζει στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες και Φορείς για έλεγχο, παρατηρήσεις και παροχή των αναγκαίων γνωμοδοτήσεων, εισηγήσεων και εγκρίσεων.

  - Διατυπώνει προτάσεις και υποδεικνύει λύσεις για αποτελεσματική αντιμετώπιση των διοικητικών δυσχερειών και προβλημάτων, τα οποία προκύπτουν κατά αδειοδοτική και άλλη συναψή διαδικασία που αφορά στα έργα, τις δραστηριότητες, καθώς και τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις περιοχή του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού -Αγίου Κοσμά.

  - Επεξεργάζεται σχέδια γενικών οδηγιών, εγκυκλίων και αποφάσεων για διευκόλυνση αδειοδότησης στις πιο πάνω περιπτώσεις.

  Πέραν των παραπάνω αρμοδιοτήτων το Γραφείο Ελληνικού έχει και τις παρακάτω αρμοδιότητες γιατο σύνολο του Μητροπολιτικσύ Πόλου Ελληνικού -Αγίου Κοσμά, πλην των εκτάσεων που έχουν χαρακτηριστεί ως κοινωφελείς και κοινωνικής ανταποδοτικότητας:

  - Εκδίδει όλες τις διοικητικές πράξεις για κάθε είδους εργασίες του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού -Αγίου Κοσμά.

  - ‘Εχει όλες τις αρμοδιότητες εψαρμογής και ελέγχου των διοικητικών πράξεων μέχρι και θεώρηση αυτών προς σκοπό των έργων τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, από αποπεράτωση των εργασιών, καθώς και διαδικασίας γνωστοποίησης εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών.

  - Είναι αρμόδιο για έλεγχο αυθαιρέτων κτισμάτων και χρήσεων και, περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων, είναι αρμόδιο για επιβολή των νόμιμων κυρώσεων. Δύναται, επίσης, να προβαίνει στη διακοπή εργασιών και ανάκληση αδειών, όπου απαιτείται.

  - Εκδίδει βεβαιώσεις όρων και χρήσεων γης, καθώς και βεβαιώσεις χώρων κύριας χρήσης για λειτουργία επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

  - Εκδίδει εγκρίσεις γνωμοδοτήσεις ως προς καταλληλότητα και σκοπιμότητα γηπέδων και οικοπέδων για ίδρυση τουριστικών καταλυμάτων και ειδικών τουριστικών υποδομών.

  - Εγκρίνει, επίσης, τις αρχιτεκτονικές μελέτες των Τουριστικών καταλυμάτων και των ειδικών Τουριστικών υποδομών, όπου απαιτείται, κατά την κείμενη νομοθεσία και τηρεί σχετικό αρχείο. Επιπλέον, χορηγεί Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, όπου απαιτείται, κατά την κείμενη νομοθεσία. Χορηγεί όλες τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις για τις κατασκευές του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής και των ανοικτών χώρων των ζωνών ανάπτυξης.

  - Χορηγεί τις άδειες λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων.

  - Χορηγεί τις οικοδομικές άδειες των κτισμάτων, εγκαταστάσεων και λοιπών κατασκευών Τουριστικών λιμένων κάθε κατηγορίας.

  - Χορηγεί τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας των υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. Προβαίνει σε έκδοση εγκρίσεων εγκατάστασης σταθμών ξηρά (κεραίες κινητής τηλεψωνίας) και επιβολή κυρώσεων, όπου απαιτείται.

  - Χορηγεί βεβαιώσεις και πιστοποιητικά δασικού χαρακτήρα εκτάσεων του Πόλου, καθώς και άδεια επέμβασης δασική έκταση.

  - Εκδίδει κάθε άλλη διοικητική πράξη που απαιτείται για εκτέλεση των εργασιών, καθώς και ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία κάθε είδους επιχείρησης του Πόλου.

  Επίδης μέσα από τις διατάξεις του νομοσχεδίου εγκρίνεται η γενική οργάνωση του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής και εξειδικεύονται οι χρήσεις γης και οι όροι δόμησης που θεσπίζονται για το Πάρκο. Καθορίζονται επίσης οι περιοχές του πάρκου που θα διατεθούν για τη δημιουργία τεχνητών δασών, αλσών, κήπων, λιμνών, φυτωρίων, βοτανικών κήπων, θερμοκηπίων και λοιπών χώρων πρασίνου, οι χώροι περιπάτου, παιχνιδιού, άθλησης, εκπαίδευσης, περιπέτειας, εκθέσεων, συναυλιών και λοιπών δραστηριοτήτων, ο τρόπος διαμόρφωσης αυτών και το περίγραμμα των κτιριακών ενοτήτων, το εσωτερικό οδικό δίκτυο και το δίκτυο πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων, η θέση των χώρων στάθμευσης, καθώς και η γενική οργάνωση κάθε άλλου χώρου, κτιρίου, εγκατάστασης, χρήσης ή λειτουργίας που θα απαιτηθεί για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη και λειτουργία του Πάρκου.

  Τέλος περιλαμβάνει ρυθμίσεις σχετικά με τροποποιήσεις της σύμβασης διανομής αλλά και τροποποιήσεις των λοιπών στοιχείων γενικής οργάνωσης του πάρκου, ενώ ορίζονται θέματα σε σχέση με τα κατεδαφιστέα ή διατηρητέα κτίρια. Όπως αναφέρεται σχετικά με την πρόοδο των μελετών και την λεπτομερέστερη αξιολόγηση των κτισμάτων, κρίνεται ότι ορισμένα κτίσματα που είχαν χαρακτηριστεί ως κατεδαφιστέα, (όπως ο υδατόπυργος o οποίος ανακοίνωσε πρόσφάτως η Lamda Development ότι θα διατηρηθεί), είναι δυνατό να αξιοποιηθούν, ενώ αντίθετα ορισμένα κτίσματα που είχαν αρχικά χαρακτηριστεί ως διατηρούμενα είναι προτιμότερο να κατεδαφισθούν, αφού η διατήρησή τους κρίνεται ότι δεν εξυπηρετεί εν τέλει κάποιον συγκεκριμένο λόγο.

   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ