Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 11-Μαϊ-2021 08:19

  Οι τρεις πυλώνες εξυγίανσης της Attica Bank - Το χρονοδιάγραμμα

  Οι τρεις πυλώνες εξυγίανσης της Attica Bank - Το χρονοδιάγραμμα
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Λεωνίδα Στεργίου

  Μέχρι το φθινόπωρο εκτιμάται ότι η Attica Bank, σε συνεργασία με τις εποπτικές αρχές, θα είναι σε θέση να εκτιμήσει το ύψος και τον χρόνο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

  Διότι, θα πρέπει να έχει προηγηθεί η επίλυση του θέματος του αναβαλλόμενου φόρου με έκδοση warrants και την άσκηση των δικαιωμάτων από τους μετόχους.

  Από αυτό θα εξαρτηθεί το εάν θα εισέλθει ιδιώτης-στρατηγικός επενδυτής με την άσκηση των δικαιωμάτων ή αν θα προηγηθεί η συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

  Σημαντική, επίσης, παράμετρος είναι τα ποσοστά με τα οποία θα εισέλθουν οι νέοι μέτοχοι και το εάν θα ασκηθούν δικαιώματα από τους υφιστάμενους μετόχους.

  Επομένως, το "κλειδί” στις εξελίξεις βρίσκεται στη γνωμοδότηση από το υπ. Οικονομικών και της αρμόδιας φορολογικής αρχής μέχρι τα τέλη Μαΐου, σχετικά με ποσό του αναβαλλόμενου φόρου το οποίο θα μετατραπεί σε οριστική απαίτηση υπέρ του Δημοσίου.

  Το ποσό αυτό, το οποίο εκτιμάται ότι θα κυμανθεί άνω των 100-150 εκατ. ευρώ θα μετατραπεί σε warrants. Στη συνέχεια, οι μέτοχοι (Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων με ποσοστό σήμερα 46,32%, ΕΦΚΑ με 32,34% και ΤΑΠΙΛΤΑΤ με 2,83%) θα αποφασίσουν το εάν και σε ποιο βαθμό θα ασκήσουν τα δικαιώματα.

  Σε αυτό, σημαντικό ρόλο θα παίξει η γνωμοδότηση και η σχετική Υπουργική Απόφαση για τη διαδικασία. Εάν οι μέτοχοι δεν πάρουν μέρος ή δεν εξαντλήσουν όλα τα δικαιώματα, τότε μπορεί να ασκηθούν από νέο-ιδιώτη επενδυτή. Αν και αυτό δεν γίνει, τότε τα warrants μετατρέπονται σε μετοχές υπέρ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

  Η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει σε πλήρη κρατικοποίηση της Τράπεζας Αττικής, αφού ήδη σήμερα το Δημόσιο κατέχει το 32% μέσω του ΕΦΚΑ. Τότε θα ξεκινήσει η διαδικασία ιδιωτικοποίησης με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

  Σύμφωνα με πηγές της τράπεζας, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα πρέπει να γίνει προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το τριετές επιχειρησιακό πλάνο της Attica Bank.

  Όμως, ο χρόνος και το ύψος της αύξησης θα καθοριστούν κατ’ αρχήν από τη γνωμοδότηση για τη διαδικασία του αναβαλλόμενου φόρου, την άσκηση των warrants και την έως τότε δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου από τις κινήσεις που έχουν ήδη αποφασιστεί από την τράπεζα.

  Η εκτίμηση είναι ότι οι λεπτομέρειες για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πιθανότητα θα είναι πιο ξεκάθαρες από Σεπτέμβριο με Οκτώβριο του 2021. Συνεπώς, μία αύξηση κεφαλαίου αναμένεται μετά τον Οκτώβριο.

  Το πλάνο

  Μέχρι τότε θα "τρέχουν” οι προγραμματισμένες κινήσεις για την ενίσχυση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας. Οι κινήσεις αυτές είναι:

  Πρώτον, απελευθέρωση δεσμευμένων κεφαλαίων από κόκκινα δάνεια, ELA και κρατικών εγγυήσεων του Πυλώνα 3.

  Ήδη, αποπλήρωσε 1,1 δισ. ευρώ για τον ELA που αντιστοιχεί σε κεφάλαια 200 εκατ. ευρώ το χρόνο και τις εγγυήσεις του Πυλώνα ΙΙΙ. Απομένει η περαιτέρω μείωση των κόκκινων δανείων που ξεκίνησε από το 2016, συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ, μέσω του Ηρακλή.

  Αυτό, σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της Attica Bank θα γίνει ως εξής:

  Ολοκλήρωση της συναλλαγής Omega, δηλαδή η πώληση άνω του 50% της ονομαστικής αξίας των ομολόγων της μεσαίας και χαμηλής εξοφλητικής σειράς.

  Ένταξη του ομολόγου υψηλής εξοφλητικής σειράς (senior) που θα διακρατήσει η τράπεζα, στο σχήμα παροχής κρατικής εγγύησης σε ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας τιτλοποιημένων δανείων, Ηρακλής 2, η οποία θα ενισχύσει τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, Συνολικό και CET1, κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες τουλάχιστον.

  Οι κινήσεις αυτές αναμένεται να έχουν προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό μέσα στο καλοκαίρι και να ολοκληρωθούν μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021.

  Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής Omega, θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία που ορίζεται στις σχετικές νομοθετικές πράξεις όπως είναι η λήψη πιστοληπτικής διαβάθμισης (rating) και έγκρισης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου, πέραν των δομικών χαρακτηριστικών που θα πρέπει να διαθέτει η συναλλαγή.

  Στόχος της τράπεζας είναι η ένταξη του senior note του Omega στο σχήμα αυτό μέχρι το τέλος του 2021. Με τη συναλλαγή Ωμέγα ολοκληρώνεται ο κύκλος διαδοχικών τιτλοποιήσεων της Attica Bank που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2016 συνολικού ύψους περίπου 3 δισ. ευρώ.

  Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα τον Δεκέμβριο του 2020 υλοποιήσε την τρίτη τιτλοποίηση της (Project Astir). Το τιτλοποιημένο χαρτοφυλάκιο ανήλθε σε 712 εκατ. εκ των οποίων 341 αφορούν σε επιχειρηματικά δάνεια και 371 σε δάνεια ιδιωτών.

  Η συμφωνία αποτελεί μέρος του επιχειρηματικού σχεδίου για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, σε συνέχεια των δύο τιτλοποιήσεων που έχουν ήδη ολοκληρωθεί (Artemis και Metexelixis).

  Στρατηγικός στόχος της τράπεζας είναι ο μηδενισμός των μη εξυπηρετούμενων δανείων του παρελθόντος (legacy) εντός του 2021.

  Επίσης, τον Σεπτέμβριο του 2020, η τράπεζα ολοκλήρωσε την αναδιοργάνωση των ομολόγων του Artemis Project με γνώμονα κατ’ αρχήν τη συμμόρφωση με το νέο εποπτικό πλαίσιο και περαιτέρω, την αύξηση των χρηματοροών που εισπράττει η τράπεζα, την βελτίωση της αποτιμησιακής αξίας των ομολόγων και τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας της διαχείρισης.

  Δεύτερον, το Επιχειρηματικό Σχέδιο 2021-2023 που προβλέπει:

  Διπλασιασμό του ενεργητικού μέσω της αύξησης των χορηγήσεων στους κλάδους των υποδομών/κατασκευών, της ενέργειας και του περιβάλλοντος. Στόχος είναι η χρηματοδότηση του οικοσυστήματος του έργου καθώς και όλων των ελεύθερων επαγγελματιών που εμπλέκονται στην υλοποίηση του.

  Η αύξηση των χορηγήσεων για το 2021 έχει προϋπολογιστεί σε 290 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 200 εκατ. αφορούν σε νέες επιχειρηματικές χορηγήσεις και 90 εκατ. στη λιανική τραπεζική.

  Περαιτέρω ενίσχυση της καταθετικής βάσης μέσω ανταγωνιστικής τιμολόγησης και αξιοποίησης των δυνατοτήτων παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς το ευρύ κοινό, συμπεριλαμβανομένου και του δικτύου των ATMs Στη διεύρυνση των υφιστάμενων πηγών εσόδων.

  Σύναψη στρατηγικών συμμαχιών, όπως η επέκταση της στον τομέα των τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων σε συνεργασία με τον Όμιλο Interamerican.

  Πλήρης εξυγίανση του χαρτοφυλακίου μέσω της διαχείρισης του εναπομείναντος χαρτοφυλακίου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Στόχος είναι ο μηδενισμός των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων του παρελθόντος εντός του 2021.

  Ψηφιακός μετασχηματισμός της τράπεζας. Η τράπεζα έχει ήδη ξεκινήσει τις ενέργειες της για την ψηφιοποίηση των παρεχόμενων προς τους πελάτες της υπηρεσιών και την αυτοματοποίηση διαδικασιών ώστε να είναι σε θέση να προσφέρει εξατομικευμένες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες με ταχύτητα και ασφάλεια.

  Στόχος της Τράπεζας είναι η προσφορά πλήθους ψηφιακών υπηρεσιών σε πελάτες λιανικής καθώς και σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις με γνώμονα την άμεση εξυπηρέτηση μέσω των ψηφιακών καναλιών, δίχως να απαιτείται φυσική παρουσία.

  Το έργο του ψηφιακού μετασχηματισμού έχει ήδη ξεκινήσει και στο τρίτο τρίμηνο του 2021 θα διατίθενται οι πρώτες ψηφιακές υπηρεσίες στο ευρύ κοινό.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ